Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

03_Thanh Tịnh Tu Đa La (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)

02/04/202207:04(Xem: 4553)
03_Thanh Tịnh Tu Đa La (bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng)“Thanh Tịnh Tu Đa La “

Một Bài Pháp Thoại Tuyệt Vời và Súc Tích thích hợp mọi thời mọi lúc  cho mọi học giả được TT Giảng Sư Thích Nguyên Tạng thuyết giảng vào ngày 23/6/2020 trong mùa đại dịch Covid.

 

Thật là một niềm hỷ lạc trào dâng trong tôi khi nghe đi nghe lại 2, 3 lần bài pháp thoại ‘”Thanh Tịnh Tu Đa La “mà Giảng Sư đã trích từ Kệ thứ 3 trong Nghi thức đảnh lễ Tam Bảo của HT Thích Trí Thủ đã được livestream vào sáng  25/6/2020 trong mùa Đại dich .

 

Tôi rất mừng vì nay được nghe lại sau hơn một năm được đại duyên học pháp thoại online với một danh tăng đã từng tham dự tại Miến Điện trong những lần đại hội Phật Giáo và đã tiếp xúc với các vị Tam Tạng Pháp Sư (Tipitaka Masters) giúp tôi đã nhớ lại những lần viếng thăm các đại trưởng lão Hòa Thượng của Miến Điện trong dịp hành hương Miến Điện với TT Thích Tâm Thành vào đầu năm 2019, thế cho nên những gì TT Giảng Sư nhắc lại trong kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 6 chính xác như những gì mắt thấy tai nghe và càng cho tôi  thêm phần ngưỡng mộ sự uyên bác của Giảng Sư.

 

Gần đây trên diễn đàn tin tức Phật giáo, rất đau buồn khi nghe tin chính quyền quân phiệt độc tài Myanmar dù đã cam kết bảo vệ Phật Giáo nhưng họ đã phá hủy hơn 30 cơ sở tự viện trong vùng chủ yếu là Phật Giáo mà phần đông theo truyền thống Theravada nhưng chúng ta có thể làm gì?

 

Kính xin trở lại bài pháp thoại tuyệt vời chứa đựng nhiều ý nghĩa về Thanh Tịnh Tu Đa la  với câu kệ thứ 3 trong nghi thức đảnh lễ Tam Bảo như sau :

Nhất thiết thường trú

Thanh Tịnh Tu Đa La

Năng trù Thân Tâm tịnh

Thị cố ngã quy y

Đệ Tử Chúng đẳng Quy Y Pháp Ly Dục Thanh Tịnh Ngã đẳng sanh sanh,vĩnh bất quy y ngoại đạo tà giáo .

 

Giảng Sư giới thiệu đề tựa cho pháp thoại chính yếu nồng cốt trong 4 chữ Thanh tịnh Tu Đa La vì TU ĐA LA được dich từ chữ Sankcrit là Sutra và chữ Pali là Sutta có nghĩa là Kinh Điển (lời Phật day ) và toàn bộ câu kệ thứ 3 này được dịch nghĩa như sau:”Tất cả Pháp thương trú đều phát xuất từ kinh điển ( Lời Phật day ) và  Thanh Tịnh vì có công năng chữa lành những phiền não khổ đau từ thân và tâm. Cho nên chúng con xin quay về nương tựa”.

 

Vì thế để ca ngợi Pháp Bảo HT Thích Nhất Hạnh đã xưng tán như sau:

Pháp bảo đẹp vô cùng

Lời vàng do chính Phật tuyên dương

Chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương

Pháp mầu nhiệm tỏ tường

Ghi chép rõ ràng thành ba Tạng

Lưu truyền hậu thế mười phương

Chúng con nay thấy được con đường

Nguyện hết sức tuyên dương

Xin quy y thường trú Đạt ma gia”.

Riêng các tự viện thì các Hòa Thượng thường xưng tán Pháp Bảo theo chư Tổ lưu truyền :

Khể thủ năng bạt sanh tử hiểm

Phổ kiệt ưu não tham si hải

Phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn

Ngã kim quy lễ diệu Pháp bảo”


dich Việt

Pháp bảo vi diệu diệt phiền não

Phá trừ tội chướng như núi cao

Đưa chúng sinh thoát biển sinh tử

Chúng con đảnh lễ xin qui y

 

Phải nói là bài pháp thoại quá súc tích vì hội chúng sẽ được nghe về 5 nghĩa của chữ KINH đó là ( Xuất sanh—Hiển thị ---Tuyền dũng ---Thằng mặc và Kiết man )

Hẳn ai đã từng nghe pháp thoại Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thường các giảng sư đã giải thích 5 nghĩa của chữ Kinh này nhưng có lẽ với những thí dụ mà Giảng Sư lồng trong định nghĩa như chữ Tuyền là Suối khi nhắc đến Suối Tiên một thắng cảnh của đất Trầm Hương Nha Trang (quê nhà của Giảng Sư) đã làm người nghe thêm phần thú vị hoặc khi giải thích về  chữ Kiết Man là những tràng hoa được tuyển chọn từ những loài hoa quý để dâng lên những bậc quyền quý khi xuất hiện, khiến ta hãnh diện khi nhớ lại đã một lần được choàng vào cổ khi vừa đến phi trường Dehli trong chuyến hành hương Tứ Động Tâm / Ấn Độ năm nào...

Cũng như khi nhắc đến kinh điển là phải nhắc đến 12 bộ kinh hay còn gọi là phần giáo mà Đức Thế Tôn  thuyết giảng cho tăng sĩ và cư sĩ tại gia phù hợp khế lý khế cơ như sau:

Trường hàm, trùng tụng , kinh cô khởi

Thí dụ, nhân duyên, dữ tự thuyết

Bản sanh bản sự, Vị tằng hữu

Phương Quảng luận nghi cập khí biệt

 

Qua 12 bộ kinh này cho thấy chúng sinh đa bịnh nên Đạo Phật có đến 84 ngàn pháp môn để chữa bịnh phiền não của thân và tâm, và với trí tuệ siêu tuyệt của Đức Thế Tôn, Ngài đã tùy lúc dùng văn vần, văn xuôi, kệ cú và thí dụ tuyệt vời qua đủ dạng kinh .

 

Như người viết đã trình bày ở trên, với trí tuệ mẫn tiệp Giảng Sư đã ghi lại hình ảnh sống động của sáu lần kiết tập kinh điển mà chi tiết thật sâu sắc, chúng ta sẽ nhớ lại hình ảnh Ngài A Nan hối hận vì chưa chứng được A la Hán để rồi thổn thức, mệt mỏi để nghiêng mình nằm nghỉ rồi hoắc nhiên đại ngộ .... hoăc hình ảnh Ngài Ưu ba Ly khi được Đức Phật cho quy  y trước 7 Vị Vương Tử mà Ngài đã cắt tóc theo hầu nhiều năm

 

“Đa văn chúng trung xưng đệ nhất

Chứng đạo thân ly tứ oai nghi

Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng

Vĩnh tác nhơn thiên độ thế sư”.

Việt dịch
“Nghe nhiều nhớ kĩ nhất tăng đoàn

Chứng đạo tự như bốn oai nghi

Kết tập Tạng Kinh không thiếu sót

Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên

 

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đệ Nhất Đa Văn  Khải Giáo A Nan Tôn Giả

 

Đắc độ thân tiền thất vương tử

Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông

Hoằng dương Lục Giáo Tỳ Ni tạng

Vĩnh viễn nhân thiên độ thế sư

 

Nhất Tâm đảnh lễ Nam Mô Đệ Nhất Trì Giới Ưu Ba Ly Tôn Giả

 

Sau đây là chi tiết và thời gian của 6 lần Kiết tập

1/Kết tập kính điển lần thứ nhất: Sau khi Phật Nhập Diệt, Ngài Đại Ca Diếp kết tập Kinh điển lần thứ nhất dự định tại thành Tỳ xá Ly (nơi Ngài Duy Ma Cật thị hiện ) vì do lồ phát biểu vô trách nhiệm của Thầy Bạt Nan Đà  với 499 vị A la Hán và phải chờ Ngài A Nan chứng đắc vào hôm sau để đủ túc số 500

Vừa khi chứng đắc Ngài A Nan đề nghi nơi kiết tập quá nhỏ nên dời về Thành Vương Xá Nước Ma Kiệt Đà và thỉnh Ngài Ưu Ba Ly trùng tuyên giới luật trước

 

Đặc biệt kỳ kiết tập này chư vị đã đọc 80 lần luật của Ngài Ưu Ba Ly vừa trùng tuyên gọi là Bát Thập Luật Tụng và Với Tạng Kinh mà Ngài A Nan trùng tuyên thì dùng chữ Như Thị Ngã Văn

 

 

2/Kết tập kính điển lần thứ nhì vào khoảng 100 năm sau Phật nhập diệt do trưỡng lão Da Xá làm chủ trì có700 vị La Hán tham dự tại thành Tỳ Xá Ly.


3/Kết tập lần thứ ba 218 năm sau Phật nhập diệt, do Vua A Dục bảo trợ  cúng dường tứ sự và do Trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đế Tu (Moggaputta - Tissa) chủ tọa và 1000 vị A La Hán tham dự tụng thuộc lòng Luật và Kinh

4/Kết tập lần thứ tư 400 năm sau Phật nhập diệt, có 500 vị La Hán, được tổ chức tại thành Ca Thấp Di La, (kế Tân,nay gọi là Kashmir thuộc miền Tây Bắc Ấn Độ.) do Vua Ca Ni Sắc Ca bảo trợ . Vị chủ tọa cuộc kết tập này là: Tôn giả Thế Hữu (Vasumitra) với sự trợ thủ của Hiếp Tôn Giả, vào lúc này đã có kinh Phật dược viết trên lá bối lần đầu tiên

 

5/Kết tập lần thứ năm vào năm 1781 tức là sau 2015 năm Phật nhập diệt,  Kết tập tại thủ đô Mandalay, Miến Điện có 2400 Tăng Sĩ đức độ tham dự; sau kỳ kiết tập, chính phủ Miến cho khắc 729 phiến đá những lời kinh cốt lõi

 

6/Kết tập lần thứ sáuđược tổ chức tại Miến Điện vào năm 1954- 1956 tức là sau 2500 năm Phật vào Niết Bàn kéo dài trong vòng hai năm. Sở dĩ phải tổ chức hai lần sau cùng tại Miến Điện là vì Ấn Độ đã bị Hồi giáo tấn công và phá hũy

 

Miến Điện hiện nay được xem là chiếc nôi của kho tàng Pháp Bảo vì  vẫn còn gìn giữ truyền thống cho thi, đọc tụng thuộc lòng Tam Tạng kinh điển mỗi 5 năm và hiện nay có tất cả 11 vị Thánh Tăng được trao danh hiệu là Tipitaka Masters,( Tam Tạng Pháp Sư,)  những vị này phải thuộc lòng Kinh, Luật và Luận hơn 70 ngàn chữ .

 

Tu viên Quảng Đức có thắng duyên được đón tiếp một vị Thánh Tăng thứ 6 trong số 11 vị .  Ngài đến tham dự và tụng 1 thời kinh trong lễ bế mạc tuần lễ chiêm bái Phật Ngọc vào tháng 12 năm 2009 và sau đó ngày hôm sau Tu viện đã cúng dường Ngài buổi ngọ trai

 

Để kết thúc bài giảng tuyệt vời Giảng Sư đã ôn nhắc lại bài kệ di chúc tuyệt vời trong kho tàng kinh điển của Tổ Phước Hậu ( Vị Tăng Cang cuối cùng của Triều đại nhà Nguyễn đã được Vua Bảo Đại sắc phong ) với giọng ngâm thật truyền cảm.

 

Kinh điển lưu truyền tám vạn tư

Học hành không thiếu cũng không dư

Đến nay tính lại chừng quên hết

Chỉ nhớ trên đầu một chữ NHƯ

 

Giảng Sư đã nhấn mạnh đến chữ NHƯ nếu hiểu theo nghĩa Như Lai thì có hai nghĩa chính:

1-    Về sự ...đó là Đức thế Tôn vị Thầy bổn sư của mình, nếu không có Ngài thì cuộc đời này khó biết đến sự Diệt khổ

2-    Về Lý ...nhớ đến Ông Phật của chính mình( Phật Tánh, Chân Như). Trên đầu luôn khắc ghi Chánh Niệm và Tỉnh Giác

 

Hơn thế nữa chữ NHƯ còn có nghĩa là Như Thị nghĩa là nhìn vạn pháp như chúng đang là  (như thị tướng, tánh, nhân, duyên, quả, ....bổn mạc cứu cánh ) để đừng đem quan điểm, quan niệm của mình mà nhìn đối tượng.

 

 Lời kết:

 

Kính xin tán thán bài pháp thoại quá tuyêt vời đã được Giảng sư khai triển trong 5 chữ Thanh Tịnh Tu Đa La mà giờ giảng đã quá hơn 90 phút

Kính xin chúc mừng đến những ai được nghe bài pháp thoại này trong mùa đại dich và đã có niềm vui giải thoát từ dạo đó...

Kính dâng đến Giảng sư lời tri ân qua những dòng thơ vụng về và kính chúc Ngài pháp thể khinh an và trên đường hoằng pháp luôn là ruộng phước điền cho những người hữu duyên được nghe pháp thoại từ Thầy.

Kính trân trọng,

 

Niềm hỷ lạc dâng tràn sau bài pháp thoại

Chỉ năm chữ thôi...THANH TỊNH TU ĐA LA

Kiến thức về Pháp Bảo ...mở rộng tầm xa

Thánh A Nan đa văn và 6 lần kiết tập

 

Kính đa tạ Giảng Sư ...nguồn nội điển xuất nhập

Quảng bác biện tài ...khó gặp thời nay

Thiện xảo khả năng ...giới đức phơi bày

Pháp nhủ thấm vào từng tâm linh  mạng mạch...

 

Ngưỡng phục Giảng Sư ...

.....đã tuyển chọn Nghi Thức được biên soạn!

   

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Ma Ha Tỷ Khưu Bồ tát Giới Thượng Trí hạ Thủ

  

Huệ Hương  

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 1714)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1225)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 6303)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 9560)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 13383)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 26600)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 13711)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 19840)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 23178)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567