Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điện Thư Phân Ưu

24/06/201613:01(Xem: 6890)
Điện Thư Phân Ưu
Phat Di Da

        

HT Thich Nhu Hue-7So 19-05 Thanh Kinh Tuong Nguyen Truong lao HT Chung Minh  Dao Su vien tich - Giao Hoi Uc

 

        THONG BACH CUA VPDH LIEN CHAU VE TANG LE TLHT THICH NHU HUE-2hoa_sen (4)Dien Thu Phan Uu_GHPGVNTN Hoa Ky
Dien Thu Phan Uu-GH Au Chau-1Dien Thu Phan Uu-2a
*

 

Chan dung Duc Truong Lao HT Thich Nhu Hue-2 (1934-2016)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Executive Board
1002 W. Someset St. Ottawa, On. K1R-6R9. Canada
Tel. (613) 231-2516 Fax: (613) 231- 3473


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Kính gửi:  - Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan,
-   Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada vừa nhận được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, Pháp tự Giải Trí, Pháp hiệu Trí Thông, Đời Thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế,
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015),
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia,
 đã thâu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc. Trụ thế: 83 tuổi, hạ lạp 60.
Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch là bậc thạch trụ tòng lâm, đã từng là thành viên của GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam trước năm 1975, có những đóng góp đáng kể cho sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp trong nước và hải ngoại suốt nửa thế kỷ qua. Do vậy, sự viên tịch của Trưởng Lão Hòa Thượng là niềm đau chung của Tăng Tín đồ Phật giáo Việt Nam cũng như của môn đồ pháp quyến trong và ngoài nước.
Thành viên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Canada, nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng, ngưỡng nguyện Giác linh khứ lai tự tại, hồi nhập Ta-bà tiếp tục hoằng pháp lợi sanh; đồng thời, xin thành kính phân ưu cùng chư tôn thiền đức GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, cùng môn đồ pháp quyến tại Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ottawa, ngày 23 tháng 6 năm 2016
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Canada
Chủ tịch,

đã ấn ký

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt

Chan dung Duc Truong Lao HT Thich Nhu Hue-3 (1934-2016)

Dien Thu Phan Uu_Tong Hoi PGVN tai Hoa Ky

letterheadqd
ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành Kính Phân Ưu
Kính gởi: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Hạnh Niệm
Đại Đức Thích Viên Trí,  ĐĐ Thích Viên Tịnh cùng Môn Đồ Pháp Quyến

HT Thich Nhu Hue-1
Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin viên tịch:
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông,  thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia.
Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.
Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016

(nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc. 
Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp

Hồi tưởng lại trong 26 năm qua kể từ khi Tu Viện Quảng Đức thành lập tại Melbourne, hằng năm Đức Trưởng Lão đều về thăm viếng Quảng Đức Đạo Tràng, ở lại nghỉ ngơi và hướng dẫn hàng đệ tử chúng con tu học. Dù hôm nay Ngài đã ra đi mãi mãi nhưng hình bóng từ ái, giọng nói, nụ cười, dáng đi của Ngài luôn hiện hữu đây đó trong khuôn viên ngôi Già Lam Quảng Đức này, nhất là giọng xướng kệ khai chung bảng ấm áp và cao vút của Ngài, vẫn còn vang vọng trong không gian toàn cầu internet của trang nhà Quảng Đức, mà ai ai nghe được cũng cảm thấy an lạc và ấm lòng. Hàng đệ tử chúng con, toàn thể Tăng Tín đồ Phật Tử Tu Viện Quảng Đức, Trang Nhà Điện Tử Quảng Đức, thành kính ngưỡng vọng về Giác Linh Đài tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, nhất tâm đảnh lễ, niệm ơn và thành tâm tán thán công hạnh truyền bá Chánh Pháp của Ngài tại Úc Châu trong hơn ba mươi năm qua. Chúng con nguyện cầu Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, và sớm tái sinh trở lại thế giới Ta Bà này để tiếp tục công cuộc cứu khổ độ sanh. Thành kính chia buồn đến HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Hạnh Niệm, HT Thích Như Điển, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Viên Thành cùng chư Tôn Đức Giáo Hội Úc Châu, Pháp phái Lâm Tế Chúc Thánh Quảng Nam & Môn Đồ Pháp Quyến trước sự mất mát lớn lao này.Nay Thành kính Phân Ưu

TT. Thích Tâm Phương
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
TT. Thích Nguyên Tạng
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ
Steve Nguyên Thiện Bảo
Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương
Ban Quảng Đức Đạo Ca

 


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU
CỰU HỌC TĂNG PHẬT HỌC VIỆN QUẢNG NAM


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gửi: Ban Tang Lễ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến

Chúng con là những cựu học Tăng Phật Học Viện Quảng Nam - Long Tuyền đang sinh hoạt và hành đạo tại Hoa Kỳ và Canada được ai tín:


blank

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông,  thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.

- Nguyên Giám Đốc trường Bồ Đề Hội An
- Nguyên Giám Học Phật Học Viện Quảng Nam - Long Tuyền - Hội An
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia.

Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

 Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc.

Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp

Xin vọng hướng về Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc thành kính phân ưu cùng chư tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến - nhất tâm đảnh lễ giác linh cố trưởng lão hòa thượng ân sư tam bái. Nguyện giác linh đức trưởng lão Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc, sớm hồi nhập ta-bà tiếp tục sứ mệnh hoằng pháp độ sinh.


Nam mô tân viên tịch từ Lâm Tế chánh tông tứ thập nhất thế  Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa húy thượng NHƯ hạ HUỆ, Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông Hòa Thượng giác linh chứng giám.


Thành kính đảnh lễ

Thích Tâm Hòa (Mississauga - Ontario - Canada)
Tâm Quang - Vĩnh Hảo (Stanton - California - Hoa Kỳ)
Không Hải - Cao Lý Sâm (San Jose - California - Hoa Kỳ)Chan dung Duc Truong Lao HT Thich Nhu Hue-4 (1934-2016)

                                  GIÁO HI PHT GIÁO KHT SĨ ÚC CHÂU

                      T Đình Thin Vin Minh Quang, Sydney

                  28-32 Chadderton  St, Canley Vale , NSW 2166

Kính gởi: BanTang Lễ của Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Giáo Hội PGVNTN Úc&TTL.

Kính gởi: Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni trong môn đồ pháp quyến.

                              Điện Thư  PHÂN ƯU

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Chúng tôi vừa nhận được Ai tín Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa , Nam Úc.

Ngài vừa thuận thế vô thường, xả báo thân viên tịch vào lúc 9,25pm ngày 19/05 Bính Thân nhằm 23/6/16. Thọ tuế 83 niên.

Sự ra đi của Ngài thuận theo năm tháng và viên mãn sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, phục vụ và cống hiến cho Giáo Hội Phật Giáo trong nước và Hải ngoại suốt 60 qua. Sự nghiệp, nhân cách và đạo phong của Hòa thượng là bài học là tấm gương cho hàng hậu thế suốt đời noi dấu. Đối với tất cả các Giáo hội và Hệ phái khác nhau trong Phật giáo Vn và Hải ngoại,Hòa thượng đã thể hiện tinh thần của người lãnh đạo Giáo hội bao dung và thực hiện cao quý lời Phật dạy, Tăng già hòa hợp như nước với sữa. Sự ra đi của Ngài là một mất mát to lớn đối với Giáo hội PGVNTN Hải ngoại, Giáo hội PG Liên châu và đối với hàng Phật tử năm châu . Với môn đồ pháp quyến là tổn thất không gì bù lấp được. Chúng tôi, xin thay mặt toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử thuộc Giáo Hội Khất sĩ Úc châu Thành kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch ,thành tâm cung tiễn Ngài:

Đức TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG

THƯỢNG Như  HẠ  Hu

Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông

Liễu đạo ngày 19 tháng 5 Bính thân ( 23/06/2016)

Trụ thế 83 năm. Hạ lạp 60.

Thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.

Đồng Kính Lạy Giác Linh Ngài ngưỡng nguyện Giác Linh Trưởng Lão Hòa thượng từ bi thùy từ chứng giám.

 

Sydney, 24/06/2016

Tăng trưởng Giáo đoàn

TK Thích Minh Hiếu

 

      ĐIẾU VĂN

Của cá nhân TK Thích Minh Hiếu

Thay mặt toàn thể Tăng Ni Phật tử Giáo Hội Phật Giáo Khất Sĩ Úc châu đại diện 3 Thiền Viện Minh Quang Sydney-Perth-Adelaide.

Kính lạy Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

 

Thoạt nghe tin bỗng bàng hoàng

Tâm tư vỡ nát muôn ngàn niềm đau.

Kính lạy Giác Linh Ôn , Người Cha hiền xứ Quảng.

Con đây nè Ôn , con đến quá muộn màng.

Con đây Ôn ! đứa con Thôn Cẩm lạc loài.

Gã cùng tử khờ vừa tỉnh chiêm bao..

Là sự thật sao lòng đau, đau lòng nhân thế.

Ôn đã đi rồi thân tâm con ngây dại,

Sinh tử , khứ lai thực tại vẫn là..

Ôn có trách con không…sao chẳng đến gặp cha,

Giờ vĩnh biệt có chờ mong ,ngày nào con trở lại..?

Ôn kính yêu ơi !

Xin người từ bi tha thứ,

Trái tim nhỏ vỡ òa niềm tức tưởi.

Con biết tin khi thuyền Từ sắp vội

Rời bến mê sen tỏa ngát hương đời,

Con vẫy vùng giữa sầu khổ chơi vơi

Tim thổn thức nghe từng cơn đau gậm nhấm.

Con yếu đuối đành ở xa ngàn dặm..

Dõi mắt nhìn mờ nhạt dáng từ dung..

Kính thưa Ôn!

Thôi hết rồi…Dòng sông Hoài sâu đậm

Ngọt mà hiền ấm áp đến thiên thu..

Thôi xa rồi..Phố xưa sầu vạn Cổ

Đợi chờ ai, cho sương trắng tuyệt mù.

Con vĩnh viễn còn dáng Ôn trong tâm thức,

Như nghìn năm mây trắng hững hờ bay

Ôn mĩm cười nhẹ nhàng như Ca diếp

Ôi Khứ lai- sao thương mãi gót hài..

Thành kính ngưỡng vọng đảnh lễ cung tiễn Giác linh Ôn Pháp Hoa, Người cha Quê hương của chúng con..

 

On Nhu Hue (1)

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Túc Trưởng Lão chứng minh Tang Lễ đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ,

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến,

Từ miền Tây Bắc Hoa Kỳ xa xôi, Tăng Tín đồ Tu Viện Bồ Đề chúng con ngưỡng vọng về Tổ Đình Pháp Hoa - nơi an trí nhục thân đức Trưởng Lão, nhất tâm cầu nguyện Giác linh đức Trưởng Lão thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật Quốc.

“Công viên quả mãn, đại nguyện viên thành”

Tu Viện Bồ Đề

Renton, WA, USA

Trú Trì

Tỳ Kheo Thích Thánh Trí


hoa_sen (4)
Kính Bạch giác Linh ôn Pháp Hoa,
Con vừa hay tin ôn Viên Tịch vừa bùi ngùi xúc động trong nỗi niềm kính nhớ đến ôn, Thật là một tin ai khấp cho Phật giáo VN ở các Châu nói chung và Chùa Pháp Hoa nam úc nói riêng. Từ đây nơi chốn tòng Lâm vắng đi một Bậc Thạch Trụ từ bi đầy khả kính.. Nơi phương xa Mỹ Quốc con thành kính hướng về Chùa Pháp Hoa nơi ôn đã từng gầy tạo và phát huy chánh pháp trên 3 thập niên cũng là nơi hàng hậu học chúng con đủ duyên lành hội ngộ ôn trong những ngày đầu chấp chững... trên đất úc.. Với con ôn luôn là một bậc kính quý trong thiền môn, hình ảnh thân thương của ôn luôn có trong tâm con trong suốt lộ trình tu học và hoằng pháp. On thanh thản về với cõi Phật, nguyện ôn luôn gia trì cho chúng con thêm nghị lực và trí tuệ như ôn để tiếp tục con đường của ôn.
Chúng tôi thành kính chia buồn nỗi mất mát lớn lao đến Thầy Viên Trí, Thầy Viên Tịnh, quý Hòa Thượng trong sơn môn Chúc Thánh và môn đồ hiếu quyến Chùa Pháp Hoa nam úc. Kính xin quỳ vị nén đau thương vào chánh niệm để cầu nguyện giác linh ôn sớm cao đăng Phật quốc.
Cho phép con được thọ pháp tang ôn như một bậc Tiền Bối khả kính trong đạo.
Nhất Tâm Kỉnh Lễ Giác Linh đại Lão Hòa Thượng Thượng Như Hạ Huệ, Khai Sơn Pháp Hoa Tự , Lâm tuế Chánh tông thư 41 tam bái.
Hậu Học Kính Bái,
Tỳ Kheo Thích Minh Diệu
Trụ Trì Kỳ Viên Thiền Viện
 

hoa_sen (4)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

ĐƯỢC TIN HÒA THƯỢNG THƯỢNG NHƯ HẠ HUỆ ĐÃ VIÊN TỊCH, CHÚNG CON HỘI PHẬT GIÁO ĐÔNG BẮC FLORIDA CHÙA HẢI ĐỨC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIÁO HỘI VNHTN HAI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI VÀ TÂN TÂY LAN, VÀ CHÙA PHÁP HOA NAM ÚC

SỰ RA ĐI CỦA NGÀI THẬT LÀ MỘT MẤT MÁT LỚN LAO CHO GIÁO HỘI, PHẬT TỬ Ở VÙNG NAM ÚC, VÀ TẤT CẢ PHẬT TỬ ĐÃ TỪNG

NGHE NGÀI GIẢNG, ĐỌC SÁCH, NGƯỠNG MỘ ÂN ĐỨC TU HÀNH CỦA NGÀI GẦN MỘT SUỐT THẾ KỶ QUA.

 

 CON BIẾT HÒA THƯỢNG NHƯ HUỆ QUA HT MINH HIẾU, RIÊNG HT MINH HIẾU LÀ NGƯỜI  CÓ NHIỀU NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG, CON KÍNH XIN CHIA BUỒN VỚI HT MINH HIẾU

 

KÍNH MONG HT NHƯ HUỆ GIA TRÌ CHO TẤT CẢ, QUÝ HT, TT , ĐĐ CHƯ TĂNG, NI,  TÍN ĐỒ PHÁP QUYẾN,  CHƯ THIÊN NAM TÍN NỮ, TINH TẤN TU HÀNH TIẾP NỐI SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP LỢI SANH CỦA HT

 

KÍNH XIN CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT TIẾP DẪN HÒA THƯỢNG CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, LAI ĐÁO TA BÀ TIẾP TỤC CỨU ĐỘ CHÚNG SANH

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

  

TM. HPGĐBFLORIDA CHÙA HẢI ĐỨC
HỘI TRƯỞNG

 PHẬT TỬ CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

On Nhu Hue (2)

Vừa được Thượng Tọa Nguyên Tạng

gởi mail báo tin Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc vừa thâu thần nhập diệt .

Toàn Thể Tăng Ni Phật Tử Thiền Viện Chánh Pháp Tiểu Bang Oklahoma Hoa Kỳ vô cùng xúc động khi biết tin nầy xin: 

"Thành Kính Phân Ưu đến quý Chư Tôn Thiền Đức Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL cùng Chư  Hòa Thượng,Chư Thượng Tọa,Chư Đại Đức Tăng Ni & Phật tử Môn Đồ Pháp Quyến".

Toàn thể chúng con đồng ngưỡng nguyện mười phương Tam bảo thùy từ phóng quang tiếp độ giác linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng sớm cao đăng Phật quốc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

       TK.Thích Thông Triết

  TM Tăng Ni Phật tử TV Chánh Pháp, Oklahoma, USA

 


hoa_sen (4)


Dear Thay Nguyen Tang,
Thank you for telling me about Hoa Thuong Thich Nhu Hue's passing away. Please accept my condolences and best wishes for all those whose lives he touched. In fact when I was a child, I lived only one street from Chua Phap Hoa and never knew that one day I would be a monk in a Vietnamese tradition. For me it is always a lovely thought that Thay Phap Hoa  built a congregation next to my primary school. 
Unfortunately I won't be in Adelaide Monday. If I were, I would come to his funeral. He has lived a very good life. Sadhu, sadhu, sadhu.
I look forward to seeing everyone in the congregation at the Khoa Tu Hoc Phat Phap in December, 2016
Best wishes,
Thich Thong Phap 
(24 June 2016)

hoa_sen (4)
Được tin Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ đã thuận thế vô thường
xã bỏ huyễn thân,tôi xin chia buồn sâu sắc đến  Ban Lễ Tang,
và cầu nguyện Giác Linh cố Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc .

 
Hòa Thượng Thích Như Phẩm
Tổ Đình Long Tuyền Hội An .

hoa_sen (4)Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại News South Wales.

CHÙA PHÁP BẢO

148-154 Edensor Road, St, Johns Park NSW 2176 – AUSTRALIA

Tel: (02) 9610 5452 Fax (02) 9823 8748


Điện Thư

Thành Kính Phân Ưu


Kính gởi:

Ban Tổ Chức Tang Lễ Đại Lão HT Thích Như Huệ

Chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến Tổ Đình Pháp Hoa – Nam Úc

Tứ chúng Tự Viện Pháp Bảo vô cùng thương tiếc, khi hay tin Đại Lão HT Thích Như Huệ đã vừa viên tịch lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19 tháng 5 năm Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Adelaide Úc Quốc – thọ thế 83, hạ lạp 60 năm. Ngài là trụ cột của Giáo Hội PGVNTNHN Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan;  là Hội Chủ của Giáo Hội từ năm 1999 đến 2015; và mãi đến giờ phút này hình ảnh và tinh thần của Hòa Thượng, với cương vị Chứng Minh của bậc Trưởng Lão GHPGVNTNHN UĐL TTL, đã và sẽ ghi hoài dấu ấn trong sự hoài niệm tri ân Ngài.

Tăng Ni cùng Cư Sĩ Phật tử Tự Viện Pháp Bảo, kính thành cầu nguyện Hòa Thượng trưởng lão viên mãn báo thân, siêu sanh Phật quốc. Cùng kính thành phân ưu đến môn đồ pháp quyến.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tứ Chúng Tư Viện Pháp Bảo:

HT Thích Bảo Lạc - Phương trượng

ĐĐ Thích Phổ Huân - Trụ trì

SC Thích Nữ Giác Anh – Tri sự

Tứ Chúng Phật tử Tự Viện Pháp Bảo.
Chùa Hội Phước

8624 Zuni Rd SE, Albuquerque, NM 87108 –  Phone (714)675-8226.


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gửi: Ban tổ chức Tang Lễ cùng môn đồ pháp quyến

Chùa Hội Phước tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ vừa nhận được ai tín:


On Nhu Hue (3)


ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ
Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông,  thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 41.

- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015)
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL

-Trưởng môn phái Chúc Thánh Hải Ngoại
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia.

Sinh ngày 02/04/1934 (Giáp Tuất) tại làng Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

 Vừa thuận thế vô thường thâu thần an nhiên thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc.

Thọ thế: 83 tuổi, 60 Hạ lạp

Thế hệ con cháu môn phái Chúc Thánh cùng bổn đạo Phật tử Chùa Hội Phước ở tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ thành kính hướng về Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc nhất tâm đảnh lễ và kính nguyện cầu giác linh cố hòa thượng Trưởng môn phái Chúc Thánh Hải Ngoại Cao Đăng Phật Quốc. Kính lạy Giác Linh Ngài! Từ bi thường gia hộ : "Tông Phong Vĩnh Chấn, Tổ Ấn Trùng Quang".


Nam mô tân viên tịch từ Lâm Tế chánh tông tứ thập nhất thế  Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa húy thượng NHƯ hạ HUỆ, Pháp tự Giải Trí, Đạo hiệu Trí Thông Hòa Thượng giác linh chứng giám.

Thành Kính Tưởng Niệm

Thích Thánh Minh cùng Tăng chúng và toàn thể Phật Tử bổn tự chùa Hội Phước

New Mexico - Hoa Kỳ,  ngày 23/06/2016

 On Nhu Hue (1)

 Thu Phan Uu_HT Giac Luong-1
Thu Phan Uu_HT Giac Luong-2On Nhu Hue (2)


Kính Bạch giác Linh ôn Pháp Hoa,

Con vừa hay tin ôn Viên Tịch vừa bùi ngùi xúc động trong nỗi niềm kính nhớ đến ôn, Thật là một tin ai khấp cho Phật giáo VN ở các Châu nói chung và Chùa Pháp Hoa nam úc nói riêng. Từ đây chốn tòng Lâm vắng đi một Bậc Thạch Trụ từ bi đầy khả kính.. Nơi phương xa Mỹ Quốc con thành kính hướng về Chùa Pháp Hoa nơi ôn đã từng gầy tạo và phát huy chánh pháp trên 3 thập niên cũng là nơi hàng hậu học chúng con đủ duyên lành hội ngộ ôn trong những ngày đầu chấp chững... trên đất úc.. Với con ôn luôn là một bậc kính quý trong thiền môn, hình ảnh thân thương của ôn luôn có trong tâm con trong suốt lộ trình tu học và hoằng pháp. Ôn thanh thản về với cõi Phật, nguyện Ôn luôn gia trì cho chúng con thêm nghị lực và trí tuệ như Ôn để tiếp tục con đường phụng sự chúng sanh.

Chúng tôi thành kính chia buồn nỗi mất mát lớn lao đến Thầy Viên Trí, Thầy Viên Tịnh, quý Hòa Thượng trong sơn môn Chúc Thánh và môn đồ hiếu quyến Chùa Pháp Hoa nam úc. Kính xin quỳ vị nén đau thương vào chánh niệm để cầu nguyện giác linh ôn sớm cao đăng Phật quốc.

Cho phép con được thọ pháp tang ôn như một bậc Tiền Bối khả kính trong đạo.

Nhất Tâm Kỉnh Lễ Giác Linh đại Lão Hòa Thượng Thượng Như Hạ Huệ, Khai Sơn Pháp Hoa Tự , Lâm tuế Chánh tông thứ  41 tam bái.

 

Auburn, USA 24/06/2016

Hậu Học Kính Bái,

 Tỳ Kheo Thích Minh Diệu

Trụ Trì Kỳ Viên Thiền Viện

 Thu Phan Uu-Ht Nhu Tho-1Thu Phan Uu-Ht Nhu Tho-2

 DIEN THU PHAN UU_CHUAPHAPVAN_CANADAOn Nhu Hue (3)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy

Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng

Trondheimsvegen 205, 2067 Jessheim, Norway

 Điện Thư Phân Ưu

Kính gửi: 

- Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, 
-   Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy vừa nhận được tin Hòa Thượng Thích Như Huệ, Pháp tự Giải Trí, Pháp hiệu Trí Thông, Đời Thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế, 
- Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL (1999- 2015),
- Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL,
- Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Australia,
 đã thâu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 25 tối ngày 23/06/2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc. Trụ thế: 83 tuổi, hạ lạp 60.

Toàn thể Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTN Na Uy, xin vọng hướng về tổ đình Pháp Hoa, nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch, nguyện Giác linh cao đăng thượng phẩm, tốc chứng bồ đề, nhiên hậu bất xả, hồi nhập Ta bà, hoằng pháp lợi sanh; đồng thời, xin thành kính phân ưu cùng chư tôn thiền đức GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, cùng môn đồ pháp quyến Chùa Pháp Hoa, Nam Úc.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Oslo, trọng hạ ngày 24 tháng 6 năm 2016
Thay mặt GHPGVNTN Na Uy cùng toàn thể Tăng Ni và Phật tử

Cố vấn, kiêm phương trượng các tự viện

Tỳ Khưu Thích Trí Minh

On Nhu Hue (1)
Dien Thu Phan Uu_HT NHu Hue_Chua Viet Nam


On Nhu Hue (3)

Điện phân ưu

NAM  MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

ĐƯỢC TIN ĐỨC ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ TÂN VIÊN TỊCH.

CON ĐỆ TỬ NHƯ TÙNG THÍCH TỬ ÔN NHƯ MINH,CƯ TRÚ TẠI CHÙA LIÊN HOA 168 PHAN CHU TRINH,TP .ĐÀ NẴNG (BÂY GIỜ CHUYỂN VỀ 64 TIÊN SƠN 8 TP. ĐÀ NẴNG).

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG GIÁO HỘI VNTN HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI VÀ TÂN TÂY LAN.MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN CHÙA PHÁP HOA NAM ÚC.

ĐỆ TỬ THÀNH TÂM NGUYỆN CẦU  MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT PHÓNG HÀO QUANG TIẾP ĐỘ GIÁC LINH CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG SỚM CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ GIÁC LINH HÒA THƯỢNG.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.
Tp Đà Nẵng,ngày 24 tháng 6 năm 2016

                                                                               Đệ tử

                                                                              Như Tùng.

 

 
On Nhu Hue (3)


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
 
Kính gởi: HT Thích Bảo Lạc,Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Như Huệ;
              HT Thích Hạnh Niệm, Đại Đức Thích Hạnh Thiện (Viên Trí) cùng Môn Đồ Pháp Quyến
 
Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức,
Con vừa nhận được ai tin, Đức trưởng lão hòa thượng sư thúc thượng Như hạ Huệ đã thuận thế vô thường, thâu thần tịch diệt tại Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc.

Dòng Lâm Tế Chúc Thánh một lần nữa lại vắng đi hình ảnh của một bậc trưởng thượng đã đồng lao cộng khổ, vun bồi và tưới tẩm cho ngôi tổ đình luôn nhuận sắc, khoe hương.

Trong niềm kính tiếc vô hạn, từ vùng đất Phật, Con nhất tâm cầu nguyện giác linh sư thúc thượng phẩm, thượng sanh và xin thành tâm chia buồn cùng chư tôn đức môn đồ, tứ chúng.
 
Delhi, ngày 25 tháng 6 năm 2016
                                                                                                       
 Thành kính đảnh lễ
TK.Thích Hạnh Chánh

 

On Nhu Hue (3) 

 

Dien Thu Phan Uu_Chua Phat Da

 

 

On Nhu Hue (3)

Dien Thu Phan Uu_HT Tri Hai

On Nhu Hue (3)


PHẠM KIM TỘC

MẬU HÒA – DUY XUYÊN – DUY TRUNG – QUẢNG NAM

 

THƯ CHIA BUỒN

 

Kính gửi : -  Ban Tổ chức Tang Lễ  Hòa Thượng Thích Như Huệ

                 -  Ban Trị sự Chùa Pháp Hoa Nam Úc

 

Được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ ( Phạm Kim Huệ )  viên tịch, chúng tôi đại diện Hội Đồng Gia Tộc  Phạm Kim xin chân thành chia sẽ nổi mất mát lớn lao này cùng Quý Tăng, Ni, Phật tử chùa Pháp Hoa Nam Úc.

Sinh thời, mặc dù gánh vác trọng trách lớn lao của Giáo Hội, bận rộn nhiều  công việc nhưng Ngài vẫn lưu tâm đến tộc họ Phạm Kim chúng tôi. Ngài vẫn luôn dặn dò con cháu tộc Phạm Kim xa lành lánh dữ, chú tâm làm điều thiện để tạo phước cho đời sau.

Tộc Phạm Kim chúng tôi lấy làm vinh hạnh khi có một thiền sư đắc đạo như Ngài, là tấm gương sáng cho con cháu trong dòng tộc noi theo và học hỏi.

Nay Ngài mất đi, thật sự là nỗi mất mát lớn lao của Hội Đồng Gia Tộc  chúng tôi và toàn thể con cháu Tộc Phạm Kim.

Vì địa lý xa cách, không thể đến viếng Giác Linh của Hòa Thượng, chúng tôi đành phải gửi điện thư này thay cho nén nhang của sự chân thành. Xin Quý vị niệm tình tha lỗi. Cầu mong cho Giác Linh của Hòa Thượng sớm Cao Đăng Phật Quốc

                      NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC PHẠM KIM

Cố vấn Ban Điều Hành Gia tộc : PHẠM KIM NĂM

Trưởng Ban  Điều Hành Gia tộc : PHẠM KIM HẢI

 

Chua Khanh Anh_Dien Thu Phan Uu

 

 On Nhu Hue (3)

Chùa Trí Phước và Chùa Vạn Hạnh San Diego - California

14722 Givens Place, Westminster, CA 92683

 

Điện Tín Phân Ưu

 

Chư Tăng - Ni và Phật Tử Chùa Trí Phước và Chùa Vạn Hạnh vừa được tin Trưởng Lão Hòa Thượng. Thượng Như hạ Huệ nguyên Hội Chủ Giáo Hội P.G.V.N.T.N Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan Phương Trượng Chùa Pháp Hoa Úc Châu vừa viên tịch.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc, môn đồ pháp phái và ban tổ chức tang lễ Cố Hòa Thượng Hội Chủ.

Thành kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Thượng Phẩm nơi cõi Phật A Di Đà.

                            

                       Thay Mặt Chư Tăng Ni và Phật Tử hai chùa

                                         Trí Phước và Vạn Hạnh

                            Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

G.H.P.G.V.N.T.N Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, thành viên Hội Đồng     Giáo Phẩm.

                                Hòa Thượng Thích Phước Thuận

                                 Thượng Tọa Thích Thiện Ngộ

                  

                                  California Ngày 26 /6/ 2016

 

On Nhu Hue (3)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Văn Phòng Hội Đồng Điều Hành

713 N.Newhope St, Santa Ana, CA 92703 –Tel:714 -360-9250

 

California ngày 26/6/2016

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

    

  Kính bạch Giác Linh đức trưởng lão Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ!

 

 “Đức Thế Tôn 80 tuổi thọ Ngài đến vườn Sa La Song Thọ thị hiện Niết Bàn. Tổ Đạt  Ma đến hồi Ngài cũng quảy dép quy Tây”.

 

 Thuận thế vô thường, đức trưởng lão ngài đã thâu thần thị tịch vào 23 /6/2016 thọ 83 tuổi, 60 hạ lạp. Chúng con hướng về Úc Châu thắp nén tâm hương ngưỡng nguyện giác linh đức trưởng lão Hòa Thượng  Chứng Minh Đạo Sư Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan cao đăng Phật quốc, vãng lai tam giới, quảng độ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo.

 

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, chúng tôi thành kính phân ưu môn đồ pháp phái Tổ Đình Pháp Hoa đã mất đi một bậc thầy lãnh đạo khả kính.

           

            Thay Mặt các thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo và Hội Đồng Điều Hành

                           Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.

                                         Tỳ Kheo Thích Quảng Thanh

Dien Thu Phan Uu_Tang Doan_HT Thich Vien Ly

Dien thu phan uu HT truong lao Thich Nhu Hue (1)

Dien Thu Phan Uu_Cong Dong Nguoi Viet Tu Do Uc Chau

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

HỆ PHÁI KHẤT SĨ

TỊNH XÁ TRUNG TÂM

21 Nguyễn Trung Trực, P. 5, Q. Bình Thạnh

 

Kính gửi:  - Chư Tôn đức Ban Tổ chức Lễ tang

              Trưởng lão Hòa thượng Thượng NHƯ Hạ HUỆ

                   Viện chủ Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc

                   Nguyên Hội chủ GHPGVNTN Úc châu

    Bổn sư Quý Pháp lữ: HT.Thích Hạnh Niệm;

    HT.Thích Hạnh Ngộ và Ni trưởng TN Khiết Minh

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Từ bên nhà nhận được tin Trưởng lão Hòa thượng Thượng NHƯ Hạ HUỆ, Viện chủ Tổ đình Pháp Hoa – Nam Úc; đồng thời, Ngài cũng là bổn sư của HT.Thích Hạnh Niệm, Giáo phẩm GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Hạnh Ngộ, Giáo phẩm Phật giáo Q.4 và Ni trưởng TN Khiết Minh, trụ trì Tổ đình Kim Liên, Q. 4, vì tuổi cao sức yếu, lại thêm bệnh duyên chi phối đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 25 ngày 23 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 19/5/Bính Thân) tại Tổ đình Pháp Hoa – Nam Úc, trụ thế 83 năm, hạ lạp 60 năm.

Thay mặt chư Tôn đức Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ và chư Tăng trụ xứ tại Tịnh xá Trung Tâm kính đến chư Tôn đức Ban Tổ chức Lễ tang và chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, môn đồ đệ tử cố Trưởng lão Hòa thượng lời thành kính phân ưu. Đồng thời, nhất tâm kính nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Kính nguyện Giác linh Ngài nhẹ nhàng

Tây phương Cực lạc ngự sen vàng

Pháp duyên tương hội hương thiền rạng

Thượng phẩm thượng sanh trú Niết-bàn.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà PhậtTác đại chứng minh

TM. HỆ PHÁI KHẤT SĨ - THÀNH VIÊN GHPGVN

GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC HỆ PHÁI

(Đã ký)

Hòa thượng Thích Giác Toàn

 

 

 

 

 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG

VIỆN HÀNH ĐẠO

3010 West Harvard Street * Santa Ana, CA 92704 * Tel. (714) 437-9511 & 759-0752

Email: buddhistcenters@yahoo.com

 

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Kính gởi:

-          Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan

 

-          Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nhận được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, Pháp Tự Giải Trí, Pháp Hiệu Trí Thông, Đời thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế:

-          Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

-          Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

-          Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam úc, Australia

đã thâu thần thị tịch lúc 9 giờ 25 phút tối ngày 23 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 19 tháng 5 năm Bính thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc. Trụ Thế 83 năm. Hạ Lạp 60 năm.

