Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

VII. Mười Điều Tâm Niệm

15/01/201618:34(Xem: 660)
VII. Mười Điều Tâm Niệm

LUẬT CHO NGƯỜI MỚI XUẤT GIA

 

MƯỜI   ĐIỀU   TÂM   NIỆM

 

~~~THÍCH   HUYỀN   VI~~~

 

 

 

1.   Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.

 

2.   Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.

 

3.    Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4.   Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thỉ chí nguyện không kiên cường.

5.   Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.

 

6.   Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

 

7.   Với nguời thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

8.   Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.

 

9.   Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.

 

10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả.

 

 

 

            Đức Phật dạy :

 

                        Lấy bệnh khổ làm thuốc thần.

 

                        Lấy hoạn nạn làm giải thoát

 

                        Lấy khúc mắc làm thú vị.

 

                        Lấy ma quân làm bạn đạo.

 

                        Lấy khó khăn làm thích thú.

 

                        Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đở.

 

                        Lấy người chóng đối làm nơi giao du.

                        Coi thi ân như đôi dép bỏ.

 

                        Lấy sự xả lợi làm vinh hoa.

 

                        Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.

 

 

                   LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,113,890