Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính đảnh lễ Thế Tôn (thơ)

21/12/202219:47(Xem: 771)
Kính đảnh lễ Thế Tôn (thơ)


phat thanh dao

Kính lạy Đức Thế Tôn


Kính dâng Đức Thế Tôn

Kính lạy Đức Thế Tôn,
Hôm nay ngày cuối năm
Trời mùa Đông giá lạnh
Vạn vật như chuyển mình
Bước sang mùa Xuân mới
Ngày Thế Tôn thành Đạo
Khắp Trời Người cùng vui
Tuyết vẫn rơi rơi đều
Như hoa Mạn Đà La
Màu trắng trong tinh khiết
Sáng một trời bao la
Trong không gian tĩnh lặng
Tiếng niệm Phật Thích Ca
Vang khắp cõi Ta Bà
Mừng vui ngày giác ngộ
Của Thái tử Đạt Đa
Ngồi dưới cội Bồ Đề
Phát lời thề đại nguyện
"Khi đạo quả chưa thành
Tòa cỏ không đổi thay "
Sau khi chứng sơ thiền
Loại bỏ các dục vọng
cùng các bất thiện pháp
Được trạng thái hỷ lạc
Rồi tiếp đến nhị thiền
Loại trừ các tạp niệm
Hỷ lạc do định sanh
Bước sang đến tam thiền
Vượt qua niềm hỷ lạc
Đạt bình thản an vui
Sau rốt đến tứ thiền
Diệt trừ các cảm thọ
Đạt cảnh giới thanh tịnh
Trí tuệ Ngài bừng sáng
Ngài hướng đến Tam Minh
Thấy rõ gốc khổ đau
Vào quả vị thứ nhất
Khi bước vào canh đầu
Thấy được kiếp quá khứ
Ngài đạt Túc Mệnh Minh
Loại bỏ được vô minh
Bóng đêm dày quá khứ
Ngài đạt Thiên Nhãn Minh
Thấy rõ các thiện ác
Như bóng không rời hình
Như con vật kéo xe
Thấy rõ được tình trạng
Tan rã và nhóm hợp
Trở lại của chúng sanh
Khi vào đến cuối canh 
Ngài tác ý nghịch chiều
Khi duyên khởi phát sinh
Sao Mai vừa ló dạng
Ngộ chân lý tối thượng
Ngài chứng Lậu Tận Minh
Khi sao Mai hừng sáng
Bình minh vừa ló dạng
Sức sống Ngài bừng nở
Ngài nhận được hiện thực
Tối thượng mọi sự vật
Trong khoảnh khắc nhiệm mầu
Ngài chứng Vô Thượng Giác
Đấng Thiện Thệ Thế Tôn
Thích Ca Mâu Ni Phật
Tìm thấy con đường giác
Giải thoát đã trọn vẹn
Đây là đời cuối cùng
Không còn tái sanh nữa
Kính lạy Đức Thế Tôn
Trong khoảnh khắc này đây
Chúng con dạ vui mừng
Cùng theo bước thiền hành
Của Chư Tôn Thiền Đức
Từng bước từng bước chân
Như vào trong thiền định
Tâm hỷ lạc an vui
Được sống trong Bản Môn
Con đường Ngài tìm Đạo
Từng cánh hoa sen nở
Theo bước chân Tăng Đoàn
Sống cuộc đời thiểu dục
An lạc và thảnh thơi
Kính đảnh lễ Thế Tôn
Cho con nguồn diệu pháp
Ngoài trời tuyết vẫn rơi
Đón mừng mùa Xuân mới
Cho mọi người an vui
Cúi đầu con đảnh lễ
Nước mắt con mừng rơi.


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tây Đức 21/12/2022
Đệ tử Diệu DanhGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/06/2021(Xem: 7208)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
20/01/2021(Xem: 4922)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
20/01/2021(Xem: 2015)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
20/01/2021(Xem: 4402)
Bồ Tát Hộ Minh khi ở trên cung trời Đâu Suất, đã quan sát thấy nơi dục giới cõi Ta bà, nhất là nơi Ấn Độ với rất nhiều mối Đạo, phân chia giai cấp trầm trọng, để hòng nô dịch, bóc lột và cai trị người dân, họ chạy theo Ngũ Dục (Tài, sắc, danh, ăn, ngủ) khiến con người bị thiêu đốt bởi lục dục thất tình tiêu cực của chính bản thân mình. Vì vậy, lòng bi mẫn vô lượng thúc giục Bồ Tát Hộ Minh đản sinh vào hoàng tộc Tịnh Phạn vương (trở thành Thái Tử Tất Đạt Đa). Với cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, nhưng rồi cũng vì lòng Từ bi khi thấy, biết được “sanh. già, bệnh, chết” đang hoành hành gây khổ đau cho thế gian này, nhưng chưa ai giải cứu được, cả vua cha cũng đành bất lực. Ngài đành giả từ hoàng cung, để vào rừng sâu “tìm chân lý”. Mục đích đặc biệt là để “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” tức là “Mở bày cho mọi người sáng tỏ được tri kiến Phật”.
16/01/2021(Xem: 3841)
Cùng nhau dâng lòng kính ngưỡng sâu xa đến Bậc Giác Ngộ ( đầy trí tuệ, vị tha nhân ái , một con người lịch sử nhưng siêu việt và sáng ngời như một vầng Nhật Nguyệt !) Kính xin mượn những vần thơ cuối trong lời cảm bạt của tác phẩm MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT do HT Giới Đức ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh ) viết về cuộc đời của Đức Thế Tôn.....để diễn tả lại nỗi rạo rực dạt dào đang như bừng cháy trong lòng tôi và tôi chỉ biết rằng .... dường như Ngài đang hiện trên không và đang trao cho tôi một gia tài trân bảo như Ngài đã trao cho Tôn Giả La Hầu La khi Tôn giả thọ cụ túc giới lúc 20 tuổi .....và tôi đã quỳ sụp lạy và đảnh lễ Ngài mà nước mắt dâng trào ....
13/01/2021(Xem: 4023)
Kính đảnh lễ Đấng Vô Thượng Toàn Giác Sau sáu năm khổ hạnh tìm Đạo Vô Sanh, Trọn bốn chín ngày Thiền định...Đạo quả viên thành Ánh sao mai vừa mọc ... trái đất chấn động!
31/12/2020(Xem: 3919)
Chùa Hạnh Nghiêm là nơi trú xứ tu học yên bình của chư Ni trẻ, nằm biệt lập khiêm nhường bên trong khuôn viên rộng lớn, trong đó còn có chùa Trí Nghiêm dành riêng cho chư Tăng như một chỗ dựa tinh thần to lớn và che chở, dìu bước nhau trên bước đường tu học ( ảnh 1, và ảnh chánh điện chùa Hạnh Nghiêm ).
06/10/2020(Xem: 8767)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
27/03/2020(Xem: 3842)
Muốn thành một vị Phật, một người tu hành phải trải qua ba nguyên tắc đào luyện tu tập; nếu không hoàn thành ba nguyên tắc này thì người đó dù ở địa vị nào ở cấp bực nào đem xét nghiệm thì sẽ nhận biết họ không bao giờ được thành Phật.
28/02/2020(Xem: 9319)
Cõi trời Đâu Suất Bồ Tát giáng trần Khi quán Sa Bà nhân duyên hội đủ Hoàng hậu Ma Da nằm mộng đêm đó Thấy Voi Sáu ngà nhập ở bên hông
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,178,003