Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thư chúc mừng của Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc châu

27/04/201310:45(Xem: 1836)
Thư chúc mừng của Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc châu

Đại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức - Melbourne- Australia

Thư chúc mừng của Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc châu

Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc châu: Ðoàn Việt Trung

Nguồn: Tu viện Quảng Đức

for_all

Ngày 26 tháng Tám, năm 2003
Kính thưa Thầy Thích Tâm Phương
Ðược tin Tu Viện Quảng Ðức sắp khánh thành công trình xây dựng Ngôi Ðại Hùng Bảo Ðiện. Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu chúng tôi vô cùng vui mừng, và xin kính gởi lời chúc mừng đến toàn thể quý Thầy và Phật tử đã góp công góp của trong công trình to lớn này.
Phật Giáo đã là đuốc soi sáng con đường cho đa số dân tộc ta trong nhiều thế kỷ nay và, trong thế kỷ này, cho cả con số hơn 2 triệu người Việt ở hải ngoại, trong đó có cộng đồng người Việt tại Úc. Tại Victoria, Tu Viện Quảng Ðức đã đóng góp một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cộng đồng Phật tử, cũng như đã đạt nhiều thành quả trong việc giúp đỡ các bạn trẻ bất hạnh hay gặp khó khăn.
Mới cách đây gần hai năm, tôi đã có hân hạnh được tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên. Tuy ngày nay sự hoàn thành tốt đẹp công trình này là do ơn Tam Bảo và là thành quả của nỗ lực của rất nhiều người, nhưng đặc biệt phải kể đến vai trò lãnh đạo của Thầy, cũng như sự hy sinh và tấm lòng phục vụ của Thầy và quý đồng đạo trong Tu Viện, mà công trình này đã được hướng dẫn để có được sự thành công ngày nay.

Kính
Ðoàn Việt Trung
Chủ TịchDear Venerable Thich Tam Phuong
I and members of my Executive Committee are extremely happy to hear of the impending opening of the Quang Duc Buddhist Centre Worship and Youth Activity Halls. May we express our congratulations to you, your colleagues, and all the Buddhists in the Monastery for having contributed to this great undertaking.
For many past centuries, Buddhism has been the guiding light for most Vietnamese, and, in this century, for the more than 2 million overseas Vietnamese, including those in Australia. In Victoria, the Quang Duc Monastery has made important contributions to the lives of members of the Buđhist community, as well as cchieving much in assisting young people who are disadvantaged or in trouble.
Nearly two years ago, I was honored to attend the ceremony of laying the first stones. Although today's completion is the result of the Buddha's blessing and the hard work by so many people, special credit must go to your leadership, and to your and your colleagues' sacrifices and sense of duty, which have led the works to its success today.

Respectfully
Mr. Trung Doan
Federal President

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/04/201311:35(Xem: 8855)
Câu đối của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ : Tu viện Quảng Đức, Australia Quảng mạc thiên hoang cố lý, nhi phế hưng cạnh tẩu kinh đào, phiến diệp phù nang, quải nạp đằng la thử ngạn. Đức hành thế khoát tham phương, tỉ triêu lộ hàm huy diệu cảnh, không hoa thủy nguyệt, huyền hà bích lạc thần châu. Dịch nghĩa: Chốn cũ dặm dài man mác, bởi phế hưng xô dậy sóng cồn, chiếc lá thuyền nan, vá áo chép kinh đất khách. Đức tu mấy bước mù xa, tợ sương sớm nắng hồng đọng bóng, hoa trời trăng nước, ngân hà dằng dặc quê cha.
05/06/201312:58(Xem: 3523)
Tối thứ hai 06/10/03: 7 giờ : Thọ Trì Ðại Bi Sám Pháp & Thuyết Pháp: TT Thích Tâm Viên. Tối thứ ba 07/10/03: 7 giờ: Thọ Trì Ðại Bi Sám Pháp & Thuyết Pháp: TT Thích Chơn Kiến. Tối thứ tư 08/10/03: 7 giờ, . .
16/10/201804:00(Xem: 9616)
Kính thưa quý đồng hương Phật tử, trong dịp mừng Xuân Mậu Tuất 2018, quý vị đã nhìn thấy thành quả xây dựng Nhà bếp và khu vệ sinh công cộng tại TVQĐ đã hoàn tất và bắt đầu xử dụng vào đầu năm 2018. Tất cả đều nhờ vào công đức của quý vị, nên công trình đã hoàn thành trong vòng 2 năm. Công trình xây dựng tiếp theo là Pháp Xá Quảng Đức, Kho Đa Dụng, Đoàn Quán Gia Đình Phật Tử (xem hình nền móng) đây là công trình xây dựng cuối cùng của Tu Viện Quảng Đức. Ước mong quý Phật tử tiếp tục cầu nguyện và tùy hỷ chung góp một tấm lòng cho công trình từ đây đến năm 2020 được hoàn tất, để mừng đón Chu Niên 30 năm (1990-2020) thành lập Tu Viện Quảng Đức. Ban Trị Sự Tu Viện Quảng Đức, Ban Kiến Thiết Xây Dựng thành tâm tán thán công đức và niệm ơn tất cả quý Phật tử đã và đang phát tâm đóng góp và cúng dường cho công trình xây dựng này. Cầu Phật gia hộ quý Phật tử đồng hương vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.
05/06/201312:54(Xem: 3891)
Melbourne Úc đại Lợi đang vào mùa xuân, cây cỏ ươm mầm trổ nụ, tuy nhiên thời tiết vẫn trong tình trạng Melbourne 1 ngày có bốn mùa lạnh nóng, những cơn gió lạnh hay mưa đá trên vùng đông nam vẫn thổi về cắt da ...
04/08/201723:51(Xem: 13796)
Danh sách Phật tử Tu Viện Quảng Đức Cúng Dường Xây Dựng Nhà Bếp & Khu Vệ Sinh Công Cộng Gia Đình Cụ Thanh Hảo: $2000 Gia Đình Đức Nghiêm: $5000 (bank) Gia Đình Cô Xuân Lộc: $5000 (bank) Nhóm Phật tử Darwin: $1000 Gia Đình Hồng Hạnh-Đình Hải: $1000 Phòng phát hành (tháng 7): $900 Tiền cúng dường Tam Bảo (tháng 8): $1000
05/06/201312:42(Xem: 2639)
Từ Hoa Kỳ: Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Pháp Luân, Houston TX), Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (Như Lai, Denver CO), Hòa Thượng Thích Giác Lượng (Pháp Duyên, San Jose CA), Thượng Tọa Thích Nguyên An (Cổ Lâm, Seattle WA) ...
05/06/201312:39(Xem: 5257)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Ðại Ðức Tăng Ni. Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo ...
06/04/201507:14(Xem: 13622)
Chiếu Hiến Chế của Giáo Hội ; Căn cứ 2 Biên bản phiên họp Định kỳ của Hội Đồng Điều Hành ngày 11-7-2014 tại Khóa An Cư kỳ 15 Trường Hạ Quảng Đức - Melbourne và ngày 30-12-2014 tại Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 14 - Canberra, qui định: Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào 3 ngày 08, 09,10 tháng 5 năm 2015 tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060. Để Đại Hội được thành tựu viên mãn, kính thỉnh Chư Tôn Đức và quí Đạo hữu hoan hỷ thực hiện một số Phật sự như sau:
05/06/201312:16(Xem: 2132)
Ðại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức & Đại hội bất thường thành công mãn nguyện - Hình Ảnh Đại Hội Bất Thường Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
05/06/201312:35(Xem: 2172)
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Kính bạch Hòa Thượng phó Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng, Ni. Kính thưa quí Ngài đại diện các cấp chính quyền Liên bang và Tiểu bang