Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyết Định Tổ Chức Đại Hội

31/01/201507:19(Xem: 3832)
Quyết Định Tổ Chức Đại Hội


Logo_Dai Hoi ky 5-800


letterhead-giaohoiucchau


Số 46-4/HĐĐH/HC/QĐ                                               Phật lịch 2558

 

QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI KỲ 5
Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL- Chiếu Hiến Chế Giáo Hội được thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 4, ban hành ngày 19-03-2011
- Chiếu biên bản phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Trường Hạ Quảng Đức ngày 11-07-2014, qui định thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội Khoáng đại Kỳ V

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào các ngày 08, 09, 10 tháng 5 năm 2015 tại tiểu bang Victoria, Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060, Australia; Tel: 03. 9357 3544; Email: quangduc@quangduc.com


Điều 2 : Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội, gồm có :

- Trưởng ban : Thượng Tọa Thích Tâm Phương
- Phó Trưởng ban điều hành : TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Nhuận Chơn
- Tiểu ban Tu Chính Hiến Chế : HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, TT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Minh, TT Thích Giác Tín (thư ký).
- Ban Thư Ký và Hành Chánh : TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Giác Tín, ĐĐ Thích Viên Tịnh,
- Ban Thủ Quỹ : NS Thích Nữ Như Tuyết, NS Thích Nữ Viên Thông, Đh Hồng Hạnh, Đh Diệu Hòa
- Phát ngôn nhân Đại hội : HT Thích Bảo Lạc, HT.Thích Quảng Ba, HT.Thích Trường Sanh
- Tham luận Đại hội : Luật Sư Đào Tăng Dực

- Xướng ngôn viên Đại hội : TT Thích Nhật Tân, TT Thích Nguyên Trực,
                    TT Thích Nguyên Tạng (Anh ngữ)

- Tài liệu và kỷ yếu : HT Thích Bảo Lạc (cố vấn), TT Thích Nguyên Tạng,

                   TT Thích Đạo Thông, Đh Diệu Ánh

- Ban Nghi Lễ: TT Thích Thiện Hiền, TT Thích Như Định

- Ban Triển Lãm : ĐĐ Thích Viên Tịnh, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, SC Thích Nữ Huệ Khiết

- Ban Tiếp Tân : HT. Thích Quảng Ba, TT Nguyên Tạng, Đh Nguyên Lượng, Đh.Quảng Tịnh Thiều Bình, Đh. Nguyên Thiện Bảo

- Tiểu ban trần thiết : SC Thích Nữ Huệ Khiết, SC Thể Viên, Đh Tâm Quang (Hiền); Đh Quảng Pháp Đăng, Đh Thanh Phi

- Tiểu ban Trai Soạn: SC Thích Nữ Như Như, SC Thích Nữ Nguyên Khai, SC Thích Nữ Nhật Liên, SC Hạnh Nguyên & Phật tử TVQĐ

- Tiểu ban ẩm thực: Đh Ngọc Hoa, Đh Nguyên Châu, Đh Nguyên Như, Đh Huệ Thiền, Đh Thanh Phi, Đh Quảng Hạnh, Đh. Quảng Niệm, Đh Ngọc Phước, Đh Thiện Kim, Đh Quảng Liên (Tím),Đh Diệu Thanh, Đh Nguyên Bình, Đh.Diệu Hiền…

- Tiểu ban đón rước: ĐĐ Thích Thông Hiếu, SC Thích Nữ Phổ Huệ, Đh Nguyên Thiện Bảo, Đh Tâm Từ, Đh Thục Hà, Đh Duy Hữu, Đh Linh Vân, Đh Nguyên Nhật Thường.

- Tiểu ban cung nghinh: ĐĐ Thích Nhuận Chơn, ĐĐ Thích Đạo Hiển,Đh Quảng Tịnh & Ban Quảng Đức Đạo Ca

- Tiểu ban cư trú: Đh Nguyên Thiện Hạnh, Đh.Diệu Chơn, Đh Nguyên Đà, Đh Nguyên Giác

- Tiểu ban an ninh và trật tự: ĐĐ Thích Hạnh Tri, Đh Nguyên Dũng, Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức

- Tiểu ban bảo trợ tài chánh: NS Thích Nữ Chân Kim, Đh Đức Nghiêm, Đh Nguyên Từ, Đh. Quảng Hương, Đh Lệ Mỹ, Đh Nguyên Nhật Thuận, Đh Nhật Thường.

-  Tiểu ban âm thanh và ánh sáng : Đh Nguyên Tâm, Đh Công Đạo, Đh Minh Hồng

- Tiểu ban quay phim & nhiếp ảnh:  Quảng Hội, Thiện Hưng, Hoàng Lan Giác Thiện Duyên, Thục Đức Giác Trí, Nguyên Nhật Khánh, Jordan Lê Ngộ Đại Hùng

-  Tiểu ban y tế : Bác Sĩ Đăng Khoa, Đh Nguyên Ngộ Tâm, Đh Hiền Hỷ

- Tiểu ban thị giả: ĐĐ Thích Thông Thắng, SC Thích Nữ Hạnh Chiếu, SC Thích Nữ Hạnh Nguyên, Sa Di Huệ Tâm, Đh Thanh Phi, Đh Tâm An

-  Tiểu ban vệ sinh và môi trường: Đh. Quảng Minh Thạnh, Đh Chơn Lý, Đh Trung Trực,  Đh Nguyên An, Đh Quang Tính, Đh Hưng Việt, Đh Minh Đăng, Đh Công Lý.


Điều 3 : Khuyến thỉnh các Thành viên Hội Đồng Thường Trực, các Tổng Vụ, các Đơn vị Tự viện thành viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Đại hội Khoáng đại Kỳ V, thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này.


Điều 4 : Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ V, chiếu nhiệm vụ thi hành và sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi Đại Hội kết thúc.


Điều 5 : Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 


Làm tại Tu Viện Quảng Đức, Fawkner, ngày 11 tháng 07 năm 2014

Hội Đồng Điều Hành

Hội Chủ,

 

 

 

HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

 Kính gởi :
- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương “kính thẩm tường”
- Hội Đồng Điều Hành và các Tổng Vụ “để kính tường”
- Thành viên Tăng Ni, đơn vị Tự Viện “kính tường”
- Ban Tổ Chức Đại Hội “để thi hành”
- Hồ sơ lưu

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/06/201313:58(Xem: 5709)
Ngày nay, sự phát triển vô song của ngành công nghệ tin học, đặc biệt là mạng lưới internet, một siêu xa lộ thông tin, nối mạng toàn cầu giữa các máy điện toán cá nhân với nhau đã tác động mạnh đến đời sống con người ...
05/06/201313:52(Xem: 2822)
Quảng Đức Tự, ngôi Chùa thiêng, Phật hiện anh linh nơi xứ lạ Vững Đạo Tâm, tu Chánh Pháp, Đạo vàng giải thoát cõi tâm linh Cách phi trường quốc tế Melbourne 15 phút lái xe, lấy Western Ring Road và exit vào Hume High Way ...
05/06/201312:13(Xem: 1942)
Lễ an vị Tổ, Hình lưu niệm sau lễ An Vị Phật & Tổ ...
05/06/201312:09(Xem: 1980)
Quang cảnh biển Williamtown chiều ngày 10-10-2003 trước lễ cầu siêu vớt vong ...
24/11/201906:32(Xem: 25146)
Chư Tổ Sư đã dạy “cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu”, vì thời gian trong đời mình còn lại quá ngắn ngũi, đừng hẹn đến ngày mai những gì mình có thể làm được hôm nay. Quý Ngài cũng nhắc nhở chúng ta “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa là “Ngàn năm cây sắt ra hoa dễ, một mất thân người khó được thân”. Đối với người đệ tử Phật chúng ta, nếu ngày nay mình không phát tâm tu tập, thì đừng mong đời mình thăng tiến trên bước đường tâm linh. Mình tự hỏi chính mình là niềm tin của mình vào Chánh Pháp có vững chắc chưa, nội lực tu tập của mình đã được tăng tiến hay chưa ? nếu chưa được tăng tiến và viên mãn thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện, tinh tấn tu tập để sống trọn vẹn.
27/04/201310:45(Xem: 1822)
Hình giới thiệu Tu viện Quảng Đức
26/11/201409:45(Xem: 2609)
Hương Linh Thiện Nam thờ tại Tu Viện Quảng Đức
26/11/201422:23(Xem: 3177)
Hương Linh Tín Nữ thờ tại Tu Viện Quảng Đức
05/06/201317:57(Xem: 3741)
Chủ Nhật: 04-04-2010 tại Chùa Tây Tạng, Bendigo ...
26/12/201404:29(Xem: 7841)
Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa quí đồng hương Phật tử, Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức Tuần Lễ Phật Thất kỳ 2, khai mạc lúc 9 giờ sáng, thứ hai, 15-12-2014 và kết thúc bế mạc vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật 21-12-2014. Chương trình tu học mỗi ngày gồm có công phu, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, lễ sám và nghe Pháp. Mọi phương tiện, ăn uống, ngủ nghỉ… đều miễn phí. Trân trọng kính mời quý Phật tử đồng hương hoan hỷ dành thời gian về tham dự tuần lễ tu học này, xin quý vị liên lạc về Tu Viện để ghi danh trước, điện thoại: 03. 9357 3544, hoặc qua email: quangduc@quangduc.com.