Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quận 7

11/10/201001:26(Xem: 671)
Quận 7

QUẬN 7

Quận 7 là một phần đất của Huyện Nhà Bè (Cũ) và được thành lập tháng 4 năm 1997. Quận 7 gồm 10 Phường, diện tích 35,9 Km2,dân số 98.380 người.

Về Phật Giáo, quận 7 có 17 Cùa, 2 Tịnh Xá, 1 Tịnh Thất và 119 Tăng Ni thường trú – tạm trú. Quận 7 có trường nuôi dạy trẻ mồ côi miễn phí Chùa Long Hoa, Lớp học tình thương Chùa Phước Thiện, 3 đạo tràng Bát quan trai, 1 Gia đình Phật tử, 32.000 tín đồ Phật tử

Những Ngôi Chùa tiêu biểu tại Quận 7:

­ Chùa Giác Huệ (Văn Phòng BĐDPGQ), Chùa Long Hoa Cổ tự ( di tích lịch sử và cơ sở từ thiện), Chùa Định Thành ( điểm ACKH của Chư Ni trong quận tổ chức liên tục trong nhiều năm), Quang Minh. Bửu Quang, Tân Long, Phước Thiện (cơ sở từ thiện xã hội)

Ban đại diện Phật Giáo quận 7 nhiệm kỳ I (1997-2002) chính thức hoạt động vào ngày 16-5-1997 với 8 thành viên, do HT Thích Viên Giác làm Chánh đại diện; TT Thích Đạt Phước, Phó đại diện; ĐĐ Thích Giải Thắng, Thư Ký.

(Tài Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường Phú Mỹ

GIÁC CHƠN

Địa chỉ : 60/6 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 2 - ĐT : 7.850179

Năm thành lập : 1973

Người sáng lập : HT Thích Viên Chơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 2002

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tiên

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-10 giỗ vị khai sơn

Tịnh Viện LIÊN HOA

Địa chỉ : 60/1 Khu Phố 2 - ĐT : 8.738976

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

LONG HOA Cổ Tự

Địa chỉ : 60/7 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 1 - ĐT : 8.262581

Năm thành lập : 1902

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1957, 1996

Đặc điểm : Chùa cổ - Di tích lịch sử - Có trường nuôi dạy trẻ mồ côi miễn phí do HT Thích Viên Giác thành lập

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đức Long

Trụ trì hiện nay : HT Thích Viên Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-8 ÂL giỗ HT Thích Đức Long

Thiền Viện PHÁP HOA

Địa chỉ : 60/3 Khu Phố 2 - ĐT : 8.730693

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : TT Thích Chơn Phương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : TT Thích Chơn Phương

QUANG MINH

Địa chỉ : 31/1 Liên tỉnh 15, Khu phố 3

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Huệ Tín

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987

Đặc điểm : Có đạo tràng từ bi Thủy Sám, Thành lập trên 18 năm

Trụ trì hiện nay : TT Thích Đạt Phước

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-11 ÂL giỗ TT Thích Huệ Tín

Phường Tân Thuận Đông

GIÁC HUỆ

Địa chỉ : 5/8 Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.720223

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : HT Thích Viên Giác

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG Q.7

Trụ trì hiện nay : HT Thích Viên Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-4 ÂL giỗ HT Thích Giác Quang; 25-5 ÂL giỗ Tổ

QUAN ÂM

Địa chỉ : 27/128 ấp 1, Huỳnh Tấn Phát

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh An

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1993

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh An

Phường Bình Thuận

THIÊN HOA

Địa chỉ : 34/9D Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.722619

Năm thành lập : 1984

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Tấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1993

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Tánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-5 ÂL giỗ Tổ

THIÊN TRÚC

Địa chỉ : 28/19 Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.733292

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : TT Thích Lãng Huỳnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1978, 1994, 1997

Đặc điểm : Hiện Chùa đang nuôi dạy khoảng 40 điệu

Trụ trì hiện nay : TT Thích Lãng Huỳnh

Phường Tân Kiểng

BỬU QUANG

Địa chỉ : 39/1 Khu Phố 1, Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.721593

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : HT Thích Quang Lý

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1982

Đặc điểm : Có GĐPT gồm 50 đòan sinh

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích An Phổ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giải Thắng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-1 ÂL giỗ TT Thích An Phổ, 19-6 ÂL giỗ HT Thích Quang Lý

