Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Các Bài Tán Cúng Hương Linh

06/02/202208:19(Xem: 3514)
Các Bài Tán Cúng Hương Linh
cu ba dao thi sau (12)

Các Bài Tán Cúng Hương Linh1-Quang Lưu

Quang Lưu xứ xứ u minh thất,
Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng,
Nguyện độ hương linh qui bổn quốc.
Cửu liên đài trực vãng Tây Phương.
Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát

Dịch nghĩa:

Nơi nơi ngục tối hiện hào quang
Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng
Nguyện độ hương linh về bổn quốc
Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương
Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát


2-Qui khứ lai hề qui khứ lai.

Qui khứ lai hề qui khứ lai.

Tây phương Tịnh độ bạch liên khai.
Nhứt trận hương phong xuy hốt đáo,
Hương hồn thừa thử bộ kim giai.

Dịch nghĩa:

Về đi thôi hãy về đi thôi
Tịnh độ Tây Phương sen nở rồi
Một thoáng hương bay liền đến chỗ
Hương hồn nương đó bước về thôi
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.


3-Phụ tử tình thâm chung hữu biệt,

Phụ tử tình thâm chung hữu biệt,
Phu thê nghĩa trọng dả phân ly.
Nhơn tình tợ điểu đồng lâm túc,
Đại hạn lai thời các tự phi.

Dịch nghĩa:

Cha con tình sâu rồi cũng biệt
Vợ chồng nghĩa nặng cũng xa lìa
Tình người tợ chim về rừng ngụ
Thời đến mỗi con tự nó bay

4-Mạc đạo Tây Phương viễn,

Mạc đạo Tây Phương viễn,
Tây Phương tại mục tiền.
Thủy lưu qui đại hãi,
Nguyệt lạc bất ly thiên.

Dịch nghĩa:

Đừng bảo Tây Phương viễn
Tây Phương trước mắt thôi
Nước xuôi về biển lớn
Trăng lặn chẳng lìa trơi


5-Mạc đạo Tây Phương cận

Mạc đạo Tây Phương cận,
Lâm hành thập vạn trình
Di Đà thùy tiếp dẫn,
Vô diệt, diệc vô sanh.

Dịch nghĩa:

Đừng bảo Tây Phương gần
Cách xa mười muôn dặm
Di Đà thường tiếp dẫn
Không diệt cũng không sanh


6-Nhứt điện mộng hoàng lương

Nhứt điện mộng hoàng lương,
Nhơn sanh bổn vô thường.
Nhứt triêu thương hải biến.
Như diệp thượng ngưng sương.

Dịch nghĩa:

Một chớp mộng hoàng lương
Cuộc đời vốn vô thường
Một mai thành dâu bể
Như lá đọng màn sương


7-Tiêu diêu chơn thế giới

Tiêu diêu chơn thế giới
Khoái lạc bảo liên đài
Hiệp chưởng Thế Tôn tiền.
Như Lai chân thọ ký.

Dịch nghĩa:

Tiêu diêu cõi lạc bang
An vui đài sen báu
Chấp tay lễ trước Phật
Như Lai thọ ký chân


8-Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp,
Huỳnh kim điện thượng lễ Như Lai.

Dịch nghĩa:

Ngọc trắng trước thềm nghe pháp diệu
Vàng ròng trên điện lễ Như Lai

9-Cẩn y tam thừa giáo,
Xướng tụng thất Như Lai.
Hương linh thừa Phật lực,
Thoát hóa bảo liên đài.

Dịch nghĩa:

Kính nương pháp ba thừa
Tán dương bảy Như Lai
Hương linh nhờ sức Phật
Thoát sanh sen báu đài


10-Ái hà thiên xích lãng,

Ái hà thiên xích lãng,
Khổ hải vạn trùng ba.
Dục thoát luân hồi khổ,
Tảo cấp niệm Di Đà.

Dịch nghĩa:

Sông ái sóng ngàn thước
Biển khổ vạn trùng ba
Khổ luân hồi muốn thoát
Mau sớm niệm Di Đà


11-Dĩ thử chơn ngôn thân triệu thỉnh,

Dĩ thử chơn ngôn thân triệu thỉnh,
Hưong linh bất muội diêu văn tri.
Trượng thừa Tam Bảo lực gia trì,
Thử (nhật, dạ) kim thời lai phú hội.

Dịch nghĩa:

Dùng chơn ngôn này đích thân thỉnh
Hương linh xa rõ vọng nghe hay
Nương sức gia trì của Tam Bảo
Hôm nay giờ này hãy về đây

12-Thu võ ngô đồng diệp lạc thời,
Dạ thê thê.
Triệu thỉnh Hương linh lai phú hội

Dịch nghĩa:

Khi lá ngô đồng mùa thu rụng
Lòng người cảm thấy buồn rười rượi
Mời thỉnh hương linh đến pháp hội


13-Nam kha nhứt mộng đoạn,

Nam kha nhứt mộng đoạn,
Tây vức cửu liên khai.
Hương linh qui Tịnh độ,
Hiệp chưởng lễ Như Lai.

Dịch nghĩa:

Mộng Nam Kha vừa phai
Chín sen Tây Vức nở
Hương linh về Tịnh độ
Chấp tay lễ Như Lai


14-Viễn quan sơn hữu sắc,

Viễn quan sơn hữu sắc,
Cận thính thủy vô thanh.
Xuân khứ hoa trường tại,
Nhơn lai điểu bất kinh.

Dịch nghĩa:

Xa trông núi có sắc
Gần nghe nước vô thanh
Xuân đi hoa còn mãi
Người đến chim chẳng kinh

15-Sơ chước tào khê thủy,

Sơ chước tào khê thủy,
Tam quỳnh Triệu Châu trà.
Nguyện tiềm hinh pháp vị,
Quy khứ Pháp Vương gia.

Dịch nghĩa:

Trước nấu nước Tào Khê
Trà Triệu Châu ba chén
Nguyện thấm nhuần vị pháp
Nhà Pháp Vương hướng về

California, 19-01-2022
Thích Chúc Hiền ( kính chuyển ngữ)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 597)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 625)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 666)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 1551)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
09/01/2022(Xem: 2435)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
29/12/2021(Xem: 2322)
Kiến Sơ chùa cổ bặt không ngôn Diện vách nhiều năm hướng nội tâm Cảm hoá thiền tăng trao kệ ngọc Thiền tông hưng khởi rạng trời Nam
11/12/2021(Xem: 5094)
Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên đàn nguyện kết nên. Đao Giới vót thành hình núi thẳm, Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên.
03/09/2021(Xem: 11253)
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) 1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần) 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần) 3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN: Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần) 5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần) Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện Tưởng bằng bí chú đắc oan linh Hà chơn bất thức trì niệm Luật Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)
12/08/2021(Xem: 20223)
Trầm nhủ chiên đàn giá mật luân Hương yên tài nhiệt phúng tường vân Nhơn ôn biến triệt tam thiên giới Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn.
10/08/2021(Xem: 2254)
Hiếu đồ cung tựu cảm buồn thương Thành kính dâng hương lễ cúng dường Tưởng niệm ân sư đền nghĩa cả Dốc lòng đảnh lễ thọ tâm tang
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,217,413