Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quận 7

11/10/201001:26(Xem: 1563)
Quận 7

QUẬN 7

Quận 7 là một phần đất của Huyện Nhà Bè (Cũ) và được thành lập tháng 4 năm 1997. Quận 7 gồm 10 Phường, diện tích 35,9 Km2,dân số 98.380 người.

Về Phật Giáo, quận 7 có 17 Cùa, 2 Tịnh Xá, 1 Tịnh Thất và 119 Tăng Ni thường trú – tạm trú. Quận 7 có trường nuôi dạy trẻ mồ côi miễn phí Chùa Long Hoa, Lớp học tình thương Chùa Phước Thiện, 3 đạo tràng Bát quan trai, 1 Gia đình Phật tử, 32.000 tín đồ Phật tử

Những Ngôi Chùa tiêu biểu tại Quận 7:

­ Chùa Giác Huệ (Văn Phòng BĐDPGQ), Chùa Long Hoa Cổ tự ( di tích lịch sử và cơ sở từ thiện), Chùa Định Thành ( điểm ACKH của Chư Ni trong quận tổ chức liên tục trong nhiều năm), Quang Minh. Bửu Quang, Tân Long, Phước Thiện (cơ sở từ thiện xã hội)

Ban đại diện Phật Giáo quận 7 nhiệm kỳ I (1997-2002) chính thức hoạt động vào ngày 16-5-1997 với 8 thành viên, do HT Thích Viên Giác làm Chánh đại diện; TT Thích Đạt Phước, Phó đại diện; ĐĐ Thích Giải Thắng, Thư Ký.

(Tài Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường Phú Mỹ

GIÁC CHƠN

Địa chỉ : 60/6 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 2 - ĐT : 7.850179

Năm thành lập : 1973

Người sáng lập : HT Thích Viên Chơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 2002

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tiên

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-10 giỗ vị khai sơn

Tịnh Viện LIÊN HOA

Địa chỉ : 60/1 Khu Phố 2 - ĐT : 8.738976

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

LONG HOA Cổ Tự

Địa chỉ : 60/7 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 1 - ĐT : 8.262581

Năm thành lập : 1902

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1957, 1996

Đặc điểm : Chùa cổ - Di tích lịch sử - Có trường nuôi dạy trẻ mồ côi miễn phí do HT Thích Viên Giác thành lập

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đức Long

Trụ trì hiện nay : HT Thích Viên Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-8 ÂL giỗ HT Thích Đức Long

Thiền Viện PHÁP HOA

Địa chỉ : 60/3 Khu Phố 2 - ĐT : 8.730693

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : TT Thích Chơn Phương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : TT Thích Chơn Phương

QUANG MINH

Địa chỉ : 31/1 Liên tỉnh 15, Khu phố 3

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Huệ Tín

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987

Đặc điểm : Có đạo tràng từ bi Thủy Sám, Thành lập trên 18 năm

Trụ trì hiện nay : TT Thích Đạt Phước

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-11 ÂL giỗ TT Thích Huệ Tín

Phường Tân Thuận Đông

GIÁC HUỆ

Địa chỉ : 5/8 Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.720223

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : HT Thích Viên Giác

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG Q.7

Trụ trì hiện nay : HT Thích Viên Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-4 ÂL giỗ HT Thích Giác Quang; 25-5 ÂL giỗ Tổ

QUAN ÂM

Địa chỉ : 27/128 ấp 1, Huỳnh Tấn Phát

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh An

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1993

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh An

Phường Bình Thuận

THIÊN HOA

Địa chỉ : 34/9D Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.722619

Năm thành lập : 1984

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Tấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1993

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Tánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-5 ÂL giỗ Tổ

THIÊN TRÚC

Địa chỉ : 28/19 Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.733292

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : TT Thích Lãng Huỳnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1978, 1994, 1997

Đặc điểm : Hiện Chùa đang nuôi dạy khoảng 40 điệu

Trụ trì hiện nay : TT Thích Lãng Huỳnh

Phường Tân Kiểng

BỬU QUANG

Địa chỉ : 39/1 Khu Phố 1, Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.721593

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : HT Thích Quang Lý

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1982

Đặc điểm : Có GĐPT gồm 50 đòan sinh

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích An Phổ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giải Thắng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-1 ÂL giỗ TT Thích An Phổ, 19-6 ÂL giỗ HT Thích Quang Lý

Tu Viện ĐỊNH THÀNH

Địa chỉ : 12/6 Khu Phố 2 - ĐT : 7.712286

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Nhật Thiện

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968, 1982, 1987, 1998

Đặc điểm : Điểm ACKH hằng năm của Chư Ni trong quận – Có đạo tràng tu Bát quan trai

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Nhật Xuân

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Mỹ Lệ

LINH ĐỨC

Địa chỉ : 22/14 đường số 15

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : SC Thích nữ Minh Ngọc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1974

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Minh Ngọc

Tịnh Thất LIÊN HOA

Địa chỉ : 60/1 Khu Phố 2 Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.722619

Năm thành lập : 1991

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có lớp dạy may miễn phí cho người nghèo

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Không

Quản tự : SC Thích nữ Huệ Âm

TÂN LONG

Địa chỉ : 9-11/5 đường số 5, Khu Phố 2 - ĐT : 7.712131

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1979

Đặc điểm : Có đạo tràng tu Bát quan trai – Có cơ sở từ thiện Xã Hội

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Ân, TT Thích Tâm Hồng

Trụ trì hiện nay : TT Thích Long Trình

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-1 ÂL giỗ ĐĐ Thích Thiện Ân

Phường Tân Thuận Tây

THIÊN ÂN

Địa chỉ : KC2 Liên Tỉnh Lộ 15 - ĐT : 8.721075

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : HT Thích Chánh Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987, 1994

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Quang

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hồng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-10 ÂL giỗ HT Thích Chánh Quang

TAM BỬU

Địa chỉ : 78/4 Trần Xuân Soạn, khu Phố 4 - ĐT : 8.720936

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1978

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Phường Tân Qui

PHƯỚC THIỆN

Địa chỉ : 398/9 đường số 3 - ĐT : 8.720398

Năm thành lập : 1982

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Châu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện – Lớp học tình thương

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Châu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 2-10 ÂL giỗ Tổ, 18-7 ÂL kỷ niệm ngày thành lập phòng thuốc từ thiện

Phường Tân Hưng

KIỀU ĐÀM NI TỰ

Địa chỉ : 83/6 Trần Xuân Soạn - ĐT : 7.710078

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Tuấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1988

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Tuấn

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Lượng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-3 ÂL giỗ Tổ

Tịnh Xá NGỌC ÂN

Địa chỉ : 13/20 Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.720353

Năm thành lập : 1945

Người sáng lập : SB Thích nữ Hạnh Huệ

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1991

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Hệ phái khất sĩ – Chùa Vĩnh Long cũ (1945-1986)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Hạnh Huệ, ĐĐ Thích Tấn Tâm, TT Thích Pháp Tuệ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Cẩm Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-2 ÂL giỗ SB Thích nữ Hạnh Huệ

Phường Tân Phong

Tịnh Xá NGỌC QUI

Địa chỉ : 288/6 Hương lộ 34 - ĐT : 8.736007

Năm thành lập : 1978

Người sáng lập : TT Thích Giác Thế

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1981

Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Hiếu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL giỗ Tổ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/03/2023(Xem: 237)
Trên bước đường tu học và hoằng pháp, nhân duyên đã đưa đẩy Sư Cô Thích Nữ Huệ Lợi đến với mảnh đất miền Trung xưa nay vốn nhiều khó khăn khổ nhọc. Nhưng khi đến đây rồi, nhìn tận mắt con người miền Trung lam lũ vất vả, mùa nắng thì như lửa nung cháy da cháy thịt, mùa mưa thì tầm tã dầm dề ngập lụt, quanh năm với ruộng lúa, cuộc sống khó khăn, nên Sư Cô rất thương cảm và muốn cố gắng nhiều hơn nữa dành tình yêu thương chia sẻ trên mảnh đất này. Bà con phật-tử tuy còn nghèo còn khổ lắm, nhưng lòng quý kính Tam Bảo và sự hộ trì chánh pháp thì luôn luôn tín thành, mạnh mẽ.
12/03/2023(Xem: 246)
Sáng ngày 9-3-2023 (nhằm ngày 18-2-Quý Mão), tại chùa Phổ Hoá (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hoà, tỉnh khánh Hoà) đã trang nghiêm tổ chức trai đàn Dược Sư thất châu kỳ an diên thọ, nhân dịp hướng đến lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm 19/2 và kính mừng khánh tuế bát tuần Hoà thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Phổ Hóa.
27/02/2023(Xem: 505)
7 giờ sáng hôm nay, 26-2 (7-2-Quý Mão), tại chùa Kim Ấn (thôn Phú Gia, xã Ninh An, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà), BTC tang lễ đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân Hoà thượng Thích Tịnh Hậu, trụ trì chùa Kim Ấn tân viên tịch nhập kim quan. Do niên cao, lạp trưởng, Hoà thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 24-2 (5-2-Quý Mão) tại chùa Kim Ấn, xã Ninh An, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà; trụ thế 81 năm, hạ lạp 47 năm. Tham dự hộ niệm có sự hiện diện của HT.Thích Trừng Giác, Chúng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà; chư tôn đức BTS GHPGVN thị xã Ninh Hoà, Tăng Ni các tự viện và Phật tử các giới.
24/02/2023(Xem: 208)
Theo đó, Ni sư thế danh là Lê Thị Nhạn, sinh năm Nhâm Ngọ 1942 trong gia đình kính tín Tam bảo tại Phú Yên, năm 18 tuổi xuất gia tại Tổ đình Vạn Thạnh (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với cố Ni trưởng Thích nữ Như Hoa. Trên bước đường hành đạo, trong thời điểm đất nước còn khó khăn, cố Ni sư cùng với một số Tăng, Ni làm nước tương hiệu Lá Bồ Đề để có thêm tịnh tài nuôi học tăng đang tu học ở Viện Hải Đức Nha Trang, cố Ni sư đã hướng dẫn các cháu trong gia tộc bước vào lộ trình giải thoát, trong số này, hiện nay có Thượng toạ Thích Tâm Hòa trú xứ chùa Pháp Vân (Canada). Do bệnh duyên, cố Ni sư xả bỏ báo thân ngày 3-2-Kỷ Mùi (1999). Với 59 năm trụ thế, 28 năm hành đạo, cố Ni sư là bậc mô phạm của Ni chúng tỉnh Khánh Hoà.
06/01/2023(Xem: 489)
Chùa Vạn Phước Di Đà tọa lạc trên đỉnh núi Bình An, đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa quay mặt hướng Tây Nam. Chùa nguyên là am Phổ Phúc do Thiền sư Hải Nhận hiệu Lương Tri dựng để tĩnh tu vào năm 1845. Được sự trợ duyên của Thượng thư Nguyễn Đình Hòe, vào năm 1847, thảo am trở thành chùa Phổ Phúc do Thiền sư Hải Mẫn hiệu Quang Đức trú trì; cụ Nguyễn Đình Hòe, pháp danh Trừng Phước làm Hội chủ. Trong thời gian này, chùa đã cung chú tượng đức Phật Thích Ca ngồi kiết già trên tòa sen, thủ ấn Cam lồ. Tượng cao 1,10m, tòa sen cao 0,75m. Tượng được tạo tác bằng nan tre, sơn son thếp vàng, là pho tượng Phật cổ và quý của Phật giáo cố đô Huế.
