Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mục lục

03/01/201103:17(Xem: 2497)
Mục lục
Mục lục
CHƯƠNG I: TẨY UẾ
 1. Dương Chi
 2. Tào Khê Thủy
 3. Nhất Sái
 4. Bồ Tát
 5. Bình Trung
 6. Nhứt Đích Thanh Lương
CHƯƠNG II: CÚNG DƯỜNG
 1. Tán Lư Hương
 2. Chiên Đàn
 3. Diêu Thiên
 4. Tâm Nhiên
 5. Hương Tài
 6. La Liệt
 7. Giới Định
 8. Trầm Nhũ/Nhụ
 9. Hương Phần
 10. Hương Vân
 11. Bảo Đảnh
 12. Bảo Đảnh 2
 13. Cơ Tải
 14. Nhơn Duyên
 15. Giới Hương
 16. Đăng Hoa
 17. Hương Phù
 18. Hoa Quả
 19. Trí Đăng
 20. Thiên Trù
 21. Ngã Kim
 22. Thuyền Duyệt
 23. Thiên Trù Năng Trừ
CHƯƠNG III: TÁN PHẬT
 1. Đại Từ Di Đà
 2. Thiên Bách
 3. Di Lặc Phật
 4. Di Đà
 5. Bát Thập Bát Phật
 6. Tứ Bát Đoan Nghiêm
 7. Phật Diện
 8. Phật Thân
 9. Thiên Thượng
 10. Phật Từ
 11. Khể Thủ Qui Y
 12. Phật Qui Linh Thứu
 13. Đạo Tràng
 14. Phúng Kinh
 15. Tây Phương
 16. Lạc Bang
 17. Liên Trì
 18. Tử Kim
 19. Phật Thùy
 20. Xá Lợi
 21. Lạp Nguyệt
 22. Lục Niên
 23. Ngưỡng Nguyện
 24. Đại Từ Bi
 25. Không Hoa
 26. Tọa Bồ Đề
 27. Cửu Long
 28. Tứ Hoằng
 29. Tam Bảo
 30. Tam Bảo
 31. Lễ Thỉnh (An Vị)
 32. Quán Bỉ (Vía Di Đà)
 33. Lạc Bang
 34. Pháp Thân (Vía Di Lặc)
 35. Dược Sư
 36. Chuẩn Đề (Vía Chuẩn Đề)
 37. Tướng Hảo (Vía Chuẩn Đề)
 38. Phật Nhiếp
 39. Phật Nhiếp
 40. Thích Ca
 41. Dục Phật
 42. Nhứt Bát
 43. Ngũ Phương
 44. Thánh Đức Tùng Không
 45. Hoàn Kinh
 46. Tống Thánh
 47. Lễ Thích Tôn
 48. Khể Thủ
 49. Khể Thủ Tây Phương
CHƯƠNG IV: TÁN BỒ TÁT
 1. Quan Âm Linh Cảm
 2. Địa Tạng
 3. Quan Âm Bồ Tát
 4. Vi Đà Thiên Tướng
 5. Phổ Đà
 6. Hãi Chấn
 7. Thiện Tài Đồng Tử
 8. Thần Thông
 9. Quang Minh
 10. Thập Nhị Dược Xoa
 11. Quan Âm 3 Bồ Tát Văn Thù (Vía Văn Thù)
 12. Sát Trần (Vía Phổ Hiền)
 13. Phổ Hiền
 14. Thủ Trì (Vía Quan Âm)
 15. Địa Tạng (Vía Địa Tạng)
 16. Trí Huệ
 17. Chưởng Ốc
 18. Ốc Tiêu
 19. Diện Nhiên
 20. Quan Âm Đại Sĩ
 21. Quan Âm
 22. Thập Nhị Dược Xoa
 23. Thượng Như Sơn Điện
 24. Tây Trúc
 25. Giám Trai
 26. Niêm Hoa
 27. Tử Trúc
 28. Đông Tây
 29. Tối Thắng
CHƯƠNG V: TÁN CÚNG TỔ
 1. Sư dung
 2. Thanh Tịnh
 3. Thuyền Thất
 4. Kim Tích
 5. Không Hoa
 6. Kiến Văn
CHƯƠNG VI: CÚNG GIÁC LINH
 1. Giới Thân
 2. Tiêu Diêu
 3. Thuyền Đường
 4. Hàn Yên
 5. Tứ Đại
 6. Điện Cáo Giác Linh
 7. Thuyền Thất
 8. U Minh
 9. Tâm Nhiên
 10. Trầm Nhũ
 11. Trượng Thất
 12. Bát Trung
 13. Chơn Như
 14. Thiên Nhiên
 15. Niết Bàn
 16. Giác Linh
 17. Sắc Không
CHƯƠNG VII: TÁN THÁNH, THẦN
 1. Ngưỡng Bằng
 2. Dục Trượng
 3. Dương Dương
 4. Vi Đà
 5. Già Lam
 6. Nguyên Thần
 7. Quang Minh
 8. Vũ Lộng
 9. Khổng Bí
 10. Kim Liên
 11. Thành Hoàng
 12. Tứ Sanh
CHƯƠNG VIII: CÚNG HƯƠNG LINH
 1. Quang Lưu
 2. Qui Khứ
 3. Tam Thỉnh
 4. Tội Tùng
 5. Nhứt Điện
 6. Nhị Điện
 7. Tam Điện
 8. Sơ Trà Tiến
 9. Tái Trà Tiến
 10. Chung Trà Tiến
 11. Trà
 12. Trà 2
 13. Trà 3
 14. Lục Tự
 15. Sơn Bất Cao
 16. Sơn Trung
 17. Thủy Hướng
 18. Phụ Tử
 19. Vạn Cổ
 20. Thập Vạn
 21. Thiên Cổ
 22. Thiên Giang
 23. Bành Tổ
 24. Thanh Chỉ
 25. Càn Khôn
 26. Bạch Ngọc
 27. Dĩ Thử
 28. Thu Võ
 29. Kim Nhựt (dạ)
 30. Hoa Nghiêm
 31. Nam Kha Nhứt Mộng Đoạn
 32. Sám Văn
 33. Thất Bảo
 34. Cẩn Y
 35. Cẩn Y 2
 36. Sắc Hương
 37. Dục Trương
 38. Mạc Đạo (Viễn)
 39. Mạc Đạo (Cận)
 40. Thuyết Phá
 41. Sơn Bất Cao
 42. Nhứt Điểu
 43. Nhứt Điện
 44. Nhứt Điện 2
 45. Thọ Cao
 46. Hạo Hạo
 47. Yểu Yểu
 48. Sổ Bài
 49. Nam Kha Nhứt Mộng Thục
 50. Phổ Am
 51. Dục Thoát
 52. Linh Xa
 53. Nhứt Khứ
 54. Sầu Vân
 55. Thất Bảo
 56. Tây Phương
 57. Huyên Đường
 58. Phụ Hề
 59. Sầu Trường
 60. Phiêu Phiêu
 61. Mẫu Niên
 62. Mộng Đoạn
 63. Mật Trúc
 64. Viễn Quan
 65. Dương Tử
 66. Sơ Chước
 67. Gia Trì
 68. Tây Phương
 69. Nhất Khứ
 70. Sám Như Hoàn Trê
 71. Thành Trung
 72. Đình Tiền
 73. Loan Phòng
 74. Phao vi
 75. Nhứt Linh
 76. Ái Hà
 77. Án Dạ Hồng 1
 78. Án Dạ Hồng 2
 79. Án Dạ Hồng 3
 80. Tích nhựt
 81. Huyên Đường
 82. Lão Tử
CHƯƠNG IX: TÁN TRẠO
 1. Tru Thiết Trai Diên
 2. Uổn Tử Thành Trung
 3. Bát Hàn Bát Nhiệt
 4. Cơ Hỏa Yên Viêm
 5. Tượng, Mã, Đà, Lư
 6. Vương, Hầu, Tướng, Tướng
 7. Sân Tâm Bố Thí
 8. Nhị Thập Bát Thiên
 9. Cận Đại Thiên Triều
 10. Quốc Sĩ Triều Thần
 11. Võ Tướng Nhung Thần
 12. Học Cổ Cùng Kim
 13. Cát Ái Từ Thân
 14. Vũ Phục Hoàng Quan
 15. Hiếu Tử Hiền Tôn
 16. Nữ Đạo Ni Lưu
 17. Địa Lý Thiên Văn
 18. Tọa Mãi Hành Thương
 19. Phạm Pháp Tao Hình
 20. Mã Đạp Xa Thương
 21. Ẩm Huyết Nhự Mao
 22. Ngỗ Nghịch Da, Nương
 23. Đại Thí Môn Khai
 24. A Di Đà Phật
CHƯƠNG X: CÔ HỒN
 1. Cô Hồn
 2. Cát Tường
 3. Cô Hồn Phất Tử
CHƯƠNG XI: CHÚC THỌ
 1. Kim Thần
 2. Phật Công Đức
CHƯƠNG XII: KINH CHÚ
 1. Tâm Kinh
 2. Đoạn Nghi
 3. Vãng Sanh
CHƯƠNG XIII: HỒI HƯỚNG
 1. Hồi Hướng
 2. Dĩ Thử
PHẦN BỔ SUNG
 1. Bài Tán Tam Bảo
 2. Bài Khể Thủ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 768)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 763)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 816)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 2018)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 4400)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 2656)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
29/12/2021(Xem: 2453)
Kiến Sơ chùa cổ bặt không ngôn Diện vách nhiều năm hướng nội tâm Cảm hoá thiền tăng trao kệ ngọc Thiền tông hưng khởi rạng trời Nam
11/12/2021(Xem: 5538)
Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên đàn nguyện kết nên. Đao Giới vót thành hình núi thẳm, Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên.
03/09/2021(Xem: 12938)
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) 1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần) 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần) 3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN: Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần) 5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần) Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện Tưởng bằng bí chú đắc oan linh Hà chơn bất thức trì niệm Luật Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)
12/08/2021(Xem: 25267)
Trầm nhủ chiên đàn giá mật luân Hương yên tài nhiệt phúng tường vân Nhơn ôn biến triệt tam thiên giới Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,112,211