Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghe Pháp Thoại của TT Đạo Hiển giảng về “Kinh Bát Đại Nhân Giác”

03/11/202214:57(Xem: 4428)
Nghe Pháp Thoại của TT Đạo Hiển giảng về “Kinh Bát Đại Nhân Giác”
tt dao hien (1)
Nghe Pháp Thoại
“Tổng Quan về Kinh Bát Đại Nhân Giác” trên Zoom ngày 2/11/2022

với TT. Giảng Sư Thích Đạo Hiển,
Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, Sydney, Úc Châu


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni.

Kính bạch TT. Thích Đạo Nguyên, Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp và Giáo Dục.

Kính bạch TT, Giảng Sư Thích Đạo Hiển, Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều / Sydney

Kính thưa quý đạo hữu gần xa đã và không nghe pháp thoại online trên Zoom & Facebook

Thật là một điều vui mừng khi gần hai năm con mới được có dịp ôn lại nội dung Kinh Bát Đại Nhân Giác mang giáo lý nền tảng căn bản của Phật giáo, nhưng trong đó chú trọng tinh thần nhập thế tự lợi, lợi tha trong tư tưởng Bồ tát đạo của Phật giáo Phát triển.

Con còn nhớ khi nghe TT. Thích Nguyên Tạng thuyết giảng online bài pháp thoại về Kinh Bát Đại Nhân Giác cho Huynh trưởng & Đoàn Sinh Gia đình Phật tử Úc Đại Lợi vào ngày 18/10/2020, con đã tóm tắt như sau: Đây là 8 điều Giác Ngộ của một bậc đại nhân.

1-Quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp theo Tứ Niệm Xứ. -Thứ nhất: Giác ngộ thế gian vô thường, đất nước nguy khốn, bốn đại khổ không, năm ấm không ngã, thảy đều sinh diệt, hư dối không thật, tâm là gốc tội, thân thể biến hoại. Quán sát như vậy dần lìa sinh tử.

2- Thiểu Dục -Thứ hai: Giác ngộ tham dục là gốc khổ dẫn vào sanh tử, thiểu dục vô vi thân tâm tự tại.

3- Tri Túc - Thứ ba: Giác ngộ lòng tham không đáy, càng có càng cầu, càng thêm tội ác. Bồ tát ngược lại, ít muốn biết đủ, vui đạo quên nghèo, bồi đắp trí tuệ.

4- Tinh Tấn - Thứ tư: Giác ngộ, lười biếng trụy lạc thật là điều đáng tủi hổ, luôn luôn tinh tấn phá trừ phiền não, hàng phục tứ ma chống khỏi địa ngục giam hãm.

5- Trí Tuệ -Thứ năm: Giác ngộ, ngu si là đầu mối của sanh tử, Bồ tát chăm lo học rộng nghe nhiều, tăng trưởng trí huệ sớm đuợc biện tài, giáo hóa chúng sinh là niềm vui lớn.

6- Bố Thí -Thứ sáu: Giác ngộ, nghèo khổ sinh hận tạo thêm duyên dữ, Bồ tát không oán không ghét người ác, oán thân bình đẳng.

7- Yểm Ly (Ly sanh Hỷ) - Thứ bảy: Giác ngộ, dục là nguồn họa, còn ở thế gian, tâm không đắm dục, tâm chí hướng về chí hạnh xuất gia giữ hạnh thanh bạch, cầu hạnh thanh tịnh thương khắp mọi loài.

8- Đại Từ Bi (Phát Bồ Đề Tâm) - Thứ tám: Giác ngộ, lửa sinh lửa tử, ngày đêm thiêu đốt, biển khổ không bờ, phát tâm độ sinh, thay hết chúng sinh, chịu vô lượng khổ khiến đều an vui.

Và đã từ lâu khi nghiên cứu Phật Pháp con được biết rằng Kinh Bát Đại nhân giác là bải kinh rất cổ và rất đơn giản và đã được HT Thích Thanh Từ giảng giải từ 1996 và các trang mạng điện tử như trang nhà Quảng Đức đã truyền tải PDF từ năm 2010 của quý tác giả như HT Thích Nhất Hạnh, HT Thích Viên Giác,v,v…

Chính vì vậy mà hôm nay con rất hân hoan khi được nghe lại tám điều giác ngộ này để cùng chia sẻ nhau những điều mà một hành giả tu học cần nhận thức đúng đắn và ghi nhớ tu học. Đó là cũng là lý do mà con đã tham khảo và nghiên cứu sâu rộng hơn và chú tâm lắng nghe lại TT Giảng Sư sẽ triển khai từng phần đặc biệt hơn ngỏ hầu con được tường thuật lại tất cả những điều đã được nghe từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng để cùng chia sẻ thêm sự thâm thúy của 8 điều giác ngộ và giác tri để thực tập hằng ngày trên bước đường tu học .

Và bây giờ con đã bước vào phòng trước 5 phút bắt đầu, hiện diện đã thấy sự trở lại của TT Tổng vụ Trưởng Thích Đạo Nguyên sau nhiều tuần vắng bóng và TT Giảng Sư Thích Đạo Hiển cùng những thành viên thường trực trong Tổng vụ cùng các đạo hữu tham dự con số vào khoảng 25 và đã tăng lên con số 32 trong suốt khoảng nửa giờ sau. Có thể nói đây cũng là một điều khích lệ vì thời tiết mùa Xuân tại Úc Châu năm nay khá lạnh và nhiều mưa dầm khiến con người uể oải.

Sau khi niệm Phật cầu gia bị, Thầy Đạo Nguyên đã bắt đầu giới thiệu sơ lược đôi nét về TT Thích Đạo Hiển (Trú trì TV Nguyên Thiều tại Sydney) như sau:

Thầy xuất gia tại chùa Hưng Long, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định .

Học Trung cấp Phật học Nguyên Thiều từ năm 1992-1996, là học viên của khoá 1 đầu tiên của Cao cấp Phật Học mở tại Huế năm 1997 và thi đậu tốt nghiệp Cử nhân Phật Học 2001 .

Năm 2003 có duyên đến Úc hoằng pháp từ đó vừa đi học thêm ngành Xã Hội Học tại đại học Sydney và đã tốt nghiệp vào năm 2013.

Thầy đã từng giữ chức phó ban 1 của Tổng Vụ Hoằng Pháp và Giáo Dục của GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan trong các đại hội khoáng đại 4, 5 khi HT Thích Trường Sanh còn đảm nhiệm Tổng Vụ Trưởng và Thầy Đạo Nguyên làm phó ban 2, sở dĩ nhiệm kỳ đại hội 7 năm nay Thầy Đạo Hiển không tham dự trong hội đồng điều hành vì lý do Phật sự của chùa Nguyên Thiều quá đa đoan.

Sau lời giới thiệu TT Giảng Sư đã cung kính chào đón quý chư Tôn Đức và quý Phật Tử tham gia và xin phép dùng chữ chúng tôi để dễ thuyết trình

Và bài pháp thoại đã bắt đầu như sau:

Thầy Đạo Hiển đã nhấn mạnh “Kinh Bát Đại Nhân Giác đây là bài kinh thứ 779 trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh và đã được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán do Ngài An Thế Cao, gồm toàn bộ 372 chữ, 93 hàng, mỗi hàng 4 chữ, tại trung tâm Phật giáo Lạc Dương, trong khoảng thời gian từ năm 140 đến năm 171 của kỷ nguyên Tây lịch.”

Nguyên bản Phạn văn của kinh đã lưu truyền nay không tìm thấy còn lưu giữ nơi đâu. Kinh văn của Bát Đại Nhân Giác rất cổ và rất đơn giản. Văn thể của kinh thuộc loại kết tập như kinh Tứ Thập Nhị Chương và kinh Lục Độ Tập. Kinh này dung hợp cả đạo Phật Nguyên Thủy và đạo Phật Phát Triển.

Tám điều mà kinh văn nói đến có thể chia làm nhiều đề tài nhỏ cho thiền quán. Về nội dung thì tư tưởng của kinh rất sâu sắc và thực tiễn, không có tính cách luận thuyết

Thầy đã tóm lược vài nét về Đại Sư An Thế Cao như sau : một cao tăng nước Parthia (xứ Ba Tư cổ) tên là An Thế Cao . Ông là người dịch các văn bản Phật giáo Ấn Độ sang tiếng Trung sớm nhất được biết đến. Theo truyền thuyết, ông là Thái tử, nhưng đã nhường ngôi vị lại cho người chú của mình, để xuất gia tu hành học Phật.