20/12/2022(Xem: 532)
Trong các đề tài về Di sản Hán Nôm văn bia chùa Huế hiện đã có công trình “Tuyển dịch văn bia chùa Huế” của nhà nghiên cứu Lê Nguyễn Lưu được Tạp chí Nghiên cứu & Phát triển Thừa Thiên Huế ấn hành (NC&PT, số 49,50, 2005), gồm 45 bài văn bia thuộc 22 ngôi cổ tự xứ Thuận Hóa. Một công trình khác là “Văn bia và văn chuông Hán Nôm dân gian Thừa Thiên Huế” của nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh giới thiệu thêm 8 bài văn bia chùa làng. Phải nói rằng, đây là những công trình mang tính chất giới thiệu, dịch thuật văn bản học, giúp cho độc giả hiểu thêm về các giá trị di sản văn hóa và lịch sử hình thành các ngôi chùa cổ tại Huế thể hiện trên hệ thống văn bia chữ Hán-Nôm, như: chùa Từ Hiếu, Thiên Mụ, Ba La Mật, Linh Quang, Diệu Đế, Tường Vân, Thuyền Tôn, Trúc Lâm, Thánh Duyên…
11/12/2022(Xem: 521)
Nhân Lễ vía Đức Phật A Di Đà năm Nhâm Dần (2022), chùa Đông Yên tọa lạc tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã trang nghiêm tổ chức Khóa tu niệm Phật “Một Ngày An Lạc”: ngày 04 tháng 12 năm 2022. Khóa tu được Thầy trú trì Thích Nguyên Quang hướng dẫn. Đông đảo Phật tử ở các xã trong huyện Quỳnh Lưu đã về chùa dự lễ: tụng kinh, niệm Phật, đi kinh hành … Đặc biệt, chùa đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên huyện Quỳnh Lưu tổ chức Chương trình “Bát Cháo Tình Thương” chung tay vì sức khỏe người bệnh, đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu phát 300 suất cháo cho bệnh nhân (thực hiện mỗi tháng); và tặng “Nhà Tình Thương” trị giá 50 triệu đồng cho hộ nghèo tại địa phương. Sau phần nghi lễ tụng niệm, phóng sanh và chụp ảnh tập thể lưu niệm, chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử thọ trai. Buổi chiều, Thầy trú trì giảng pháp. Một Ngày An Lạc! Một ngày tu học và làm việc thiện cúng dường Tam Bảo, phụng sự chúng sanh. Đại chúng thật hỷ lạc!
11/12/2022(Xem: 457)
Sáng ngày 9-12 (16-11-Nhâm Dần), chư tôn giáo phẩm Tăng Ni đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá trùng tu chùa Bảo Long (thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, chư tôn đức thường trực BTS GHPG thị xã, Tăng Ni các tự viện và đông đảo Phật tử. Theo tư liệu còn lưu lại ở chùa thì Bảo Long dược xây dựng khoảng năm 1696, tổ khai sơn là là ngài Thiệt Quang, đời 35 Lâm Tế Chánh Tông thuộc dòng kệ Vạn Phong: “…Hành Siêu Minh Thiệt Tế Liễu Đạt Ngộ Chơn Không…” thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725).
10/12/2022(Xem: 1686)
Nhân Đại lễ Tipitaka lần thứ 17 được tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ; Ban Tổ chức đã mời nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường tham gia triển lãm hình ảnh ngôi chùa Việt Nam trong nước và nước ngoài nhằm giới thiệu nét mỹ thuật và kiến trúc phong phú của ngôi chùa Việt đến hàng vạn chư Tăng, chư Ni và Phật tử khắp thế giới về đất Phật dự lễ. Bộ hình ảnh 165 ngôi chùa Việt Nam được phân bổ như sau: 01. Miền Bắc: 31 ngôi chùa; miền Trung: 44 ngôi chùa; miền Nam: 55 ngôi chùa; và Hải ngoại (Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Ấn Độ, Nepal): 35 ngôi chùa. Trong đó, chùa cổ: 46 ngôi; chùa Nam Tông người Việt: 34 ngôi; chùa Nam Tông Khmer: 7 ngôi; chùa Thiền tông: 15 ngôi; chùa Khất sĩ: 08 ngôi; chùa Ni giới: 09 ngôi.
03/12/2022(Xem: 486)
Thông Báo thay Thư Mời tham dự Khóa Tu Tìm Về Chính Mình tại Chùa Phước Khánh, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam (6/12/2022)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,915,137