Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   


HT Tinh Khiet
MỪNG VỀ NGUỒN HIỆP KỴ
lần thứ 11
 
 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Về Nguồn (1) Hiệp Kỵ Hợp Hoà Tăng
Thanh tịnh trang nghiêm tuỳ thuận hằng
Bất Thối Bảy Điều (2) thường thực hiện
Trì bình nhất bát (3) hiển siêng năng
Chư Tôn hải ngoại cùng câu hội
Thiền Đức năm châu nguyện thệ rằng:
Chuẩn bị hai năm (4) cho lễ hội
Hiện tiền an lạc thác siêu thăng  
 
Pháp Hoa - Nam Úc 30/08/2018
TK. Thích Viên Thành, khể thủ


GHI CHÚ:
(1) Ngày Về Nguồn, một loại hình hòa hợp Tăng đoàn theo nguyện ước của Tăng Ni Phật giáo Việt Nam ở Hải Ngoại, lần đầu tiên Tổ chức họp mặt có tính quy mô, không phân biệt tổ chức và môn phái.sau 32 năm ly tán tại chùa Pháp Vân, Mississauga Canada, từ ngày 21 đến 23 tháng 9 năm 2007 với sự tham dự của 96 vị Tăng Ni gồm đủ các thành phần tổ chức (Giáo Hội) và môn phái khác nhau, đến từ các châu lục Âu - Úc - Mỹ và Canada.  Gồm có 2 nội dung chính, đó là: Ngày hiệp kỵ chư lịch đại Tổ sư và liệt vị thánh tử đạo ** Tạo nhân duyên đoàn tụ cho Tăng Ni Việt Nam khắp nơi. với mục đích duy trì và phát triển nét văn hóa tinh thần đạo đức Việt Nam, trên nền tảng tri ân và đền ơn, "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn". Hành trình về nguồn là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của các bậc Tiền bối, Tổ Sư
(2) BẢY PHÁP BẤT THỐI hay BẢY PHÁP LÀM HƯNG THỊNH CHÚNG TỲ-KHEO:
           1- Các Tỷ-kheo cần phải thường xuyên tụ họp, và tụ họp đông đảo để giảng luận Chánh pháp, khiến cho có sự hòa hợp trên dưới của các Tỷ-kheo. 2- Các Tỷ-kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hiệp, giải tán trong tinh thần hòa hiệp, và chấp hành Tăng sự trong tinh thần đoàn kết. 3- Chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không thích hợp, những luật lệ không đáng được ban hành; và cũng không bãi bỏ những luật lệ đã được ban hành từ trước; sống đúng những gì đã được quy định bởi cộng đồng Tăng lữ. 4- Các Tỷ-kheo luôn luôn phải kính trọng, phục vụ các Tỷ-kheo trưởng lão, những vị có nhiều kinh nghiệm tu tập trong Chánh Pháp Luật, sẵn sàng nghe theo những lời khuyên dạy của các bậc trưởng thượng như thế. 5- Các Tỷ-kheo sống không bị lôi cuốn bởi những tham ái. 6- Trú xứ cộng đồng các Tỷ-kheo luôn luôn là những trú xứ nhàn tịnh. 7- Các Tỷ-kheo sống an trú trên chánh niệm tạo thành một cộng đồng sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương khác nếu chưa đến thì muốn đến, đã đến thì muốn cùng sống và cùng tu tập trong sự an lạc.
(3) Tỳ Kheo: gồm đủ bốn nghĩa: 1. Tịnh khất thực. 2. Phá phiền não. 3. Tịnh trì giới. 4. Năng bố ma (có sức làm tà ma sợ sệt)." Hạnh trì-bình khất-thực: Hạnh chính của người tu là một pháp tu cao đẹp còn có nhiều ý nghĩa, lợi ích lẫn kẻ thí và người thọ, nên Tăng Già không được phép bỏ qua. Hạnh Trì-bình khất thực có những ý nghĩa như dưới đây:
1.  Diệt tánh tự cao ngã mạn, 2. Giản-dị trong sự sống hàng ngày, 3. Trực tiếp thọ ân xã-hội, 4. Khước bịnh nhờ vận-động cơ-thể, 5. Tạo cơ-hội cho bá-tánh làm phước, 6. Giữ gìn tịnh hạnh để trở nên phước điền, 7. Rải tâm từ cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh, 8. Truyền bá Phật giáo.
(4)  Từ năm 2016 sau lần thứ 2 đáo hạn tại Canada tổ chức lần thứ 10, bắt đầu từ đây về sau, cứ 2 năm mới tổ chức Về Nguồn Hiệp Kỵ một lần và năm nay 2018 sẽ Tổ chức tại Chùa Khánh Anh Pháp quốc.  https://quangduc.com/a26388/thong-bao-ve-dai-le-hiep-ky-lich-dai-to-su-ngay-ve-nguon-lan-thu-11
   THẮP SÁNG NIỀM TIN
Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành
 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Ý tưởng về nguồn thống hợp Tăng
Câu hội tuỳ duyên thuận Pháp hằng
Bát phong công đức thường thể hiện
Lập chí khất bình hướng chuyển năng
Chư Tôn Đức Chúng không lùi bước 
Hướng về Thầy Tổ chí nguyện rằng:
Thắp sáng niềm tin ngày lễ hội
Hiệp kỵ hoà vui Pháp hiển thăng.

     Dallas Texas, 30-8-2018
               Tánh Thiện VỀ NGUỒN

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành
 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Về Nguồn, qui tụ tứ phương Tăng
Hội ngộ mỗi năm vốn dĩ hằng
Hiệp Kỵ Tổ Sư tâm hiển hiện
Kế là chia sẻ chút tài năng
Đệ huynh đoàn tụ khai ngày hội
Tên gọi “Về Nguồn” ý nghĩa rằng:
Hoằng pháp muôn phương tâm vẫn nhớ 
Tổ Sư Lịch Đại đã cao đăng.

Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 30-8-2018
Thanh Phi

 

HIỆP KỴ ĐỀN ÂN TỔ

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành
 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Hiệp Kỵ đền ân Tổ, Thánh Tăng

Về Nguồn họp xiểng lý thường hằng
Không phân Tông, Phái cùng câu hội

Chẳng biệt Kheo, Ni lẫn chức năng

Tổ chức hai năm hoài luân chuyển

Duy trì bảy pháp mãi ghi rằng

Năm châu bốn biển mừng tương ngộ

Phật Giáo tiền đồ đạo tiến thăng. 

 

Thủy Lâm Synh

HB, CA Aug. 30, 2018Chào Mừng Lễ Hội Về Nguồn Hiệp Kỵ

Kính họa bài thơ: “Mừng Về Nguồn Hiệp Kỵ”

Lần thứ 11 của Thầy Thích Viên Thành.

*

Ngàn xưa Phật dạy : Lục Hòa Tăng

Sách tấn cùng nhau phải siêng năng

Hiệp kỵ muôn đời luôn thực hiện

Về nguồn Văn hóa của vĩnh hằng (1)

Tứ chúng năm châu chung một hội

Khánh Anh chùa Tổ tiếng còn vang (2)

Muôn đời Chánh Niệm luôn gìn giữ

An lạc nghe chuông rụng tiếng vàng.

(1) Theo truyền thống của GHPGVNTN hải ngoại ấn định hai năm một lần cùng vân tập về một

địa điểm được quy định để tổ chức lễ hội “Về Nguồn Hiệp Kỵ” chư lịch đại Tổ sư và liệt vị

Thánh tử đạo tạo nhân duyên đoàn tụ cho Tăng Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới.

(2) Năm nay lễ hội được tổ chức tại chùa Khánh Anh ở Paris – Pháp Quốc.

Germany 30.08.2018

Cư Sĩ Đan Hà (kính họa)

 

 

BÀI XƯỚNG :                                          BÀI HOẠ :
MỪNG VỀ NGUỒN HIỆP KỴ                               HIỆP KỴ VỀ NGUỒN LẦN THỨ 11

Về Nguồn (1) Hiệp Kỵ Hợp Hoà Tăng                       Hiệp kỵ Về Nguồn thuận chúng Tăng,
Thanh tịnh trang nghiêm tuỳ thuận hằng                   Trang nghiêm an lạc giữ thường hằng.
Bất Thối Bảy Điều (2) thường thực hiện                    Tri Bình Nhất Bát nêu tình tiết,
Trì bình nhất bát (3) phải siêng năng                         Bất Thối Bảy Điều rõ đạo năng.
Chư Tôn hải ngoại cùng câu hội                                Hải ngoại Chư Tôn hoà hợp hội,
Thiền Đức năm châu nguyện thệ rằng:                      Năm châu Thiền Đức thiết tha rằng :
Chuẩn bị hai năm (4) cho lễ hội                                  Hai niên chuẫn bị dầy công nguyện…
Hiện tiền an lạc thác siêu thăng.                                 Lạy Phật hộ trì tịnh nghiệp thăng !

Thích Viên Thành                                      Nhật Hồng Nguỹen Thanh Vân
 

 
HIỆP KỴ TỔ SƯ

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành

 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Người  về Pháp quốc Lục  hoà tăng 

Trân  gửi niềm tin vào thuận hằng 

Hiệp kỵ Tổ Sư đồng kính lễ 

Cùng dâng Phật Tổ, bậc toàn năng 

Hai năm cứ đến ngày câu hội 

Tôn Đức Tăng Ni phát nguyện rằng 

Chí nguyện làm sao đem Chánh Pháp

Khiến người an lạc ...chướng ma thăng.

Hậu bối Huệ Hương cẩn họa 

Melbourne 30/8/2018


VỀ NGUỒN HIỆP KỴ

 

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành

 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

 

Hiệp kỵ Về Nguồn hợp chúng Tăng,

Khắp nơi hoan hỷ đạo thường hằng.

Khai phần kệ ngọc trau tâm lẫn,

Tiếp gốc kinh vàng liễu nghĩa năng.

Liệt vị pháp trao đều chẳng động,

Chư Tôn đức trải vẫn không rằng.

Khấn mong Lễ hội ngày viên mãn,

Cõi tịnh… theo dòng nguyện bước thăng.

 

31/8/2018

PT. Minh Đạo (Cẩn họa)

 

 

VỀ NGUỒN HIỆP KỴ

 

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành

 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Về nguồn lễ hội của Chư Tăng

Nguyện ước Chư Tôn được thuận hằng.

Hoà hợp Tăng đoàn trong luật lệ

Hành trì huynh đệ  vẫn siêng năng.

Tỳ kheo bảy pháp luôn ghi nhớ

Hiệp kỵ hai năm đã sẵn sàng.

An trú sống vui trong chánh niệm

Tâm từ trải rộng được siêu thăng.

Tâm Minh

 

VỀ NGUỒN HIỆP KỴ

 

Kính họa y vận bài thơ của Thầy Viên Thành

 Kính dâng Chư Tôn Đức Thiền Đức trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

 

Hiệp Kỵ hai năm hợp chúng tăng,

Nguồn chơn nhuần thấm quảng dương hằng.

Xây nền đạo cả bồi tâm lỡ,

Dựng lối kinh vàng triển giáo năng.

Chánh pháp hoằng khai lời giả dụ,

Chư Tôn nhập thế lý an rằng.

Hiển linh tiên tổ còn soi dấu,

Thấy được lưu truyền cảnh Phật thăng.

 

31/8/2018

Viên Minh 


Hiệp Kỵ Về Nguồn

Cảm hoạ bài: " Mừng Về Nguồn Hiệp Kỵ " của Thầy Thích Viên Thành

Kính dâng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật Tử trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Hiệp Kỵ Về Nguồn trưởng đức Tăng,

Hoằng dương chánh pháp mãi thường hằng.

Thừa đương Tổ nghiệp truyền chân ấn,

Tiếp nối Tông môn chuyển bản năng.

Phật Tử tinh cần không mỏi mệt,

Tăng Ni nhẫn nại chẳng than rằng.

Năm châu bốn biển đều hoan hỷ

Hợp lực hoằng dương đạo pháp thăng...!

California, Mạnh Thu, 2018

Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm hoạ )

 
To Minh Hai

Bài xướng của Thích Viên Thành

Hiệp Kỵ Về Nguồn

Về nguồn thể hiện đức chư tăng
Hoà hợp trang nghiêm thuận tánh hằng.
Bất thối bảy điều thường thực hiện
Hành trì nhất bát mãi siêng năng.
Chư tôn hải ngoại đồng tâm với ...
Thiền đức năm châu nhất trí rằng ...
Đoàn kết một lòng hoằng Phật đạo
Vì đời an lạc, pháp vinh thăng.

Pháp Hoa, Adelaide 3-9-2018

Thích Viên Thành


PHÁP CAO THĂNG

Cảm hoạ bài: " Mừng Về Nguồn Hiệp Kỵ " của Thầy Thích Viên Thành

Kính dâng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật Tử trong Lễ Hiệp Kỵ Về Nguồn 11

Từ bi, trí tuệ mãi gia tăng
Thuận tánh chân như đáo vĩnh hằng
Bất trước nhị biên minh thật tế
Phá trừ tứ tướng hiển đa năng
Tựu thành đại đạo nguyền xin để ...
Mãn chứng viên thừa thệ quyết rằng ...
Cùng tận vị lai hành Phật sự
Cho đời thanh thoát, pháp cao thăng.

Chùa Bảo Minh, Vic 4-9-2018
Kim Tâm Thích Hạnh Niệm


MỪNG VỀ NGUỒN HIỆP KỴ

Lần thứ 11

Hoạ y vận bài xướng của

Tỳ Kheo Thích  Viên Thành.

 

Về Nguồn  (1) Thuận Lý Sáng Gương Tăng

Liệt Tổ Ngàn Xưa Mãi Mãi Hằng

Tam Tụ (2), Lục Hoà (3), Khuyên Thực Hiện

Tứ Y (4), Bát Chánh (5), Gốc Đa Năng

Tăng Ni Thống Hợp Ngày Câu Hội

Hiệp Kỵ,  Đền Ân Liệt Tổ Rằng:(6)

Qui Định Hai Năm Lễ Tưởng Niệm

Hiện (tiền) Tăng Khương Thới, Tổ Cao Thăng.

------------oOo-----------

Fresno, USA. Việt lịch: 4897 – Tây lịch: 2018

PHÁP DUYÊN TỊNH XÁ

Hoà thượng Thích Giác Lượng, Tuệ Đàm Tử

 

 

 

GHI CHÚ: “Về Nguồn”(1)một tổ chức Phật Giáo thống hợp Liên Châu (Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu v.v…) với ý nghĩa chư Tôn Túc Tăng Gìà Hải ngoại luôn luôn hướng về mười phương Chư Phật ba đời, Chư Bồ Tát Thanh Hiền, Chư vị Liệt Tổ, Chư Thánh Tử Đạo, để tưởng nhớ thâm ân Tiên Liệt Tổ,(nhớ về Nguồn Cội) qui định hằng năm tổ chức ngày Hiệp kỵ chung tại mỗi cơ sở có thuận duyên nhu cầu cung thỉnh tổ chức đại lễ nói trên.

“Tam Tụ(2)*– Dứt các điều ác, (dầu cho nhỏ nhít thế mấy)* – Làm các điều lành, (dầu cho nhỏ nhít thế mấy cũng cố gắng làm cho bằng được)*– Từ bi tế độ tất cả chúng sanh(cần phải rửa lòng trong sạch. Hãy căn cứ vào ba pháp ấy, tức là theo Chánh Đạo, Đạo của Chư Phật đó.)

“ Lục Hoà”(3)*- Thân cùng nhau hoà hiệp ở chung,  * - Miệng không tranh đua cải lẩy* - Ý ưa nhau không trái nghịch. *- Giới luật đồng cùng nhau tu theo*- Kiến thức riêng chỉ giải cho nhau * - Tứ sự chia đồng với nhau.

“Tứ Y Pháp”(4)*- Người Tăng lữ xuất gia: phải lượm những vải bỏ mà đâu lại thành áo, nhưng có ai cúng vải, đồ cũ thì được nhận. * - Người Tăng lữ xuất gia: chỉ ăn đồ xin mà thôi, nhưng ngày hội thuyết pháp được ăn tại chùa. * -Người Tăng lữ xuất gia: phải nghỉ dưới cội cây, nhưng có ai cúng lều, am cốc nhỏ, một cửa thì được ở. * - Người Tăng lữ xuất gia: khi bịnh đau chỉ dùng cây lá, nhưng có ai cúng thuốc, đường, dầu thì được nhận dùng.

“Bát Chánh Đạo”(5)* - Thấy biết chơn chánh (Chánh kiến đạo).* - Suy gẫm chơn chánh (Chánh tư duy đạo)* - Nói lời chơn chánh (Chánh ngữ đạo)*- Làm việc chơn chánh (Chánh nghiệp đạo)*- Nuôi mạng chơn chánh (Chánh mạng đạo)*-   Siêng cần chơn chánh (Chánh tinh tấn đạo)*- Niệm tưởng chơn chánh(Chánh niệm đạo)* - Định tâm chơn chánh (Chánh định đạo.)

“ Hiệp Kỵ Đền Ân”(6) -  Đền ân Liệt Tổ đã đành, còn mang lại mười lợi ích khả dĩ cho Giáo Hội Hiệp hoà Tăng Ni Hải ngoại. * - Mang lại sự lợi ích suốt đời cho Tăng. * - Mang lại sự an lạc tinh thần cho Tăng, * - Đè nén những kẻ dễ duôi phá giới, * - Đặng yên ổn cho các bậc Tỳ Kheo giữ giới. * -  Đặng ngăn các pháp ác trong đời hiện tại. * - Đặng ngăn đón các Pháp ác trong kiếp vị lai. * - Đặng dìu dắt kẻ dữ về lành. * - Đặng dìu dắt kẻ sẵn lành cho thêm được tấn hoá.  * - Đặng bảo tồn Giáo Pháp Phật. * - Đặng nâng cao Giới luật và Pháp luật của nhà Phật./

 

----------------------oOo----------------------

 

Kính dâng Lễ Hiệp Kỵ chư Liệt vị Tổ  Sư và Chư Thánh Tử Đạo

Tổ chức tại  Chùa Khánh Anh Pháp Quốc lần thứ 11

Việt lịch :4897 – Phật lịch: 2562 – Tây lịch: 2018

HT, GIAC LƯỢNG TUỆ ĐÀM TỬ

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/08/201807:40(Xem: 1189)
Thông Báo về Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần thứ 11
23/09/201818:28(Xem: 446)
Chúng tôi hổ thẹn mang nặng thâm ân 2 bậc Thầy lớn, đã để lại trong đạo nghiệp mình nhiều dấu ấn giáo dưỡng thâm trọng, dù cho có nghìn đời cố gắng cũng chưa thể báo đáp hết:
01/04/201704:22(Xem: 3584)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 2211)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 2574)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.
25/11/201022:25(Xem: 9705)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.
07/02/201322:40(Xem: 3695)
Nửa thế kỷ Tôn Sư vắng bóng, Ánh Đạo Vàng tỏa rộng muôn phương Hôm nay tổ chức huy hoàn Hằng năm kỷ niệm, đàn tràng tôn nghiêm. Môn đồ Tứ chúng ngưỡng chiêm,
11/07/201810:17(Xem: 1070)
Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng - Ni và quý Đồng hương Phật tử. Trượng thừa ân đức Tam Bảo và vâng lời Tăng sai, năm nay NHƯ LAI THIỀN TỰ được ủy nhiệm của Giáo Hội V/v tổ chức An Cư Kiết Hạ 7 ngày từ 5 giờ chiều 08 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2018 tại Bổn Tự số 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105.
05/07/201507:55(Xem: 4488)
Giáo sư Huỳnh Bá Huệ Dương (anh em chúng tôi thường thân mật là Anh Dương), pháp danh Tâm Thị, nguyên Vụ Trưởng Học Sinh Phật Tử Vụ (HSPT) Tổng Vụ Thanh Niên, đã từ trần vào lúc 12,30 ngày 5/7/2015 nhằm ngày 20/5 năm Ất Mùi, hưởng thọ 76 tuổi. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 7/7/2015 nhằm ngày 22/5 Ất Mùi, sau đó được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.
19/12/201022:24(Xem: 3650)
Phật Giáo và A-dục Vương. K. R. Norman (Nguyên Tâm dịch) Hoàng đế Asoka, Con người của hòa bình và tình nhân bản. Minh Chi Đại đế Asoka và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp. Thích Quảng Đại Đại đế Asoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá Trần Trúc-Lâm Hoàng đế Asoka giã từ chinh chiến với nỗi thống khổ của người thắng trận. Trần Hương Lan Trường ca Kalinga. Trúc Thiê