An Thế Cao đến Trung Quốc thời kỳ hậu Hán. Vào năm Kiến Hòa thứ hai (năm 148 TL), đến trung tâm Phật giáo Lạc Dương, từ đó về sau, trong 20 năm ông làm công tác dịch kinh sách, tổng cộng phiên dịch được hơn 30 bộ kinh điển Hán văn.

Giảng Sư đã giải thích vì sao khi mở đầu kinh Bát Đại Nhân Giác không có phần “Tôi nghe như vầy” của Lục chủng thành tựu ? Vì lúc bấy giờ Phật pháp mới truyền vào Trung Quốc, người học Phật chưa thâm nhập giáo lý nhiều, nếu để trọn bộ kinh dày cho họ đọc, e không kham đọc nổi, nên Ngài phương tiện rút từng phần tinh yếu của Phật pháp trong nhiều bộ kinh mà dịch, phân ra: thứ nhất, thứ hai, thứ ba… đến thứ tám, tập thành Kinh Bát Đại Nhân Giác, để cho người mới phát tâm tu học dễ nắm được những điểm cần yếu trong Phật pháp, rồi sau mới học tiếp những phần khác sâu rộng hơn. Vì lý do đó, mà kinh Bát Đại Nhân Giác không có lục chủng chứng tín của ngài A-nan khi kết tập

1-Văn thành tựu : Văn nghĩa là nghe; ai nghe? Tôn giả A-nan nghe. Nghe cái gì? Nghe những lời Phật dạy. Nghe như thế nào? Nghe rõ, nhớ kỹ, và chi tiết. Một trong mười đệ tử xuất sĩ lớn của Đức Phật, Tôn giả A-nan, vị thị giả trung tín với Đức Phật, có khả năng nghe nhiều, nhớ rõ, và tiếp thu các bài Kinh điển trọn vẹn.Sau khi chính thức trở thành vị thị giả của Đức Phật, Tôn giả A-nan cung thỉnh Đức Phật thuyết giảng lại những bài Pháp mà Tôn giả chưa nghe. Đức Phật hoan hỷ đồng ý những lời thỉnh cầu của Tôn giả A-nan.

Trong lần Kiết tập Kinh điển thứ nhất, Tôn giả A-nan, người có trách nhiệm trùng tuyên lại lời Phật dạy, đặc biệt là Kinh tạng. Thông thường, câu đầu tiên của bài kinh, chúng ta thường bắt gặp “Tôi - Tôn giả A-nan, nghe như vầy,” nhằm nhấn mạnh và xác quyết rằng Kinh mình đang đọc tụng và hành trì là do chính Đức Phật tuyên thuyết và nói ra.

2. Tín thành tựu: Một là, tin tưởng sâu sắc vào Tôn giả A-nan, vị A-la-hán, nghe nhiều, nhớ rõ toàn bộ Kinh điển chi tiết, và đã thuật lại toàn bộ Kinh điển sau khi Đức Phật nhập diệt; hai là, với chánh kiến và chánh tín, tin tưởng tuyệt đối vào chân lý Phật.

3. Thời thành tựu : Thời gian Đức Phật thuyết Pháp, thời gian những người nghe Pháp, hiểu Pháp, thực hành Pháp, thưởng thức chánh Pháp, ứng dụng chánh Pháp, hoằng dương chánh Pháp, và bảo hộ chánh Pháp.Tất cả các thời giữa người thuyết Pháp và những người nghe Pháp, hay người trao truyền chân lý, người mồi đèn chân lý và những người tiếp nhận chân lý đều thành tựu viên mãn.

4. Chủ thành tựu : Trong lúc giảng dạy, Đức Phật, Người nói Pháp, khéo sử dụng những lời nói, những hình ảnh dụ ngôn, ẩn dụ, so sánh, đối chiếu, và những phương pháp quy nạp và diễn dịch giúp cho các hàng đệ tử dễ dàng nghe, cảm nhận, và thấu hiểu chánh Pháp, chân lý Phật một cách sâu sắc.

