Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đại Biểu Tăng Ni

04/05/201519:34(Xem: 3016)
Đại Biểu Tăng Ni

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ 5

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI

 

Stt

Đạo hiệu

Giới phẩm

Giáo phẩm

Đơn vị tự viện

1             

HT. Thích Huyền Tôn

Tỳ Kheo

Hòa Thượng

Chùa Bảo Vương (VIC)

2             

HT. Thích Như Huệ

Tỳ Kheo

Hòa Thượng

Chùa Pháp Hoa ( SA)

3             

HT. Thích Bảo Lạc

Tỳ Kheo

Hòa Thượng

Chùa Pháp Bảo (Syd)

4             

HT. Thích Quảng Ba

Tỳ Kheo

Hòa Thượng

TV Vạn Hạnh ( Canberra)

5             

HT. Thích Trường Sanh

Tỳ Kheo

Hòa Thượng

Chùa Giác Nhiên ( NZL)

6             

HT. Thích Minh Hiếu

Tỳ Kheo

Hòa Thượng

TV Minh Quang ( SYD)

7             

TT Thích Bổn Điền

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Chùa Huyền Quang, Sydney

8             

TT. Thích Nguyên Trực

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Chùa A Di Đà ( SYD)

9             

TT. Thích Nhật Tân

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Chùa Pháp Quang ( QLD)

10          

TT. Thích Như Định

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Chùa Thiên Ấn (NSW)

11          

TT. Thích Tâm Minh

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Chùa Trúc Lâm (SYD)

12          

TT. Thích Tâm Phương

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Tu Viện Quảng Đức (VIC)

13          

TT. Thích Thiện Hiền

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Chùa Huyền Quang, Sydney

14          

TT. Thích Phổ Hương

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Chùa Long Quang (SYD)

15          

TT. Thích Nguyên Tạng

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Tu Viện Quảng Đức (VIC)

16          

TT. Thích Giác Tín

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Chùa Giác Hoàng (VIC)

17          

TT. Thích Đạo Thông

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

Chùa Hưng Long (NSW)

18          

TT. Thích Minh Luận

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

TV Minh Quang (SA)

19          

TT. Thích Minh Thường

Tỳ Kheo

Thượng Tọa

TV Minh Quang (SA)

20          

ĐĐ. Thích Đạo Nguyên

Tỳ Kheo

Đại Đức

Chùa Trí Đức, Newzealand

21          

ĐĐ. Thích Nhuận Chơn

Tỳ Kheo

Đại Đức

Tu Viện Kim Cang (VIC)

22          

ĐĐ. Thích Hạnh Tri

Tỳ Kheo

Đại Đức

Chùa Minh Giác (SYD)

23          

ĐĐ Thích Viên Trí

Tỳ Kheo

Đại Đức

Chùa Pháp Hoa (SA)

24          

ĐĐ Thích Viên Tịnh

Tỳ Kheo

Đại Đức

Chùa Bảo Minh (VIC)

25          

ĐĐ Thích Viên Thành

Tỳ Kheo

Đại Đức

Chùa Bảo Minh (VIC)

26          

ĐĐ Thích Đạo Hiển

Tỳ Kheo

Đại Đức

TV Nguyên Thiều (SYD)

27          

ĐĐ Thích Thông Hiếu

Tỳ Kheo

Đại Đức

Chùa Huệ Quang (VIC)

28          

Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo

Tỳ Kheo Ni

Ni Trưởng

Quán Thế Âm Ni Tự (WA)

29          

Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc

Tỳ Kheo Ni

Ni Sư

Chùa Liên Hoa (NSW)

30          

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết

Tỳ Kheo Ni

Ni Sư

Chùa Diệu Âm (VIC)

31          

Ni Sư Thích Nữ Chân Kim

Tỳ Kheo Ni

Ni Sư

Chùa Phật Quang (VIC)

32          

Ni Sư Thích Nữ Viên Thông

Tỳ Kheo Ni

Ni Sư

Chùa Quan Âm (SA)

33          

SC Thích Nữ Như Như

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Chùa Báo Ân (NSW)

34          

SC Thích Nữ Huệ Khiết

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Chùa Báo Ân (NSW)

35          

Sư Cô Thích Nữ Nhật Liên

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Chùa Bồ Đề (VIC)

36          

SC Thích Nữ Huệ Nhẫn

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Chùa Liên Hoa (NSW)

37          

SC Thích Nữ Hạnh Liên

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Chùa Liên Hoa (NSW)

38          

SC Thích Nữ Tuệ Tâm

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Chùa Phật Quang (VIC)

39          

SC Thích Nữ Thành Liên

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

TX Minh Đăng Quang (NSW)

40          

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Chùa Pháp Hoa (SA)

41          

Sư Cô Thích Nữ  Đạo Thanh

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

TV Vạn Hạnh (Canberra)

42          

Sư Cô Thích Nữ  Đạo Tịnh

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

TV Vạn Hạnh (Canberra)

43          

Sư Cô Thích Nữ  Nguyên Khai

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

NPĐ An Lạc Hạnh (VIC)

44          

SC Thích Nữ Thảo Liên

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Tịnh Xá Thanh Lương  (NSW)

45          

SC Thích Nữ Chúc Học

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Như Lai Thiền Viện (VIC)

46          

SC Thích Nữ Viên Minh

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Như Lai Thiền Viện (VIC)

47          

SC Thích Nữ Hạnh Chiếu

Tỳ Kheo Ni

Sư Cô

Như Lai Thiền Viện (VIC)

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/06/201312:29(Xem: 2307)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni, Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, Trong Kinh Di Giáo, có một đoạn đức Phật dạy các tỳ- kheo rằng: "Này các con, hãy vì lòng từ bi rộng lớn, đi gieo rắc hạnh phúc cho đời.
05/06/201313:58(Xem: 6409)
Ngày nay, sự phát triển vô song của ngành công nghệ tin học, đặc biệt là mạng lưới internet, một siêu xa lộ thông tin, nối mạng toàn cầu giữa các máy điện toán cá nhân với nhau đã tác động mạnh đến đời sống con người ...
05/06/201313:52(Xem: 3198)
Quảng Đức Tự, ngôi Chùa thiêng, Phật hiện anh linh nơi xứ lạ Vững Đạo Tâm, tu Chánh Pháp, Đạo vàng giải thoát cõi tâm linh Cách phi trường quốc tế Melbourne 15 phút lái xe, lấy Western Ring Road và exit vào Hume High Way ...
05/06/201312:13(Xem: 2343)
Lễ an vị Tổ, Hình lưu niệm sau lễ An Vị Phật & Tổ ...
05/06/201312:09(Xem: 2373)
Quang cảnh biển Williamtown chiều ngày 10-10-2003 trước lễ cầu siêu vớt vong ...
24/11/201906:32(Xem: 27097)
Chư Tổ Sư đã dạy “cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu”, vì thời gian trong đời mình còn lại quá ngắn ngũi, đừng hẹn đến ngày mai những gì mình có thể làm được hôm nay. Quý Ngài cũng nhắc nhở chúng ta “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa là “Ngàn năm cây sắt ra hoa dễ, một mất thân người khó được thân”. Đối với người đệ tử Phật chúng ta, nếu ngày nay mình không phát tâm tu tập, thì đừng mong đời mình thăng tiến trên bước đường tâm linh. Mình tự hỏi chính mình là niềm tin của mình vào Chánh Pháp có vững chắc chưa, nội lực tu tập của mình đã được tăng tiến hay chưa ? nếu chưa được tăng tiến và viên mãn thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện, tinh tấn tu tập để sống trọn vẹn.
27/04/201310:45(Xem: 2172)
Hình giới thiệu Tu viện Quảng Đức
26/11/201409:45(Xem: 3085)
Hương Linh Thiện Nam thờ tại Tu Viện Quảng Đức
26/11/201422:23(Xem: 3697)
Hương Linh Tín Nữ thờ tại Tu Viện Quảng Đức
05/06/201317:57(Xem: 4236)
Chủ Nhật: 04-04-2010 tại Chùa Tây Tạng, Bendigo ...