Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quận Phú Nhuận

11/10/201001:26(Xem: 389)
Quận Phú Nhuận

QUẬN PHÚ NHUẬN

Quận Phú Nhuận có 15 Phường, diện tích 5,1 Km2,dân số 202.454 người.

Quận Phú Nhuận là địa bàn cư trú của nhiều vị lãnh đạo T.Ư GHPGVN, Có cơ sở giáo dục Phật Giáo: Viện Nghiên Cứu Phật học, Học Viện PGVN, Hội đồng viên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam đặt tại Thiền Viện Vạn Hạnh; Có cơ sở Tuệ Tĩnh Đường Thành Hội Phật Giáo tại Chùa Pháp Hoa thành lập ngày 10/01/1988, chữa bệnh miễn phí; Tổ Đình Quán Thế Âm, nơi Trú xứ cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức; Chùa Linh Sơn, Trường học Ni đầu tiên tại miền Nam; Chùa Phú Long thuộc dạng Chùa Làng Cổ xưa. Quận Phú Nhuận có 39 cơ sở Tự Viện (1 Tịnh Thất, 1 Tịnh Xá Khất Sĩ, 1 Chùa Hoa), 147 Tăng Ni thường trú-tạm trú. 65.200 Tín đồ Phật tử. Có 2 đạo tràng, 3 cơ sở từ thiện: Trường Mẫu Giáo Dân Lập Bán Trú Chùa Giác Tâm; Phòng Khám Đông Y và Châm Cứu Chùa Khánh Nam. Các Chùa Hưng Thạnh,Pháp Hoa, Từ Vân, Phổ Quang thuộc dạng Di Tích Lịch SC Thích nữ Sử; Phòng Phát Hành Kinh Sách tại Thiền Viện Vạn Hạnh.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận Phú Nhuận nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm Kỳ V (1997-2002) do HT Thích Như Niệm làm Chánh Đại Diện; Cố HT Thích Tài Quang, Phó Đại Diện; TT Thích Hạnh Tu, Thư Ký.

(Tư Liệu Thống Kê năm 1997)

Phường 1

GIÁC TÂM

Địa chỉ : 324B Phan Đình Phùng - ĐT : 8.442901

Năm thành lập : 1958 (Năm 1960 giao cho Hội Phật học Tỉnh Gia Định)

Người sáng lập : Đốc Phủ Trần Văn Hiệp

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1962, 2002

Đặc điểm : Có Trường Mẫu Giáo Dân Lập bán trú mầm non Họa Mi 1

(Thành lập năm 1995)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Quang, HT Thích Từ Hạnh, HT Thích Thiên Hương (1952-1997)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Huệ Từ

PHỔ QUANG

Địa chỉ : 93/4 Cô Giang – ĐT : 8.458088

Năm thành lập : 1938

Người sáng lập : Thầy Thích Chơn Không và Nhóm Phật Tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1960, 1972

Đặc điểm : Di tích lịch sử - Năm 1964 mở Phật học Viện Phổ Quang ; năm 1972 đổi tên là Phật học viện Hải Tràng – Có Đạo Tràng Bát quan trai gồm 200 Phật tử và Bồ Tát giới gồm 50 Phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hải Tràng

Viện Chủ : HT Thích Thiện Thông

Tri Sự : TT Thích Thanh Hùng

QUANG MINH

Địa chỉ : 215/24/3B Phan Đăng Lưu - ĐT : 8.459190

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Ban Quản tự

TỪ VÂN (Chùa Bà Đầm, Chùa Lý Dương Sanh)

Địa chỉ : 62 Phan Xích Long - ĐT : 8.458929

Năm thành lập : 1932

Người sáng lập : Bà Lý Thị ly

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1964

Đặc điểm : Di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huy

Quản tự : SC Thích nữ Như Nhàn

Phường 2

Tịnh Thất BẠCH QUANG

Địa chỉ : 510/SG Cù Lao

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Lễ

HẢI ĐỨC

Địa chỉ : 355/4A Cô Giang - ĐT : 8.890220

Năm thành lập : 1961

Người sáng lập : TT Thích Chân Điền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972, 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chân Điền, TT Thích Thanh Đăng, TT Thích Thanh Bối

Quản tự : ĐĐ Thích Pháp Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-5 ÂL giỗ HT Thích Thanh Bối

KIM SƠN

Địa chỉ : 76 Phan Xích Long - ĐT : 9.900127

Năm thành lập : 1908

Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Chan

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Chùa Cổ - Trường Phật học Ni đầu tiên tại miền Nam

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Diệu Tấn, NS Thích nữ Viên Phú, SC Thích nữ Thiện Tường, SC Thích nữ Thiện Phượng

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Bổn

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-2 ÂL giỗ Tổ Phi Lai và NT Thích nữ Diệu Tấn

Tịnh Xá LINH QUANG

Địa chỉ : 241/3 Cô Giang

Năm thành lập : 1959

Người sáng lập : Phật Tử Nguyễn Thị Lá

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1962

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Quang

LONG PHƯỚC

Địa chỉ : 361/1 Phan Xích Long - ĐT : 9.900210

Năm thành lập : 1948

Người sáng lập : Ông Ba Sơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1962

Đặc điểm : Trước đây Chùa còn có tên Long Sơn

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bảo An

Trụ trì hiện nay : TT Thích Phước Lực

LONG THÀNH

Địa chỉ : 332/4 Cô Giang - ĐT : 9.901464

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Thị Của

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Chánh Ứng

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Hiền

LONG VIÊN

Địa chỉ : 441/1 Phan Xích Long - ĐT : 9.900068

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : HT Thích Hồng Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Quang

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thông Hiền

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-10 ÂL giỗ HT Thích Hồng Quang

QUÁN ÂM Tu Viện

Địa chỉ : 519/1 Cù Lao - ĐT : 8.435249

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Giác

Phường 3

KỲ VIÊN

Địa chỉ : 468/48/3 Nguyễn Kiệm

Năm thành lập : 1930

Người sáng lập : HT Thích Từ Phong (Chùa Giác Hải, quận 6)

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Nhẫn

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Đăng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-9 ÂL và 5-12 ÂL giỗ Tổ

Phường 4

PHÁP HOA

Địa chỉ : 229/24B Thích Quảng Đức - ĐT : 8.441553

Năm thành lập : 1928

Người sáng lập : HT Thích Đạo Thanh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1932, 1980, 1993

Đặc điểm : Di tích lịch sử - Văn Phòng Tuệ Tĩnh Đường Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM - ĐT : 8.423923 – Văn phòng BĐDPG quận Phú Nhuận – Phòng khám bệnh từ thiện miễn phí Thành Phố

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạo Thanh

Trụ trì hiện nay : HT Thích NHư Niệm

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-5 ÂL giỗ Sư Thích Thiện Chiếu, 15-9 ÂL giỗ HT Thích Đạo Thanh

Thiền Viện VẠN HẠNH

Địa chỉ : 716 Nguyễn Kiệm - ĐT : 8.450794

Năm thành lập : Sau 1976 – (1990 Xây ĐĐ Thíchựng Cổng Tam Quan)

Người sáng lập : HT Thích Minh Châu

Đặc điểm : Trước năm 1975 có tên là Khoa Ứng dụng Khoa Học xã hội, Chi nhánh của Viện đại học Vạn Hạnh, do HT Thích Minh Châu làm Viện Trưởng. Hiện nay là cơ sở giáo dục Phật Giáo : * Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam - ĐT : 8.448893 - * Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp.HCM - ĐT : 8.443416 - * Hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam – Có phòng phát hành Kinh Sách

Viện Chủ : HT Thích Minh Châu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Mỗi tháng có 2 kỳ sinh hoạt Bát quan trai – Chủ Nhật hàng tuần có giảng Pháp – Các ngày lễ lớn : Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo…; 21-2 ÂL giỗ tổ Thích Tịnh Khiết

Phường 5

GIÁC THÁNH

Địa chỉ : 100/9N Thích Quảng Đức - ĐT : 9.901608

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Thành

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia vi tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Diệu Thành

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Đức

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-5 ÂL, 20-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá KỲ HOÀN

Địa chỉ : 100/571 Thích Quảng Đức

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Phước

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Phước

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-7 ÂL giỗ HT Thích Giác An

LỘC UYỂN

Địa chỉ : 100/576 Thích Quảng Đức - ĐT : 9.903565

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : NS Thích nữ Hạnh Thân

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hạnh Thân

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Minh Hạnh

Tu Viện PHÁP HỘI

Địa chỉ : 74/3/4A Phan Đăng Lưu - ĐT : 8.459004

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Cử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Quang

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Đạo

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-2 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

PHÁP LINH

Địa chỉ : 232A Nguyễn Thượng Hiền

Năm thành lập : 1960

Người sáng lập : Cụ Huy

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Chơn

PHƯỚC LÂM

Địa chỉ : 100/606E Thích Quảng Đức

Năm thành lập : 1950

Người sáng lập : Thầy Thích Thiện Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Nhật

Tổ Đình QUÁN THẾ ÂM

Địa chỉ : 90 Thích Quảng Đức - ĐT : 8.448905

Năm thành lập : 1920

Người sáng lập : Một số Sĩ Quan Hải quân Pháp-Việt

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1966

Đặc điểm : Danh Lam – Ngôi Chùa thứ 31, nơi trú xứ cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức – Lúc đầu, Chùa còn có tên Bạch Lô, Mạnh Lô

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Âm, ĐĐ Thích Minh An, HT Thích Quảng Đức (1948-1962)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thông Bửu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 20-4 ÂL kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

THIÊN LONG

Địa chỉ : 68/58A Thích Quảng Đức

Năm thành lập : 1952

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Trí

Phường 7

Tịnh Xá CHƠN GIÁC

Địa chỉ : 118/4F Trần Kế Xương - ĐT : 8.415664

Năm thành lập : 1974

Người sáng lập : TT Thích Đồng Tín

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-2 ÂL giỗ HT Thích Đồng Tín

DIỆU GIÁC

Địa chỉ : 248/2 Trần Kế Xương - ĐT : 8.417317

Năm thành lập : 1938

Người sáng lập : HT Thích Huệ Chiểu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Thích Huệ Lực

Quản tự : Sa di Thích Huệ Minh

HUÊ NGHIÊM GIẢNG TỰ

Địa chỉ : 187/3 Trần Kế Xương - ĐT : 8.411980

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Thọ Giã

Hệ phái : HOA TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : 1997

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa – Có tháp Thập Bát La Hán bằng đá, do họa sĩ Tả Bạch Đạo chạm khắc

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thọ Dã

Quản tự : Ban Hộ Tự - Cư sĩ Lê Văn Cảnh quản lý

Các ngày lễ lớn trong năm : 7-1 ÂL đến 15-1 ÂL : Tam Thiên Phật Sám, 8-4 ÂL và 24-4 ÂL Vạn Phật Sám, tháng 2 – tháng 6 và tháng 9 ÂL vía Quan Âm, tháng 11 ÂL Lương Hoàng Sám

KHÁNH NAM PHẬT ĐƯỜNG

Địa chỉ : 30 Nhiêu Tứ - ĐT : 8.434931

Năm thành lập : 1949

Người sáng lập : Cư sĩ Đạo Thái

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có phòng thuốc Khám bệnh YHDT

Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Đạo Thái

Quản tự : Cư sĩ Đinh Phú Tya (Vận Bản)

LONG THÀNH

Địa chỉ : 146/1 Nhiêu Tứ - ĐT : 8.410986

Năm thành lập : 1935

Người sáng lập : ĐĐ Thích Hụê Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Huệ Minh, ĐĐ Thích Diệu Thọ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Phẩm

VIÊN GIÁC

Địa chỉ : 34 Phan Tây Hồ

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : TT Thích Độ Lượng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Độ Lượng

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hòa

Phường 8

ĐẠI GIÁC

Địa chỉ : 112 Nguyễn Văn Trỗi - ĐT : 8.458886 – 090.64.6062

Năm thành lập : 1962

Người sáng lập : Ông Đỗ Đức Trung

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Huê

KỲ QUANG 1

Địa chỉ : 22B Nguyễn Thị Huỳnh - ĐT : 8.475044

Năm thành lập : 1949

Người sáng lập : HT Thích Thiện Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1961

Đặc điểm : Có Cô Nhi Viện Kỳ Quang trước năm 1975

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Nhựt Tịnh

Quản tự : Sa di ni Thích nữ Diệu Hoa

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

Phường 9

HƯNG THẠNH

Địa chỉ : 429/45 Nguyễn Kiệm - ĐT : 9.902327

Năm thành lập : 1952

Người sáng lập : HT Thích Pháp Chơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1974

Đặc điểm : Có phòng Châm Cứu từ thiện

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Chơn

Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác An

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-4 ÂL giỗ HT Thích Pháp Chơn

Phường 10

GIÁC NGẠN

Địa chỉ : 182/28 Lê văn Sĩ - ĐT : 8.453099

Năm thành lập : 1930

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987

Đặc điểm : Di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hào, Thầy Thích Phước Thọ, HT Thích Thanh Long, Thầy Thích Hạnh Huệ (1953-1992)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Quảng Long

QUANG MINH

Địa chỉ : 65 Trần Hữu Trang - ĐT : 8.420556

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Tài Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1960, 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tài Quang

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Trí

Phường 12

PHÚ THẠNH

Địa chỉ : 247 Huỳnh Văn Bánh - ĐT : 8.455397

Năm thành lập : 1920

Người sáng lập : Ban Quản tự Hội Đình Phú Thạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1967

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Trí Chơn

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Như Nhựt

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL giỗ TT Thích Trí Chơn, 10-9 ÂL giỗ HT Thích Huệ Chiếu (Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định)

Phường 14

GIÁC UYỂN

Địa chỉ : 525/37 Huỳnh Văn Bánh - ĐT : 8.453330

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : Phật tử địa Phương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Đặc điểm : Có đạo tràng Bát quan trai Pháp Hoa gồm 70 Phật tử, Ban Hộ Niệm 876 Phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Như Mãn, TT Thích Bảo An, ĐĐ Thích Nguyên Tịnh, ĐĐ Thích Quảng Minh

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Minh

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 19-1 Âl lễ Chúc thọ Phật tử Trong đạo tràng, 21-1 ÂL giỗ Quốc Sư Phước Huệ, 3-11 ÂL giỗ HT Thích Phước Thành

Phường 15

LINH QUANG

Địa chỉ : 40 Duy Tân

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : TT Thích Hải Ấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Năm trùng tu : TT Thích Hải Ấn

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Viên Quang

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-6 ÂL giỗ TT Thích Hải Ấn

PHÚ LONG

Địa chỉ : 58 Huỳnh Văn Bánh - ĐT : 8.455298

Năm thành lập : 1804

Người sáng lập : Ông Lê Tự Tài

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1945, 1952, 1998

Đặc điểm : Chùa Cổ làng Phú Nhuận, còn có tên là Chùa Ông Gia Chất, Chùa Bà Cả Đành

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Gia Chất, HT Thích Quảng Phát, HT Thích Thiện Mỹ, HT Thích Thiện Sanh, TT Thích Thiện Quang

Trụ trì hiện nay : TT Thích Hạnh Thu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-3 ÂL giõ Tổ

Thiền viện THANH MINH

Địa chỉ : 90 Trần Huy Liệu - ĐT : 8.457792

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : TT Thích Thanh Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1998

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thanh Minh, HT Thích Quảng Độ

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Minh

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 8-1 ÂL giỗ Tổ Thích Tâm Đạo, 16-9 ÂL đến 15-10 ÂL lế dâng y, 11-11 ÂL giỗ Đức Pháp Chủ Thích Đức Nhuận, 8-12 ÂL giỗ Tổ Vĩnh Nghiêm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/08/201810:50(Xem: 1472)
Giới thiệu Cơ Sở Tạc Tượng Phật Phúc Minh, Tượng Phật gỗ Phúc Minh có 75 năm kinh nghiệm, 3 đời tạo tượng Phật – Bồ tát gỗ như tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Âm, Tượng Phật Thích Ca, Tượng Địa Tạng, Tượng Hộ Pháp, … Xưởng Phúc Minh là một trong số ít Xưởng tại Việt Nam chỉ tạo tác dòng tượng Phật gỗ và tượng Người tinh xảo, có hồn, có thẩm mỹ cao. Hiện Xưởng Phúc Minh đang xuất tượng Phật tới Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ, Canada, Úc.
02/05/201817:11(Xem: 584)
Khánh thành đạo tràng Chùa Thanh Xuân & Bát Quan Trai & Giảng Pháp, Thân gửi chư đạo hữu! Nhờ duyên lành và nhờ vào sự chung sức chung lòng của chư bạn hiền mà dự án Đạo Tràng Chùa Thành Xuân tại Xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị đã được hoàn thành. Nơi đây cũng được dùng như đoàn quán và dùng tạm làm nơi khám và chữa bệnh cho bà con. Nhân ngày rằm vừa qua, anh Thành đã đến đây tham dự lễ khánh thành và thọ bát quan trai một ngày cùng với 200 Phật tử. Trong ngày tu an lạc này, Sư Cô Quảng Nhã đã thỉnh giảng sư từ Huế về đây thuyết một thời Pháp cho bà con Phật tử. Vào Buổi chiều cùng ngày, Phật tử tham gia cúng mông sơn thí thực. Kinh phí xây dựng đạo tràng này là 123 triệu đồng (không tính phí đi lại, thiết kế, giám sát của anh Thành, phí chủ thầu làm khung sắt, và kinh phí những hạng mục phụ khác). Trong vòng 1 tuần nữa, mình trợ lại Brisbane và sẽ công khai tài chính cho quý đạo hữu hay, nhưng có thể biết dự án này vẫn bội chi 1000 AUDs). Mình xin gửi những hình ảnh về
30/04/201807:54(Xem: 983)
Sau hơn một năm vận động, Chùa Bảo Sơn đã quyết định cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni địa phương quang lâm đạo tràng để chứng minh, cầu nguyện cho Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng vào ngày 26/4/2018 (nhằm ngày 11 tháng 3 năm Mậu Tuất). Sở dĩ Chùa phải tiến hành xây cất khi kinh phí chưa đủ, là vì giấy phép xin xây dựng có thời hạn (có giấy phép mà không tiến hành sẽ bị rút giấy phép, phải mất công xin lại lần sau, khó khăn hơn). Ngôi chánh điện cũ (hình trên) đã được đập bỏ, san bằng (hình dưới) để chuẩn bị xây móng và từng phần xây dựng theo khả năng tài chánh của Chùa. Ni sư Thích Nữ Hạnh Tấn tha thiết kêu gọi thập phương Tăng và thiện nam tín nữ hộ niệm và ủng hộ cho việc xây dựng ngôi chánh điện sớm được thành tựu. Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại từ Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Chánh Điện Chùa Bảo Sơn.
26/03/201816:51(Xem: 1088)
Chùa Long Cát (thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) vừa long trọng tổ chức “Đại Lễ Đặt Đá Tái Thiết Chùa”, vào ngày 20/3/2018 (nhằm ngày mồng 4 tháng 2 năm Mậu Tuất) vừa qua, được chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền địa phương, và đông đảo Phật tử gần xa trợ duyên, ủng hộ, giúp đỡ rất nhiệt tình và thành tâm. Điểm nổi bật của ngôi chùa vùng ngoại thành nắng gió khô cằn này, là chư Ni đã mở Lớp Học Tình Thương, dang rộng vòng tay yêu thương mà đón lấy những thân phận bé bỏng, những mảnh đời khốn khó trong vòng kiềm tỏa của bần hàn và vô minh, về dưới một mái ấm luôn tỏa ánh sáng của Chánh Pháp Từ Bi Hỷ Xả từ 15 năm qua, khởi đầu từ năm 2002.
21/03/201817:31(Xem: 862)
Khánh Hòa: Tổ đình Nghĩa Phương khai đàn Pháp hội Dược Sư thất châu, Vào lúc 18g 30 ngày 01/02/Mậu Tuất (17/03/2018), tại Tổ đình Nghĩa Phương (số 2 Lý Thánh Tôn, Tp.Nha Trang) đã diễn ra lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư thất châu. Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Tổ đình Nghĩa Phương thực hiện theo nghi lễ truyền thống, TT.Thích Thiện Tấn, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Chứng minh niêm hương, bạch Phât; sái tịnh, và khai đàn Dược Sư mở đầu Pháp hội Dược sư tiêu tai diên thọ trong một tuần lễ từ ngày mùng 01-07/02/Mậu Tuất (17/-23/03/2018).
21/03/201816:50(Xem: 1415)
Tu Viện Quảng Hương Già Lam, thường được công chúng gọi ngắn gọn là Chùa Già Lam, tọa lạc tại quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông, do Hòa thượng Thích Trí Thủ sáng lập vào năm 1960, đây chính là nơi đào tạo tăng tài (cấp đại học) để hoằng dương chánh pháp, phụng sự Phật đạo. Ban đầu, chùa có tên là Giải Hạnh Già Lam, đến năm 1964 được đổi tên là Quảng Hương Già Lam, do lấy tên của một vị học tăng pháp danh Quảng Hương đã vị pháp thiêu thân vào năm 1963 ở Sài Gòn.
17/03/201810:51(Xem: 720)
TX.Trung Tâm tưởng niệm 64 năm Tổ sư vắng bóng, Ngày 15-3 (nhằm 28 tháng Giêng năm Mậu Tuất), chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã quang lâm về Tịnh xá Trung Tâm Q.Bình Thạnh dâng tâm hương tưởng niệm 64 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Chứng minh và tham dự lễ Tưởng niệm có: HT.Giác Tường – UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Thuận – Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; TT.Thích Tâm Chơn – Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh; cùng chư Tôn giáo phẩm các ban, viện T.Ư; quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong Q.Bình Thạnh về tham dự.
17/03/201810:44(Xem: 962)
Khất thực tưởng niệm 64 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Nhân lễ tưởng niệm 64 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, sáng nay 16-3 (nhằm 29-1-Mậu Tuất), tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Q.2 hơn 100 vị Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ (GĐ IV) đã tổ chức trì bình khất thực nhằm ôn lại hình ảnh, công hạnh của Đức Tổ sư. Tăng đoàn được sự hướng dẫn của HT. Giác Tường - UVTT HĐCM, Đạo sư Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM, Phó Trưởng GĐ.IV cùng chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Hệ phái đã trì bình khất thực, từng bước khoan thai nhẹ nhàng, từng bước chân của sự an lạc và giải thoát, hình bóng ấy như một tiếng chuông ngân cảnh tỉnh cho những ai còn mãi chạy theo cái danh lợi hào nhoáng bên ngoài. Nhắc mọi người phải biết sống đời giản dị, phát khởi tâm lành để sống đời an lạc:
12/03/201819:11(Xem: 609)
Tắt máy. Xuống xe, Mỉm cười. Bình yên. Dạ thưa, con đã đi, mới vừa thượng sơn, và con đã đến. Lạy Phật. Lạy Pháp. Lạy Tăng. Những bước chân khẽ khàng, nhẹ bổng của con đi trên đất, qua sân chùa, theo Thầy từng bậc cấp lên gác chuông, đều cảm nhận được nguồn năng lượng của an lạc.
09/03/201809:25(Xem: 2040)
Tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á ở Bình Định, Tượng Thích ca Mâu ni Phật có chiều cao 69 m, đường kính 52 m nằm ở huyện Phù Cát.
10/08/201810:50(Xem: 1472)
Giới thiệu Cơ Sở Tạc Tượng Phật Phúc Minh, Tượng Phật gỗ Phúc Minh có 75 năm kinh nghiệm, 3 đời tạo tượng Phật – Bồ tát gỗ như tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Âm, Tượng Phật Thích Ca, Tượng Địa Tạng, Tượng Hộ Pháp, … Xưởng Phúc Minh là một trong số ít Xưởng tại Việt Nam chỉ tạo tác dòng tượng Phật gỗ và tượng Người tinh xảo, có hồn, có thẩm mỹ cao. Hiện Xưởng Phúc Minh đang xuất tượng Phật tới Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ, Canada, Úc.
02/05/201817:11(Xem: 584)
Khánh thành đạo tràng Chùa Thanh Xuân & Bát Quan Trai & Giảng Pháp, Thân gửi chư đạo hữu! Nhờ duyên lành và nhờ vào sự chung sức chung lòng của chư bạn hiền mà dự án Đạo Tràng Chùa Thành Xuân tại Xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị đã được hoàn thành. Nơi đây cũng được dùng như đoàn quán và dùng tạm làm nơi khám và chữa bệnh cho bà con. Nhân ngày rằm vừa qua, anh Thành đã đến đây tham dự lễ khánh thành và thọ bát quan trai một ngày cùng với 200 Phật tử. Trong ngày tu an lạc này, Sư Cô Quảng Nhã đã thỉnh giảng sư từ Huế về đây thuyết một thời Pháp cho bà con Phật tử. Vào Buổi chiều cùng ngày, Phật tử tham gia cúng mông sơn thí thực. Kinh phí xây dựng đạo tràng này là 123 triệu đồng (không tính phí đi lại, thiết kế, giám sát của anh Thành, phí chủ thầu làm khung sắt, và kinh phí những hạng mục phụ khác). Trong vòng 1 tuần nữa, mình trợ lại Brisbane và sẽ công khai tài chính cho quý đạo hữu hay, nhưng có thể biết dự án này vẫn bội chi 1000 AUDs). Mình xin gửi những hình ảnh về
30/04/201807:54(Xem: 983)
Sau hơn một năm vận động, Chùa Bảo Sơn đã quyết định cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni địa phương quang lâm đạo tràng để chứng minh, cầu nguyện cho Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng vào ngày 26/4/2018 (nhằm ngày 11 tháng 3 năm Mậu Tuất). Sở dĩ Chùa phải tiến hành xây cất khi kinh phí chưa đủ, là vì giấy phép xin xây dựng có thời hạn (có giấy phép mà không tiến hành sẽ bị rút giấy phép, phải mất công xin lại lần sau, khó khăn hơn). Ngôi chánh điện cũ (hình trên) đã được đập bỏ, san bằng (hình dưới) để chuẩn bị xây móng và từng phần xây dựng theo khả năng tài chánh của Chùa. Ni sư Thích Nữ Hạnh Tấn tha thiết kêu gọi thập phương Tăng và thiện nam tín nữ hộ niệm và ủng hộ cho việc xây dựng ngôi chánh điện sớm được thành tựu. Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại từ Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Chánh Điện Chùa Bảo Sơn.
26/03/201816:51(Xem: 1088)
Chùa Long Cát (thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) vừa long trọng tổ chức “Đại Lễ Đặt Đá Tái Thiết Chùa”, vào ngày 20/3/2018 (nhằm ngày mồng 4 tháng 2 năm Mậu Tuất) vừa qua, được chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền địa phương, và đông đảo Phật tử gần xa trợ duyên, ủng hộ, giúp đỡ rất nhiệt tình và thành tâm. Điểm nổi bật của ngôi chùa vùng ngoại thành nắng gió khô cằn này, là chư Ni đã mở Lớp Học Tình Thương, dang rộng vòng tay yêu thương mà đón lấy những thân phận bé bỏng, những mảnh đời khốn khó trong vòng kiềm tỏa của bần hàn và vô minh, về dưới một mái ấm luôn tỏa ánh sáng của Chánh Pháp Từ Bi Hỷ Xả từ 15 năm qua, khởi đầu từ năm 2002.
21/03/201817:31(Xem: 862)
Khánh Hòa: Tổ đình Nghĩa Phương khai đàn Pháp hội Dược Sư thất châu, Vào lúc 18g 30 ngày 01/02/Mậu Tuất (17/03/2018), tại Tổ đình Nghĩa Phương (số 2 Lý Thánh Tôn, Tp.Nha Trang) đã diễn ra lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư thất châu. Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Tổ đình Nghĩa Phương thực hiện theo nghi lễ truyền thống, TT.Thích Thiện Tấn, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Chứng minh niêm hương, bạch Phât; sái tịnh, và khai đàn Dược Sư mở đầu Pháp hội Dược sư tiêu tai diên thọ trong một tuần lễ từ ngày mùng 01-07/02/Mậu Tuất (17/-23/03/2018).
21/03/201816:50(Xem: 1415)
Tu Viện Quảng Hương Già Lam, thường được công chúng gọi ngắn gọn là Chùa Già Lam, tọa lạc tại quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông, do Hòa thượng Thích Trí Thủ sáng lập vào năm 1960, đây chính là nơi đào tạo tăng tài (cấp đại học) để hoằng dương chánh pháp, phụng sự Phật đạo. Ban đầu, chùa có tên là Giải Hạnh Già Lam, đến năm 1964 được đổi tên là Quảng Hương Già Lam, do lấy tên của một vị học tăng pháp danh Quảng Hương đã vị pháp thiêu thân vào năm 1963 ở Sài Gòn.
17/03/201810:51(Xem: 720)
TX.Trung Tâm tưởng niệm 64 năm Tổ sư vắng bóng, Ngày 15-3 (nhằm 28 tháng Giêng năm Mậu Tuất), chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã quang lâm về Tịnh xá Trung Tâm Q.Bình Thạnh dâng tâm hương tưởng niệm 64 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Chứng minh và tham dự lễ Tưởng niệm có: HT.Giác Tường – UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Thuận – Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; TT.Thích Tâm Chơn – Trưởng BTS GHPGVN Q.Bình Thạnh; cùng chư Tôn giáo phẩm các ban, viện T.Ư; quý Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong Q.Bình Thạnh về tham dự.
17/03/201810:44(Xem: 962)
Khất thực tưởng niệm 64 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Nhân lễ tưởng niệm 64 năm ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, sáng nay 16-3 (nhằm 29-1-Mậu Tuất), tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Q.2 hơn 100 vị Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ (GĐ IV) đã tổ chức trì bình khất thực nhằm ôn lại hình ảnh, công hạnh của Đức Tổ sư. Tăng đoàn được sự hướng dẫn của HT. Giác Tường - UVTT HĐCM, Đạo sư Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM, Phó Trưởng GĐ.IV cùng chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Hệ phái đã trì bình khất thực, từng bước khoan thai nhẹ nhàng, từng bước chân của sự an lạc và giải thoát, hình bóng ấy như một tiếng chuông ngân cảnh tỉnh cho những ai còn mãi chạy theo cái danh lợi hào nhoáng bên ngoài. Nhắc mọi người phải biết sống đời giản dị, phát khởi tâm lành để sống đời an lạc:
12/03/201819:11(Xem: 609)
Tắt máy. Xuống xe, Mỉm cười. Bình yên. Dạ thưa, con đã đi, mới vừa thượng sơn, và con đã đến. Lạy Phật. Lạy Pháp. Lạy Tăng. Những bước chân khẽ khàng, nhẹ bổng của con đi trên đất, qua sân chùa, theo Thầy từng bậc cấp lên gác chuông, đều cảm nhận được nguồn năng lượng của an lạc.
09/03/201809:25(Xem: 2040)
Tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á ở Bình Định, Tượng Thích ca Mâu ni Phật có chiều cao 69 m, đường kính 52 m nằm ở huyện Phù Cát.