Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình - Chùa Hải Đức

06/05/201608:11(Xem: 4865)
Hình - Chùa Hải Đức

Chương Trình Tu Học & Thuyết Giảng

tại  Chùa Hải Đức

Của HT Phương Trượng chùa Viên Giác và Phái Đoàn

2101 Pickettville Road, P.O. Box 60097, Jacksonville, FL 32236-0097

http://www.chua-hai-duc.com

Từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5 năm 2016

 

 

- Thứ ba:  Ngày 03/5/2016 Phái đòan đến chùa Hải Đức

        -4:00pm:                         Cúng Mông Sơn Thí Thực.

        -7:30pm:                         Khai giảng khóa tu học

Khóa tu học 4 ngày: từ ngày 4 đến 7 tháng 5 năm 2016

 

- Thứ tư: Ngày 04/5/2016

        - 5:30am:                        Thức chúng

        -6:00am:                         Tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm

        -8:00am: Điểm tâm

        - 9:00am-10:30am:       HT Phương Trượng giảng

        -10:40am-12:00pm:      TT Hạnh Đức giảng

        -12:pm:                           Ngọ trai

        -2:00pm- 3:40pm:                   Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

        -4:30pm - 6:00pm:         TT Thích Hạnh Bảo giảng

        -6:30pm:                         Tiểu thực

        -8:00pm- 9:30pm:                   TT Thích Thông Triết giảng

        -10:00pm:                       Chỉ tịnh

 

 

                                      Chua Hai Duc (107)Chua Hai Duc (108)Chua Hai Duc (109)

 

 


- Thứ năm: Ngày 05/5/2016

        - 5:30am:                        Thức chúng

        - 6am:                             Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

        -8am:                              Điểm tâm

        -9am-10:30am:              ĐĐ Thích Thánh Trí giảng

        -10:40 am-12:00am:     ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng

        -12pm:                            Ngọ trai

        -2:00pm-3:40pm:           Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

        -4:30pm-6:00pm:           TT Thích Thông Triết giảng

        - 6:30pm:                        Tiểu thực

        -8:00pm- 9:30pm:                   ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng

       - 10:00pm:                       Chỉ tịnh
 -Thứ sáu: Ngày 06/05/2016

       -5:30am:                          Thức chúng

       -6:00am:                          Tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm

      -8:00am:                           Điểm tâm

      -9:00am- 10:30am:                   TT Thích Hạnh Đức giảng

      -10:40am -12:00:             ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng

      -12:00pm:                         Ngọ trai

      -2:00pm-3:40pm:             Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

      -4:00pm-5:00pm:             Ni Sư Minh Huệ giảng

      -5:00pm-6:00pm:             ĐĐ Thích Pháp Trú giảng

      -6:30pm:                           Tiểu thực

      -7:00pm:                           TT Thích Hạnh Bảo truyền giới Bát Quan Trai

      -7:30pm-8:40pm:             ĐĐ Thích Thánh Trí giảng

      -9:30pm-10:30pm:          Khóa lễ Tịnh Độ

      -11:00pm:                         Chỉ Tịnh

 

 

 -Thứ bảy: Ngày 07/ 05/2016

     -5:30am:                            Thức chúng

     -6:00am:                            Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

     -8:00am:                            Điểm tâm

     -9:00am-10:00am:           ĐĐ Thích Pháp Trú giảng

     -10:10am-11:10am:                   ĐĐ Thích Thiện Đạo giảng

     -11:30:                               Cúng ngọ

     -12pm:                               Ngọ trai

     -2:00pm-3:40pm:              Tụnh Kinh Lương Hoàng Sám

     -3:50pm-4:20pm:              Mông Sơn Thí Thực

     -4:30pm-5:40pm:              Ni Sư Minh Huệ giảng.

     -6:30pm:                            Tiểu Thực

     -7:00pm:                            Lễ xả giới Bát Quan Trai.

     -8:00pm-9:10pm:              TT Thích Hạnh Bảo giảng

     -10:00pm:                          Chỉ tịnh.

 

 - Chủ nhật: Ngày 08/05/2016

     -5:30am:                            Thức chúng

     -6:00am:                            Tọa thiền và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm

     -8:00am:                            Điểm tâm

     -10am:                               Lễ Mộc Dục (tắm Phật)

     -11:00am-12:30pm:                   HT Thích Như Điển giảng

     -12:30pm-01pm:               Lễ Phật Đản

     -1:00pm:                            Ngọ trai

     -2:00-4:00pm:                             Phật Pháp Vấn Đáp và bế mạc khóa tu .

     -4:30-6:00pm:                   Lễ Truyền Bồ Tát Giới Tại Gia (nếu có)

     -6:30pm:                            Thí Thực Cô Hồn (ĐĐ Thích Thánh Trí: Chủ sám)

     -10:pm:                              Hoàn Mãn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn