Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Nghi Thức Tiến Cúng Giác Linh Ni Sư

14/08/202207:24(Xem: 681)
Nghi Thức Tiến Cúng Giác Linh Ni Sư


hinhsuba giacnhan

Nghi Thức
Tiến Cúng Giác Linh Ni Sư

Biên soạn: HT Thích Huyền Quang

Tả bạch xướng:
Thượng hương, đảnh lễ tam bái.

Tán hương:

Hương xông đảnh báu
Giới, Định, Tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quý khôn lường
Ngào ngạt khắp muôn phương
Thanh tịnh tâm hương
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

- Chủ lễ vịnh:
Kính bạch Ni Sư Giác linh!
Then máy khôn lường
Thật, Quyền khó biện
Người mượn sắc thân như huyễn
Để thành thể tánh chơn thường


Ni Sư:
Người đạo đức tình thương
Trăng thanh nước bích
Kiều môn cùng dòng họ Thích
Ni chúng đồng phái nhà thiền
Nghìn nhà một bát hóa duyên
Muôn dặm cô thân ứng cúng


Người theo thầy, tùng chúng
Học đạo tu thân,
Suốt đời lạc đạo an bần,
Trọn kiếp nghiêm thân tấn đạo.


Ni lưu đào tạo,
Nữ giới dắt dìu,
Tinh nghiêm tám vạn giới điều,
Lãnh hội ba ngàn giáo pháp.


Kiều gia cao lạp,
Ni viện lão bà,
Thiền quán tam ma,
Đầu đà vạn hạnh.


Non thần mơ màng viên đảnh,
Ruộng phước phưởng phất phương bào,
Ni bộ lãnh đạo phẩm cao,
Tăng đoàn tham thừa vị trọng.
Phước dày nghiệp mỏng,
Hạc trưởng, qui tăng.
Than ôi!
Thuyền từ khổ hải
Sóng gió nhấp nhô
Xe pháp mê đồ
Nắng mưa xô đầy
Tay đà bỏ gậy
Chân đã buông giày
Tử sanh vốn có hai ngày
Đi ở há không một dịp?
Chúng tôi tưởng rằng:
Tỉnh hồn hồ điệp,
Thiền sàng an giấc nghìn thu,
Tiêu mộng phù du,
Trượng thất im hơi muôn thuở,
Chín phẩm sen vàng vừa nở
Một cành liễu biếc đã tàn.
Giờ này:
Trang nghiêm thiết lập linh toà
Thành kính cung an long vị
Cúng dường pháp thủy
Phụng hiến tâm hương
Cúi mong tôn chúng đạo trường
Chí thành thượng hương bái thỉnh.

- Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh:

- Chủ lễ thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:
Linh minh nhất tánh,
Thanh tịnh tam thân,
Xuất sanh nhập diệt bao lần,
Ứng hóa tùy duyên mấy độ.
Tư đương phụng thỉnh phụng vì: ……

- Tả bạch:
Duy nguyện: Hương lòng vừa bén
Linh giác đã hay
Pháp tịch hôm nay
Nguyện xin chứng giám
- Hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa  thỉnh.

- Chủ lễ:
Nhất tâm phụng thỉnh:
Ni đồ lão mẫu,
Nữ giới tôn sư
Đạo mầu ngộ lý chơn như
Thân huyễn nhận câu sanh diệt
Tư đương phụng thỉnh phụng vì: …..

- Hữu bạch:
Duy nguyện: Hương hoa la liệt
Phan cái huy hoàng
Thỉnh giáng đạo tràng
Chứng minh công đức.

- Hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

- Chủ lễ:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:
Thần du Tịnh vức,
Nghiệp tạ trần lao,
Lâu đài tám vạn đi vào,
Thế giới ba ngàn ra khỏi.
Tư đương phụng thỉnh phụng vì: ….

- Tả bạch:
Duy nguyện: Mấy lần nhạc trỗi,
Ba lượt hương xông,
Lòng chúng ân cần,
Xin người mẫn cố

- Hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát (3 lần)

- Hữu bạch:
Sơ hiến trà - đảnh lễ tam bái.

- Chủ lễ:
Linh đài nghi ngút khói hương xông
Duy nguyện Ni sư hãy giáng thần
Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại
Xin người an tọa xuống hương vân.

- Kệ trà:
Hương vân đài an tọa
Chứng minh hiếu sự này
Hôm qua người cất bước
Nay linh giác về đây!

- Tả bạch:
Tái hiến trà - đảnh lễ tam bái.

- Kệ trà:
Như lai, người: Sứ giả
Ứng cúng khắp muôn phương
Một bát y bồ soạn
Xin thành kính cúng dường!

- Hữu bạch:   Phụng thực.
Nam Mô tát phạ ….

- Tán: Sắc hương mỹ vị biến hư không
Duy nguyện giác linh ai nạp thọ.
Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ tát.

- Tả bạch:
Chung hiến trà - đảnh lễ tam bái.

- Kệ trà:
Bể khơi tìm tăm cá
Trời rộng hỏi dấu chim
Qua lại không tông tích
Biết đâu để dọ tìm
- Tụng Bát Nhã Tâm Kinh…
- Tụng bài sám. ( … kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng… )

- Hồi hướng.
- Chủ lễ:
Phục nguyện: 
Nắng mưa chưa tiêu hồn cỏ,
Tàn tạ còn đượm hương hoa,
Do đó,
Đường vể Tịnh-độ tuy xa,
Quang minh bằng phẳng
Ngõ đến Ta-Bà dù ngắn
Tăm tối gập ghềnh,
Tuy nhiên,
Từ thệ chưa quên,
Tiếp tục công phu dang dỡ,
Bi nguyền còn nhớ,
Gia tăng đạo nghiệp hoàn thành,
Hầu độ tận chúng sanh
Ngỏ đồng thành Phật đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật.
- Lễ tạ tam bái.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 647)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 635)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
16/07/2022(Xem: 1630)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 3692)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 2461)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
29/12/2021(Xem: 2344)
Kiến Sơ chùa cổ bặt không ngôn Diện vách nhiều năm hướng nội tâm Cảm hoá thiền tăng trao kệ ngọc Thiền tông hưng khởi rạng trời Nam
11/12/2021(Xem: 5179)
Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên đàn nguyện kết nên. Đao Giới vót thành hình núi thẳm, Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên.
03/09/2021(Xem: 11543)
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) 1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần) 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần) 3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN: Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần) 5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần) Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện Tưởng bằng bí chú đắc oan linh Hà chơn bất thức trì niệm Luật Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)
12/08/2021(Xem: 21248)
Trầm nhủ chiên đàn giá mật luân Hương yên tài nhiệt phúng tường vân Nhơn ôn biến triệt tam thiên giới Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn.
10/08/2021(Xem: 2284)
Hiếu đồ cung tựu cảm buồn thương Thành kính dâng hương lễ cúng dường Tưởng niệm ân sư đền nghĩa cả Dốc lòng đảnh lễ thọ tâm tang
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,302,750