 

            Thay mặt chư Tôn Giáo Phẩm Viện Hành Đạo và chư Tăng, Ni Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, thắp nén tâm hương tưởng niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch.  Nguyện cầu Giác Linh Ngài Cao Đăng Phật Quốc, Nguyện Giác Linh Cố Trưởng Lão sớm hội nhập Ta Bà, hoằng pháp lợi sinh; đồng thành kính phân ưu cùng chư Tôn Thiền đức quý Giáo Hội và Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch. 

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

 

California, ngày 26 tháng 06 năm 2016

Phó Pháp Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo

Tỳ Kheo Thích Minh Tuyên

và toàn thể Tăng, Ni GHPGTGKSTG

GIÁO HỘI KHẤT SĨ NI GIỚI HẢI NGOẠI

TỊNH XÁ NGỌC HÒA

2054 Old Piedmont Road * San Jose, CA 95132 * Tel. (408) 295-2436 & 507-2363

Email: Buddhistorder@gmail.com

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Kính gởi:

-          Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan

 

-          Đại Đức Thích Viên Trí, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Giáo Hội Khất Sĩ Ni Giới Hải Ngoại chúng con nhận được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ, Pháp Tự Giải Trí, Pháp Hiệu Trí Thông, Đời thứ 41 Thiền Phái Lâm Tế:

-          Nguyên Hội Chủ Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

-          Chứng Minh Đạo Sư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

-          Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc Đại Lợi

đã thâu thần thị tịch lúc 9 giờ 25 phút tối ngày 23 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 19 tháng 5 năm Bính thân) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc. Trụ Thế 83 năm. Hạ Lạp 60 năm.

 

            Thay mặt toàn thể chư Ni và các Tịnh Xá thuộc Giáo Hội Khất Sĩ Ni Giới Hải Ngoại, thành kính đảnh lễ và tưởng niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch.  Nguyện cầu Giác Linh Ngài Cao Đăng Phật Quốc.  Kính nguyện Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng đến, đi tự tại, sớm hội nhập Ta Bà, tiếp tục con đường hoằng pháp lợi sinh.  Chúng con cũng xin thành kính phân ưu cùng chư Tôn Thiền đức quý Giáo Hội và Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch. 

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

 

California, ngày 26 tháng 06 năm 2016

TM Chư Ni Giáo Hội Khất Sĩ Ni Giới Hải Ngoại

Thành Kính đãnh Lễ

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tiến Liên

 
***

Dien Thu Phan Uu - chua truc lam

***

 

Thư Phân Ưu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Sư Ông Trưởng Lão Phương Trượng – Tổ Đình Pháp Hoa

Đã mấy năm trôi qua con chưa có dịp về chùa Pháp Hoa đảnh lễ Sư Ông. Trong lòng con vẫn luôn nhớ nghỉ về hình bóng, tâm từ và những lời nói nhẹ nhàng ấm áp của Sư Ông dạy dỗ trong những lần con được dự khóa tu học tại chùa Pháp Hoa.

Gần đây con cũng có nghe chư huynh đệ nói rằng: “Sư Ông đang bị bệnh nặng...” lòng con cũng phát khởi lo lo và tự nhủ lòng rằng: “Mình nên cố gắng thu xếp công việc của chùa và công việc của hãng mà về chùa Pháp Hoa ở lại vài hôm thăm viếng hầu bái Sư Ông.”

Nhưng than ôi, hai hôm nay con vào xem tin Phật Sự trên trang nhà Quảng Đức, thì biết chính thức nay Sư Ông đã viên tịch. Lòng con không khỏi bàn hoàng rung động, đôi mắt con nhòa đi một lúc. Sau đó con nói với các vị đệ tử trong chùa rằng: “ Sư Ông của chùa Pháp Hoa – Nam Úc đã viên tịch rồi. Vậy Chủ Nhật này mình nên tổ chức lễ tưởng niệm cầu nguyện Giác Linh của Sư Ông.”

Đồng thời con nhờ các đệ tử khác trong chùa in ra những bài Tiểu Sử của Sư Ông và họa 1 tấm hình của Sư Ông để chúng con phụng thờ tại bàn thờ chư Tổ. Chúng con làm như vậy là cho hàng Phật Tử hậu học hiểu được công ơn của các bậc tiền bối, để ngày càng phát tâm tu tập, đạo hạnh thêm vững bền và cũng cho lòng con nhẹ bớt đi sự ray rứt. Bởi vì lý do con chưa kịp đi thăm Sư Ông lúc bệnh cũng như lúc tang lễ con không kịp về tham dự. Mặc dù vậy, nhưng trong thâm tâm con lúc nào cũng luôn hướng về Chùa Pháp Hoa – Nam Úc nơi quý chư Tôn Đức đang tổ chức việc Tang Lễ của Sư Ông  và hướng về Giác Linh của Ngài:

“Nhất Tâm Đảnh Lễ, cầu nguyện trợ tiến Giác Linh Sư Ông Trưởng Lão Phương Trượng Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc được cao đăng Phật Quốc, sớm hội nhập Ta bà hóa độ chúng sanh.”

