Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quận Phú Nhuận

11/10/201001:26(Xem: 771)
Quận Phú Nhuận

QUẬN PHÚ NHUẬN

Quận Phú Nhuận có 15 Phường, diện tích 5,1 Km2,dân số 202.454 người.

Quận Phú Nhuận là địa bàn cư trú của nhiều vị lãnh đạo T.Ư GHPGVN, Có cơ sở giáo dục Phật Giáo: Viện Nghiên Cứu Phật học, Học Viện PGVN, Hội đồng viên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam đặt tại Thiền Viện Vạn Hạnh; Có cơ sở Tuệ Tĩnh Đường Thành Hội Phật Giáo tại Chùa Pháp Hoa thành lập ngày 10/01/1988, chữa bệnh miễn phí; Tổ Đình Quán Thế Âm, nơi Trú xứ cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức; Chùa Linh Sơn, Trường học Ni đầu tiên tại miền Nam; Chùa Phú Long thuộc dạng Chùa Làng Cổ xưa. Quận Phú Nhuận có 39 cơ sở Tự Viện (1 Tịnh Thất, 1 Tịnh Xá Khất Sĩ, 1 Chùa Hoa), 147 Tăng Ni thường trú-tạm trú. 65.200 Tín đồ Phật tử. Có 2 đạo tràng, 3 cơ sở từ thiện: Trường Mẫu Giáo Dân Lập Bán Trú Chùa Giác Tâm; Phòng Khám Đông Y và Châm Cứu Chùa Khánh Nam. Các Chùa Hưng Thạnh,Pháp Hoa, Từ Vân, Phổ Quang thuộc dạng Di Tích Lịch SC Thích nữ Sử; Phòng Phát Hành Kinh Sách tại Thiền Viện Vạn Hạnh.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận Phú Nhuận nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm Kỳ V (1997-2002) do HT Thích Như Niệm làm Chánh Đại Diện; Cố HT Thích Tài Quang, Phó Đại Diện; TT Thích Hạnh Tu, Thư Ký.

(Tư Liệu Thống Kê năm 1997)

Phường 1

GIÁC TÂM

Địa chỉ : 324B Phan Đình Phùng - ĐT : 8.442901

Năm thành lập : 1958 (Năm 1960 giao cho Hội Phật học Tỉnh Gia Định)

Người sáng lập : Đốc Phủ Trần Văn Hiệp

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1962, 2002

Đặc điểm : Có Trường Mẫu Giáo Dân Lập bán trú mầm non Họa Mi 1

(Thành lập năm 1995)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Quang, HT Thích Từ Hạnh, HT Thích Thiên Hương (1952-1997)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Huệ Từ

PHỔ QUANG

Địa chỉ : 93/4 Cô Giang – ĐT : 8.458088

Năm thành lập : 1938

Người sáng lập : Thầy Thích Chơn Không và Nhóm Phật Tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1960, 1972

Đặc điểm : Di tích lịch sử - Năm 1964 mở Phật học Viện Phổ Quang ; năm 1972 đổi tên là Phật học viện Hải Tràng – Có Đạo Tràng Bát quan trai gồm 200 Phật tử và Bồ Tát giới gồm 50 Phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hải Tràng

Viện Chủ : HT Thích Thiện Thông

Tri Sự : TT Thích Thanh Hùng

QUANG MINH

Địa chỉ : 215/24/3B Phan Đăng Lưu - ĐT : 8.459190

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Ban Quản tự

TỪ VÂN (Chùa Bà Đầm, Chùa Lý Dương Sanh)

Địa chỉ : 62 Phan Xích Long - ĐT : 8.458929

Năm thành lập : 1932

Người sáng lập : Bà Lý Thị ly

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1964

Đặc điểm : Di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huy

Quản tự : SC Thích nữ Như Nhàn

Phường 2

Tịnh Thất BẠCH QUANG

Địa chỉ : 510/SG Cù Lao

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Lễ

HẢI ĐỨC

Địa chỉ : 355/4A Cô Giang - ĐT : 8.890220

Năm thành lập : 1961

Người sáng lập : TT Thích Chân Điền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972, 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chân Điền, TT Thích Thanh Đăng, TT Thích Thanh Bối

Quản tự : ĐĐ Thích Pháp Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-5 ÂL giỗ HT Thích Thanh Bối

KIM SƠN

Địa chỉ : 76 Phan Xích Long - ĐT : 9.900127

Năm thành lập : 1908

Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Chan

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Chùa Cổ - Trường Phật học Ni đầu tiên tại miền Nam

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Diệu Tấn, NS Thích nữ Viên Phú, SC Thích nữ Thiện Tường, SC Thích nữ Thiện Phượng

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Bổn

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-2 ÂL giỗ Tổ Phi Lai và NT Thích nữ Diệu Tấn

Tịnh Xá LINH QUANG

Địa chỉ : 241/3 Cô Giang

Năm thành lập : 1959

Người sáng lập : Phật Tử Nguyễn Thị Lá

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1962

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Quang

LONG PHƯỚC

Địa chỉ : 361/1 Phan Xích Long - ĐT : 9.900210

Năm thành lập : 1948

Người sáng lập : Ông Ba Sơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1962

Đặc điểm : Trước đây Chùa còn có tên Long Sơn

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bảo An

Trụ trì hiện nay : TT Thích Phước Lực

LONG THÀNH

Địa chỉ : 332/4 Cô Giang - ĐT : 9.901464

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Thị Của

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Chánh Ứng

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Hiền

LONG VIÊN

Địa chỉ : 441/1 Phan Xích Long - ĐT : 9.900068

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : HT Thích Hồng Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Quang

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thông Hiền

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-10 ÂL giỗ HT Thích Hồng Quang

QUÁN ÂM Tu Viện

Địa chỉ : 519/1 Cù Lao - ĐT : 8.435249

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Giác

Phường 3

KỲ VIÊN

Địa chỉ : 468/48/3 Nguyễn Kiệm

Năm thành lập : 1930

Người sáng lập : HT Thích Từ Phong (Chùa Giác Hải, quận 6)

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Nhẫn

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Đăng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-9 ÂL và 5-12 ÂL giỗ Tổ

Phường 4

PHÁP HOA

Địa chỉ : 229/24B Thích Quảng Đức - ĐT : 8.441553

Năm thành lập : 1928

Người sáng lập : HT Thích Đạo Thanh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1932, 1980, 1993

Đặc điểm : Di tích lịch sử - Văn Phòng Tuệ Tĩnh Đường Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM - ĐT : 8.423923 – Văn phòng BĐDPG quận Phú Nhuận – Phòng khám bệnh từ thiện miễn phí Thành Phố

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạo Thanh

Trụ trì hiện nay : HT Thích NHư Niệm

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-5 ÂL giỗ Sư Thích Thiện Chiếu, 15-9 ÂL giỗ HT Thích Đạo Thanh

Thiền Viện VẠN HẠNH

Địa chỉ : 716 Nguyễn Kiệm - ĐT : 8.450794

Năm thành lập : Sau 1976 – (1990 Xây ĐĐ Thíchựng Cổng Tam Quan)

Người sáng lập : HT Thích Minh Châu

Đặc điểm : Trước năm 1975 có tên là Khoa Ứng dụng Khoa Học xã hội, Chi nhánh của Viện đại học Vạn Hạnh, do HT Thích Minh Châu làm Viện Trưởng. Hiện nay là cơ sở giáo dục Phật Giáo : * Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam - ĐT : 8.448893 - * Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp.HCM - ĐT : 8.443416 - * Hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam – Có phòng phát hành Kinh Sách

Viện Chủ : HT Thích Minh Châu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Mỗi tháng có 2 kỳ sinh hoạt Bát quan trai – Chủ Nhật hàng tuần có giảng Pháp – Các ngày lễ lớn : Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo…; 21-2 ÂL giỗ tổ Thích Tịnh Khiết

Phường 5

GIÁC THÁNH

Địa chỉ : 100/9N Thích Quảng Đức - ĐT : 9.901608

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Thành

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia vi tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Diệu Thành

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Đức

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-5 ÂL, 20-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá KỲ HOÀN

Địa chỉ : 100/571 Thích Quảng Đức

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Phước

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Phước

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-7 ÂL giỗ HT Thích Giác An

LỘC UYỂN

Địa chỉ : 100/576 Thích Quảng Đức - ĐT : 9.903565

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : NS Thích nữ Hạnh Thân

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hạnh Thân

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Minh Hạnh

Tu Viện PHÁP HỘI

Địa chỉ : 74/3/4A Phan Đăng Lưu - ĐT : 8.459004

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Cử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Quang

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Đạo

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-2 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

PHÁP LINH

Địa chỉ : 232A Nguyễn Thượng Hiền

Năm thành lập : 1960

Người sáng lập : Cụ Huy

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Chơn

PHƯỚC LÂM

Địa chỉ : 100/606E Thích Quảng Đức

Năm thành lập : 1950

Người sáng lập : Thầy Thích Thiện Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Nhật

Tổ Đình QUÁN THẾ ÂM

Địa chỉ : 90 Thích Quảng Đức - ĐT : 8.448905

Năm thành lập : 1920

Người sáng lập : Một số Sĩ Quan Hải quân Pháp-Việt

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1966

Đặc điểm : Danh Lam – Ngôi Chùa thứ 31, nơi trú xứ cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức – Lúc đầu, Chùa còn có tên Bạch Lô, Mạnh Lô

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Âm, ĐĐ Thích Minh An, HT Thích Quảng Đức (1948-1962)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thông Bửu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 20-4 ÂL kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

THIÊN LONG

Địa chỉ : 68/58A Thích Quảng Đức

Năm thành lập : 1952

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Trí

Phường 7

Tịnh Xá CHƠN GIÁC

Địa chỉ : 118/4F Trần Kế Xương - ĐT : 8.415664

Năm thành lập : 1974

Người sáng lập : TT Thích Đồng Tín

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-2 ÂL giỗ HT Thích Đồng Tín

DIỆU GIÁC

Địa chỉ : 248/2 Trần Kế Xương - ĐT : 8.417317

Năm thành lập : 1938

Người sáng lập : HT Thích Huệ Chiểu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Thích Huệ Lực

Quản tự : Sa di Thích Huệ Minh

HUÊ NGHIÊM GIẢNG TỰ

Địa chỉ : 187/3 Trần Kế Xương - ĐT : 8.411980

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Thọ Giã

Hệ phái : HOA TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : 1997

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa – Có tháp Thập Bát La Hán bằng đá, do họa sĩ Tả Bạch Đạo chạm khắc

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thọ Dã

Quản tự : Ban Hộ Tự - Cư sĩ Lê Văn Cảnh quản lý

Các ngày lễ lớn trong năm : 7-1 ÂL đến 15-1 ÂL : Tam Thiên Phật Sám, 8-4 ÂL và 24-4 ÂL Vạn Phật Sám, tháng 2 – tháng 6 và tháng 9 ÂL vía Quan Âm, tháng 11 ÂL Lương Hoàng Sám

KHÁNH NAM PHẬT ĐƯỜNG

Địa chỉ : 30 Nhiêu Tứ - ĐT : 8.434931

Năm thành lập : 1949

Người sáng lập : Cư sĩ Đạo Thái

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có phòng thuốc Khám bệnh YHDT

Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Đạo Thái

Quản tự : Cư sĩ Đinh Phú Tya (Vận Bản)

LONG THÀNH

Địa chỉ : 146/1 Nhiêu Tứ - ĐT : 8.410986

Năm thành lập : 1935

Người sáng lập : ĐĐ Thích Hụê Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Huệ Minh, ĐĐ Thích Diệu Thọ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Phẩm

VIÊN GIÁC

Địa chỉ : 34 Phan Tây Hồ

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : TT Thích Độ Lượng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Độ Lượng

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hòa

Phường 8

ĐẠI GIÁC

Địa chỉ : 112 Nguyễn Văn Trỗi - ĐT : 8.458886 – 090.64.6062

Năm thành lập : 1962

Người sáng lập : Ông Đỗ Đức Trung

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Huê

KỲ QUANG 1

Địa chỉ : 22B Nguyễn Thị Huỳnh - ĐT : 8.475044

Năm thành lập : 1949

Người sáng lập : HT Thích Thiện Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1961

Đặc điểm : Có Cô Nhi Viện Kỳ Quang trước năm 1975

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Nhựt Tịnh

Quản tự : Sa di ni Thích nữ Diệu Hoa

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

Phường 9

HƯNG THẠNH

Địa chỉ : 429/45 Nguyễn Kiệm - ĐT : 9.902327

Năm thành lập : 1952

Người sáng lập : HT Thích Pháp Chơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1974

Đặc điểm : Có phòng Châm Cứu từ thiện

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Chơn

Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác An

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-4 ÂL giỗ HT Thích Pháp Chơn