Tu Viện ĐỊNH THÀNH

Địa chỉ : 12/6 Khu Phố 2 - ĐT : 7.712286

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Nhật Thiện

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968, 1982, 1987, 1998

Đặc điểm : Điểm ACKH hằng năm của Chư Ni trong quận – Có đạo tràng tu Bát quan trai

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Nhật Xuân

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Mỹ Lệ

LINH ĐỨC

Địa chỉ : 22/14 đường số 15

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : SC Thích nữ Minh Ngọc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1974

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Minh Ngọc

Tịnh Thất LIÊN HOA

Địa chỉ : 60/1 Khu Phố 2 Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.722619

Năm thành lập : 1991

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có lớp dạy may miễn phí cho người nghèo

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Không

Quản tự : SC Thích nữ Huệ Âm

TÂN LONG

Địa chỉ : 9-11/5 đường số 5, Khu Phố 2 - ĐT : 7.712131

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1979

Đặc điểm : Có đạo tràng tu Bát quan trai – Có cơ sở từ thiện Xã Hội

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Ân, TT Thích Tâm Hồng

Trụ trì hiện nay : TT Thích Long Trình

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-1 ÂL giỗ ĐĐ Thích Thiện Ân

Phường Tân Thuận Tây

THIÊN ÂN

Địa chỉ : KC2 Liên Tỉnh Lộ 15 - ĐT : 8.721075

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : HT Thích Chánh Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987, 1994

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Quang

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hồng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-10 ÂL giỗ HT Thích Chánh Quang

TAM BỬU

Địa chỉ : 78/4 Trần Xuân Soạn, khu Phố 4 - ĐT : 8.720936

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1978

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Phường Tân Qui

PHƯỚC THIỆN

Địa chỉ : 398/9 đường số 3 - ĐT : 8.720398

Năm thành lập : 1982

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Châu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện – Lớp học tình thương

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Châu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 2-10 ÂL giỗ Tổ, 18-7 ÂL kỷ niệm ngày thành lập phòng thuốc từ thiện

Phường Tân Hưng

KIỀU ĐÀM NI TỰ

Địa chỉ : 83/6 Trần Xuân Soạn - ĐT : 7.710078

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Tuấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1988

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Tuấn

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Lượng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-3 ÂL giỗ Tổ

Tịnh Xá NGỌC ÂN

Địa chỉ : 13/20 Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.720353

Năm thành lập : 1945

Người sáng lập : SB Thích nữ Hạnh Huệ

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1991

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Hệ phái khất sĩ – Chùa Vĩnh Long cũ (1945-1986)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Hạnh Huệ, ĐĐ Thích Tấn Tâm, TT Thích Pháp Tuệ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Cẩm Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-2 ÂL giỗ SB Thích nữ Hạnh Huệ

Phường Tân Phong

Tịnh Xá NGỌC QUI

Địa chỉ : 288/6 Hương lộ 34 - ĐT : 8.736007

Năm thành lập : 1978

Người sáng lập : TT Thích Giác Thế

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1981

Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Hiếu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL giỗ Tổ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 77683)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
04/04/202105:26(Xem: 288)
Chùa Trúc Lâm Trúc Lâm chùa ở chốn thần kinh. Phong cảnh nhìn xem thật hữu tình. Trước mặt bờ khe ùn cát trắng. Sau lưng, chòm núi lợp cây xanh. Gió Từ quét sạch rừng phiền não. Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. Y bát mai sau truyền gốc đạo. Tre già măng mọc ngắm càng xinh. Đoàn Lục Quán
07/03/202120:34(Xem: 691)
Huế, cố đô một thời, là thành phố nhỏ bé như vậy mà lại có nhiều chùa nhất so với các miền khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bởi, nơi đây có chiều dài lịch sử lập quốc của nhà Nguyễn từ khi người đầu tiên khai mở là Nguyễn Hoàng, muốn tránh sự sát hại của người anh rể là Trịnh Kiểm nên xin đi xa vào Nam để khai khẩn đất hoang theo sự vấn kế của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua câu phán: “ Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.“ Và, Chùa Thiên Mụ danh Tự có từ đó. Đứng đầu bảng trong 10 ngôi chùa nổi tiếng tại Huế.
04/02/202105:20(Xem: 646)
Hôm nay, ngày 3/2/2021 nhằm ngày 22/12 năm Canh Tý, Bổn tự Thanh Xuân chúng con đã thành tựu duyên lành; được Chư Tôn Đức thương tưởng quang lâm chú nguyện, quý thiện tín gần xa phát tâm tịnh tài trợ duyên cho Bổn tự chúng con tạo dựng những Pháp khí hồng gia trì cầu nguyện âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, thiên tai dịch bệnh tiêu diệt, nhà nhà an vui, người người quý mến nhau... Chúng con thành kính đảnh lễ cảm tạ tri ân, nguyện sống theo chánh pháp, phụng sự Tam Bảo ngõ hầu báo đáp tứ ân. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, mãi là ngọn hải đăng cho chúng con nương về. Mùa xuân chúc quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa luôn bình an, bình an trong thời điểm khó khăn của mùa dịch bệnh, chúc quý vị sự nghiệp hanh thông, luôn lấy pháp như lai để hành điều thiện lành trong đời Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát.
17/11/202017:27(Xem: 922)
Chùa Diên Khánh tọa lạc trên xã đảo Tam Hải, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là ngôi già lam hiếm hoi trên ốc đảo cách đất liền 10km đường chim bay, nên cũng là nơi đồng bào Phật tử hằng ngày hằng đêm tề tựu về nương nhờ hồng ân Tam Bảo để tụng niệm, tu học chánh pháp để vơi nhẹ những khổ đau trong cuộc sống nhọc nhằn bao năm qua… Từ một thảo am tịnh tu của những năm xa xưa, sau rất nhiều lần được tôn tạo tái thiết đã dần dần trở thành một ngôi chùa với hình vóc khiêm tốn, giản dị nhưng cũng viên toàn vẻ trang nghiêm ấm cúng để đón nhận đại chúng về nương tựa với tinh thần thiểu dục tri túc. Mùa mưa bão năm nay kéo dài, qua nhiều cơn bão đổ bộ vào Miền Trung với sức càn quét hung hãn đã gây thiệt hại rất nhiều cho nhân quần xã hội, và ngôi chùa Diên Khánh trên ốc đảo vắng vẻ xa xôi này cũng không thoát khỏi được sự tàn phá ghê gớm ấy.
02/10/202017:40(Xem: 1350)
Chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Cầu Dứa, Nha Trang
02/10/202017:12(Xem: 914)
Chùa An Dưỡng, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang
26/09/202017:26(Xem: 5599)
Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng tại Cố Đô Huế
20/09/202016:25(Xem: 1220)
Chùa Huyền Không Sơn Thượng tọa lạc tại thôn ĐồngChầm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa cách trung tâm thành phố Huế khoảng 14 km về hướng Tây. Chùa thuộc Hệ phái Phât giáo Nam Tông (Kinh). Chùa do Tỳ khưu Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh thành lập. Năm 1988, hưởng ứng chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc của tỉnh, chùa đã làm đơn xin được 50,4 hecta để trồng cây gây rừng. Qua năm 1989, các sư đã vào lập trang trại, đào giếng, ươm cây giống …và xây dựng các công trình ở hai khu ngoại viện và nội viện. Chùa thiết kế thành 2 khu vực chính:
19/09/202016:54(Xem: 977)
Chùa Huyền Không còn gọi là chùa Huyền Không 1, chùa Huyền Không Sơn Trung để phân biệt với chùa Huyền Không 2, chùa Huyền Không Sơn Thượng ở Huế. Chùa tọa lạc ở thôn Nham Biều, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, thành phố Huế (cách chùa Thiên Mụ 3 km về phía tây) với diện tích khoảng 6.000 m2. Chùa thuộc Hệ phái Phật giáo Nam Tông (Kinh). Chùa Huyền Không được Sư Viên Minh, Sư Tịnh Pháp, Sư Trí Thâm và Sư Tấn Cănxây dựng vào năm 1973 tại Lăng Cô, bên chân đèo Hải Vân, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngôi chùa bấy giờ nhỏ, dựng bằng tre nứa.
01/01/202109:18(Xem: 77683)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
04/04/202105:26(Xem: 288)
Chùa Trúc Lâm Trúc Lâm chùa ở chốn thần kinh. Phong cảnh nhìn xem thật hữu tình. Trước mặt bờ khe ùn cát trắng. Sau lưng, chòm núi lợp cây xanh. Gió Từ quét sạch rừng phiền não. Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. Y bát mai sau truyền gốc đạo. Tre già măng mọc ngắm càng xinh. Đoàn Lục Quán
07/03/202120:34(Xem: 691)
Huế, cố đô một thời, là thành phố nhỏ bé như vậy mà lại có nhiều chùa nhất so với các miền khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bởi, nơi đây có chiều dài lịch sử lập quốc của nhà Nguyễn từ khi người đầu tiên khai mở là Nguyễn Hoàng, muốn tránh sự sát hại của người anh rể là Trịnh Kiểm nên xin đi xa vào Nam để khai khẩn đất hoang theo sự vấn kế của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua câu phán: “ Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.“ Và, Chùa Thiên Mụ danh Tự có từ đó. Đứng đầu bảng trong 10 ngôi chùa nổi tiếng tại Huế.
04/02/202105:20(Xem: 646)
Hôm nay, ngày 3/2/2021 nhằm ngày 22/12 năm Canh Tý, Bổn tự Thanh Xuân chúng con đã thành tựu duyên lành; được Chư Tôn Đức thương tưởng quang lâm chú nguyện, quý thiện tín gần xa phát tâm tịnh tài trợ duyên cho Bổn tự chúng con tạo dựng những Pháp khí hồng gia trì cầu nguyện âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, thiên tai dịch bệnh tiêu diệt, nhà nhà an vui, người người quý mến nhau... Chúng con thành kính đảnh lễ cảm tạ tri ân, nguyện sống theo chánh pháp, phụng sự Tam Bảo ngõ hầu báo đáp tứ ân. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, mãi là ngọn hải đăng cho chúng con nương về. Mùa xuân chúc quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa luôn bình an, bình an trong thời điểm khó khăn của mùa dịch bệnh, chúc quý vị sự nghiệp hanh thông, luôn lấy pháp như lai để hành điều thiện lành trong đời Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát.
29/11/202015:36(Xem: 351)
Em hãy đến với ta, ta sẽ làm cho lục địa này không bao giờ tan biến. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, ta sẽ tạo ra một giống người tuyệt vời. Ta sẽ biến đất đai này trở thành thiêng liêng và thu hút, Bằng tình thương đồng loại, Bằng tình người muôn thuở.
17/11/202017:27(Xem: 922)
Chùa Diên Khánh tọa lạc trên xã đảo Tam Hải, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là ngôi già lam hiếm hoi trên ốc đảo cách đất liền 10km đường chim bay, nên cũng là nơi đồng bào Phật tử hằng ngày hằng đêm tề tựu về nương nhờ hồng ân Tam Bảo để tụng niệm, tu học chánh pháp để vơi nhẹ những khổ đau trong cuộc sống nhọc nhằn bao năm qua… Từ một thảo am tịnh tu của những năm xa xưa, sau rất nhiều lần được tôn tạo tái thiết đã dần dần trở thành một ngôi chùa với hình vóc khiêm tốn, giản dị nhưng cũng viên toàn vẻ trang nghiêm ấm cúng để đón nhận đại chúng về nương tựa với tinh thần thiểu dục tri túc. Mùa mưa bão năm nay kéo dài, qua nhiều cơn bão đổ bộ vào Miền Trung với sức càn quét hung hãn đã gây thiệt hại rất nhiều cho nhân quần xã hội, và ngôi chùa Diên Khánh trên ốc đảo vắng vẻ xa xôi này cũng không thoát khỏi được sự tàn phá ghê gớm ấy.
02/10/202017:40(Xem: 1350)
Chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Cầu Dứa, Nha Trang
02/10/202017:12(Xem: 914)
Chùa An Dưỡng, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang
26/09/202017:26(Xem: 5599)
Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng tại Cố Đô Huế
20/09/202016:25(Xem: 1220)
Chùa Huyền Không Sơn Thượng tọa lạc tại thôn ĐồngChầm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa cách trung tâm thành phố Huế khoảng 14 km về hướng Tây. Chùa thuộc Hệ phái Phât giáo Nam Tông (Kinh). Chùa do Tỳ khưu Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh thành lập. Năm 1988, hưởng ứng chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc của tỉnh, chùa đã làm đơn xin được 50,4 hecta để trồng cây gây rừng. Qua năm 1989, các sư đã vào lập trang trại, đào giếng, ươm cây giống …và xây dựng các công trình ở hai khu ngoại viện và nội viện. Chùa thiết kế thành 2 khu vực chính: