Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quận 7

11/10/201001:26(Xem: 550)
Quận 7

QUẬN 7

Quận 7 là một phần đất của Huyện Nhà Bè (Cũ) và được thành lập tháng 4 năm 1997. Quận 7 gồm 10 Phường, diện tích 35,9 Km2,dân số 98.380 người.

Về Phật Giáo, quận 7 có 17 Cùa, 2 Tịnh Xá, 1 Tịnh Thất và 119 Tăng Ni thường trú – tạm trú. Quận 7 có trường nuôi dạy trẻ mồ côi miễn phí Chùa Long Hoa, Lớp học tình thương Chùa Phước Thiện, 3 đạo tràng Bát quan trai, 1 Gia đình Phật tử, 32.000 tín đồ Phật tử

Những Ngôi Chùa tiêu biểu tại Quận 7:

­ Chùa Giác Huệ (Văn Phòng BĐDPGQ), Chùa Long Hoa Cổ tự ( di tích lịch sử và cơ sở từ thiện), Chùa Định Thành ( điểm ACKH của Chư Ni trong quận tổ chức liên tục trong nhiều năm), Quang Minh. Bửu Quang, Tân Long, Phước Thiện (cơ sở từ thiện xã hội)

Ban đại diện Phật Giáo quận 7 nhiệm kỳ I (1997-2002) chính thức hoạt động vào ngày 16-5-1997 với 8 thành viên, do HT Thích Viên Giác làm Chánh đại diện; TT Thích Đạt Phước, Phó đại diện; ĐĐ Thích Giải Thắng, Thư Ký.

(Tài Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường Phú Mỹ

GIÁC CHƠN

Địa chỉ : 60/6 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 2 - ĐT : 7.850179

Năm thành lập : 1973

Người sáng lập : HT Thích Viên Chơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 2002

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tiên

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-10 giỗ vị khai sơn

Tịnh Viện LIÊN HOA

Địa chỉ : 60/1 Khu Phố 2 - ĐT : 8.738976

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

LONG HOA Cổ Tự

Địa chỉ : 60/7 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 1 - ĐT : 8.262581

Năm thành lập : 1902

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1957, 1996

Đặc điểm : Chùa cổ - Di tích lịch sử - Có trường nuôi dạy trẻ mồ côi miễn phí do HT Thích Viên Giác thành lập

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đức Long

Trụ trì hiện nay : HT Thích Viên Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-8 ÂL giỗ HT Thích Đức Long

Thiền Viện PHÁP HOA

Địa chỉ : 60/3 Khu Phố 2 - ĐT : 8.730693

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : TT Thích Chơn Phương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : TT Thích Chơn Phương

QUANG MINH

Địa chỉ : 31/1 Liên tỉnh 15, Khu phố 3

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Huệ Tín

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987

Đặc điểm : Có đạo tràng từ bi Thủy Sám, Thành lập trên 18 năm

Trụ trì hiện nay : TT Thích Đạt Phước

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-11 ÂL giỗ TT Thích Huệ Tín

Phường Tân Thuận Đông

GIÁC HUỆ

Địa chỉ : 5/8 Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.720223

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : HT Thích Viên Giác

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG Q.7

Trụ trì hiện nay : HT Thích Viên Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-4 ÂL giỗ HT Thích Giác Quang; 25-5 ÂL giỗ Tổ

QUAN ÂM

Địa chỉ : 27/128 ấp 1, Huỳnh Tấn Phát

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh An

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1993

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh An

Phường Bình Thuận

THIÊN HOA

Địa chỉ : 34/9D Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.722619

Năm thành lập : 1984

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Tấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1993

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Tánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-5 ÂL giỗ Tổ

THIÊN TRÚC

Địa chỉ : 28/19 Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.733292

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : TT Thích Lãng Huỳnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1978, 1994, 1997

Đặc điểm : Hiện Chùa đang nuôi dạy khoảng 40 điệu

Trụ trì hiện nay : TT Thích Lãng Huỳnh

Phường Tân Kiểng

BỬU QUANG

Địa chỉ : 39/1 Khu Phố 1, Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.721593

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : HT Thích Quang Lý

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1982

Đặc điểm : Có GĐPT gồm 50 đòan sinh

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích An Phổ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giải Thắng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-1 ÂL giỗ TT Thích An Phổ, 19-6 ÂL giỗ HT Thích Quang Lý

Tu Viện ĐỊNH THÀNH

Địa chỉ : 12/6 Khu Phố 2 - ĐT : 7.712286

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Nhật Thiện

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968, 1982, 1987, 1998

Đặc điểm : Điểm ACKH hằng năm của Chư Ni trong quận – Có đạo tràng tu Bát quan trai

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Nhật Xuân

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Mỹ Lệ

LINH ĐỨC

Địa chỉ : 22/14 đường số 15

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : SC Thích nữ Minh Ngọc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1974

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Minh Ngọc

Tịnh Thất LIÊN HOA

Địa chỉ : 60/1 Khu Phố 2 Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.722619

Năm thành lập : 1991

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có lớp dạy may miễn phí cho người nghèo

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Không

Quản tự : SC Thích nữ Huệ Âm

TÂN LONG

Địa chỉ : 9-11/5 đường số 5, Khu Phố 2 - ĐT : 7.712131

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1979

Đặc điểm : Có đạo tràng tu Bát quan trai – Có cơ sở từ thiện Xã Hội

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Ân, TT Thích Tâm Hồng

Trụ trì hiện nay : TT Thích Long Trình

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-1 ÂL giỗ ĐĐ Thích Thiện Ân

Phường Tân Thuận Tây

THIÊN ÂN

Địa chỉ : KC2 Liên Tỉnh Lộ 15 - ĐT : 8.721075

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : HT Thích Chánh Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987, 1994

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Quang

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hồng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-10 ÂL giỗ HT Thích Chánh Quang

TAM BỬU

Địa chỉ : 78/4 Trần Xuân Soạn, khu Phố 4 - ĐT : 8.720936

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1978

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Phường Tân Qui

PHƯỚC THIỆN

Địa chỉ : 398/9 đường số 3 - ĐT : 8.720398

Năm thành lập : 1982

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Châu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện – Lớp học tình thương

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Châu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 2-10 ÂL giỗ Tổ, 18-7 ÂL kỷ niệm ngày thành lập phòng thuốc từ thiện

Phường Tân Hưng

KIỀU ĐÀM NI TỰ

Địa chỉ : 83/6 Trần Xuân Soạn - ĐT : 7.710078

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Tuấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1988

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Tuấn

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Lượng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-3 ÂL giỗ Tổ

Tịnh Xá NGỌC ÂN

Địa chỉ : 13/20 Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.720353

Năm thành lập : 1945

Người sáng lập : SB Thích nữ Hạnh Huệ

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1991

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Hệ phái khất sĩ – Chùa Vĩnh Long cũ (1945-1986)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Hạnh Huệ, ĐĐ Thích Tấn Tâm, TT Thích Pháp Tuệ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Cẩm Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-2 ÂL giỗ SB Thích nữ Hạnh Huệ

Phường Tân Phong

Tịnh Xá NGỌC QUI

Địa chỉ : 288/6 Hương lộ 34 - ĐT : 8.736007

Năm thành lập : 1978

Người sáng lập : TT Thích Giác Thế

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1981

Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Hiếu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL giỗ Tổ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/08/202011:48(Xem: 110)
Chùa Đại Tuệ có tên gọi khác là chùa Cao, chùa Đại Huệ, tọa lạc ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chùa nằm trên đỉnh cao nhất của núi Đại Huệ, còn gọi là Phong Vân Sơn, ở độ cao 450m so với mực nước biển, có diện tích 20 hecta. Theo truyền thuyết, chùa được vua Mai Hắc Đế cho xây dựng từ năm 713.
31/07/202010:56(Xem: 194)
42 năm! Con số của thời gian vụt trôi... Năm 1977, tôi tình nguyện đăng ký đi Thanh Niên Xung Phong lúc tuổi 17 "bẽ gãy sừng... bò tót", gia nhập đội ngũ áo xanh, nón tai bèo, thuộc A1, B1, Tiểu Đoàn TNXP Đất Sét. Đóng quân tại Đất Sét 1. Đất Sét! Vùng KInh Tế Mới "quyện theo nước dòng Sông Chò" và "dưới chân Hòn Dữ đêm đêm tỏa sương mờ"... Cuối năm 1978, tôi rời Đất Sét, chuyển vùng ra KTM Nhiễu Giang ngoài Phú Yên, nhủ lòng "một về không trở lại"... Quay lại làm chi nữa?Có gì đâu để mình phải quay lại? Tưởng là vậy sau hơn 40 năm, hơn nửa đời người, nhưng không ngờ, sáng nay, tôi lại chuẩn bị lên đường quay trở lại vùng đất hoang vu ma thiêng nước độc năm xưa…
28/06/202018:15(Xem: 832)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
16/06/202014:29(Xem: 519)
Chùa Đại Từ Ân tọa lạc trong Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng - The Phoenix Garden (44,96 hecta), thuộc thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 09/5/2010 trên diện tích 2 hecta. Tên chùa Đại Từ Ân được Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ đặt. Trước chùa, pho đại tượng đức Phật A Di Đà (cao 25m) tôn trí ở giữa một công viên rộng lớn, thoáng đãng.
22/02/202010:04(Xem: 1099)
Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường tọa lạc ở phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, sát Quốc lộ 10. Trung tâm được xây dựng vào năm 2006 trên diện tích 34.000m2. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ An vị đại tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng vào ngày 30/8/2014 (ngày 06 tháng 8 năm Giáp Ngọ) và Đại lễ khánh thành Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường vào ngày 31/8/2014 (ngày 07 tháng 8 năm Giáp Ngọ), tri ân những sự đóng góp tâm lực, vật lực của chư Tôn đức Tăng Ni toàn tỉnh và Phật tử khắp nơi, đặc biệt là Tập đoàn Nam Cường và Công ty đúc đồng Thắng Lợi đã phát tâm công đức đúc đại bảo tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng cao 14,8m, nặng 150 tấn.
16/12/201921:06(Xem: 1249)
Chùa do Thiền sư Liễu Quán (1667-1742) khai sáng vào đầu thế kỷ XVIII. Thiền sư là đệ tử đắc pháp của Hòa thượng Minh Hoằng - Tử Dung, được Hòa thượng trao tâm ấn năm 1712. Bấy giờ, chùa đã trở thành một đạo tràng lớn, có hàng vạn đệ tử học đạo, nghe pháp. Trong ba năm 1733, 1734 và 1735, Thiền sư đã mở ba Đại giới đàn truyền giới cho hàng vạn người tại chùa. Năm 1740, Thiền sư mở đại giới đàn Long Hoa ở kinh thành; năm 1742 mở Đại giới đàn tại chùa Viên Thông, nơi ngài khai sơn trước chùa Thiền Tôn. Thiền sư viên tịch năm Nhâm Tuất (1742), bảo tháp dựng ở một triền núi phía Đông Nam chùa vào tháng 4 năm Cảnh Hưng thứ 9 (1748), la thành bao quanh đồi tháp được xây vào năm 2001 nhân dịp đại trùng tu ngôi tổ đình.
28/11/201916:30(Xem: 1847)
Thông Báo Tuyển Sinh Khóa IX (2020-2023) của Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Đồng Nai
18/11/201907:45(Xem: 1485)
Đại chúng thương mến, Như thông lệ hàng năm với 4 khóa tu Xuân - Hạ - Thu - Đông, Khóa Tu Mùa Đông năm nay được chùa Sắc Tứ Kim Sơn tổ chức vào các ngày 20,21,22/12/2019 (Nhằm ngày 25,26,27/11 ÂL). Thương mời Đại chúng cùng về chùa thực tập ăn cơm chánh niệm, thiền hành, thiền tọa, tụng kinh, nghe pháp thoại, chia sẻ pháp đàm và hát thiền ca cùng Quý Thầy - Quý Sư Cô giữa không gian xanh mát của núi đồi Kim Sơn. Khóa tu còn là cơ hội để quý vị trở về và tiếp xúc với một nếp sống giản dị - bình an, tập nhìn lại chính mình giữa cuộc sống bận rộn, hối hả.
08/11/201906:57(Xem: 2098)
Như có một cái gì sống lại khi ngồi viết bài này về dòng Thiền Trúc Lâm và núi Bạch Mã. Sự kết hợp giữa tâm linh và thiên nhiên đưa ta vào một khoảnh khoắc tuyệt vời huyền bí khi cảm nhận. Một dòng thiền Việt Nam do ông vua tài giỏi sáng lập và đắc đạo, một núi cao 1450 mét có mây trắng quanh năm trên đỉnh, dưới chân dòng nước lững lờ trôi của hồ Truồi trứ danh yên tịnh. Hai cảnh trí tạo ra cho người đến đây tự hỏi: Ngàn năm mưa gió vẫn bay Trăm năm có đứng chỗ này hay chưa?!
07/11/201917:52(Xem: 1205)
Nằm trên đỉnh núi Ngọc Sơn, ngọn núi đầu tiên của dãy núi Cửu Long thuộc phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Tháp Tường Long được biết đến như một trung tâm văn hóa, lịch sử lớn của Việt Nam ở thế kỷ 11 - 12.
03/08/202011:48(Xem: 110)
Chùa Đại Tuệ có tên gọi khác là chùa Cao, chùa Đại Huệ, tọa lạc ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chùa nằm trên đỉnh cao nhất của núi Đại Huệ, còn gọi là Phong Vân Sơn, ở độ cao 450m so với mực nước biển, có diện tích 20 hecta. Theo truyền thuyết, chùa được vua Mai Hắc Đế cho xây dựng từ năm 713.
31/07/202010:56(Xem: 194)
42 năm! Con số của thời gian vụt trôi... Năm 1977, tôi tình nguyện đăng ký đi Thanh Niên Xung Phong lúc tuổi 17 "bẽ gãy sừng... bò tót", gia nhập đội ngũ áo xanh, nón tai bèo, thuộc A1, B1, Tiểu Đoàn TNXP Đất Sét. Đóng quân tại Đất Sét 1. Đất Sét! Vùng KInh Tế Mới "quyện theo nước dòng Sông Chò" và "dưới chân Hòn Dữ đêm đêm tỏa sương mờ"... Cuối năm 1978, tôi rời Đất Sét, chuyển vùng ra KTM Nhiễu Giang ngoài Phú Yên, nhủ lòng "một về không trở lại"... Quay lại làm chi nữa?Có gì đâu để mình phải quay lại? Tưởng là vậy sau hơn 40 năm, hơn nửa đời người, nhưng không ngờ, sáng nay, tôi lại chuẩn bị lên đường quay trở lại vùng đất hoang vu ma thiêng nước độc năm xưa…
28/06/202018:15(Xem: 832)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
16/06/202014:29(Xem: 519)
Chùa Đại Từ Ân tọa lạc trong Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng - The Phoenix Garden (44,96 hecta), thuộc thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 09/5/2010 trên diện tích 2 hecta. Tên chùa Đại Từ Ân được Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ đặt. Trước chùa, pho đại tượng đức Phật A Di Đà (cao 25m) tôn trí ở giữa một công viên rộng lớn, thoáng đãng.
22/02/202010:04(Xem: 1099)
Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường tọa lạc ở phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, sát Quốc lộ 10. Trung tâm được xây dựng vào năm 2006 trên diện tích 34.000m2. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ An vị đại tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng vào ngày 30/8/2014 (ngày 06 tháng 8 năm Giáp Ngọ) và Đại lễ khánh thành Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường vào ngày 31/8/2014 (ngày 07 tháng 8 năm Giáp Ngọ), tri ân những sự đóng góp tâm lực, vật lực của chư Tôn đức Tăng Ni toàn tỉnh và Phật tử khắp nơi, đặc biệt là Tập đoàn Nam Cường và Công ty đúc đồng Thắng Lợi đã phát tâm công đức đúc đại bảo tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng cao 14,8m, nặng 150 tấn.
16/12/201921:06(Xem: 1249)
Chùa do Thiền sư Liễu Quán (1667-1742) khai sáng vào đầu thế kỷ XVIII. Thiền sư là đệ tử đắc pháp của Hòa thượng Minh Hoằng - Tử Dung, được Hòa thượng trao tâm ấn năm 1712. Bấy giờ, chùa đã trở thành một đạo tràng lớn, có hàng vạn đệ tử học đạo, nghe pháp. Trong ba năm 1733, 1734 và 1735, Thiền sư đã mở ba Đại giới đàn truyền giới cho hàng vạn người tại chùa. Năm 1740, Thiền sư mở đại giới đàn Long Hoa ở kinh thành; năm 1742 mở Đại giới đàn tại chùa Viên Thông, nơi ngài khai sơn trước chùa Thiền Tôn. Thiền sư viên tịch năm Nhâm Tuất (1742), bảo tháp dựng ở một triền núi phía Đông Nam chùa vào tháng 4 năm Cảnh Hưng thứ 9 (1748), la thành bao quanh đồi tháp được xây vào năm 2001 nhân dịp đại trùng tu ngôi tổ đình.
28/11/201916:30(Xem: 1847)
Thông Báo Tuyển Sinh Khóa IX (2020-2023) của Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Đồng Nai
19/11/201917:00(Xem: 955)
Vào thập niên 50 của thế kỷ trước, đất Thị Cầu - Phú Đông (thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) còn là một vùng rừng đồi hoang vắng thâm u thưa thớt dấu chân người qua lại, chỉ có một vài con lộ nhỏ đã thành đường mòn e dè mở lối liên thông giữa các thôn ấp đi ngang qua những ngọn đồi thoai thoải rậm rạp cỏ cây và gai góc… Năm 1956, Sư Thích Đạt Thông, pháp hiệu Tánh Tang, xuất gia tu hành theo Thiên Thai Giáo Quán Tông (là dòng thiền Việt Nam xuất phát từ Thiên Thai Giáo Tông của Trung Quốc, vị Tổ khai sáng là Thiền sư Hiển Kỳ, pháp danh Nhiên Công, quê ở Cần Giuộc - Long An), vốn là dân ở xã Phú Hữu lân cận đã lặn lội về vùng rừng đồi hoang sơ này, lặng lẽ khai hoang mở lối, tạo dựng tịnh cốc mái tranh vách đất sơ sài để làm nơi an trú và tịnh tu trên lưng chừng một ngọn đồi…
18/11/201907:45(Xem: 1485)
Đại chúng thương mến, Như thông lệ hàng năm với 4 khóa tu Xuân - Hạ - Thu - Đông, Khóa Tu Mùa Đông năm nay được chùa Sắc Tứ Kim Sơn tổ chức vào các ngày 20,21,22/12/2019 (Nhằm ngày 25,26,27/11 ÂL). Thương mời Đại chúng cùng về chùa thực tập ăn cơm chánh niệm, thiền hành, thiền tọa, tụng kinh, nghe pháp thoại, chia sẻ pháp đàm và hát thiền ca cùng Quý Thầy - Quý Sư Cô giữa không gian xanh mát của núi đồi Kim Sơn. Khóa tu còn là cơ hội để quý vị trở về và tiếp xúc với một nếp sống giản dị - bình an, tập nhìn lại chính mình giữa cuộc sống bận rộn, hối hả.
08/11/201906:57(Xem: 2098)
Như có một cái gì sống lại khi ngồi viết bài này về dòng Thiền Trúc Lâm và núi Bạch Mã. Sự kết hợp giữa tâm linh và thiên nhiên đưa ta vào một khoảnh khoắc tuyệt vời huyền bí khi cảm nhận. Một dòng thiền Việt Nam do ông vua tài giỏi sáng lập và đắc đạo, một núi cao 1450 mét có mây trắng quanh năm trên đỉnh, dưới chân dòng nước lững lờ trôi của hồ Truồi trứ danh yên tịnh. Hai cảnh trí tạo ra cho người đến đây tự hỏi: Ngàn năm mưa gió vẫn bay Trăm năm có đứng chỗ này hay chưa?!