5. Xứ thành tựu : Bất cứ nơi nào, trú xứ nào, và quốc gia nào, nơi mà Đức Phật và các đệ tử của Người lưu trú và hoằng dương chánh Pháp thì nơi đó xưa cũng như nay không bao giờ xảy ra chiến tranh tôn giáo, và nơi đó quý ngài đã góp phần đem lại hòa bình, hòa hợp, hòa giải, an vui, và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại ngay tại thế gian này.

6. Chúng thành tựu: Ý nghĩa này bao gồm Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Sa-di, Sa-di ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ; tất cả chư vị để thành tựu tốt đẹp về các khía cạnh Pháp học, Pháp hành, Pháp hiểu, Pháp hỷ, Pháp lạc, Pháp thành, và Pháp chứng.

Và bây giờ Giảng Sư khái quát về nội dung kinh Bát Đại Nhân Giác.

Kinh Bát Đại Nhân Giác mang tất cả giáo lý nền tảng căn bản của Phật giáo, trong đó chú trọng tinh thần nhập thế tự lợi, lợi tha trong tư tưởng Bồ tát đạo của Phật giáo Phát triển.

Theo đó nhận thức về thế gian (vũ trụ quan, thế giới quan), về con người (nhân sinh quan) của Phật giáo được cô đọng trong điều quán niệm thứ nhất (Đệ nhất giác ngộ): Vô Thường- Vô Ngã- Lý Duyên Khởi

Đặc biệt Giảng Sư chỉ rõ thế nào là Thân vô thường, Tâm vô thường, và Pháp vô thường. Thầy cũng đưa ra thí dụ về kiếp sống con người gói gọn nơi một hơi thở mà kinh Tứ thập nhị chương đã dạy và dù pháp hữu vi hay vô vi vẫn phải tuân theo định luật vô thường này (kính mời xem câu hỏi của Thầy Nghiêm Tịnh ở phần cuối giờ)

Điều thứ hai, ba, bốn, năm cần phải giác tri rằng : Biết tham muốn nhiều là nhân của đau khổ. -Biết luôn mong cầu là nhân của đau khổ.-.Biết lười biếng là nhân của trầm luân- Biết si mê là nhân của luân hồi- Biết nghèo là nhân của oán hờn- Biết năm dục là nhân của tai họa.

Vì thế cho nên sau khi đã giác ngộ, thấy biết bằng trí tuệ đâu là nguyên nhân khổ, vui trong cuộc đời, thấy biết bản chất của đời sống, vị Bồ tát tinh tấn nỗ lực trong việc học pháp, hành pháp. Vị Bồ tát biết rõ rằng, hễ lười biếng giải đãi thì không tránh khỏi rơi vào dục lạc thế gian (giải đãi trụy lạc trong Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy). Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, khi tâm không có chánh niệm, không có phòng hộ thì ngũ dục, lục trần có cơ hội tác động, chi phối hành giả.Hành giả tu tập thấy rất rõ điều này, khi không có chánh niệm, không an trú vào các thiện pháp thì tâm dao động, rối loạn, các phiền não tham, sân, si, mạn… sinh khởi. Phiền não có mặt thì đồng thời khổ não, bất an có mặt.

Do đó muốn tâm thanh tịnh không còn phiền não nhiễm ô, cũng tức là không còn khổ não, thì hành giả phải siêng năng tinh tấn học và hành các thiện pháp, không xao lãng việc tu học. Có tinh tấn hành trì chánh pháp bằng phương pháp Tứ Chánh Cần mới có đủ định lực, tuệ giác hàng phục nội ma ngoại chướng (những phiền não, nghiệp chướng và sự ngăn trở, phá hoại của tà ma, ngoại đạo), thoát ra khỏi ngục tù ấm giới (thân người và cõi thế gian như nhà lửa này).

Từ điều thứ sáu trở đi phải cần luôn quan tâm trau giồi đạo đức, phạm hạnh (giới) và trí tuệ (huệ), không ngừng cầu tiến, vì một khi chưa đạt quả vị Vô thượng Bồ đề thì vẫn còn phải học. Giảng Sư cũng nhắc lại “Theo Phật giáo Nguyên thủy thì hàng thánh A la hán được gọi là bậc vô học (không cần phải học nữa vì đã giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, việc cần làm đã làm xong). Nhưng theo Phật giáo Phát triển thì các bậc thánh A la hán vẫn còn cần phải học. Những gì các vị ấy học là các pháp hành để có đủ trí tuệ, biện tài làm lợi ích cho chúng sinh và tiến lên quả vị Phật, đem lại an lạc hạnh phúc lớn cho tất cả (Bồ tát thường niệm: quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc).

Nếu không có trí tuệ, biện tài thì Bồ tát không có năng lực độ sinh rộng lớn. Nếu không có trí tuệ và phước báu vô lượng thì không thành tựu quả vị Phật, vì Phật là bậc phước trí nhị nghiêm, là thầy của trời, người, là bậc đã từng tu tập và tạo lập công đức trong vô số kiếp. Phật và các vị thánh A la hán đều giác ngộ và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, nhưng trí tuệ và phước báu, năng lực độ sinh giữa Phật và các vị thánh A la hán còn một khoảng cách rất xa.

Để thành tựu tâm đại bi, xả bỏ lòng vị kỷ, đồng thời tạo công đức phước báo cho mình và lợi lạc tha nhân, vị Bồ tát thường hành pháp bố thí gồm tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là bố thí tiền bạc, của cải, vật dụng, phương tiện đời sống, tức giúp đỡ, sẻ chia về phương diện vật chất. Pháp thí là bố thí giáo pháp giải khổ, giáo dục đạo đức, truyền trao kinh nghiệm sống, nghề nghiệp, cách thức mưu sinh chân chính. Vô úy thí là dùng lời nói, hành động, việc làm đem lại sự bình an, đem lại niềm tin, nghị lực sống cho người khác; dùng sức mạnh hoặc trí tuệ, biện tài giúp người khác vượt qua khó khăn, sợ hãi…Vô úy thí và pháp thí có liên hệ với nhau. Đôi khi có sự bổ sung, hỗ tương lẫn nhau giữa tài thí, pháp thí và vô úy thí.

Và muốn được như thế nơi điều thứ 7 và 8 cần phải xuất gia và phát tâm đại thừa (rộng độ chúng sinh với lòng hy hiến). Riêng ở điều giác ngộ thứ 7 muốn nhấn mạnh đến ý chí phải xuất gia mà đạo hữu Tịnh Bảo có lẽ không nghe rõ nên đã hỏi lại Theo đó Giảng Sư đã nhắc lại ý nghĩa vị Bồ tát tại gia tuy sống trong nhà thế tục nhưng không đắm nhiễm dục lạc thế gian, không vướng mắc vào thị phi, danh lợi, tình ái… Có thể nói các vị ấy thân chưa xuất gia nhưng tâm đã xuất gia. Dù còn mang hình thức thế tục nhưng lại có ý chí xuất trần, đời sống phạm hạnh trong sạch như băng tuyết, lòng từ bi rộng lớn, chí nguyện cao thượng luôn vì Phật pháp và chúng sinh (tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết) . Với tâm chí như thế thì chắc chắn về sau các vị Bồ tát tại gia này sẽ xuất gia.

Và cuối cùng diều giác ngộ thứ tám chính là đề mục mà Bồ Tát phải tâm tâm niệm niệm của vị Bồ tát luôn hướng đến đạo quả Bồ đề và hóa độ chúng sinh (Sinh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát Đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sinh, thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sinh, tất cánh đại lạc)bằng cách dùng trí tuệ, biện tài giúp cho chúng sinh mọi loài đều an lạc.

Kính bạch Giảng Sư và thính chúng, đây quả thật là một bài pháp thoại hữu ích cho bất cứ đệ tử Phật bất cứ tông phái nào và trình độ căn cơ nào vì mỗi một đề mục chính là thiền quán và toàn bộ 8 diều giác ngộ này đều là những điều mà chư Phật và các vị Bồ tát, các bậc đại nhân đã từng giác ngộ, theo đó tu tập mà thành tựu đạo quả và trở lại thế gian giáo hóa, tế độ chúng sinh.

Và TT Thích Đạo Nguyên đã cảm ơn thời gian và trí tuệ của TT Giảng sư qua bài pháp thoại này đã nhắc nhở và khuyến khích chúng ta mỗi ngày nên xem đó là một đề án để thiền quán rằng: Cuộc đời này và vô thường, đời sống con người vui ít khổ nhiều, những niềm vui có được cũng tạm bợ, không dài lâu.

