Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Mục lục

03/01/201103:17(Xem: 1745)
Mục lục
Mục lục
CHƯƠNG I: TẨY UẾ
 1. Dương Chi
 2. Tào Khê Thủy
 3. Nhất Sái
 4. Bồ Tát
 5. Bình Trung
 6. Nhứt Đích Thanh Lương
CHƯƠNG II: CÚNG DƯỜNG
 1. Tán Lư Hương
 2. Chiên Đàn
 3. Diêu Thiên
 4. Tâm Nhiên
 5. Hương Tài
 6. La Liệt
 7. Giới Định
 8. Trầm Nhũ/Nhụ
 9. Hương Phần
 10. Hương Vân
 11. Bảo Đảnh
 12. Bảo Đảnh 2
 13. Cơ Tải
 14. Nhơn Duyên
 15. Giới Hương
 16. Đăng Hoa
 17. Hương Phù
 18. Hoa Quả
 19. Trí Đăng
 20. Thiên Trù
 21. Ngã Kim
 22. Thuyền Duyệt
 23. Thiên Trù Năng Trừ
CHƯƠNG III: TÁN PHẬT
 1. Đại Từ Di Đà
 2. Thiên Bách
 3. Di Lặc Phật
 4. Di Đà
 5. Bát Thập Bát Phật
 6. Tứ Bát Đoan Nghiêm
 7. Phật Diện
 8. Phật Thân
 9. Thiên Thượng
 10. Phật Từ
 11. Khể Thủ Qui Y
 12. Phật Qui Linh Thứu
 13. Đạo Tràng
 14. Phúng Kinh
 15. Tây Phương
 16. Lạc Bang
 17. Liên Trì
 18. Tử Kim
 19. Phật Thùy
 20. Xá Lợi
 21. Lạp Nguyệt
 22. Lục Niên
 23. Ngưỡng Nguyện
 24. Đại Từ Bi
 25. Không Hoa
 26. Tọa Bồ Đề
 27. Cửu Long
 28. Tứ Hoằng
 29. Tam Bảo
 30. Tam Bảo
 31. Lễ Thỉnh (An Vị)
 32. Quán Bỉ (Vía Di Đà)
 33. Lạc Bang
 34. Pháp Thân (Vía Di Lặc)
 35. Dược Sư
 36. Chuẩn Đề (Vía Chuẩn Đề)
 37. Tướng Hảo (Vía Chuẩn Đề)
 38. Phật Nhiếp
 39. Phật Nhiếp
 40. Thích Ca
 41. Dục Phật
 42. Nhứt Bát
 43. Ngũ Phương
 44. Thánh Đức Tùng Không
 45. Hoàn Kinh
 46. Tống Thánh
 47. Lễ Thích Tôn
 48. Khể Thủ
 49. Khể Thủ Tây Phương
CHƯƠNG IV: TÁN BỒ TÁT
 1. Quan Âm Linh Cảm
 2. Địa Tạng
 3. Quan Âm Bồ Tát
 4. Vi Đà Thiên Tướng
 5. Phổ Đà
 6. Hãi Chấn
 7. Thiện Tài Đồng Tử
 8. Thần Thông
 9. Quang Minh
 10. Thập Nhị Dược Xoa
 11. Quan Âm 3 Bồ Tát Văn Thù (Vía Văn Thù)
 12. Sát Trần (Vía Phổ Hiền)
 13. Phổ Hiền
 14. Thủ Trì (Vía Quan Âm)
 15. Địa Tạng (Vía Địa Tạng)
 16. Trí Huệ
 17. Chưởng Ốc
 18. Ốc Tiêu
 19. Diện Nhiên
 20. Quan Âm Đại Sĩ
 21. Quan Âm
 22. Thập Nhị Dược Xoa
 23. Thượng Như Sơn Điện
 24. Tây Trúc
 25. Giám Trai
 26. Niêm Hoa
 27. Tử Trúc
 28. Đông Tây
 29. Tối Thắng
CHƯƠNG V: TÁN CÚNG TỔ
 1. Sư dung
 2. Thanh Tịnh
 3. Thuyền Thất
 4. Kim Tích
 5. Không Hoa
 6. Kiến Văn
CHƯƠNG VI: CÚNG GIÁC LINH
 1. Giới Thân
 2. Tiêu Diêu
 3. Thuyền Đường
 4. Hàn Yên
 5. Tứ Đại
 6. Điện Cáo Giác Linh
 7. Thuyền Thất
 8. U Minh
 9. Tâm Nhiên
 10. Trầm Nhũ
 11. Trượng Thất
 12. Bát Trung
 13. Chơn Như
 14. Thiên Nhiên
 15. Niết Bàn
 16. Giác Linh
 17. Sắc Không
CHƯƠNG VII: TÁN THÁNH, THẦN
 1. Ngưỡng Bằng
 2. Dục Trượng
 3. Dương Dương
 4. Vi Đà
 5. Già Lam
 6. Nguyên Thần
 7. Quang Minh
 8. Vũ Lộng
 9. Khổng Bí
 10. Kim Liên
 11. Thành Hoàng
 12. Tứ Sanh
CHƯƠNG VIII: CÚNG HƯƠNG LINH
 1. Quang Lưu
 2. Qui Khứ
 3. Tam Thỉnh
 4. Tội Tùng
 5. Nhứt Điện
 6. Nhị Điện
 7. Tam Điện
 8. Sơ Trà Tiến
 9. Tái Trà Tiến
 10. Chung Trà Tiến
 11. Trà
 12. Trà 2
 13. Trà 3
 14. Lục Tự
 15. Sơn Bất Cao
 16. Sơn Trung
 17. Thủy Hướng
 18. Phụ Tử
 19. Vạn Cổ
 20. Thập Vạn
 21. Thiên Cổ
 22. Thiên Giang
 23. Bành Tổ
 24. Thanh Chỉ
 25. Càn Khôn
 26. Bạch Ngọc
 27. Dĩ Thử
 28. Thu Võ
 29. Kim Nhựt (dạ)
 30. Hoa Nghiêm
 31. Nam Kha Nhứt Mộng Đoạn
 32. Sám Văn
 33. Thất Bảo
 34. Cẩn Y
 35. Cẩn Y 2
 36. Sắc Hương
 37. Dục Trương
 38. Mạc Đạo (Viễn)
 39. Mạc Đạo (Cận)
 40. Thuyết Phá
 41. Sơn Bất Cao
 42. Nhứt Điểu
 43. Nhứt Điện
 44. Nhứt Điện 2
 45. Thọ Cao
 46. Hạo Hạo
 47. Yểu Yểu
 48. Sổ Bài
 49. Nam Kha Nhứt Mộng Thục
 50. Phổ Am
 51. Dục Thoát
 52. Linh Xa
 53. Nhứt Khứ
 54. Sầu Vân
 55. Thất Bảo
 56. Tây Phương
 57. Huyên Đường
 58. Phụ Hề
 59. Sầu Trường
 60. Phiêu Phiêu
 61. Mẫu Niên
 62. Mộng Đoạn
 63. Mật Trúc
 64. Viễn Quan
 65. Dương Tử
 66. Sơ Chước
 67. Gia Trì
 68. Tây Phương
 69. Nhất Khứ
 70. Sám Như Hoàn Trê
 71. Thành Trung
 72. Đình Tiền
 73. Loan Phòng
 74. Phao vi
 75. Nhứt Linh
 76. Ái Hà
 77. Án Dạ Hồng 1
 78. Án Dạ Hồng 2
 79. Án Dạ Hồng 3
 80. Tích nhựt
 81. Huyên Đường
 82. Lão Tử
CHƯƠNG IX: TÁN TRẠO
 1. Tru Thiết Trai Diên
 2. Uổn Tử Thành Trung
 3. Bát Hàn Bát Nhiệt
 4. Cơ Hỏa Yên Viêm
 5. Tượng, Mã, Đà, Lư
 6. Vương, Hầu, Tướng, Tướng
 7. Sân Tâm Bố Thí
 8. Nhị Thập Bát Thiên
 9. Cận Đại Thiên Triều
 10. Quốc Sĩ Triều Thần
 11. Võ Tướng Nhung Thần
 12. Học Cổ Cùng Kim
 13. Cát Ái Từ Thân
 14. Vũ Phục Hoàng Quan
 15. Hiếu Tử Hiền Tôn
 16. Nữ Đạo Ni Lưu
 17. Địa Lý Thiên Văn
 18. Tọa Mãi Hành Thương
 19. Phạm Pháp Tao Hình
 20. Mã Đạp Xa Thương
 21. Ẩm Huyết Nhự Mao
 22. Ngỗ Nghịch Da, Nương
 23. Đại Thí Môn Khai
 24. A Di Đà Phật
CHƯƠNG X: CÔ HỒN
 1. Cô Hồn
 2. Cát Tường
 3. Cô Hồn Phất Tử
CHƯƠNG XI: CHÚC THỌ
 1. Kim Thần
 2. Phật Công Đức
CHƯƠNG XII: KINH CHÚ
 1. Tâm Kinh
 2. Đoạn Nghi
 3. Vãng Sanh
CHƯƠNG XIII: HỒI HƯỚNG
 1. Hồi Hướng
 2. Dĩ Thử
PHẦN BỔ SUNG
 1. Bài Tán Tam Bảo
 2. Bài Khể Thủ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 95882)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
09/09/201015:41(Xem: 11259)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
29/05/201307:00(Xem: 7319)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 6732)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 8022)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 4379)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 33844)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 6532)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 8137)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 5016)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.