Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Diễn văn Khai Mạc Đại Hội

10/05/201512:09(Xem: 4339)
Diễn văn Khai Mạc Đại Hội


HT Nhu Hue

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ V
Của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.- Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão, Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Ni.. Trưởng, chư Đại Đức Tăng, Ni,                                                                                                                                                                                               

- Kính thưa Thượng Nghị Sĩ Concetta Fierravanti-Wells, đại diện ngài Thủ Tướng Tony Abbott,

- Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan trong chính phủ Úc Đại Lợi,

- Kính thưa Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch cộng đồng người Việt Liên bang Úc Châu,

- Kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức Việt Nam,

- Kính thưa toàn thể đồng hương Phật tử,                                                        

 

Trong không khí trang nghiêm đầy phấn khởi, dưới sự chứng minh, tham dự đầy đủ của chư Tôn Đức và liệt quý vị trong ngày Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 5 của GHPGVNTNHN tại UĐL- TTL, tôi được phép thay mặt Giáo Hội, xin trân trọng gởi đến quý Ngài và toàn thể quý vị lời chào mừng và cảm ơn chân thành nhất.

 

Kính bạch quý Ngài,                                                                                                          Kính thưa quý liệt vị, 

 

Trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy: “Tất cả các pháp đều do tâm tạo”, cũng do duyên sinh, nên nó trợ lực lẫn nhau, cái nầy có thì cái kia có, cái nầy không thì cái kia không, cái nầy sanh thì cái kia sanh, cái nầy diệt thì cái kia diệt, chánh văn là: “Thử hữu cố bỉ hữu, thử vô cố bỉ vô, thử sanh cố bỉ sanh, thử diệt cố bỉ diệt”. “Có thời có tự mảy may, không thời cả thế giới nầy cũng không”, cho nên không một pháp nào độc lập mà tồn tại được, nhẫn đến một hạt vi trần nhỏ nhất với một thế giới rộng lớn bao la trong vũ trụ, cũng đều có sự tương quan mật thiết với nhau một cách mầu nhiệm, mà chúng ta phải trải nghiệm, sưu tầm mới thấu triệt được,

 

Kinh Di Giáo Phật dạy: “Phải nghĩ đến lửa vô thường đương thiêu đốt thế gian, phải sớm cần cầu tự độ, độ tha, chớ vì nhân duyên ngủ nghỉ (buông lung) mà một đời luống qua vô ích”. Quán niệm lời dạy cao quý của Phật, chúng ta như đang sống trong nhà lửa, trong một thế giới nhiễu nhương đầy sự bất an, cho nên GHPGVNTNHN UĐL-TTL ra đời, với hoài bão chuyển hóa những nỗi bất an, đem sức sống của Tăng đoàn Việt Nam tại Úc mà hoằng dương chánh Pháp, lợi ích hữu tình. Trong giai đoạn nhiều biến động và đầy thử thách, nhưng nhờ chư Tôn Đức Tăng Ni biết quán chiếu và đoàn kết, nên đã vượt qua được những âm mưu chia rẽ phá hoại con đường hoằng pháp của Giáo Hội ta một cách phi lý, đến hôm nay đã qua bốn nhiệm kỳ, hơn 16 năm. Mười sáu năm đầy gian truân thăng trầm khổ sở, Giáo Hội vẫn trường tồn và vững mạnh, đem lại cho Phật tử một niềm tin để yên tâm tu học. Từ năm ngôi chùa, mà nay đã phát triển có trên năm chục tự viện, hàng trăm Tăng, Ni thành viên và hàng trăm ngàn Phật tử sinh hoạt ở nhiều đạo tràng tu tập trên toàn liên bang Úc Đại Lợi.

 

Tăng già là sức sống của Đạo Pháp, là sứ giả của Như Lai, nên chúng ta đã quyết chọn con đường trung đạo, con đường mà Đức Phật đã vạch ra và đã đi qua, sống “hòa hợp và tùy duyên” để hành đạo. Nhờ hòa hợp và tùy duyên mà Giáo Hội chúng ta mỗi ngày một khởi sắc và phát triển, nhờ hòa hợp và tùy duyên mà mỗi thành viên trong Giáo Hội mỗi ngày một tăng tiến, biết kính trên thương dưới, biết tương kính, tương giáo, tương sám, tương hòa, thông cảm hiểu nhau để đoàn kết xây dựng và nhận thức được rằng: Muốn tiến tu đạo nghiệp thì phải “quán chiếu nội tâm, làm tiêu trừ ngã chấp và chuyển hóa nghiệp lực của mình” thì mới mong đạt đến giác ngộ, giải thoát.

 

Với tư cách là những thành viên sáng lập, chúng tôi quyết tâm duy trì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Châu cho đến ngày hôm nay, và thực hiện nhiều Phật sự quan trọng như: Tổ chức các khóa An cư kiết đông; những khóa Tu học hằng năm; hiệp kỵ chư Vị Lịch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn); đề nghị thành lập ban Điều hợp GHPGVNTN Liên châu; tổ chức kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để cứu nguy dân tộc và đạo pháp qua khúc quanh kinh hoàng của lịch sử 1963; để giữ pháp lý Giáo Hội nên đã tổ chức bốn kỳ Đại Hội Khoáng Đại trọng thể hầu tri ân các Thánh Tăng, Thánh Tử Đạo, các nhà tri thức, các nhà lãnh đạo trên thế giới, Quân đội VNCH và đồng bào Phật tử đã hy sinh cho Phật Giáo Việt Nam được tồn tại; về công tác từ thiện xã hội đã cứu trợ các nạn thiên tai, bão lụt, động đất, cháy rừng tại Úc, Nhật Bản và Việt Nam. Tất cả mọi công tác đều thành tựu viên mãn.

 

Giáo Hội chúng ta đã được Giáo Hội các châu lục tán dương, có nhiều thành quả đáng kể, nhưng cũng không tránh khỏi những đánh phá, vu khống, mạ lị của ngoại nhân, ma chướng, song Luận Bảo Vương Tam Muội có dạy: “ Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị chướng ngại, vì không bị chướng ngại thì chí nguyện không kiên cường…” Không phải vì người ta tán dương mà mình tự đắc, hãnh diện, cũng không phải vì người ta xuyên tạc vu khống, mạ lị mà mình bỏ đạo, mà chính những ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ quyết định cho mọi công việc.

 

Tôi cũng đã dấn thân phục vụ cho Giáo hội Tăng già, Tổng hội Phật giáo Trung phần, cũng như GHPGVNTN tại quốc nội trên 30 năm, qua đây gắn bó với chư Tôn Đức Úc châu và các châu lục khác phụng sự cũng hơn 30 năm nữa. Bao nhiêu công đức trong thời gian dấn thân, hy hiến cho Đạo, cho Giáo Hội, một mặt cũng nhờ chính phủ và nhân dân Úc Đại Lợi nhân đạo đón nhận người Việt định cư tại Úc, cho hưởng mọi quyền lợi bình đẳng, trong đó có Phật giáo chúng tôi, mặt khác là nhờ chư Pháp hữu tương trợ đồng hành một cách tích cực mới thành tựu đến ngày hôm nay. Tôi xin hồi hướng công đức ấy lên Tam Bảo chứng minh và cho pháp giới chúng sanh được hàm ân lợi lạc. Riêng phần tôi, xin Đại Hội Khoáng Đại kỳ nầy chọn cử cho một vị Hội Chủ khác để thay tôi tiếp tục điều hành, vị Hội chủ đó là người có tài đức, có đạo tâm, còn nhiều sức khỏe để thừa hành tốt sự nghiệp của Giáo Hội mà tiếp tục hoằng pháp lợi sanh. Bởi vì, “Thế gian vô thường, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt bất thường”, nếu không biết dừng lại đúng lúc, sẽ làm ngưng trệ công việc Phật sự của Giáo Hội, cho nên hôm nay tôi quyết định dừng lại và dành thời gian cho việc tĩnh tâm tu dưỡng, để có năng lượng cho ngày về hầu Phật.

 

Tôi tin tưởng rằng với khả năng của quý Ngài, có đủ nghị lực với sức khỏe tài cao, sẽ lèo lái con thuyền Giáo hội tiếp tục vượt qua mọi thử thách, gian lao để đến bến bờ an vui giải thoát, tôi nguyện làm người đứng bên cạnh, hậu thuẫn cho quý Ngài khi có việc cần.

 

Kính thưa quý liệt vị,
Đại hội được diễn ra một cách trang nghiêm và tốt đẹp như thế này, chính là nhờ TT Thích Tâm Phương, viện chủ và TT Thích Nguyên Tạng, trụ trì cùng Phật tử tu viện Quảng Đức, Victoria sẵn sàng phát tâm dâng hiến mọi phương tiện và điều kiện thuận tiện để Giáo Hội tổ chức Đại Hội Khoáng Đại nhiệm kỳ năm này, thay mặt Giáo Hội xin thành tâm cảm ơn và tán dương đại công đức của nhị vị Thượng tọa tài ba của Giáo Hội. ( xin một tràng vỗ tay thật dài).

 

Chúng con thành kính tri ân quý Ôn Trưởng Lão Hòa Thượng chứng minh  đã làm cho Đại Hội bừng sáng tươi mát. Chúng tôi xin tán thán chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử ban trai soạn, ban hành đường, ban vận chuyển, ban cư trú tu viện Quảng Đức và các chùa tại Melbourne hết lòng lo cho Đại Hội từ đầu đến cuối. Xin hồi hướng pháp duyên này lên chư Phật chứng minh, gia hộ chư quý vị.                                                                                              

 

Chúc Đại Hội thành công viên mãn, kính chúc Chư Tôn Thiền Đức, Tăng Ni, quý vị quan khách, quý vị đại biểu và toàn thể đồng hương Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường, sớm thành đạo quả Bồ đề.                                                                                              

Trân trọng đa tạ và kính chào quý Ngài cùng liệt quý vị.                                                                                         

 

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát
  Sa Môn Thích Như Huệ


 

HT Nhu Hue

 

FIFTH GENERAL CONGRESS OPENING ADDRESS

by The Most Venerable Thích Như Huệ, Congregation President.

Homage to the Śākyamuni Buddha


– Most Venerable, Venerable, and Reverend Members of the Sangha

– Honoured Guests

– Ms Concetta Fierravanti-Wells, representing the Prime Minister Tony Abbott

– Representatives of Australian Government organisations

– Federal President of the Vietnamese Community

– Representatives of Vietnamese community associations and organisations

– Fellow Buddhists

On this the opening day of the Fifth General Congress of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation, Australia–New Zealand, in this ceremonial atmosphere filled with fervour and with the participation of so many Sangha members and honoured guests, on behalf of the Congregation allow me to welcome you all and to express our sincerest gratitude for your attendance.

Sangha Members, Honoured Guests, Ladies and Gentlemen,

The Flower Garland Sutra teaches: All phenomena are constructions of the mind, as well as of conditioning, and so are interdependent: if this exists then that exists, if this is not then that is not, if this arises then that arises, if this is extinguished then that is extinguished. If time exists then the smallest of things exists, if time does not exist even this whole world cannot exist. Therefore no independent phenomenon can exist of itself; from the smallest speck of dust to a huge world in the cosmos, everything has a marvellous intimate relationship with each other that we must experience and investigate to be able to fully understand.

In the Bequest Sutra, the Buddha taught: You should think of an impermanent fire which is consuming existence, you need early to vow to achieve self–release, to save others, otherwise your karma would lead you to fall into evil ways so that this present life would be a useless waste. Having contemplated the Buddha’s precious teaching we saw that it was as if we were living in a house of fire, in a discordant world full of conflict, and it was as a result of this that the Unified Vietnamese Buddhist Congregation, Australia–New Zealand, came into being with the aspiration to transform the conflict and bring strength for the Vietnamese Sangha to survive in Australia to propagate the Dharma and bring sensitive benefit in a period of much change and challenge. Thanks to all members of the Sangha being insightful and united, we have overcome the divisive plots illogically aimed at disrupting our Congregation’s path of propagating the Dharma. As of today we have had four terms of office for a total of more than 16 years; 16 years of trial, adversity, vicissitude and misery, but the Congregation endures and is strong and stable, bringing to our fellow Buddhists a feeling of trust so that they may study and practise their religion with peace of mind. From five temples the number has increased to over fifty institutions with hundreds of monks and nuns and hundreds of thousands of Buddhists active at the many temples throughout Australia.

The Sangha is the strength for the Dharma to survive, its members are the Tathāgata’s messengers, having resolved to follow the Middle Way, the path discovered by the Lord Buddha who followed it living in harmony and in accord with the conditions. By being in harmony and in accord with the conditions, our Congregation has thrived and developed; by being in harmony and accord, every member of the Congregation has made daily progress, knowing to show respect for all, knowing mutual respect, how to instruct, to forgive, and to harmonise with one another, how to empathise with one another to be united in purpose and be able to accept that if one wants to improve one’s religious practice then one must examine one’s own consciousness, rid oneself of egoistic attachment and transform one’s own karmic force before there can be any hope of enlightenment and liberation.

As founding members we were determined to maintain the Unified Vietnamese Buddhist Congregation in Australia until today and put into effect many important Buddhist activities. We organised Winter Retreats, annual Buddhist Studies courses, Patriarch Memorial Services, and proposed the establishment of an Intercontinental Unified Vietnamese Buddhist Congregation; we organised services for the 50th anniversary of Bodhisattva Thích Quảng Đức’s self-immolation to protect the people and the Buddha Dharma during the historically dangerous and shocking turn of events in 1963; to maintain the Congregation’s legal status we organised four solemn General Congresses with memorial services of gratitude for the Martyrs, intellectuals, world leaders, servicemen of the Republic of Vietnam, and Vietnamese Buddhists who gave their lives that Vietnamese Buddhism may continue to survive; and we conducted relief activities at times of natural disasters such as storms, floods, earthquakes and bushfires in Australia, Japan, and Vietnam. All activities achieved great success.

Our Congregation has been lauded by Congregations on other continents. There have been many notable successes, but we have not been able to avoid disruption, slanders and libels by outsiders, and the ‘hindrances of Māra,’ but as the Samādhiratnarāja Śāstra teaches: To build virtue do not pray that you will not be hindered, because if you are not hindered your resolve will not be strong and firm… It must not be due to others’ plaudits that one should be proud or conceited, so also it must not be due to others’ lying slanders and libels that one abandons one’s religion, or that only our own thought, words and actions should be the arbiter for all that we do.

For 30 years in Vietnam I served the Congregation of the Sangha, the Central Vietnam Buddhist Federation, as well as the national Vietnamese Unified Buddhist Congregation, and then having arrived here I have been intimately connected with members of the Sangha in Australia as well as in other countries for another 30 years. Much merit has accumulated serving the Congregation and our religion; on one hand it was the humanitarian Government and people of Australia who welcomed the Vietnamese to settle here and to receive equal rights, and with them came our Buddhist religion; on the other hand it is thanks to the mutual support of fellow Buddhists whose initiative can be seen in the success shown today. With the Three Jewels as witness, I ask that this merit be passed to favour and benefit all sentient beings of this dharma realm. For myself, I ask that this General Congress select another president to replace me and continue the management of the Congregation. The new president must be someone of virtue and ability, with religious consciousness and good health to carry on the work of the Congregation effectively, and continue to propagate the Dharma to the benefit of all. Because ‘Existence is impermanent, the four truths are suffering and its extinguishment, the five agregates are without substance, birth and death are indeterminate,’ if one does not know when to stop, then the Congregation’s activities may well come to a standstill, I am today therefore resolved to stop and use my remaining time for religious practice to save my energy for the day when I return to wait upon the Buddha.

I believe that with your abilities you have sufficient energy together with good health and much talent, so you are capable of handling the Congregation’s ship and continue to meet every challenge, every hardship, to reach the shore of joy and liberation. I volunteer myself to stand beside you, to support you when some task requires it.

Sangha Members, Honoured Guests, Ladies and Gentlemen:

This General Congress, taking place with such ceremony and solemnity, is thanks to the efforts of the Abbot, the Venerable Thera Thích Tâm Phương, the Prior, Thích Nguyên Tạng, and the laity of the Quảng Đức Temple who have readily made available their facilities, energy and time to allow the Congregation to have its congress here this year. So on behalf of the Congregation let me offer you all our sincerest gratitude and commendations of the great merit of our Congregation’s much talented Thera. (A big round of applause please.)

We are very much obliged to the Most Venerable Mahā–Theras for their presence which contributes so much to the freshness and brightness of this occasion. We wish to commend the Sangha and laity of the Organising, Catering and Transport Committees of the Quảng Đức Monastery and other Melbourne temples who are working to their utmost to ensure the success of this General Congress.

Let me wish this General Congress every success. Members of the Sangha, honoured guests, delegates, and my fellow Buddhists, may you have peace, prosperity and good fortune, and may you soon attain enlightenment.

Many thanks and welcome to you all.

Praise be to the Bodhisattva Principle of Happiness and Joy.

Śramaṇa Thích Như Huệ

 

(Translator: Chuc Binh – Philip Coen)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/06/201312:29(Xem: 2594)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni, Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, Trong Kinh Di Giáo, có một đoạn đức Phật dạy các tỳ- kheo rằng: "Này các con, hãy vì lòng từ bi rộng lớn, đi gieo rắc hạnh phúc cho đời.
05/06/201313:58(Xem: 6867)
Ngày nay, sự phát triển vô song của ngành công nghệ tin học, đặc biệt là mạng lưới internet, một siêu xa lộ thông tin, nối mạng toàn cầu giữa các máy điện toán cá nhân với nhau đã tác động mạnh đến đời sống con người ...
05/06/201313:52(Xem: 3482)
Quảng Đức Tự, ngôi Chùa thiêng, Phật hiện anh linh nơi xứ lạ Vững Đạo Tâm, tu Chánh Pháp, Đạo vàng giải thoát cõi tâm linh Cách phi trường quốc tế Melbourne 15 phút lái xe, lấy Western Ring Road và exit vào Hume High Way ...
05/06/201312:13(Xem: 2588)
Lễ an vị Tổ, Hình lưu niệm sau lễ An Vị Phật & Tổ ...
05/06/201312:09(Xem: 2590)
Quang cảnh biển Williamtown chiều ngày 10-10-2003 trước lễ cầu siêu vớt vong ...
24/11/201906:32(Xem: 27887)
Chư Tổ Sư đã dạy “cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu”, vì thời gian trong đời mình còn lại quá ngắn ngũi, đừng hẹn đến ngày mai những gì mình có thể làm được hôm nay. Quý Ngài cũng nhắc nhở chúng ta “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa là “Ngàn năm cây sắt ra hoa dễ, một mất thân người khó được thân”. Đối với người đệ tử Phật chúng ta, nếu ngày nay mình không phát tâm tu tập, thì đừng mong đời mình thăng tiến trên bước đường tâm linh. Mình tự hỏi chính mình là niềm tin của mình vào Chánh Pháp có vững chắc chưa, nội lực tu tập của mình đã được tăng tiến hay chưa ? nếu chưa được tăng tiến và viên mãn thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện, tinh tấn tu tập để sống trọn vẹn.
27/04/201310:45(Xem: 2396)
Hình giới thiệu Tu viện Quảng Đức
26/11/201409:45(Xem: 3377)
Hương Linh Thiện Nam thờ tại Tu Viện Quảng Đức
26/11/201422:23(Xem: 4135)
Hương Linh Tín Nữ thờ tại Tu Viện Quảng Đức
05/06/201317:57(Xem: 4493)
Chủ Nhật: 04-04-2010 tại Chùa Tây Tạng, Bendigo ...