Phường 10

GIÁC NGẠN

Địa chỉ : 182/28 Lê văn Sĩ - ĐT : 8.453099

Năm thành lập : 1930

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987

Đặc điểm : Di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hào, Thầy Thích Phước Thọ, HT Thích Thanh Long, Thầy Thích Hạnh Huệ (1953-1992)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Quảng Long

QUANG MINH

Địa chỉ : 65 Trần Hữu Trang - ĐT : 8.420556

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Tài Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1960, 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tài Quang

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Trí

Phường 12

PHÚ THẠNH

Địa chỉ : 247 Huỳnh Văn Bánh - ĐT : 8.455397

Năm thành lập : 1920

Người sáng lập : Ban Quản tự Hội Đình Phú Thạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1967

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Trí Chơn

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Như Nhựt

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL giỗ TT Thích Trí Chơn, 10-9 ÂL giỗ HT Thích Huệ Chiếu (Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định)

Phường 14

GIÁC UYỂN

Địa chỉ : 525/37 Huỳnh Văn Bánh - ĐT : 8.453330

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : Phật tử địa Phương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Đặc điểm : Có đạo tràng Bát quan trai Pháp Hoa gồm 70 Phật tử, Ban Hộ Niệm 876 Phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Như Mãn, TT Thích Bảo An, ĐĐ Thích Nguyên Tịnh, ĐĐ Thích Quảng Minh

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Minh

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 19-1 Âl lễ Chúc thọ Phật tử Trong đạo tràng, 21-1 ÂL giỗ Quốc Sư Phước Huệ, 3-11 ÂL giỗ HT Thích Phước Thành

Phường 15

LINH QUANG

Địa chỉ : 40 Duy Tân

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : TT Thích Hải Ấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Năm trùng tu : TT Thích Hải Ấn

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Viên Quang

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-6 ÂL giỗ TT Thích Hải Ấn

PHÚ LONG

Địa chỉ : 58 Huỳnh Văn Bánh - ĐT : 8.455298

Năm thành lập : 1804

Người sáng lập : Ông Lê Tự Tài

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1945, 1952, 1998

Đặc điểm : Chùa Cổ làng Phú Nhuận, còn có tên là Chùa Ông Gia Chất, Chùa Bà Cả Đành

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Gia Chất, HT Thích Quảng Phát, HT Thích Thiện Mỹ, HT Thích Thiện Sanh, TT Thích Thiện Quang

Trụ trì hiện nay : TT Thích Hạnh Thu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-3 ÂL giõ Tổ

Thiền viện THANH MINH

Địa chỉ : 90 Trần Huy Liệu - ĐT : 8.457792

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : TT Thích Thanh Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1998

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thanh Minh, HT Thích Quảng Độ

