Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nội Dung

11/12/201016:49(Xem: 3586)
Nội Dung

J. KRISHNAMURTI
CÁ THỂ VÀ XÃ HỘI
INDIVIDUAL & SOCIETY
Lời dịch: ÔNG KHÔNG Tháng 7-2010

NỘI DUNG

Lời tựa
Giới thiệu
Cùng nhau nói về những vấn đề như hai người bạn...
I- Tổng quát
II- Cá thể là gì? Xã hội là gì?

Sự liên hệ giữa chúng là gì?
III- Sự quan trọng của cá thể
IV- Ngục tù của Tình trạng bị quy định

+Giới thiệu
+Tình trạng bị quy định là gì?
+Những nhân tố của tình trạng bị quy định
V- Những vấn đề của Cởi bỏ tình trạng bị quy định
VI- Những tiếp cận sai lầm đối với Cởi bỏ tình trạng bị quy định

+Ham muốn, ý chí, nỗ lực, chọn lựa
+Quyền hành và uy quyền
+Đổi mới
+Phân tích
+Phương pháp, hệ thống, khuôn mẫu
+Tự-hoàn thiện
VII- Liệu cái trí có thể tự-làm tự do chính nó khỏi tình trạng bị quy định của nó?
+Giới thiệu
+Làm tự do cái trí khỏi tình trạng bị quy định
+Tiếp cận của Krishnamurti
1. Nhận biết, chú ý
2. Hiểu rõ về chính mình
3. Thiền định
VIII- Bàn về sự Giáo dục đúng đắn
Những trích dẫn từ những nói chuyện cùng học sinh,
phụ huynh, và giáo viên, Rajghat School, Ấn độ, 1952
+Tìm được thiên hướng của người ta
+Sợ hãi và Kỷ luật
+Giáo dục và Tự do
XI- Bàn về Chiến tranh và Hòa bình
X- Tóm tắt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn