Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đại Tạng Việt Nam

09/02/201211:59(Xem: 10624)
Đại Tạng Việt Nam
daitangkinhvietnam_1
Đại Tạng Kinh tiếng Việt là một ước mơ của tất cả mọi người con Phật Việt Nam. Đại Tạng Việt Nam bao gồm 2372 bộ Kinh, Luật và Luận chữ Hántrong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.

01. Bộ A Hàm
(0001-0151)

02. Bộ Bản Duyên
(0152-0219)

03. Bộ Bát Nhã
(0220-0261)

04. Bộ Pháp Hoa
(0262-0277)

05. Bộ Hoa Nghiêm
(0278- 0309)

06. Bộ Bảo Tích
(0310-0373)

07. Bộ Niết Bàn
(0374-0396)

08. Bộ Đại Tập
(0397-0424)

09. Bộ Kinh Tập
(0425-0847)

10. Bộ Mật Giáo
(0848-1420)

11. Bộ Luật
(1421-1504)

12. Bộ Thích Kinh Luận
(1505-1535)

13. Bộ Tỳ Đàm
(1536-1563)

14. Bộ Trung Quán
(1564-1578)

15. Bộ Du Già
(1579-1627)

16. Bộ Luận Tập
(1628-1692)

17. Bộ Kinh Sớ
(1693-1803)

18. Bộ Luật Sớ
(1804-1850)

19. Bộ Chư Tông
(1851-2025)

20. Bộ Sử Truyện
(2026-2120)

21. Bộ Sự Vị
(2121-2136)

22. Bộ Ngoại Giáo
(2137-2144)

23. Bộ Mục Lục
(2145-2184)

24. Bộ Cổ Dật
(2732-2864)

25. Bộ Nghi Tự
(2865-2920)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn