Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Bốn Lớp Mật Thừa

15/12/201015:28(Xem: 6471)
Bốn Lớp Mật Thừa

TỔNG QUAN

VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG
CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Nguyên tác: A Survey Of The Paths Of Tibetan Buddhism
Tác giả: His Holiness Tenzin Gyatso 14th Dalai Lama of Tibet
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển – 19/06/2010
Làng Đậu hiệu đính

BốnLớp Mật Thừa

Hệ thống Mật thừa được phânchia thành bốn lớp, như được nói trong mật điển diễn giải Kim Cương Điện.Như chúng ta đã thảo luận ở trên rằng, chỉ trong Mật thừa Du-già Tối Thượngđáp ứng những tính năng thậm thâm và đặc biệt nhất của của Mật thừa, do thế,chúng ta phải nhìn những Mật thừa bậc thấp như những nấc thang đi lên Mật thừaDu-già Tối Thượng. Mặc dù sự diễn giải về những cách đem khát vọng vào con đường là một tính năngchung của tất cả bốn lớp Mật thừa, thì những mức độ của khát vọng có khác nhau. Trong lớp đầu tiên của Mật thừa, Mật thừa Hành Động[1],phương pháp tiếp nhận khát vọng vào trong con đường là liếc nhìn đối ngẫu. Trong những lớp tiếp theo của Mậtthừa, những phương pháp bao gồm cười, nắm tay hay ôm và hợp nhất[2].

Bốn lớp của Mật thừa được đặttên theo chức năng và những cơ chếkhác nhau của sự tịnh hóa. Tronglớp thấp nhất của các mật điển thủ ấn hay những thế xếp của bàn tay đượcxem như quan trọng hơn du-già nội thể, vì thế được gọi là Mật thừaHành Động.

Lớp thứ hai, mà trong ấy có nhấn mạnh bình đẳng trên cả hai khía cạnh, được gọi là Mật thừa Thiện Hạnh[3]. Thứba là Mật thừa Du-già[4], lànơi Du-già nội thể được nhấn mạnhhơn những hoạt động bên ngoài.[5]Lớp thứ tư được gọi là Mật thừa Du-già TốiThượng[6]bởivì nó không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của Du-già nội thể, mà không có Mật thừanào siêu việt hơn nó.

Trường phái Nyingma Đại ToànThiện nói về chín cổ xe [cửu thừa][7]. Bathừa thứ nhất gồm đến Thanh Văn,Độc Giác, và Bồ-tát thừa mà đã cấu thành nên hệ thống kinh điển hiển giáo. Bathừa thứ hai được gọi là ngoại vithừa, cổ xe bên ngoài, gồm có Mật thừa Hành Động, Mật thừa Thiện Hạnh và Mật thừaDu-già, vì chúng nhấn mạnh sự thực hành của những hành vi bên ngoài, mặc dùchúng cũng đề cập đến với những hạnh kiểm nội thểvà ngoại vi của hành giả. Cuốicùng, có ba Mật thừa nội thể, những Mật thừađược liên hệ đến thuật ngữ Đại Toàn Thiện[8]nhưĐại Du-già, Chuyển Hóa Du-già và Siêu Việt Du-già. Ba thừa nội thể này được xemlà những phương tiện hay những cổxe để đạt đến sự kiểm soát, bởi vì chúng bao hàm những phương tiện để làm hiển lộcủa những mức độ vi tế nhất của tâm thức và năng lượng.Bằng những phương tiện này, một hành giả có thể đặt tâm thức của mình trong một trạng thái sâu thẩm ngoài sựphân biệt của tốt và xấu, thanh tịnh hay ô nhiễm, là điều có thể cho phép ngườiấy siêu việt khỏi những quy ướctrần gian.

tongquan-11

Mạn-đà-la Thời Luân[1]Mật thừa Hành Động (Kriyātantra) —là cỗ xe đầu tiên trong 3 lớp Mật tông ngoại vi. Các Mật điển Hành Động có tênnhư thế vì chúng chú trọng chính yếu vào các hạnh kiểm bên ngoài, các thực hànhvề lễ tịnh hóa, tẩy uế và vân vân.

“Kriya Tantra”. Rigpa Shedra Wiki.<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Kriya_tantra>. Truy cập 19/08/2010.

[2]TheoAtisha's lamp for the path to enlightenment (Bồ-đề Đạo Đăng Luận của Atisha): Mật thừa Hành Động cho những ai cóthể sử dụng tham chấp được gợi lên qua việc nhìn đối ngẫu nhưng không thể khốngchế tham chấp mạnh mẽ hơn. Mật thừa Thiện Hạnh cho người có khả năng tiện íchđược tham chấp gợi lên từ nụ cười và ve vãn với đối ngẫu. Mật thừa Du-già cho kẻcó thể khai thác tham chấp khởi lên từ việc sờ chạm và ôm đối ngẫu. Tất cả cácđiều này đều là các hành vi của sự quán tưởng. Mật thừa Du-già Tối Thượng chocác đối tượng có thể khống chế được tham muốn phát khởi bởi việc thật sự tiếpxúc giữa các cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, từ quan điểm nhận thức tính Không vàthực hành du-già bổn tôn thì không có sự khác nhau giữa các lớp này.

"Atisha's lamp for the path toenlightenment". C6. P212. Geshe Sonam Rinchen. Eng. Trans. Ruth Sonam.Snow Lion. 1997. ISBN 15593908242.

[3]Mật thừa Thiện Hạnh (Caryātantra)còn gọi là Mật thừa Cận Du-già (UpaYogatantra) or hay Mật thừa Lưỡng Thể(Ubhayatantra) — là lớp thứ nhì trong 3 lớp ngoại vi. Được gọi là Mật thừa ThiệnHạnh vì nó nhấn mạnh một cách bình đẳng giữa các hành vi bên ngoài của thân khẩuvà sự nuôi dưỡng bên trong của định lực. Do đó tên Mật thừa Lưỡng Thể tương hợpvới Mật thừa Du-già trong khi hạnh kiểm của nó lại tương tự như Mật thừa Hành Động.

“Charya Tantra”. Rigpa Shedra Wiki.<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Charya_tantra>. Truy cập 19/08/2010.

[4]Mật thừa Du-già (Yogatantra) — thuộclớp ngoại vi thứ ba của Mật thừa. Được gọi như thế vì nó nhấn mạnh trên thiềndu-già nội thể, kết hợp các phương tiện thiện xảo và trí huệ.

“Yoga Tantra”. Rigpa Shedra Wiki.<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Yoga_tantra>. Truy cập 19/08/2010.

[5]Các lớp Mật thừa ngoại vi hay các lớpMật thừa thấp này có chung cho cả Cổ Mật [Ninh Mã, Nyingma] và các trường pháitân dịch. Chúng còn được gọi là Thủ trương khổ hạnh Vệ-đà bao gồm các Mật thừaHành Động, Thiện Hạnh, và Du-già.

“Three outer classes of tantra”.Rigpa Shedra.

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Three_outer_classes_of_tantra>.Truy cập 19/08/2010.

[6]Mật thừa Du-già Tối Thượng(AnuttaraYoga, Yoganiruttara, Yogānuttara) là lớp cao nhất của bốn lớp Mật thừa.Theo truyền thống Tân dịch thì Mật thừa Tối Thượng này được chia thành Mẫu Mậtthừa [Mật thừa mẹ] , Phụ Mật thừa [Mật thừa cha] và Bất Nhị Mật thừa. Theo truyềnthừa Cổ Mật thì Mật thừa Du-già Tối Thượng tương ứng với ba Mật thừa nội thể ĐạiDu-già, Chuyển Hóa Du-già và Siêu Việt Du-già.

” Highest Yoga Tantra”. Rigpa Shedra.

<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Highest_Yoga_Tantra>.Truy cập 19/08/2010.

[7]Chín cỗ xe hay Cữu Thừa Tất Thắng —là theo cách phân loại của truyền thống Cổ Mật Toàn bộ phổ của lộ trình tu tậpcủa Phật Pháp được chia làm chín cỗ xe: Thanh Văn (Shravaka yana), Độc Giác(Pratyekabuddha yana), Bồ-tát (Bodhisattva yana), Hành Động (Kriyātantra), ThiệnHạnh (Caryātantra), Du-già (Yogatantra), Đại Du-già (mahāyoga), Chuyển HóaDu-già (Anuyoga), và Siêu Việt Du-già (Atiyoga).

“Nine Yanas”. Rigpa Shedra Wiki.<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Nine_yanas>. Truy cập 19/08/2010.

[8]Đại Toàn Thiện hay Đại Viên Mãn(Mahāsaṅdhi, Atiyoga) — là truyền thống Phật giáo cổ sơ nhất và trực hướng vềTrí Huệ trong các truyền thừa tại Tây Tạng được Sogyal Rinpoche mô tả như là “trọng tâm của tất cả lộ trình tu tập tinh thầnvà là đỉnh cao của tất cả các tiến hóa tinh thần của cá nhân. Như là một lộtrình để thực chứng bản tính nội tại nhất của tâm mà chúng ta thật sự là, thì ĐạiToàn Thiện là rõ ràng và hiệu quả nhất cũng như thích đáng nhất trong thế giớihiện đại”. Dù là pháp tu thuộc phái Cổ Mật nhưng nó được thực hành qua nhiềuthế kỷ bởi các đại sư của tất cả các trường phái khác như là tu tập tối nội.

“Dzogchen”. Rigpa Shedra Wiki.<http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Great_Perfection >. Truy cập19/08/2010.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/04/201721:12(Xem: 2729)
Nỗ lực 20 năm của chị Thuỷ đã đưa cậu con bị bệnh tim và down - từng bị các bác sĩ giỏi nhất ở Việt Nam từ chối chữa - trở thành sinh viên Mỹ.
02/09/201108:24(Xem: 1074)
Một chuyện hay có thực để áp dụng theo. Mời các bạn đọc bài viết dưới đây cuả một bệnh nhân mắc bệnh nan y, nói về những kinh nghiệm sống cuả mình. Biết đâu, các bạn có thể áp dụng nếu gặp phải cùng căn bệnh như tác giả .
15/12/201015:10(Xem: 8556)
Đọc “Tổng Quan Những Con Đường Của Phật Giáo Tây Tạng”, chúng ta sẽ thấy đức Dalai Lama là một bậc Đại Tri Viên, ngài chỉ rõ tất cả mọi con đường để chúng thấy rõ, nhất là con đường Tantra...
08/04/201319:20(Xem: 2116)
Theo lời Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan thì ông ủng hộ việc tạo sinh vô tính con người nhằm các mục đích nghiên cứu về y khoa. Ngỏ lời với các thông tin viên hôm thứ Năm, ông Annan nói rằng đây là quan điểm riêng của ông, . . .
28/08/201012:52(Xem: 1328)
Trăm năm ngó xuống đời hư ảo - Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời.
29/09/201009:44(Xem: 2413)
Mỗi con người chúng ta đều có ba thân, đó là thân Tiền ấm, thân Trung ấm và thân Hậu ấm. Thân Tiền ấm là thân hiện đời chúng ta đang có, là thân vật chất...
08/04/201319:19(Xem: 2099)
(Liên Hiệp Quốc - BBC) Ủy ban pháp lý Liên Hiệp Quốc (LHQ) đang thảo luận về một dự luật cấm tạo sinh vô tính con người, vấn đề đang gây chia rẽ giữa 191 thành viên LHQ. Theo quan điểm riêng, Tổng Thư Ký LHQ Kofi Annan nói với các nhà báo rằng, ông ủng hộ việc tạo sinh vô tính trong mục đích nhân đạo chữa bệnh.
08/04/201319:19(Xem: 2257)
Nhân loại vừa bước qua năm 2002 để thật sự vào thời kỳ bắt đầu của Thế Kỷ 21. Thế Kỷ 20 đã qua đi với những buồn vui và lo âu, khắc khoải. Buồn vì hai trận Thế Chiến đau thương, tang tóc kéo theo 51 triệu người bỏ mạng. Vui vì khoa học đã tiến được một bước dài làm đổi thay cuộc sống loài người.
08/04/201320:01(Xem: 2348)
Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu “ sanh ký tử quy, nghĩa là ; Sống gởi trần gian, chết lại về”. Vậy khi chết chúng ta đi về đâu? Đây là câu hỏi rất khó trả lời, chỉ có bậc Đại giác ngộ mới thấy rõ con đường đi này và chỉ dạy cho chúng ta biết mà thôi.
13/07/201121:45(Xem: 1358)
Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu “ sanh ký tử quy, nghĩa là ; Sống gởi trần gian, chết lại về”. Vậy khi chết chúng ta đi về đâu? Đây là câu hỏi rất khó trả lời, chỉ có bậc Đại giác ngộ mới thấy rõ con đường đi này và chỉ dạy cho chúng ta biết mà thôi. Đó là sáu con đường mà chúng sanh qua lại mãi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi Trời, Người, A-tu-la, còn gọi là sáu nẻo luân hồi. Khi con người còn sống, gây tạo nhân gì thì kết quả sẽ theo họ như thế ấy. Kết quả đó là động cơ thúc đẩy con người sau khi chết, đi vào các cảnh giới tương ưng trong sáu đường .