Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quận 11

11/10/201001:26(Xem: 710)
Quận 11

QUẬN 11

Quận 11 gồm 16 Phường, diện tích 5 Km2,dân số khoảng 260.159 người

Tại quận 11 có 60 cơ sở Tự Viện, trong đó 27 ngôi chùa, Tịnh thất, Niệm Phật Đường thuộc Hoa Tông. Tổng số Tăng Ni thường trú, tạm trú tại quận gồm 124 vị Tăng và 131 vị Ni, trên 100.000 Tín Đồ Phật tử, 2 đạo tràng tu bát quan trai, 1 gia đình Phật tử Thiện Hoa (Chùa Vạn Phước) và 2 cơ sở Đông Y từ thiện: Chùa Giác Viên, Khánh Vân Nam Viện, phòng Phát Hành Kinh sách tại quận: Chùa Huê Lâm và Sùng Đức.

Một số Chùa tiêu biểu: Giác Viên, Phụng Sơn thuộc di tích Văn Hóa-Lịch Sử cấp quốc gia; Chùa Huệ Lâm, nơi đầu tiên thành lập Ni bộ Bắc Tông ; Chùa Vạn Phước, Từ Ân (Hoa Tông) ; Sùng Đức, Giác Sanh, Khánh Sơn, Pháp An, Viên Thông… thuộc dạng cổ và thắng cảnh. Chùa Hưng Quốc (Văn Phòng BĐDPG quận) và Huê Lâm là nơi tổ chức liên tục, thường xuyên các Khóa ACKH cho Tăng Ni trong quận tu học.

Ban Đại Diện Phât Giáo quận 11 nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Ban Đại Diện Phật Giáo quận 11 nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay được thành lập và ra mắt vào ngày 24/10/1998, gồm 9 thành viên do TT Thích Pháp Trí làm Chánh đại diện; ĐĐ Thích Thiện Ngộ, Phó đại diện; SC Thích nữ Như Trí, Thư ký.

(Tư Liệu thống kê năm 1997)

Phường 1

NIỆM PHẬT NI TỰ

Địa chỉ : 48/6/2 Tân Hóa - ĐT : 8.587960

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Ý

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Ý

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-6 ÂL giỗ Bổn Sư

Tịnh Xá Pháp Quang

Địa chỉ : 48/6/1A Tân Hóa - ĐT : 8.580144

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Đạt Vấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990, 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Vấn

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hiển Châu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-9 ÂL giỗ HT Thích Đạt Vấn

Niệm Phật Đường Pháp Tâm

Địa chỉ : 708/26 Hồng Bàng

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1988

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Minh

SÙNG ĐỨC

Địa chỉ : 688 Hồng Bàng - ĐT : 9.693802

Năm thành lập : 1673

Người sáng lập : HT Thích Thanh Chiếu (Đạt Phổ)

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1892, 1960, 1966

Đặc điểm : Chùa Cổ - Gia phả kiến họ Nguyễn – Chùa có thờ di ảnh cụ Nguyễn Trung Trực – Ban Hộ Niệm gồm 50 Phật tử - Có phòng Phát hành Kinh sách

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thanh Chiếu, HT Thích Ngộ Không, HT Thích Thiện Nghiêm - Chơn Hoa, TT Thích Thiện Phước – Bổn Đức (1673-1985)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Thành

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-3 ÂL giỗ Cụ Nguyễn Trung Trực, 6-10 giỗ HT Thích Thiện Phước

VIÊN THÔNG TỰ

Địa chỉ : 22B đường 762 Hồng Bàng - ĐT : 8.556027

Năm thành lập : 1930

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968, 1978, 1985

Đặc điểm : Có Bảo Tháp Quán Thế Âm xây dựng năm 1988, tượng sư tử, giá chuông trống cổ, giá và bê tích tượng cổ, tiền đường chạm khắc nổi sự tích Phật Đản Sanh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân, ba bộ lam giỗ Thầy gỗ lộng Tứ Linh Bát tiên

Trụ trì hiện nay : TT Thích Hạnh Hải

Các ngày lễ lớn trong năm : Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19 ÂL mỗi tháng lễ hội Tứ ân, 8-3 ÂL giỗ Tôn Sư, 20-3 ÂL giỗ Tổ

