Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

05. Mục đích đi chùa

16/01/201202:11(Xem: 5030)
05. Mục đích đi chùa

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC
Tuệ Minh Đạo Nguyễn Đức Can

CHƯƠNG III
MỤC ĐÍCH ĐI CHÙA

Đã là một Phật tử bất cứ ai cũng thường tìm đến chùa, lấy chùa làm tổ ấm của một gia đình “Tâm-linh”, lấy “Tam bảo” làm nơi nương tựa, cầu nguyện, tu học, và trau dồi kiến thức hầu giúp cho bản thân có một tâm linh trong sáng để loại trừ “Vô-minh” (Ignorance) đem đến tinh thần “Giác ngộ”. Nhưng nếu lợi dụng sự đi chùa để cầu danh hay cầu lợi cho riêng mình thì kết quả lại ngược lại. Sau đây là 10 điều “đúng và sai mục đích khi đi chùa”:

Mười điều sai mục đích khi đi chùa:
(Tu là để sửa sai. Tự giác, giác tha)

1.- Để chứng tỏ cho mọi người biết mình mộ đạo.
2.- Để cầu xin Phật ban cho những mối lợi về vật chất.
3.- Để tìm bạn bốn phương (bạn khác phái)
4.- Để cho người khác tội nghiệp mà cấp dưỡng, bố thí.
5.- Để lợi dụng lòng tốt của bạn đạo mà gây phe cánh, bè phái, tỏ ra ta lúc nào cũng có quyền thế trong chùa.
6.- Để đem chuyện thị phi ở ngoài đời vào chùa phổ biến, tỏ ra ta là người thông thái, đảm đang.
7.- Để tìm đối tác cho công việc làm ăn riêng cho mình.
8.- Để xin sám hối những tội lỗi của mình, rồi vẫn tiếp tục phạm tội.
9.- Để nương tựa lợi dưỡng của chùa và bá tánh.
10.- Vì mê tín, dị đoan, tu sai chánh pháp.

Mười điều đi chùa đúng mục đích:

1.- Có điều kiện học hỏi Tăng chúng, để trau dồi đạo đức.
2.- Nghe giảng pháp.
3.- Cúng dường chư Tăng, Ni.
4.- Tu học, tham gia công tác Phật sự.
5.- Đọc kinh, niệm Phật, khiêm nhường, lễ độ.
6.- Thích cảnh thanh tịnh, tham quan.
7.- Thích học hỏi các bạn đồng đạo, thiện trí thức.
8.- Cầu nguyện cho mình và gia đình tinh tấn, đạo hạnh.
9.- Tham gia các công tác từ thiện, xã hội của chùa.
10.- Cầu được giác ngộ và làm công quả, bất vụ lợi.

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni Phật” 
“Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát”

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/11/202014:03(Xem: 911)
“Ma” tiếng Phạn gọi là Mara, Tàu dịch là “Sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí huệ của người tu. “Ma” cũng chỉ cho những duyên phá hoại làm hành giả thối thất đạo tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến Niết-bàn, gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong luân hồi sanh tử, gọi là Ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thạnh. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong "Niệm Phật Thập Yếu", Ma tuy nhiều, nhưng cốt yếu chỉ có ba loại: Phiền não ma, Ngoại ma và Thiên ma
15/12/201716:25(Xem: 56094)
Văn Hóa Phật Giáo, số 242, ngày 01-02-2016 (Xuân Bính Thân) Văn Hóa Phật Giáo, số 244, ngày 01-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 245, ngày 15-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 246, ngày 01-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 247, ngày 15-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 248, ngày 01-05-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 249, ngày 15-05-2016 (Phật Đản PL 2560) Văn Hóa Phật Giáo, số 250, ngày 01-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 251, ngày 15-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 252, ngày 01-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 253, ngày 15-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 254, ngày 01-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 255, ngày 15-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 256, ngày 01-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 257, ngày 15-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 258, ngày 01-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 259, ngày 15-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 260, ngày 01-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 261, ngày 15-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 262, ngày 01-12-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 263, ngày 15-12-2016
20/12/201608:43(Xem: 6029)
Đức Phật xuất hiện ở đời vì hạnh phúc chư thiên và loài người. Sau 49 năm thuyết pháp, độ sinh, ngài đã để lại cho chúng ta vô số pháp môn tu tập tùy theo căn cơ của mỗi người nhằm chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau, mang lại hạnh phúc an vui, giải thoát, niết bàn. Chỉ xét riêng thánh quả Dự Lưu (Tu Đà Hườn), trong kinh điển Nikaya (Pali) Thế Tôn và ngài Xá Lợi Phất chỉ ra hơn năm cách[i] khác nhau tùy theo hoàn cảnh và sở trường của hành giả xuất gia cũng như tại gia để chứng đắc thánh quả đầu tiên này trong bốn thánh quả. Trong những cách này, cách dễ nhất, căn bản nhất, phổ quát nhất và hợp với đại đa số chúng đệ tử nhất
07/06/201106:53(Xem: 2157)
Vào ngày 2 tháng Tư, Lama Zopa Rinpoche đã ban bài giảng để khai mạc khóa tu kéo dài một tháng được tổ chức tại Bendigo, Úc châu trong Đại Bảo Tháp Bi mẫn Phổ quát. Lời khuyên dạy vô cùng phổ biến này được trích dẫn vì sự lợi lạc của tất cả những người không thể tham dự khóa tu:
26/03/201311:23(Xem: 1547)
Tốt và xấu là những tiêu chí để đánh giá đạo đức. Thông thường, một người tốt được nghĩ là một người có đạo đức, và ngược lại. Cũng như vậy, những hành vi được xem là tốt khi hành vi ấy tuân theo những nguyên tắc đạo đức nào đó; và ngược lại, những hành vi được coi là xấu khi chúng chệch ra khỏi những nguyên tắc đạo đức.
11/10/201820:48(Xem: 4128)
Khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết buị bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong Đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối.
13/11/201607:33(Xem: 4429)
Khi bàn về Phật giáo, học giả Lương Khải Siêu đã nói: “Phật giáo là trí tín, không phải mê tín, là kiêm thiện chứ không phải độc thiện, là nhập thế chứ không phải yếm thế”. Lương Khải Siêu tiên sinh bác cổ thông kim, học thông cả cổ Trung và Tây phương, giữ một địa vị khả kính trong giới học giả. Lời nói của ông phải có căn cứ trên phương diện học lý. Thế thì căn cứ ấy là gì? Lẽ dĩ nhiên là ở trong Tam tạng giáo điển của đạo Phật. Vì mục đích của Phật Pháp là mong con người chuyển mê thành ngộ, chuyển ngu thành trí, và chuyển phàm thành Thánh chứ không gì khác.
21/01/201204:16(Xem: 8498)
Tập sách nhỏ này, là một tập tài liệu vô cùng quí giá, do sự tham khảo các kinh sách của Đức Thế Tôn để lại với các tài liệu tác giả đã sưu tầm và tham quan tại một số địa phương...