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Minh

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 8-1 ÂL giỗ Tổ Thích Tâm Đạo, 16-9 ÂL đến 15-10 ÂL lế dâng y, 11-11 ÂL giỗ Đức Pháp Chủ Thích Đức Nhuận, 8-12 ÂL giỗ Tổ Vĩnh Nghiêm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 78553)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
04/04/202105:26(Xem: 351)
Chùa Trúc Lâm Trúc Lâm chùa ở chốn thần kinh. Phong cảnh nhìn xem thật hữu tình. Trước mặt bờ khe ùn cát trắng. Sau lưng, chòm núi lợp cây xanh. Gió Từ quét sạch rừng phiền não. Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. Y bát mai sau truyền gốc đạo. Tre già măng mọc ngắm càng xinh. Đoàn Lục Quán
07/03/202120:34(Xem: 742)
Huế, cố đô một thời, là thành phố nhỏ bé như vậy mà lại có nhiều chùa nhất so với các miền khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bởi, nơi đây có chiều dài lịch sử lập quốc của nhà Nguyễn từ khi người đầu tiên khai mở là Nguyễn Hoàng, muốn tránh sự sát hại của người anh rể là Trịnh Kiểm nên xin đi xa vào Nam để khai khẩn đất hoang theo sự vấn kế của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua câu phán: “ Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.“ Và, Chùa Thiên Mụ danh Tự có từ đó. Đứng đầu bảng trong 10 ngôi chùa nổi tiếng tại Huế.
04/02/202105:20(Xem: 674)
Hôm nay, ngày 3/2/2021 nhằm ngày 22/12 năm Canh Tý, Bổn tự Thanh Xuân chúng con đã thành tựu duyên lành; được Chư Tôn Đức thương tưởng quang lâm chú nguyện, quý thiện tín gần xa phát tâm tịnh tài trợ duyên cho Bổn tự chúng con tạo dựng những Pháp khí hồng gia trì cầu nguyện âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, thiên tai dịch bệnh tiêu diệt, nhà nhà an vui, người người quý mến nhau... Chúng con thành kính đảnh lễ cảm tạ tri ân, nguyện sống theo chánh pháp, phụng sự Tam Bảo ngõ hầu báo đáp tứ ân. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, mãi là ngọn hải đăng cho chúng con nương về. Mùa xuân chúc quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa luôn bình an, bình an trong thời điểm khó khăn của mùa dịch bệnh, chúc quý vị sự nghiệp hanh thông, luôn lấy pháp như lai để hành điều thiện lành trong đời Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát.
17/11/202017:27(Xem: 953)
Chùa Diên Khánh tọa lạc trên xã đảo Tam Hải, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là ngôi già lam hiếm hoi trên ốc đảo cách đất liền 10km đường chim bay, nên cũng là nơi đồng bào Phật tử hằng ngày hằng đêm tề tựu về nương nhờ hồng ân Tam Bảo để tụng niệm, tu học chánh pháp để vơi nhẹ những khổ đau trong cuộc sống nhọc nhằn bao năm qua… Từ một thảo am tịnh tu của những năm xa xưa, sau rất nhiều lần được tôn tạo tái thiết đã dần dần trở thành một ngôi chùa với hình vóc khiêm tốn, giản dị nhưng cũng viên toàn vẻ trang nghiêm ấm cúng để đón nhận đại chúng về nương tựa với tinh thần thiểu dục tri túc. Mùa mưa bão năm nay kéo dài, qua nhiều cơn bão đổ bộ vào Miền Trung với sức càn quét hung hãn đã gây thiệt hại rất nhiều cho nhân quần xã hội, và ngôi chùa Diên Khánh trên ốc đảo vắng vẻ xa xôi này cũng không thoát khỏi được sự tàn phá ghê gớm ấy.
02/10/202017:40(Xem: 1396)
Chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Cầu Dứa, Nha Trang
02/10/202017:12(Xem: 938)
Chùa An Dưỡng, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang
26/09/202017:26(Xem: 5655)
Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng tại Cố Đô Huế
20/09/202016:25(Xem: 1266)
Chùa Huyền Không Sơn Thượng tọa lạc tại thôn ĐồngChầm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa cách trung tâm thành phố Huế khoảng 14 km về hướng Tây. Chùa thuộc Hệ phái Phât giáo Nam Tông (Kinh). Chùa do Tỳ khưu Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh thành lập. Năm 1988, hưởng ứng chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc của tỉnh, chùa đã làm đơn xin được 50,4 hecta để trồng cây gây rừng. Qua năm 1989, các sư đã vào lập trang trại, đào giếng, ươm cây giống …và xây dựng các công trình ở hai khu ngoại viện và nội viện. Chùa thiết kế thành 2 khu vực chính:
19/09/202016:54(Xem: 1000)
Chùa Huyền Không còn gọi là chùa Huyền Không 1, chùa Huyền Không Sơn Trung để phân biệt với chùa Huyền Không 2, chùa Huyền Không Sơn Thượng ở Huế. Chùa tọa lạc ở thôn Nham Biều, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, thành phố Huế (cách chùa Thiên Mụ 3 km về phía tây) với diện tích khoảng 6.000 m2. Chùa thuộc Hệ phái Phật giáo Nam Tông (Kinh). Chùa Huyền Không được Sư Viên Minh, Sư Tịnh Pháp, Sư Trí Thâm và Sư Tấn Cănxây dựng vào năm 1973 tại Lăng Cô, bên chân đèo Hải Vân, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngôi chùa bấy giờ nhỏ, dựng bằng tre nứa.
01/01/202109:18(Xem: 78553)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
04/04/202105:26(Xem: 351)
Chùa Trúc Lâm Trúc Lâm chùa ở chốn thần kinh. Phong cảnh nhìn xem thật hữu tình. Trước mặt bờ khe ùn cát trắng. Sau lưng, chòm núi lợp cây xanh. Gió Từ quét sạch rừng phiền não. Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. Y bát mai sau truyền gốc đạo. Tre già măng mọc ngắm càng xinh. Đoàn Lục Quán
07/03/202120:34(Xem: 742)
Huế, cố đô một thời, là thành phố nhỏ bé như vậy mà lại có nhiều chùa nhất so với các miền khác trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bởi, nơi đây có chiều dài lịch sử lập quốc của nhà Nguyễn từ khi người đầu tiên khai mở là Nguyễn Hoàng, muốn tránh sự sát hại của người anh rể là Trịnh Kiểm nên xin đi xa vào Nam để khai khẩn đất hoang theo sự vấn kế của Nguyễn Bỉnh Khiêm qua câu phán: “ Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.“ Và, Chùa Thiên Mụ danh Tự có từ đó. Đứng đầu bảng trong 10 ngôi chùa nổi tiếng tại Huế.
04/02/202105:20(Xem: 674)
Hôm nay, ngày 3/2/2021 nhằm ngày 22/12 năm Canh Tý, Bổn tự Thanh Xuân chúng con đã thành tựu duyên lành; được Chư Tôn Đức thương tưởng quang lâm chú nguyện, quý thiện tín gần xa phát tâm tịnh tài trợ duyên cho Bổn tự chúng con tạo dựng những Pháp khí hồng gia trì cầu nguyện âm siêu dương thới, thế giới hòa bình, thiên tai dịch bệnh tiêu diệt, nhà nhà an vui, người người quý mến nhau... Chúng con thành kính đảnh lễ cảm tạ tri ân, nguyện sống theo chánh pháp, phụng sự Tam Bảo ngõ hầu báo đáp tứ ân. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, mãi là ngọn hải đăng cho chúng con nương về. Mùa xuân chúc quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa luôn bình an, bình an trong thời điểm khó khăn của mùa dịch bệnh, chúc quý vị sự nghiệp hanh thông, luôn lấy pháp như lai để hành điều thiện lành trong đời Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát.
29/11/202015:36(Xem: 365)
Em hãy đến với ta, ta sẽ làm cho lục địa này không bao giờ tan biến. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, ta sẽ tạo ra một giống người tuyệt vời. Ta sẽ biến đất đai này trở thành thiêng liêng và thu hút, Bằng tình thương đồng loại, Bằng tình người muôn thuở.
17/11/202017:27(Xem: 953)
Chùa Diên Khánh tọa lạc trên xã đảo Tam Hải, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là ngôi già lam hiếm hoi trên ốc đảo cách đất liền 10km đường chim bay, nên cũng là nơi đồng bào Phật tử hằng ngày hằng đêm tề tựu về nương nhờ hồng ân Tam Bảo để tụng niệm, tu học chánh pháp để vơi nhẹ những khổ đau trong cuộc sống nhọc nhằn bao năm qua… Từ một thảo am tịnh tu của những năm xa xưa, sau rất nhiều lần được tôn tạo tái thiết đã dần dần trở thành một ngôi chùa với hình vóc khiêm tốn, giản dị nhưng cũng viên toàn vẻ trang nghiêm ấm cúng để đón nhận đại chúng về nương tựa với tinh thần thiểu dục tri túc. Mùa mưa bão năm nay kéo dài, qua nhiều cơn bão đổ bộ vào Miền Trung với sức càn quét hung hãn đã gây thiệt hại rất nhiều cho nhân quần xã hội, và ngôi chùa Diên Khánh trên ốc đảo vắng vẻ xa xôi này cũng không thoát khỏi được sự tàn phá ghê gớm ấy.
02/10/202017:40(Xem: 1396)
Chùa Linh Sơn Pháp Bảo, Cầu Dứa, Nha Trang
02/10/202017:12(Xem: 938)
Chùa An Dưỡng, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang
26/09/202017:26(Xem: 5655)
Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng tại Cố Đô Huế
20/09/202016:25(Xem: 1266)
Chùa Huyền Không Sơn Thượng tọa lạc tại thôn ĐồngChầm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa cách trung tâm thành phố Huế khoảng 14 km về hướng Tây. Chùa thuộc Hệ phái Phât giáo Nam Tông (Kinh). Chùa do Tỳ khưu Giới Đức, bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh thành lập. Năm 1988, hưởng ứng chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc của tỉnh, chùa đã làm đơn xin được 50,4 hecta để trồng cây gây rừng. Qua năm 1989, các sư đã vào lập trang trại, đào giếng, ươm cây giống …và xây dựng các công trình ở hai khu ngoại viện và nội viện. Chùa thiết kế thành 2 khu vực chính: