Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   


HT Tinh Khiet
MỪNG VỀ NGUỒN HIỆP KỴ
lần thứ 11
 
 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Về Nguồn (1) Hiệp Kỵ Hợp Hoà Tăng
Thanh tịnh trang nghiêm tuỳ thuận hằng
Bất Thối Bảy Điều (2) thường thực hiện
Trì bình nhất bát (3) hiển siêng năng
Chư Tôn hải ngoại cùng câu hội
Thiền Đức năm châu nguyện thệ rằng:
Chuẩn bị hai năm (4) cho lễ hội
Hiện tiền an lạc thác siêu thăng  
 
Pháp Hoa - Nam Úc 30/08/2018
TK. Thích Viên Thành, khể thủ


GHI CHÚ:
(1) Ngày Về Nguồn, một loại hình hòa hợp Tăng đoàn theo nguyện ước của Tăng Ni Phật giáo Việt Nam ở Hải Ngoại, lần đầu tiên Tổ chức họp mặt có tính quy mô, không phân biệt tổ chức và môn phái.sau 32 năm ly tán tại chùa Pháp Vân, Mississauga Canada, từ ngày 21 đến 23 tháng 9 năm 2007 với sự tham dự của 96 vị Tăng Ni gồm đủ các thành phần tổ chức (Giáo Hội) và môn phái khác nhau, đến từ các châu lục Âu - Úc - Mỹ và Canada.  Gồm có 2 nội dung chính, đó là: Ngày hiệp kỵ chư lịch đại Tổ sư và liệt vị thánh tử đạo ** Tạo nhân duyên đoàn tụ cho Tăng Ni Việt Nam khắp nơi. với mục đích duy trì và phát triển nét văn hóa tinh thần đạo đức Việt Nam, trên nền tảng tri ân và đền ơn, "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn". Hành trình về nguồn là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của các bậc Tiền bối, Tổ Sư
(2) BẢY PHÁP BẤT THỐI hay BẢY PHÁP LÀM HƯNG THỊNH CHÚNG TỲ-KHEO:
           1- Các Tỷ-kheo cần phải thường xuyên tụ họp, và tụ họp đông đảo để giảng luận Chánh pháp, khiến cho có sự hòa hợp trên dưới của các Tỷ-kheo. 2- Các Tỷ-kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hiệp, giải tán trong tinh thần hòa hiệp, và chấp hành Tăng sự trong tinh thần đoàn kết. 3- Chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không thích hợp, những luật lệ không đáng được ban hành; và cũng không bãi bỏ những luật lệ đã được ban hành từ trước; sống đúng những gì đã được quy định bởi cộng đồng Tăng lữ. 4- Các Tỷ-kheo luôn luôn phải kính trọng, phục vụ các Tỷ-kheo trưởng lão, những vị có nhiều kinh nghiệm tu tập trong Chánh Pháp Luật, sẵn sàng nghe theo những lời khuyên dạy của các bậc trưởng thượng như thế. 5- Các Tỷ-kheo sống không bị lôi cuốn bởi những tham ái. 6- Trú xứ cộng đồng các Tỷ-kheo luôn luôn là những trú xứ nhàn tịnh. 7- Các Tỷ-kheo sống an trú trên chánh niệm tạo thành một cộng đồng sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương khác nếu chưa đến thì muốn đến, đã đến thì muốn cùng sống và cùng tu tập trong sự an lạc.
(3) Tỳ Kheo: gồm đủ bốn nghĩa: 1. Tịnh khất thực. 2. Phá phiền não. 3. Tịnh trì giới. 4. Năng bố ma (có sức làm tà ma sợ sệt)." Hạnh trì-bình khất-thực: Hạnh chính của người tu là một pháp tu cao đẹp còn có nhiều ý nghĩa, lợi ích lẫn kẻ thí và người thọ, nên Tăng Già không được phép bỏ qua. Hạnh Trì-bình khất thực có những ý nghĩa như dưới đây:
1.  Diệt tánh tự cao ngã mạn, 2. Giản-dị trong sự sống hàng ngày, 3. Trực tiếp thọ ân xã-hội, 4. Khước bịnh nhờ vận-động cơ-thể, 5. Tạo cơ-hội cho bá-tánh làm phước, 6. Giữ gìn tịnh hạnh để trở nên phước điền, 7. Rải tâm từ cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh, 8. Truyền bá Phật giáo.
(4)  Từ năm 2016 sau lần thứ 2 đáo hạn tại Canada tổ chức lần thứ 10, bắt đầu từ đây về sau, cứ 2 năm mới tổ chức Về Nguồn Hiệp Kỵ một lần và năm nay 2018 sẽ Tổ chức tại Chùa Khánh Anh Pháp quốc.  https://quangduc.com/a26388/thong-bao-ve-dai-le-hiep-ky-lich-dai-to-su-ngay-ve-nguon-lan-thu-11
   THẮP SÁNG NIỀM TIN
Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành
 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Ý tưởng về nguồn thống hợp Tăng
Câu hội tuỳ duyên thuận Pháp hằng
Bát phong công đức thường thể hiện
Lập chí khất bình hướng chuyển năng
Chư Tôn Đức Chúng không lùi bước 
Hướng về Thầy Tổ chí nguyện rằng:
Thắp sáng niềm tin ngày lễ hội
Hiệp kỵ hoà vui Pháp hiển thăng.

     Dallas Texas, 30-8-2018
               Tánh Thiện VỀ NGUỒN

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành
 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Về Nguồn, qui tụ tứ phương Tăng
Hội ngộ mỗi năm vốn dĩ hằng
Hiệp Kỵ Tổ Sư tâm hiển hiện
Kế là chia sẻ chút tài năng
Đệ huynh đoàn tụ khai ngày hội
Tên gọi “Về Nguồn” ý nghĩa rằng:
Hoằng pháp muôn phương tâm vẫn nhớ 
Tổ Sư Lịch Đại đã cao đăng.

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 30-8-2018
Thanh Phi

 

HIỆP KỴ ĐỀN ÂN TỔ

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành
 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Hiệp Kỵ đền ân Tổ, Thánh Tăng

Về Nguồn họp xiểng lý thường hằng
Không phân Tông, Phái cùng câu hội

Chẳng biệt Kheo, Ni lẫn chức năng

Tổ chức hai năm hoài luân chuyển

Duy trì bảy pháp mãi ghi rằng

Năm châu bốn biển mừng tương ngộ

Phật Giáo tiền đồ đạo tiến thăng. 

 

Thủy Lâm Synh

HB, CA Aug. 30, 2018Chào Mừng Lễ Hội Về Nguồn Hiệp Kỵ

Kính họa bài thơ: “Mừng Về Nguồn Hiệp Kỵ”

Lần thứ 11 của Thầy Thích Viên Thành.

*

Ngàn xưa Phật dạy : Lục Hòa Tăng

Sách tấn cùng nhau phải siêng năng

Hiệp kỵ muôn đời luôn thực hiện

Về nguồn Văn hóa của vĩnh hằng (1)

Tứ chúng năm châu chung một hội

Khánh Anh chùa Tổ tiếng còn vang (2)

Muôn đời Chánh Niệm luôn gìn giữ

An lạc nghe chuông rụng tiếng vàng.

(1) Theo truyền thống của GHPGVNTN hải ngoại ấn định hai năm một lần cùng vân tập về một

địa điểm được quy định để tổ chức lễ hội “Về Nguồn Hiệp Kỵ” chư lịch đại Tổ sư và liệt vị

Thánh tử đạo tạo nhân duyên đoàn tụ cho Tăng Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới.

(2) Năm nay lễ hội được tổ chức tại chùa Khánh Anh ở Paris – Pháp Quốc.

Germany 30.08.2018

Cư Sĩ Đan Hà (kính họa)

 

 

BÀI XƯỚNG :                                          BÀI HOẠ :
MỪNG VỀ NGUỒN HIỆP KỴ                               HIỆP KỴ VỀ NGUỒN LẦN THỨ 11

Về Nguồn (1) Hiệp Kỵ Hợp Hoà Tăng                       Hiệp kỵ Về Nguồn thuận chúng Tăng,
Thanh tịnh trang nghiêm tuỳ thuận hằng                   Trang nghiêm an lạc giữ thường hằng.
Bất Thối Bảy Điều (2) thường thực hiện                    Tri Bình Nhất Bát nêu tình tiết,
Trì bình nhất bát (3) phải siêng năng                         Bất Thối Bảy Điều rõ đạo năng.
Chư Tôn hải ngoại cùng câu hội                                Hải ngoại Chư Tôn hoà hợp hội,
Thiền Đức năm châu nguyện thệ rằng:                      Năm châu Thiền Đức thiết tha rằng :
Chuẩn bị hai năm (4) cho lễ hội                                  Hai niên chuẫn bị dầy công nguyện…
Hiện tiền an lạc thác siêu thăng.                                 Lạy Phật hộ trì tịnh nghiệp thăng !

Thích Viên Thành                                      Nhật Hồng Nguỹen Thanh Vân
 

 
HIỆP KỴ TỔ SƯ

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành

 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Người  về Pháp quốc Lục  hoà tăng 

Trân  gửi niềm tin vào thuận hằng 

Hiệp kỵ Tổ Sư đồng kính lễ 

Cùng dâng Phật Tổ, bậc toàn năng 

Hai năm cứ đến ngày câu hội 

Tôn Đức Tăng Ni phát nguyện rằng 

Chí nguyện làm sao đem Chánh Pháp

Khiến người an lạc ...chướng ma thăng.

Hậu bối Huệ Hương cẩn họa 

Melbourne 30/8/2018


VỀ NGUỒN HIỆP KỴ

 

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành

 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

 

Hiệp kỵ Về Nguồn hợp chúng Tăng,

Khắp nơi hoan hỷ đạo thường hằng.

Khai phần kệ ngọc trau tâm lẫn,

Tiếp gốc kinh vàng liễu nghĩa năng.

Liệt vị pháp trao đều chẳng động,

Chư Tôn đức trải vẫn không rằng.

Khấn mong Lễ hội ngày viên mãn,

Cõi tịnh… theo dòng nguyện bước thăng.

 

31/8/2018

PT. Minh Đạo (Cẩn họa)

 

 

VỀ NGUỒN HIỆP KỴ

 

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành

 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Về nguồn lễ hội của Chư Tăng

Nguyện ước Chư Tôn được thuận hằng.

Hoà hợp Tăng đoàn trong luật lệ

Hành trì huynh đệ  vẫn siêng năng.

Tỳ kheo bảy pháp luôn ghi nhớ

Hiệp kỵ hai năm đã sẵn sàng.

An trú sống vui trong chánh niệm

Tâm từ trải rộng được siêu thăng.

Tâm Minh

 

VỀ NGUỒN HIỆP KỴ

 

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành

 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

 

Hiệp Kỵ hai năm hợp chúng tăng,

Nguồn chơn nhuần thấm quảng dương hằng.

Xây nền đạo cả bồi tâm lỡ,

Dựng lối kinh vàng triển giáo năng.

Chánh pháp hoằng khai lời giả dụ,

Chư Tôn nhập thế lý an rằng.

Hiển linh tiên tổ còn soi dấu,

Thấy được lưu truyền cảnh Phật thăng.

 

31/8/2018

Viên Minh 


Hiệp Kỵ Về Nguồn

Cảm hoạ bài: " Mừng Về Nguồn Hiệp Kỵ " của Thầy Thích Viên Thành

Kính dâng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật Tử trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Hiệp Kỵ Về Nguồn trưởng đức Tăng,

Hoằng dương chánh pháp mãi thường hằng.

Thừa đương Tổ nghiệp truyền chân ấn,

Tiếp nối Tông môn chuyển bản năng.

Phật Tử tinh cần không mỏi mệt,

Tăng Ni nhẫn nại chẳng than rằng.

Năm châu bốn biển đều hoan hỷ

Hợp lực hoằng dương đạo pháp thăng...!

California, Mạnh Thu, 2018

Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm hoạ )

 
To Minh Hai

Bài xướng của Thích Viên Thành

Hiệp Kỵ Về Nguồn

Về nguồn thể hiện đức chư tăng
Hoà hợp trang nghiêm thuận tánh hằng.
Bất thối bảy điều thường thực hiện
Hành trì nhất bát mãi siêng năng.
Chư tôn hải ngoại đồng tâm với ...
Thiền đức năm châu nhất trí rằng ...
Đoàn kết một lòng hoằng Phật đạo
Vì đời an lạc, pháp vinh thăng.

Pháp Hoa, Adelaide 3-9-2018

Thích Viên Thành


PHÁP CAO THĂNG

Cảm hoạ bài: " Mừng Về Nguồn Hiệp Kỵ " của Thầy Thích Viên Thành

Kính dâng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật Tử trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Từ bi, trí tuệ mãi gia tăng
Thuận tánh chân như đáo vĩnh hằng
Bất trước nhị biên minh thật tế
Phá trừ tứ tướng hiển đa năng
Tựu thành đại đạo nguyền xin để ...
Mãn chứng viên thừa thệ quyết rằng ...
Cùng tận vị lai hành Phật sự
Cho đời thanh thoát, pháp cao thăng.

Chùa Bảo Minh, Vic 4-9-2018
Kim Tâm Thích Hạnh Niệm


MỪNG VỀ NGUỒN HIỆP KỴ

Lần thứ 11

Hoạ y vận bài xướng của

Tỳ Kheo Thích  Viên Thành.

 

Về Nguồn  (1) Thuận Lý Sáng Gương Tăng

Liệt Tổ Ngàn Xưa Mãi Mãi Hằng

Tam Tụ (2), Lục Hoà (3), Khuyên Thực Hiện

Tứ Y (4), Bát Chánh (5), Gốc Đa Năng

Tăng Ni Thống Hợp Ngày Câu Hội

Hiệp Kỵ,  Đền Ân Liệt Tổ Rằng:(6)

Qui Định Hai Năm Lễ Tưởng Niệm

Hiện (tiền) Tăng Khương Thới, Tổ Cao Thăng.

------------oOo-----------

Fresno, USA. Việt lịch: 4897 – Tây lịch: 2018

PHÁP DUYÊN TỊNH XÁ

Hoà thượng Thích Giác Lượng, Tuệ Đàm Tử

 

 

 

GHI CHÚ: “Về Nguồn”(1)một tổ chức Phật Giáo thống hợp Liên Châu (Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu v.v…) với ý nghĩa chư Tôn Túc Tăng Gìà Hải ngoại luôn luôn hướng về mười phương Chư Phật ba đời, Chư Bồ Tát Thanh Hiền, Chư vị Liệt Tổ, Chư Thánh Tử Đạo, để tưởng nhớ thâm ân Tiên Liệt Tổ,(nhớ về Nguồn Cội) qui định hằng năm tổ chức ngày Hiệp kỵ chung tại mỗi cơ sở có thuận duyên nhu cầu cung thỉnh tổ chức đại lễ nói trên.

“Tam Tụ(2)*– Dứt các điều ác, (dầu cho nhỏ nhít thế mấy)* – Làm các điều lành, (dầu cho nhỏ nhít thế mấy cũng cố gắng làm cho bằng được)*– Từ bi tế độ tất cả chúng sanh(cần phải rửa lòng trong sạch. Hãy căn cứ vào ba pháp ấy, tức là theo Chánh Đạo, Đạo của Chư Phật đó.)

“ Lục Hoà”(3)*- Thân cùng nhau hoà hiệp ở chung,  * - Miệng không tranh đua cải lẩy* - Ý ưa nhau không trái nghịch. *- Giới luật đồng cùng nhau tu theo*- Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau * - Tứ sự chia đồng với nhau.

“Tứ Y Pháp”(4)*- Người Tăng lữ xuất gia: phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận. * - Người Tăng lữ xuất gia: chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội thuyết pháp được ăn tại chùa. * -Người Tăng lữ xuất gia: phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều, am cốc nhỏ, một cửa thì được ở. * - Người Tăng lữ xuất gia: khi bịnh đau chỉ dùng cây lá, nhưng có ai cúng thuốc, đường, dầu thì được nhận dùng.

“Bát Chánh Đạo”(5)* - Thấy biết chơn chánh (Chánh kiến đạo).* - Suy gẫm chơn chánh (Chánh tư duy đạo)* - Nói lời chơn chánh (Chánh ngữ đạo)*- Làm việc chơn chánh (Chánh nghiệp đạo)*- Nuôi mạng chơn chánh (Chánh mạng đạo)*-   Siêng cần chơn chánh (Chánh tinh tấn đạo)*- Niệm tưởng chơn chánh(Chánh niệm đạo)* - Định tâm chơn chánh (Chánh định đạo.)

“ Hiệp Kỵ Đền Ân”(6) -  Đền ân Liệt Tổ đã đành, còn mang lại mười lợi ích khả dĩ cho Giáo Hội Hiệp hoà Tăng Ni Hải ngoại. * - Mang lại sự lợi ích suốt đời cho Tăng. * - Mang lại sự an lạc tinh thần cho Tăng, * - Đè nén những kẻ dễ duôi phá giới, * - Đặng yên ổn cho các bậc Tỳ Kheo giữ giới. * -  Đặng ngăn các pháp ác trong đời hiện tại. * - Đặng ngăn đón các Pháp ác trong kiếp vị lai. * - Đặng dìu dắt kẻ dữ về lành. * - Đặng dìu dắt kẻ sẵn lành cho thêm được tấn hoá.  * - Đặng bảo tồn Giáo Pháp Phật. * - Đặng nâng cao Giới luật và Pháp luật của nhà Phật./

 

----------------------oOo----------------------

 

Kính dâng Lễ Hiệp Kỵ chư Liệt vị Tổ  Sư và Chư Thánh Tử Đạo

Tổ chức tại  Chùa Khánh Anh Pháp Quốc lần thứ 11

Việt lịch :4897 – Phật lịch: 2562 – Tây lịch: 2018

HT, GIAC LƯỢNG TUỆ ĐÀM TỬ

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567