Phường 2

Tịnh Xá DIỆU QUANG

Địa chỉ : 225 Hàn Hải Nguyên - ĐT : 8.587657

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : SC Thích nữ Liễu Nhiên

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1998

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Liễu Nhiên

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thường Định

Tịnh Xá GIÁC QUAN

Địa chỉ : 323/7 Minh Phụng - ĐT : 8.587065

Năm thành lập : 1960

Người sáng lập : TT Thích Duy Tâm

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1968, 1988, 1998

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Duy Tâm, SC Thích nữ Truyền Diện

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-6 ÂL giỗ TT Thích Duy Tâm, 23-8 ÂL giỗ SC Thích nữ Truyền Diện

Tổ Đình HUÊ LÂM

Địa chỉ : 680 Hồng Bàng - ĐT : 9.606901

Năm thành lập : 1900

Người sáng lập : Gia đình Bà Trần Thị Nhiều

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1960, 1967, 1993

Đặc điểm : Danh Lam – Nơi đầu tiên thành lập Ni bộ Bắc Tông (06/10/1957) – Năm 1953 mở lớp bình dân học vụ - Tiểu học Kiều Đàm (1953), Trung học và Ni Xá (1963-1970) – Nơi tổ chức Khóa ACKH hằng năm dành cho chư Ni – Có phòng phát hành Kinh Sách

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Như Thanh (1946-1999)

Quản tự : Ban Quản tự

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 30-7 ÂL giỗ Tổ

LINH QUANG

Địa chỉ : 1486 Ba Tháng Hai - ĐT : 8.587450

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : HT Thích Ninh Hùng

Hệ phái : HOA TÔNG

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Trụ trì hiện nay : HT Thích Ninh Hùng

ĐẠI THÁNH NGỌC PHỤNG ĐƯỜNG

Địa chỉ : 103/2 Thái Phiên - ĐT : 8.589418

Năm thành lập : 1955

Người sáng lập : Cư sĩ Ông Xảo Trân

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1968, 1996

Đặc điểm : Thờ tự, Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Quản tự : Cư sĩ Ông Xảo Trân

PHỤNG SƠN (Chùa Gò)

Địa chỉ : 1408 Ba Tháng Hai - ĐT : 9.693584

Năm thành lập : 1802

Người sáng lập : Thiền Sư Liễu Thông

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1904, 1915, 1960

Đặc điểm : Di tích lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Liễu Thông-Chơn Giác, HT Thích Hải Linh-Quảng Từ, HT Thích Thanh Sơn-Đạt Bích, HT Thích Thiện Định-Thanh Mãn, HT Thích Huệ Minh-Trừng Đăng, HT Thích Huệ Thành-Phước Sang, HT Thích Phước Quang-Tâm Diệp

Quản tự : BĐDPG quận 11 quản lý

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-9 ÂL giỗ HT Thích Huệ Minh, 10-11 ÂL giỗ HT Thích Huệ Thành, 1-4 ÂL giỗ HT Thích Phước Quang

Tịnh Xá ỨNG CÚNG

Địa chỉ : 334/20 Minh Phụng - ĐT :8.584124

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : ĐĐ Thích Quảng Nghiêm

Hệ phái : HOA TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Quảng Nghiêm

Phường 3

GIÁC VIÊN

Địa chỉ : 161/35/20 Lạc Long Quân - ĐT : 8.581674

Năm thành lập : 1805

Người sáng lập : Ban đầu tên là Quan Âm Các, do Tổ Hương Đăng tạo năm 1805, đến năm 1850, HT Thượng Hải Tịnh đổi lại thành tên Giác Viên

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1899-1900, 1910-1918, 1993-1994

Đặc điểm : Chùa Cổ-Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia-Trung tâm khoa Ứng phú của Phật Giáo Nam kỳ và Phật học đường Lục Hòa trước đây-Có phòng Chuẩn trị từ thiện

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Chư tổ Hương Đăng, Minh Vi-Mật Hạnh, Minh Khiêm-Hoằng Ân, Minh Nhu-Chơn Không, Như Phòng-Hoằng Nghĩa, Hồng Dung-Thiên Phước, Hồng Từ-Huệ Nhơn, Thích Thiện Xuân, Thích Thiện Phú-Nhựt Xuân (1899-1910)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Viên (Nhựt Trước)

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-8 ÂL và 23-11 ÂL giỗ Chư Tổ

PHÁP AN Cổ Tự

Địa chỉ : 64/28 Hương lộ 14 - ĐT : 9.611024

Năm thành lập : 1841

Người sáng lập : Lê Công Chánh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972

Đặc điểm : Tại chùa có tượng thờ bằng gỗ xưa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chí Thông

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hiệp

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-7 ÂL giỗ Tổ

QUAN ÂM

Địa chỉ : 180 Lạc Long Quân - ĐT : 8.589488

Năm thành lập : 1934

Người sáng lập : Bà Nhan Thị Nhiền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1957, 1983, 1996

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Quang

QUAN ÂM

Địa chỉ : 109/1i Lạc Long Quân - ĐT : 8.589200

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : Cư sĩ Mã Tế Muội

Hệ phái : HOA TÔNG

Đặc điểm : Kiến trúc và thờ Phật Quan Âm theo kiểu người Hoa

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Thành

Phường 4

Tịnh Xá HOA NGHIÊM

Địa chỉ : 12 Nguyễn Bá Học - ĐT : 8.840960

Năm thành lập : 1953

Người sáng lập : SC Thích nữ Huệ Thành

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Thành (Viên Tịch)

PHI HÀ ĐỘNG

Địa chỉ : 159-167 Lê Thị Riêng

Năm thành lập : 1927

Người sáng lập : Phật tử Người Hoa

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1972

Quản tự : Ban Hộ Tự

Tịnh Thất TÍCH THIỆN

Địa chỉ : 582/3 Nguyễn Chí Thanh - ĐT : 9.550228

Năm thành lập : 1959

Người sáng lập : Cư sĩ Lưu Phước Mỹ

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1957

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Quảng Đông, thờ Tam Giáo

Quản tự : Cư sĩ Diệu Quang

Phường 5

BẢO TÂM

Địa chỉ : 202/DC/60A Lạc Long Quân

Năm thành lập : 1960

Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Thanh Nga

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Đặc điểm : Cải gia vi tự

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hiền

HƯNG QUỐC

Địa chỉ : 20 Lạc Long Quân - ĐT : 8.600036

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1981

Đặc điểm : Điểm ACKH do BĐDPG quận 11 tổ chức liên tục 6 năm (1992-1997)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Tâm Thông (1960-1964)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Nguyên Huệ

PHƯỚC KIẾN NGHĨA TỪ

Địa chỉ : Đường 341

Năm thành lập : 1940

Người sáng lập : Cư sĩ Trần Thị Kiểm

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1970, 1983, 1987

Đặc điểm : Di tích lịch sử Cách mạng

Quản tự tiền nhiệm : Trần Thị Thân, Trần Thị Kiểm

Quản tự : Tô Văn Chuối

Các ngày lễ lớn trong năm : Tiết Thanh Minh, Rằm tháng Bảy

Tịnh Xá QUANG MINH (Địa Mẫu Cung)

Địa chỉ : 131A/8 Lạc Long Quân - ĐT : 8.600896

Năm thành lập : 1937

Người sáng lập : Phật tử Người Hoa

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1990

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Quản tự : Ban Hộ Tự

Phường 7

GIÁC HOẰNG

Địa chỉ : 135-137-139 Lý Nam Đế - ĐT : 8.560746

Năm thành lập : 1948

Người sáng lập : HT Thích Thiện Tấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1957, 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Tấn (1948-1993)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Thuận

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tấn

KHÁNH SƠN

Địa chỉ : 62/130 Lê Đại Hành - ĐT : 8.530919

Năm thành lập : Thế kỷ XIX

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1964

Đặc điểm : Chùa Cổ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Sự, HT Thích Hồng Út, HT Thích Thiện Chánh, Giáo thọ Thích Thiện Huệ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Đạo

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-5 ÂL giỗ Tổ

LIÊN HOA Cổ Tự

Địa chỉ : 18E-18F Lý Nam Đế

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : Phật tử Người Hoa

Hệ phái : HOA TÔNG

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Quản tự : Ban Hộ Tự

Phường 8

BỒNG LAI THIỆN ĐỨC ĐÀN

Địa chỉ : 115/12 Lò Siêu

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : Phật tử Người Hoa

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1968

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Quản tự : Cư Sĩ Dương Thanh Tuyền

Tịnh Xá CHÁNH NHƯ

Địa chỉ : 254/1 Thái Phiến - ĐT : 9.630234

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Phật tử Người Hoa

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1996

Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Trần Quan Châu

Quản tự : Cư sĩ Trần Lệ Hương

LIÊN HOA

Địa chỉ : 236/31/4 Thái Phiên - ĐT : 9.633673

Năm thành lập : 1971

Người sáng lập : SC Thích nữ Hoằng Minh

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1989, 1995

Đặc điểm : Có tổ chức tu Bát quan trai khoảng 25 Phật tử - Chùa kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Hoằng Minh

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Duy Trấn

Các ngày lễ lớn trong năm : Lễ hội theo nghi lễ Phật Giáo Hoa Tông : 15-1 ÂL, 15-10 ÂL : Thượng Ngươn, Trung Ngươn và Hạ Ngươn

Tịnh Xá LIÊN QUANG

Địa chỉ : 140B Hàn Hải Nguyên

Năm thành lập : 1950

Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Kim

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhật Thọ

PHỔ THÀNH ĐƯỜNG

Địa chỉ : 230 Thái Phiên - ĐT : 8.584645

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : Phật tử người Hoa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1988, 1991

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Quản tự : Ban Hộ Tự

Phường 9

Tịnh Xá HOA TẠNG

Địa chỉ : 275 Thái Phiên - ĐT : 8.580840

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : TT Thích Trí Kiến

Hệ phái : HOA TÔNG

Đặc điểm : Các tượng thờ kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Trụ trì hiện nay : TT Thích Kiến Trí

KHÁNH VÂN

Địa chỉ : 205 Đội Cung - ĐT : 8.584419

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Hoàn Quan

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1994

Viện Chủ : HT Thích Hoàn Quan

Trụ trì hiện nay : TT Thích Nguyên Ngôn

Các ngày kỵ giỗ trong năm :30-1 ÂL giỗ HT Thích Khánh Anh, nguyên Thượng thủ kiêm Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt

Tịnh Thất VIÊN THÔNG

Địa chỉ : 256/90/23B Hàn Hải Nguyên - ĐT : 8.586509

Năm thành lập : 1989

Người sáng lập : Phật tử Quý Đức

Hệ phái : HOA TÔNG

Đặc điểm : Cải gia vi tự

Quản tự : Cư sĩ Trần Thị Tuyết Kim

Phường 10

ĐA BẢO

Địa chỉ : 51/6 Ông Ích Khiêm - ĐT : 8.580051

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : TT Thích Thông Niệm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thông Niệm

GIÁC HẠNH

Địa chỉ : 51 Ông Ích Khiêm

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : Nhóm Phật tử đồng hương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Quản tự : Ban Hộ Tự

HOÀNG LONG

Địa chỉ : 200/27E Xóm Đất - ĐT : 8.581269

Năm thành lập : 1960

Người sáng lập : ĐĐ Thích Quảng Thành

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Quảng Thành

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-1 ÂL giỗ Tổ

VẠN LINH

Địa chỉ : 180/55 Lạc Long Quân

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : Cư sĩ Lê Duy Bậc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1975, 1998

Đặc điểm : Cải gia vi tự

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hương

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-3 ÂL giỗ vị Sáng lập Chùa

Phường 11

PHƯỚC HÒA

Địa chỉ : 57 Đội Cung

Năm thành lập : 1951

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Hòa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990

Đặc điểm : Chùa còn có tên Tịnh Thất Diệu Hòa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Diệu Hòa (1951-1987)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhật Châu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-9 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Hòa

Phường 12

PHÚ THỌ

Địa chỉ : 123/17 Lãnh Binh Thăng - ĐT : 8.581404

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1991

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Đức

Phường 13

Tịnh Xá BỒI ĐỨC

Địa chỉ : 141 Tôn Thất Thiệp

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Phật tử người Hoa

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Đặc điểm : kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Quản tự : Ban Hộ Tự

TỪ THỌ

Địa chỉ : 44/122 Tuệ Tĩnh - ĐT : 8.584628

Năm thành lập : 1966

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1981

Đặc điểm : Kiến trúc cổ

Trụ Trì : ĐĐ Thích Hạnh Phú

VẠN PHƯỚC

Địa chỉ : 55 Sư Tuệ Tĩnh - ĐT : 9.627217

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Giác Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1970, 1993

Đặc điểm : Đầu tiên, Chùa tên là Tuệ Tạng, Sau đổi tên là Vạn Đức – Có đạo tràng Quan Âm tu Bát quan trai được duy trì thường xuyên và GĐPT Thiện Hoa 4 gồm 50 đoàn sinh

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giác Hạnh, HT Thích Tâm Hướng (1966-1992)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Phước Trí

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-1 ÂL giỗ HT Thích Tâm Hướng, 9-7 ÂL giỗ HT Thích Giác Hạnh

Phường 14

Phật Viện GIÁC HOA

Địa chỉ : 67/5-100 Bình Thới

Năm thành lập : 1950

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990

Quản tự : BĐDPG quận 11 quản lý

GIÁC SANH

Địa chỉ : 103 Âu Cơ - ĐT : 8.603260

Năm thành lập : 1919

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1998

Đặc điểm : Kiến trúc cổ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Lương, HT Thích Thiện Thành

Trụ trì hiện nay : TT Thích Phước Định

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-4 ÂL giỗ HT Thích Hồng Lương, 25-5 ÂL giỗ HT Thích Thiện Thành

Tịnh Xá PHỔ GIÁC

Địa chỉ : 45/23/2 hẻm 100 Bình Thới

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : KHẤT SĨ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Diệm Liên

Quản tự : BĐDPG quận 11 quản lý

PHỔ HIỀN

Địa chỉ : 52/9 Ông Ích Khiêm - ĐT : 8.651129

Người sáng lập : TT Thích Nhuận Hòa

Năm thành lập : 1968

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhuận Hòa

QUANG ĐỨC

Địa chỉ : 45/6A/100 Bình Thới - ĐT : 8.602941

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : TT Thích Hồng Liên

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972

Trụ trì hiện nay : TT Thích Hồng Liên

Phường 16

BỬU ÂM

Địa chỉ : 594 Hồng Bàng

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : Phật tử Diệu Minh

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1993

Quản tự : Cư sĩ Huỳnh Kim

Phật Học CHÚNG TÂM

Địa chỉ : 210A Nguyễn Thị Nhỏ - ĐT : 8.842906

Năm thành lập : 1961

Người sáng lập : Hội Phật Học Nam Việt – Chi hội Phú Giáo

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1969

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa – Tại Chùa có tượng Bồ Đề Đạt Ma băng gỗ chạm trổ tinh vi

Quản tự : Ban Hộ Tự

DI PHƯỚC ĐƯỜNG

Địa chỉ : 20/9 đường 39 Lò Siêu - ĐT : 8.571869

Năm thành lập : 1955

Người sáng lập : Phật tử Quách Tuấn Toan

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1987, 1998

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Trịnh Nguyên

Quản tự : Cư sĩ Trịnh Hữu Hòa

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-5 ÂL giỗ vị sáng lập chùa

ĐÀO VIÊN ĐÀN

Địa chỉ : 51 Thái Phiên

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : Phật tử Người Hoa

Hệ phái : HOA TÔNG

Quản tự : Ban Hộ Tự - Cư sĩ Võ Thị Muối

Tịnh Thất HUÊ LIÊN

Địa chỉ : 600/2/5 Hồng Bàng - ĐT : 9.602047

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Mỹ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1994

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Mỹ

KHÁNH VÂN NAM VIỆN

Địa chỉ : 296/2 Nguyễn Thị Nhỏ - ĐT : 9.692732

Năm thành lập : 1939

Người sáng lập : Đạo trường Trần Khải Minh

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1963, 1977, 1989, 1993, 1995

Đặc điểm : Có trường tiểu học – Trại dưỡng lão – Phòng Đông Y miễn phí – Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa – Đạo Lão

Quản tự : Ban Hộ Tự - Đạo trưởng Châu Viêm

Các ngày lễ lớn trong năm : 3-2 ÂL lễ Văn Xương Đế Quân, 15-2 ÂL lễ Lão tử, 14-4 ÂL lễ Lữ Tổ, 10-12 ÂL lễ Cảm Tạ Thần Ơn

LÔI ÂM

Địa chỉ : 20 Lò Siêu (39) - ĐT : 8.567569

Năm thành lập : 1952

Người sáng lập : Cư sĩ Quách Trung Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1991

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tâm Thanh

QUAN ÂM TỬ TRÚC LÂM

Địa chỉ : 269/25 Nguyễn Thị Nhỏ - ĐT : 9.601400

Năm thành lập : 1951

Người sáng lập : HT Thích Lương Giác

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1967, 1971, 1996

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Lương Giác (1951-1988)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhứt Quang

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-1 ÂL giỗ Tổ

THIÊN Ý ĐÀN

Địa chỉ : Số 3 lò siêu

Năm thành lập : 1953

Người sáng lập : Cư sĩ Giang Khén, Huỳnh Nhơn Hoa, Huỳnh Hoa

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1990, 1994, 1996

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Quản tự : Ban Hộ Tự

Tịnh Xá TRÚC LÂM

Địa chỉ : 72/9 Nguyễn Chí Thanh - ĐT : 8.574228

Năm thành lập : 1959

Người sáng lập : SC Thích nữ Truyền Từ

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1968, 1990

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Truyền Từ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Pháp Huệ

TỨ PHƯỚC

Địa chỉ : 60/1D Hùng Vương - ĐT : 8.841083

Năm thành lập : Cuối thế kỷ XIX

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Tấn

TỪ ÂN

Địa chỉ : 440-442 Hồng Bàng - ĐT : 9.691053-9.694289

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : HT Thích Hoằng Tu

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1972, 1992

Đặc điểm : Danh Lam

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Duy Trì

Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm tháng Giêng ÂL : Cầu an chúng sinh, Tháng 4 : Vạn Phật, Tháng 7 : Vu Lan, Tháng 10 : Kỷ niệm thành lập Chùa, Tháng 12 : Chùa được khai quang
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 78309)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
04/04/202105:26(Xem: 333)
Chùa Trúc Lâm Trúc Lâm chùa ở chốn thần kinh. Phong cảnh nhìn xem thật hữu tình. Trước mặt bờ khe ùn cát trắng. Sau lưng, chòm núi lợp cây xanh. Gió Từ quét sạch rừng phiền não. Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. Y bát mai sau truyền gốc đạo. Tre già măng mọc ngắm càng xinh. Đoàn Lục Quán
07/03/202120:34(Xem: 733)
Huế, cố đô một thời, là thành phố nhỏ bé như vậy mà lại có nhiều chùa nhất so với các miền khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bởi, nơi đây có chiều dài lịch sử lập quốc của nhà Nguyễn từ khi người đầu tiên khai mở là Nguyễn Hoàng, muốn tránh sự sát hại của người anh rể là Trịnh Kiểm nên xin đi xa vào Nam để khai khẩn đất hoang theo sự vấn kế của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua câu phán: “ Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.“ Và, Chùa Thiên Mụ danh Tự có từ đó. Đứng đầu bảng trong 10 ngôi chùa nổi tiếng tại Huế.
04/02/202105:20(Xem: 669)
Hôm nay, ngày 3/2/2021 nhằm ngày 22/12 năm Canh Tý, Bổn tự Thanh Xuân chúng con đã thành tựu duyên lành; được Chư Tôn Đức thương tưởng quang lâm chú nguyện, quý thiện tín gần xa phát tâm tịnh tài trợ duyên cho Bổn tự chúng con tạo dựng những Pháp khí hồng gia trì cầu nguyện âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, thiên tai dịch bệnh tiêu diệt, nhà nhà an vui, người người quý mến nhau... Chúng con thành kính đảnh lễ cảm tạ tri ân, nguyện sống theo chánh pháp, phụng sự Tam Bảo ngõ hầu báo đáp tứ ân. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, mãi là ngọn hải đăng cho chúng con nương về. Mùa xuân chúc quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa luôn bình an, bình an trong thời điểm khó khăn của mùa dịch bệnh, chúc quý vị sự nghiệp hanh thông, luôn lấy pháp như lai để hành điều thiện lành trong đời Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát.
17/11/202017:27(Xem: 944)
Chùa Diên Khánh tọa lạc trên xã đảo Tam Hải, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là ngôi già lam hiếm hoi trên ốc đảo cách đất liền 10km đường chim bay, nên cũng là nơi đồng bào Phật tử hằng ngày hằng đêm tề tựu về nương nhờ hồng ân Tam Bảo để tụng niệm, tu học chánh pháp để vơi nhẹ những khổ đau trong cuộc sống nhọc nhằn bao năm qua… Từ một thảo am tịnh tu của những năm xa xưa, sau rất nhiều lần được tôn tạo tái thiết đã dần dần trở thành một ngôi chùa với hình vóc khiêm tốn, giản dị nhưng cũng viên toàn vẻ trang nghiêm ấm cúng để đón nhận đại chúng về nương tựa với tinh thần thiểu dục tri túc. Mùa mưa bão năm nay kéo dài, qua nhiều cơn bão đổ bộ vào Miền Trung với sức càn quét hung hãn đã gây thiệt hại rất nhiều cho nhân quần xã hội, và ngôi chùa Diên Khánh trên ốc đảo vắng vẻ xa xôi này cũng không thoát khỏi được sự tàn phá ghê gớm ấy.
02/10/202017:40(Xem: 1382)
Chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Cầu Dứa, Nha Trang
02/10/202017:12(Xem: 936)
Chùa An Dưỡng, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang
26/09/202017:26(Xem: 5631)
Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng tại Cố Đô Huế
20/09/202016:25(Xem: 1255)
Chùa Huyền Không Sơn Thượng tọa lạc tại thôn ĐồngChầm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa cách trung tâm thành phố Huế khoảng 14 km về hướng Tây. Chùa thuộc Hệ phái Phât giáo Nam Tông (Kinh). Chùa do Tỳ khưu Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh thành lập. Năm 1988, hưởng ứng chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc của tỉnh, chùa đã làm đơn xin được 50,4 hecta để trồng cây gây rừng. Qua năm 1989, các sư đã vào lập trang trại, đào giếng, ươm cây giống …và xây dựng các công trình ở hai khu ngoại viện và nội viện. Chùa thiết kế thành 2 khu vực chính:
19/09/202016:54(Xem: 991)
Chùa Huyền Không còn gọi là chùa Huyền Không 1, chùa Huyền Không Sơn Trung để phân biệt với chùa Huyền Không 2, chùa Huyền Không Sơn Thượng ở Huế. Chùa tọa lạc ở thôn Nham Biều, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, thành phố Huế (cách chùa Thiên Mụ 3 km về phía tây) với diện tích khoảng 6.000 m2. Chùa thuộc Hệ phái Phật giáo Nam Tông (Kinh). Chùa Huyền Không được Sư Viên Minh, Sư Tịnh Pháp, Sư Trí Thâm và Sư Tấn Cănxây dựng vào năm 1973 tại Lăng Cô, bên chân đèo Hải Vân, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngôi chùa bấy giờ nhỏ, dựng bằng tre nứa.
01/01/202109:18(Xem: 78309)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
04/04/202105:26(Xem: 333)
Chùa Trúc Lâm Trúc Lâm chùa ở chốn thần kinh. Phong cảnh nhìn xem thật hữu tình. Trước mặt bờ khe ùn cát trắng. Sau lưng, chòm núi lợp cây xanh. Gió Từ quét sạch rừng phiền não. Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. Y bát mai sau truyền gốc đạo. Tre già măng mọc ngắm càng xinh. Đoàn Lục Quán
07/03/202120:34(Xem: 733)
Huế, cố đô một thời, là thành phố nhỏ bé như vậy mà lại có nhiều chùa nhất so với các miền khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bởi, nơi đây có chiều dài lịch sử lập quốc của nhà Nguyễn từ khi người đầu tiên khai mở là Nguyễn Hoàng, muốn tránh sự sát hại của người anh rể là Trịnh Kiểm nên xin đi xa vào Nam để khai khẩn đất hoang theo sự vấn kế của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua câu phán: “ Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.“ Và, Chùa Thiên Mụ danh Tự có từ đó. Đứng đầu bảng trong 10 ngôi chùa nổi tiếng tại Huế.
04/02/202105:20(Xem: 669)
Hôm nay, ngày 3/2/2021 nhằm ngày 22/12 năm Canh Tý, Bổn tự Thanh Xuân chúng con đã thành tựu duyên lành; được Chư Tôn Đức thương tưởng quang lâm chú nguyện, quý thiện tín gần xa phát tâm tịnh tài trợ duyên cho Bổn tự chúng con tạo dựng những Pháp khí hồng gia trì cầu nguyện âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, thiên tai dịch bệnh tiêu diệt, nhà nhà an vui, người người quý mến nhau... Chúng con thành kính đảnh lễ cảm tạ tri ân, nguyện sống theo chánh pháp, phụng sự Tam Bảo ngõ hầu báo đáp tứ ân. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, mãi là ngọn hải đăng cho chúng con nương về. Mùa xuân chúc quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa luôn bình an, bình an trong thời điểm khó khăn của mùa dịch bệnh, chúc quý vị sự nghiệp hanh thông, luôn lấy pháp như lai để hành điều thiện lành trong đời Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát.
29/11/202015:36(Xem: 363)
Em hãy đến với ta, ta sẽ làm cho lục địa này không bao giờ tan biến. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, ta sẽ tạo ra một giống người tuyệt vời. Ta sẽ biến đất đai này trở thành thiêng liêng và thu hút, Bằng tình thương đồng loại, Bằng tình người muôn thuở.
17/11/202017:27(Xem: 944)
Chùa Diên Khánh tọa lạc trên xã đảo Tam Hải, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là ngôi già lam hiếm hoi trên ốc đảo cách đất liền 10km đường chim bay, nên cũng là nơi đồng bào Phật tử hằng ngày hằng đêm tề tựu về nương nhờ hồng ân Tam Bảo để tụng niệm, tu học chánh pháp để vơi nhẹ những khổ đau trong cuộc sống nhọc nhằn bao năm qua… Từ một thảo am tịnh tu của những năm xa xưa, sau rất nhiều lần được tôn tạo tái thiết đã dần dần trở thành một ngôi chùa với hình vóc khiêm tốn, giản dị nhưng cũng viên toàn vẻ trang nghiêm ấm cúng để đón nhận đại chúng về nương tựa với tinh thần thiểu dục tri túc. Mùa mưa bão năm nay kéo dài, qua nhiều cơn bão đổ bộ vào Miền Trung với sức càn quét hung hãn đã gây thiệt hại rất nhiều cho nhân quần xã hội, và ngôi chùa Diên Khánh trên ốc đảo vắng vẻ xa xôi này cũng không thoát khỏi được sự tàn phá ghê gớm ấy.
02/10/202017:40(Xem: 1382)
Chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Cầu Dứa, Nha Trang
02/10/202017:12(Xem: 936)
Chùa An Dưỡng, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang
26/09/202017:26(Xem: 5631)
Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng tại Cố Đô Huế
20/09/202016:25(Xem: 1255)
Chùa Huyền Không Sơn Thượng tọa lạc tại thôn ĐồngChầm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa cách trung tâm thành phố Huế khoảng 14 km về hướng Tây. Chùa thuộc Hệ phái Phât giáo Nam Tông (Kinh). Chùa do Tỳ khưu Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh thành lập. Năm 1988, hưởng ứng chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc của tỉnh, chùa đã làm đơn xin được 50,4 hecta để trồng cây gây rừng. Qua năm 1989, các sư đã vào lập trang trại, đào giếng, ươm cây giống …và xây dựng các công trình ở hai khu ngoại viện và nội viện. Chùa thiết kế thành 2 khu vực chính: