Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh bốn mươi hai bài

29/04/201102:57(Xem: 7719)
Kinh bốn mươi hai bài

KINH BỐN MƯƠI HAI BÀI
HT. Thích Trí Quang dịch

kinhtuthapnhichuong_ttriquang

Mục Lục

I. Dẫn Nhập
A. Tài Liệu Và Ký Hiệu
B. Văn Bản Kinh 42 Bài
C. Lai Lịch Kinh 42 Bài
D. Nội Dung Kinh 42 Bài
II. Dịch Nghĩa Bản A

A. (1) V. (22)
B. (2) W. (23)
C. (3) X. (24)
D. (4) Y. (25)
E. (5) Z. (26)
F. (6) AA. (27)
G. (7) AB. (28)
H. (8) AC. (29)
I.
(9) AD. (30)
J. (10) AE. (31)
K. (11) AF. (32)
L. (12) AG. (33)
M. (13) AH. (34)
N. (14) AI. (35)
O. (15) AJ. (36)
P. (16) AK. (37)
Q. (17) AL. (38)
R. (18) AM. (39)
S. (19) AN. (40)
T. (20) AO. (41)
U. (21) AP. (42)

III. Dịch Nghĩa Bản B
A. (1) V. (22)
B. (2) W. (23)
C. (3) X. (24)
D. (4) Y. (25)
E. (5) Z. (26)
F. (6) AA. (27)
G. (7) AB. (28)
H. (8) AC. (29)
I.
(9) AD. (30)
J. (10) AE. (31)
K. (11) AF. (32)
L. (12) AG. (33)
M. (13) AH. (34)
N. (14) AI. (35)
O. (15) AJ. (36)
P. (16) AK. (37)
Q. (17) AL. (38)
R. (18) AM. (39)
S. (19) AN. (40)
T. (20) AO. (41)
U. (21) AP. (42)

IV. Dịch Nghĩa Bản Chữa
A. (1) V. (22)
B. (2) W. (23)
C. (3) X. (24)
D. (4) Y. (25)
E. (5) Z. (26)
F. (6) AA. (27)
G. (7) AB. (28)
H. (8) AC. (29)
I.
(9) AD. (30)
J. (10) AE. (31)
K. (11) AF. (32)
L. (12) AG. (33)
M. (13) AH. (34)
N. (14) AI. (35)
O. (15) AJ. (36)
P. (16) AK. (37)
Q. (17) AL. (38)
R. (18) AM. (39)
S. (19) AN. (40)
T. (20) AO. (41)
U. (21) AP. (42)Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn