Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình - Chùa Hải Đức

06/05/201608:11(Xem: 7737)
Hình - Chùa Hải Đức

Chương Trình Tu Học & Thuyết Giảng

tại  Chùa Hải Đức

Của HT Phương Trượng chùa Viên Giác và Phái Đoàn

2101 Pickettville Road, P.O. Box 60097, Jacksonville, FL 32236-0097

http://www.chua-hai-duc.com

Từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5 năm 2016

 

 

- Thứ ba:  Ngày 03/5/2016 Phái đòan đến chùa Hải Đức

        -4:00pm:                         Cúng Mông Sơn Thí Thực.

        -7:30pm:                         Khai giảng khóa tu học

Khóa tu học 4 ngày: từ ngày 4 đến 7 tháng 5 năm 2016

 

- Thứ tư: Ngày 04/5/2016

        - 5:30am:                        Thức chúng

        -6:00am:                         Tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm

        -8:00am: Điểm tâm

        - 9:00am-10:30am:       HT Phương Trượng giảng

        -10:40am-12:00pm:      TT Hạnh Đức giảng

        -12:pm:                           Ngọ trai

        -2:00pm- 3:40pm:                   Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

        -4:30pm - 6:00pm:         TT Thích Hạnh Bảo giảng

        -6:30pm:                         Tiểu thực

        -8:00pm- 9:30pm:                   TT Thích Thông Triết giảng

        -10:00pm:                       Chỉ tịnh

 

 

                                      Chua Hai Duc (107)Chua Hai Duc (108)Chua Hai Duc (109)

 

 


- Thứ năm: Ngày 05/5/2016

        - 5:30am:                        Thức chúng

        - 6am:                             Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

        -8am:                              Điểm tâm

        -9am-10:30am:              ĐĐ Thích Thánh Trí giảng

        -10:40 am-12:00am:     ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng

        -12pm:                            Ngọ trai

        -2:00pm-3:40pm:           Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

        -4:30pm-6:00pm:           TT Thích Thông Triết giảng

        - 6:30pm:                        Tiểu thực

        -8:00pm- 9:30pm:                   ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng

       - 10:00pm:                       Chỉ tịnh
 -Thứ sáu: Ngày 06/05/2016

       -5:30am:                          Thức chúng

       -6:00am:                          Tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm

      -8:00am:                           Điểm tâm

      -9:00am- 10:30am:                   TT Thích Hạnh Đức giảng

      -10:40am -12:00:             ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng

      -12:00pm:                         Ngọ trai

      -2:00pm-3:40pm:             Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

      -4:00pm-5:00pm:             Ni Sư Minh Huệ giảng

      -5:00pm-6:00pm:             ĐĐ Thích Pháp Trú giảng

      -6:30pm:                           Tiểu thực

      -7:00pm:                           TT Thích Hạnh Bảo truyền giới Bát Quan Trai

      -7:30pm-8:40pm:             ĐĐ Thích Thánh Trí giảng

      -9:30pm-10:30pm:          Khóa lễ Tịnh Độ

      -11:00pm:                         Chỉ Tịnh

 

 

 -Thứ bảy: Ngày 07/ 05/2016

     -5:30am:                            Thức chúng

     -6:00am:                            Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

     -8:00am:                            Điểm tâm

     -9:00am-10:00am:           ĐĐ Thích Pháp Trú giảng

     -10:10am-11:10am:                   ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng

     -11:30:                               Cúng ngọ

     -12pm:                               Ngọ trai

     -2:00pm-3:40pm:              Tụnh Kinh Lương Hoàng Sám

     -3:50pm-4:20pm:              Mông Sơn Thí Thực

     -4:30pm-5:40pm:              Ni Sư Minh Huệ giảng.

     -6:30pm:                            Tiểu Thực

     -7:00pm:                            Lễ xả giới Bát Quan Trai.

     -8:00pm-9:10pm:              TT Thích Hạnh Bảo giảng

     -10:00pm:                          Chỉ tịnh.

 

 - Chủ nhật: Ngày 08/05/2016

     -5:30am:                            Thức chúng

     -6:00am:                            Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

     -8:00am:                            Điểm tâm

     -10am:                               Lễ Mộc Dục (tắm Phật)

     -11:00am-12:30pm:                   HT Thích Như Điển giảng

     -12:30pm-01pm:               Lễ Phật Đản

     -1:00pm:                            Ngọ trai

     -2:00-4:00pm:                             Phật Pháp Vấn Đáp và bế mạc khóa tu .

     -4:30-6:00pm:                   Lễ Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia (nếu có)

     -6:30pm:                            Thí Thực Cô Hồn (ĐĐ Thích Thánh Trí: Chủ sám)

     -10:pm:                              Hoàn Mãn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567