Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Mục lục

03/01/201103:17(Xem: 1452)
Mục lục
Mục lục
CHƯƠNG I: TẨY UẾ
 1. Dương Chi
 2. Tào Khê Thủy
 3. Nhất Sái
 4. Bồ Tát
 5. Bình Trung
 6. Nhứt Đích Thanh Lương
CHƯƠNG II: CÚNG DƯỜNG
 1. Tán Lư Hương
 2. Chiên Đàn
 3. Diêu Thiên
 4. Tâm Nhiên
 5. Hương Tài
 6. La Liệt
 7. Giới Định
 8. Trầm Nhũ/Nhụ
 9. Hương Phần
 10. Hương Vân
 11. Bảo Đảnh
 12. Bảo Đảnh 2
 13. Cơ Tải
 14. Nhơn Duyên
 15. Giới Hương
 16. Đăng Hoa
 17. Hương Phù
 18. Hoa Quả
 19. Trí Đăng
 20. Thiên Trù
 21. Ngã Kim
 22. Thuyền Duyệt
 23. Thiên Trù Năng Trừ
CHƯƠNG III: TÁN PHẬT
 1. Đại Từ Di Đà
 2. Thiên Bách
 3. Di Lặc Phật
 4. Di Đà
 5. Bát Thập Bát Phật
 6. Tứ Bát Đoan Nghiêm
 7. Phật Diện
 8. Phật Thân
 9. Thiên Thượng
 10. Phật Từ
 11. Khể Thủ Qui Y
 12. Phật Qui Linh Thứu
 13. Đạo Tràng
 14. Phúng Kinh
 15. Tây Phương
 16. Lạc Bang
 17. Liên Trì
 18. Tử Kim
 19. Phật Thùy
 20. Xá Lợi
 21. Lạp Nguyệt
 22. Lục Niên
 23. Ngưỡng Nguyện
 24. Đại Từ Bi
 25. Không Hoa
 26. Tọa Bồ Đề
 27. Cửu Long
 28. Tứ Hoằng
 29. Tam Bảo
 30. Tam Bảo
 31. Lễ Thỉnh (An Vị)
 32. Quán Bỉ (Vía Di Đà)
 33. Lạc Bang
 34. Pháp Thân (Vía Di Lặc)
 35. Dược Sư
 36. Chuẩn Đề (Vía Chuẩn Đề)
 37. Tướng Hảo (Vía Chuẩn Đề)
 38. Phật Nhiếp
 39. Phật Nhiếp
 40. Thích Ca
 41. Dục Phật
 42. Nhứt Bát
 43. Ngũ Phương
 44. Thánh Đức Tùng Không
 45. Hoàn Kinh
 46. Tống Thánh
 47. Lễ Thích Tôn
 48. Khể Thủ
 49. Khể Thủ Tây Phương
CHƯƠNG IV: TÁN BỒ TÁT
 1. Quan Âm Linh Cảm
 2. Địa Tạng
 3. Quan Âm Bồ Tát
 4. Vi Đà Thiên Tướng
 5. Phổ Đà
 6. Hãi Chấn
 7. Thiện Tài Đồng Tử
 8. Thần Thông
 9. Quang Minh
 10. Thập Nhị Dược Xoa
 11. Quan Âm 3 Bồ Tát Văn Thù (Vía Văn Thù)
 12. Sát Trần (Vía Phổ Hiền)
 13. Phổ Hiền
 14. Thủ Trì (Vía Quan Âm)
 15. Địa Tạng (Vía Địa Tạng)
 16. Trí Huệ
 17. Chưởng Ốc
 18. Ốc Tiêu
 19. Diện Nhiên
 20. Quan Âm Đại Sĩ
 21. Quan Âm
 22. Thập Nhị Dược Xoa
 23. Thượng Như Sơn Điện
 24. Tây Trúc
 25. Giám Trai
 26. Niêm Hoa
 27. Tử Trúc
 28. Đông Tây
 29. Tối Thắng
CHƯƠNG V: TÁN CÚNG TỔ
 1. Sư dung
 2. Thanh Tịnh
 3. Thuyền Thất
 4. Kim Tích
 5. Không Hoa
 6. Kiến Văn
CHƯƠNG VI: CÚNG GIÁC LINH
 1. Giới Thân
 2. Tiêu Diêu
 3. Thuyền Đường
 4. Hàn Yên
 5. Tứ Đại
 6. Điện Cáo Giác Linh
 7. Thuyền Thất
 8. U Minh
 9. Tâm Nhiên
 10. Trầm Nhũ
 11. Trượng Thất
 12. Bát Trung
 13. Chơn Như
 14. Thiên Nhiên
 15. Niết Bàn
 16. Giác Linh
 17. Sắc Không
CHƯƠNG VII: TÁN THÁNH, THẦN
 1. Ngưỡng Bằng
 2. Dục Trượng
 3. Dương Dương
 4. Vi Đà
 5. Già Lam
 6. Nguyên Thần
 7. Quang Minh
 8. Vũ Lộng
 9. Khổng Bí
 10. Kim Liên
 11. Thành Hoàng
 12. Tứ Sanh
CHƯƠNG VIII: CÚNG HƯƠNG LINH
 1. Quang Lưu
 2. Qui Khứ
 3. Tam Thỉnh
 4. Tội Tùng
 5. Nhứt Điện
 6. Nhị Điện
 7. Tam Điện
 8. Sơ Trà Tiến
 9. Tái Trà Tiến
 10. Chung Trà Tiến
 11. Trà
 12. Trà 2
 13. Trà 3
 14. Lục Tự
 15. Sơn Bất Cao
 16. Sơn Trung
 17. Thủy Hướng
 18. Phụ Tử
 19. Vạn Cổ
 20. Thập Vạn
 21. Thiên Cổ
 22. Thiên Giang
 23. Bành Tổ
 24. Thanh Chỉ
 25. Càn Khôn
 26. Bạch Ngọc
 27. Dĩ Thử
 28. Thu Võ
 29. Kim Nhựt (dạ)
 30. Hoa Nghiêm
 31. Nam Kha Nhứt Mộng Đoạn
 32. Sám Văn
 33. Thất Bảo
 34. Cẩn Y
 35. Cẩn Y 2
 36. Sắc Hương
 37. Dục Trương
 38. Mạc Đạo (Viễn)
 39. Mạc Đạo (Cận)
 40. Thuyết Phá
 41. Sơn Bất Cao
 42. Nhứt Điểu
 43. Nhứt Điện
 44. Nhứt Điện 2
 45. Thọ Cao
 46. Hạo Hạo
 47. Yểu Yểu
 48. Sổ Bài
 49. Nam Kha Nhứt Mộng Thục
 50. Phổ Am
 51. Dục Thoát
 52. Linh Xa
 53. Nhứt Khứ
 54. Sầu Vân
 55. Thất Bảo
 56. Tây Phương
 57. Huyên Đường
 58. Phụ Hề
 59. Sầu Trường
 60. Phiêu Phiêu
 61. Mẫu Niên
 62. Mộng Đoạn
 63. Mật Trúc
 64. Viễn Quan
 65. Dương Tử
 66. Sơ Chước
 67. Gia Trì
 68. Tây Phương
 69. Nhất Khứ
 70. Sám Như Hoàn Trê
 71. Thành Trung
 72. Đình Tiền
 73. Loan Phòng
 74. Phao vi
 75. Nhứt Linh
 76. Ái Hà
 77. Án Dạ Hồng 1
 78. Án Dạ Hồng 2
 79. Án Dạ Hồng 3
 80. Tích nhựt
 81. Huyên Đường
 82. Lão Tử
CHƯƠNG IX: TÁN TRẠO
 1. Tru Thiết Trai Diên
 2. Uổn Tử Thành Trung
 3. Bát Hàn Bát Nhiệt
 4. Cơ Hỏa Yên Viêm
 5. Tượng, Mã, Đà, Lư
 6. Vương, Hầu, Tướng, Tướng
 7. Sân Tâm Bố Thí
 8. Nhị Thập Bát Thiên
 9. Cận Đại Thiên Triều
 10. Quốc Sĩ Triều Thần
 11. Võ Tướng Nhung Thần
 12. Học Cổ Cùng Kim
 13. Cát Ái Từ Thân
 14. Vũ Phục Hoàng Quan
 15. Hiếu Tử Hiền Tôn
 16. Nữ Đạo Ni Lưu
 17. Địa Lý Thiên Văn
 18. Tọa Mãi Hành Thương
 19. Phạm Pháp Tao Hình
 20. Mã Đạp Xa Thương
 21. Ẩm Huyết Nhự Mao
 22. Ngỗ Nghịch Da, Nương
 23. Đại Thí Môn Khai
 24. A Di Đà Phật
CHƯƠNG X: CÔ HỒN
 1. Cô Hồn
 2. Cát Tường
 3. Cô Hồn Phất Tử
CHƯƠNG XI: CHÚC THỌ
 1. Kim Thần
 2. Phật Công Đức
CHƯƠNG XII: KINH CHÚ
 1. Tâm Kinh
 2. Đoạn Nghi
 3. Vãng Sanh
CHƯƠNG XIII: HỒI HƯỚNG
 1. Hồi Hướng
 2. Dĩ Thử
PHẦN BỔ SUNG
 1. Bài Tán Tam Bảo
 2. Bài Khể Thủ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/03/201921:36(Xem: 11217)
Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wollongong, tiểu bang New South Wales, cho đến ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa chính thức dời về Canley Vale thuộc thành phố Fairfield. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere St, Canley Vale (bao gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, Canley Vale), Sydney, New South Wales với diện tích tổng quát là 3,600m2. Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình Thiên Ấn, Quảng Ngãi là quê hương của Thầy Trụ Trì Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phía dưới là sông Trà Khúc.
19/08/201503:35(Xem: 4451)
Trống là một trong những loại nhạc khí, thường làm bằng đá, cây, đồng, v.v…Xưa tại Ấn Độ dùng để báo thời gian, cảnh báo. Khi Đức Phật còn tại thế, dùng nó để tập họp chúng Tăng Bố tát, nghe pháp…Ngũ Phần Luật có ghi: “chư Tỳ kheo bố tát, chúng bất thời tập. Phật ngôn: nhược đả kiền chuỳ, nhược đả cổ…”.
31/03/201519:49(Xem: 19527)
“Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách Kinh thanh Phật hiệu hoán hồi khổ hải mộng trung nhơn”. Một làn khói trầm vương nhẹ, một lời kinh khuya sớm, một tiếng chuông rơi… đều làm cho tâm hồn ta nhẹ nhàng, thanh thoát, hướng thượng và quay về với nội tâm. Mỗi tôn giáo đều có những nghi thức và pháp khí hành lễ đặc thù, phù hợp với truyền thống và văn hóa của tôn giáo mình. Đạo Phật, gần hai ngàn năm gắn liền với Dân tộc chúng ta, cho nên những pháp khí, tiếng trống, tiếng chuông chùa… trở thành thân thương, gần gũi, quen thuộc với văn hóa Dân tộc và lắng đọng trong tâm hồn người Việt Nam.
10/06/201610:52(Xem: 2987)
Lễ Húy Nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 12 Tại Tu Viện Quảng Đức Từ ngày 05/07/2011 đến ngày 15/07/2011 TT Thích Nguyên Tạng trả lời phỏng vấn anh Quốc Việt SBS Radio www.quangduc.com
05/06/201319:31(Xem: 11321)
Từ “Công văn” trước đây được dùng trong công việc hành chánh của nhà nước gồm những văn kiện của các Bộ, Ty, Sở đối với chính quyền thuộc địa, hay dưới các chế độ quân chủ chuyên chế. Cho tới ngày nay không ai rõ từ này đã ảnh hưởng vào trong sinh hoạt Phật giáo từ lúc nào.
07/02/201107:40(Xem: 15200)
Ý nghĩa cận sự nam và cận sự nữ, cần được hiểu là những cư sĩ có niềm tin nơi Phật-Pháp-Tăng, trọn đời nguyện phụng sự Tam bảo, luôn luôn sống theo sự hướng dẫn của Tam bảo.
05/04/201319:40(Xem: 16453)
Cúng Đại Bàng là một nghi thức quan trọng trong lễ cúng Quá Đường mỗi buổi trưa ở các tự viện theo truyền thống Phật Giáo Đại Thừa, đặc biệt là mùa An Cư Kiết Hạ hằng năm. Theo lời thuật lại trong khế kinh, ngày kia Đức Phật đi du hóa gặp một con chim Đại Bàng bắt các loài chim nhỏ ăn thịt.
11/04/201311:29(Xem: 10917)
Cúng Quá Đường là một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong mùa an cư kiết hạ hay kiết đông của hàng đệ tử xuất gia. Năm nay, Canh Dần 2010, mùa An Cư Kiết Đông kỳ thứ 11 của Giáo Hội Úc Châu được tổ chức từ ngày 6 đến 16-7 năm 2010 tại Thiền Viện Minh Quang, ở thành phố Canley Vale, cách trung tâm thành phố Sydney 30 phút lái xe, người viết xin ghi lại đôi nét về lễ nghi quan trọng này để giúp quý Phật tử mới vào đạo hiểu thêm về nghi thức này.
03/04/201318:32(Xem: 4404)
Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức cũng như các giới tử cầu thọ giới pháp ở tại Âu Châu và ngoài Âu Châu.
08/04/201311:42(Xem: 9026)
Trong những ngày 2, 3, 4 tháng 9 năm 1983, Đại Giới Đàn Thiện Hòa được tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế, thuộc tiểu bang California tại Hoa Kỳ. Đây là Đại Giới Đàn đầu tiên tổ chức trên quy mô lớn kể từ năm 1975, khi người Việt tỵ nạn rời bỏ quê hương, tản mác khắp nơi trên thế giới.