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Đệ tử chúng con, Tăng Chúng và Phật Tử Chùa Báo Ân – Auckland – Tân Tây Lan đầu thành đảnh lễ Giác Linh Sư Ông Trưởng Lão Phương Trượng  Tổ Đình Pháp Hoa Nam Úc, Tam Bái.

Kính bái bạch Chư Tôn Thiền Đức trong ban tổ chức tang lễ của Sư Ông, nếu chúng con có gì thiếu sót trong lời thư phân ưu. Kính xin Chư Tôn Đức thương tình bỏ qua và dạy dỗ cho chúng con được nương nhờ thêm ân đức của quí Ngài.

Kính Bái

Tỳ Kheo – Thích Quảng Phúc

Chùa Báo Ân – Auckland – Tân Tây Lan,

Ngày 29/06/2016


***

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Chúng con Ni Chúng cùng toàn thể Phật tử Chùa An Lạc, San Jose, xin dâng nén tâm hương khẩn nguyện đê đầu đảnh lễ Giác linh Trưởng Lão Hoà Thượng tam bái.

Kính nguyện Giác linh Hoà Thượng

Tốc đắc vãng sanh Cực lạc quốc, Thành tựu Phật quả

Từ bi lân mẫn hội nhập Ta bà, Tế độ chúng sanh lục đạo luân hồi.

Chúng con xin thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, cùng Môn đồ Pháp quyến cố Trưởng Lão Hoà Thượng.

Nam Mô Khai Sơn Tân Pháp Hoa Tự Đường Thượng Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch Giác Linh chứng giám.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

San Jose ngày 28 tháng 6 năm 2016

Thành kính đảnh lễ,

Tỳ kheo ni Thích Nữ Nguyên Thanh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/01/2023(Xem: 249)
HT Thích Thanh Từ, Người Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm VN Thế Kỷ 20-21
09/01/2023(Xem: 421)
Vào sáng thứ bảy ngày 07/01/2023, chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu tường cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chánh điện. Thiền sư Thích Nhất Hạnh - nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, học giả, sử gia và nhà hoạt động hòa bình, đã viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, Việt Nam ngày 22 tháng 01 năm 2022. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với ân đức, tình thương cao rộng của Sư Ông Làng Mai qua nhiều năm giảng dạy thiền quán; với công trình trước tác, phiên dịch kinh sách to lớn; chùa Phổ Từ đã tổ chức Lễ tưởng niệm cố Thiền sư vào ngày 29/01/2022; ngày 30/01/2022; Lễ Chung thất - tưởng niệm vào ngày 13/3/2022.
26/12/2022(Xem: 617)
Thầy chào đời cuối Đông. Phủ Xuân Trường, Nam Định. Đất Bắc Hà - Thăng Long. Ngàn năm xưa hưng thịnh. Lập chí nguyện xuất trần, Thuở đồng chơn nhập đạo. Cội Đức Nhuận thắm nhuần. Đượm hồng ân Tam bảo.
24/12/2022(Xem: 513)
Sư bà Hải Triều Âm là một bậc tu hành mẫu mực, một tấm gương sáng ngời cho tất cả những hành giả đang bước theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy, cho cả ni lẫn tăng xuất gia và hàng cư sĩ tại gia. Ngài được xem như là hiện thân của một Sư Tổ Kiều Đàm Di thời hiện đại. Bài viết dưới đây có tựa là “Di Chúc Của Sư Bà Hải Triều Âm” được phổ biến trên mạng trong những tháng năm sau ngày Sư Bà mất 31 tháng 7, 2013.
14/11/2022(Xem: 963)
Ngày 12,13-11 (19,20-10-Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chùa Đức Hòa, phường Ninh Hiệp.
11/11/2022(Xem: 771)
Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm ngày 16 tháng 10 Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hoà thượng Thích Hải Tuệ - Trừng San (Tân Mùi 1991- Nhâm Dần 2022). Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Chư tôn Hoà thượng: - Hoà thượng Thích Trừng Thi (chùa Tòng Lâm Lô Sơn) - Hoà thượng Thích Thiện Thông (chùa Sắc Tứ Minh Thiện) - Hoà thượng Thích Phước An (chùa Hải Đức) - Hoà thượng Thích Tâm Trí (chùa An Dưỡng) - Hoà thượng Thích Chí Viên (Linh Phong Cổ Tự) - Hoà thượng Thích Như Minh (chùa Sắc Tứ Liên Hoa) - Hoà thượng Thích Đức Thành (chùa Pháp Tánh) - Hoà thượng Thích Nguyên Minh (chùa Sắc Tứ Kim Sơn)
11/11/2022(Xem: 472)
Sáng nay 11-11-2022 (18-10-Nhâm Dần), tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, lễ tưởng niệm Đại tường có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nối dòng Lâm Tế đời thứ 45, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh; viện chủ Tổ đình Thiên Bửu và chùa Đức Hòa.
07/11/2022(Xem: 741)
Trong giai đoạn đầu thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn với quá trình mở đất xuống phương Nam, ngoài việc lưu tâm đến khai hoang, mở đất, lập làng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng luật nghi phép tắc nhưng các vị cũng không quên xây dựng và sử dụng Phật giáo như một hệ tư tưởng chuẩn mực cho đạo đức xã hội.
01/11/2022(Xem: 613)
Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)
30/10/2022(Xem: 787)
Sáng nay, mồng 5 tháng 10 Nhâm Dần (29/10/2022), bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất những hạt nhẹ li ti gây nên cảm giác buồn man mác cho những người con xa Cha, vắng Mẹ, nhớ thương Thầy... Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo đã thiết lễ Huý nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Ý - Nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,409,225