Tuy nhiên, không có bao nhiêu người giác ngộ được căn nguyên những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Đa phần đều cho rằng do thiếu tiền bạc, của cải, những điều kiện vật chất, những phương tiện, tiện nghi, thiếu hưởng thụ mà khổ.

Kỳ thực đó không phải là cái gốc của khổ, mà cái gốc của khổ là do tham muốn nhiều, do tâm không biết đủ, không biết tự mãn nguyện. Con người đi từ tham muốn này đến tham muốn khác, dục vọng cứ leo thang thì biết bao giờ tâm mới yên ổn, an lạc. Tâm con người cứ bị ngũ dục, lục trần thúc đẩy, sai khiến, dẫn dắt đi quẩn quanh trong vòng vui-khổ .

Khác với thế gian thường xem tài sản của cải, danh tiếng, quyền lực, địa vị là sự nghiệp, Bồ tát chỉ xem trí tuệ giải thoát là sự nghiệp. Bởi vì chỉ có trí tuệ mới giúp con người thoát khổ, chấm dứt con đường sinh tử luân hồi triền miên.
tt dao hien (2)tt dao hien (3)tt dao hien (4)tt dao hien (5)tt dao hien (6)tt dao hien (7)Lời kết:

Sau thắc mắc nhỏ đã được Giảng Sư trình bày lại chi tiết hơn khi câu hỏi của Đại Đức Nghiêm Tịnh vì sao Vô vi lại cũng vô thường? Con đã trộm nghĩ :

Thật ra “vô vi” cό nguồn gốc từ tư tưởng cὐa Lᾶo Tử – Về у́ nghῖa, “vô vi” cό nghῖa là không làm gὶ mà không gὶ không làm, у́ muốn khuyên con người cứ nghe theo lẽ trời, tự nhiên ắt cό sự vận hành cὐa riêng mὶnh.Triết lу́ “vô” – “hữu”, “cό” – “không” biểu hiện trong hành động cὐa con người là “Vô vi nhi vô bất vi”. Lᾶo Tử không cό у́ bἀo “vô vi” chỉ là “vô vi”, ông nόi rō “vô vi” mà vẫn “hữu vi” và là làm theo tự nhiên, vὶ chỉ cό theo quy luật tự nhiên thὶ hoᾳt động mới cό hiệu quἀ.

Và lời phát biểu của đạo hữu Diệu Đắc Catherine Nguyễn khi đã chiêm nghiệm những câu thơ của thiền sư Vạn Hạnh “Thân như điện ảnh hữu hoàn vô-Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô-Nhậm vận thịnh suy vô bố úy-Thịnh suy như lộ thảo đầu phô”. Đã nói lên sự hữu ích khi nghe pháp mà đó là mục tiêu chính của Tổng Vụ Hoằng Pháp và Giáo Dục đã thực hiện được trong nhiệm kỳ 2022-2026.

Kính tri ân và tán thán hội đồng điều hành GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan trong đường hướng hoằng pháp rất thích hợp với thế kỷ hiện đại

Kính chúc quý Ngài luôn được Phật lục mười phương gia hộ , thân tâm an tịnh , phước trí nhị nghiêm , Phật đạo viên thành

Kính trân trọng,

Kính tri ân Tổng vụ Hoằng Pháp và Giáo Dục

Chủ đề pháp thoại hôm nay ...sách tấn tinh thần

Ôn nhắc tám điều giác ngộ bậc đại nhân

Cần sáng suốt chiêm ngiệm về thực tại, về chân lý

Luật nhân quả, lý duyên sinh thấu rõ nhớ kỷ

Nhân của đau khổ là tham muốn, mong cầu

Tâm phóng dật, lười biếng chỉ mang lại u sầu

Si mê trong năm dục sẽ trầm luân sanh tử

Nguyện quán niệm kiếp nhân sinh cuộc lữ

Vô thường, Vô Ngã, Khổ từng mỗi sát na

Thọ trì, tụng niệm ghi nhớ ,...chợt hiểu ra

Hạnh phúc tối thượng là nghe pháp và học pháp

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Melbourne 3/11/2022

Phật tử Huệ Hương kính trình pháp
  

Những bài liên quan:


* Tường thuật nhanh về Lễ Ra Mắt Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục 

1/ Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ (Bài giảng của TT Tâm Minh

2/ Gương Hiếu của Tôn giả Xá Lợi Phật (TT Thích Nguyên Tạng)

3/ “Chữ Hiếu Trong Đạo Phật” (NS Thích Nữ Thảo Liên)

4/ “Hiếu Đạo” (TT Thích Viên Trí)

5/ “Thiền Chánh Niệm” (TT Thích Đạo Nguyên)

6/ Nhân Quả Ba Đời (TT Thích Giác Tín)

7/ Cốt tủy Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT Thích Huyền Tôn)

8/ Quy Y Tam Bảo (NS Thích Nữ Tâm Lạc)

9/ Vô Thường (TT Thích Phổ Huân)

10/ Bồ Tát Giới (Đức Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc) 

11/ Nguyên nhân và quá trình hình thành GHPGVN Thống Nhất" (HT Thích Như Điển)

12/Ngũ Giới (Sư Cô Giác Anh)

13/Tổng Quan về Kinh Bát Đại Nhân Giác (TT Thích Đạo Hiển)

14/ Thập Thiện Nghiệp Đạo (TT Thích Viên Tịnh)

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/11/2022(Xem: 4971)
Con đã gặp Sư Cô Nguyên Khai tại Tu Viện Quảng Đức trong ngày bế mạc Lễ Hiệp kỵ Lịch Đại Tổ Sư chỉ thoáng qua trong vài phút chào hỏi mà đã lưu lại trong con một hình ảnh thật thân thương với giọng nói truyền cảm, ánh mắt nụ cười luôn nở trên môi, tự bao giờ …. Và từ khi được biết Ni Sư sẽ thuyết trình đề tài Bồ Tát Hạnh con đã chuẩn bị lắng nghe dù rằng phải nghỉ ngơi sớm khi vừa trở lại Sydney sáng nay và cũng như khi nhận thông báo về tang lễ nhập liệm được TT Tổng Thư ký kiêm Trụ trì Tu viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng phải chủ trì tại một địa điểm khác không phải tại vãng sanh đường của Chùa nhà, mà lại bắt đầu vào 18:00 pm cùng ngày có thể sẽ rất vắng …nên con đã tự hứa sẽ tham dự và viết bài tường thuật hôm nay.
10/11/2022(Xem: 5074)
Kính đa tạ Giảng sư và Tổng Vụ Hoằng Pháp Thời đại kỹ thuật số, bài giảng cập nhật dễ dàng Càng học nghe nhiều càng phải tri, hành Tự sách tấn mình tránh xa những dục vọng! Thực hành Phật Pháp là Học Cách Sống, Mười thiện nghiệp giới ...quà tặng chính mình Quả phúc an lạc nhờ có năng lực tâm linh Khi tà kiến, tham, sân thấu rõ qua nhân quả.
07/02/2022(Xem: 18567)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
18/11/2021(Xem: 25341)
312. Thiền Sư Hiện Quang (? - 1221) (Đời thứ 14, Thiền Phái Vô Ngôn Thông, đời Vua Lý Huệ Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 311 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 18/11/2021 (14/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
16/11/2021(Xem: 22683)
311. Thiền Sư Thông Thiền (?-1228) (Đời thứ 13, Thiền Phái Vô Ngôn Thông, đời Vua Trần Thái Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 311 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 16/11/2021 (12/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
12/11/2021(Xem: 22818)
310. Thiền Sư Y Sơn (? - 1213) (Đời thứ 19, Thiền Phái Tý Ni Đa Lưu Chi (Vào thời Vua Lý Huệ Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 310 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 13/11/2021 (09/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road Fawkner, VIC 3060 Australia Tel: 03. 9357 3544; 0481 169 6
11/11/2021(Xem: 22921)
309. Thiền Sư Thần Nghi (? - 1216) Đời 13, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Huệ Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 309 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 11/11/2021 (07/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road Fawkner, VIC 3060 Australia Tel: 03. 9357 3544; 0481 169 631
09/11/2021(Xem: 20534)
308. Thiền Sư Thường Chiếu (? - 1203) Đời 12, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Cao Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 308 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 0911/2021 (05/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road Fawkner, VIC 3060 Australia Tel: 03. 9357 3544; 0481 169 631
05/11/2021(Xem: 16919)
307. Thiền sư Quảng Nghiêm (1121 - 1190), Đời thứ 11, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Cao Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 307 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 06/11/2021 (02/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567