Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật

12/05/202016:20(Xem: 10484)
Hình ảnh Hồng Danh của 88 vị Phật
Hình ảnh
Hồng Danh của 88 vị Phật


Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh "Ngũ Thập Tam Phật " tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng" với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não.

Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói: "Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác". Đức Phật Thích Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ đức Phật Thích Ca cho đến đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tích nói: "Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ".

Về sau Ngài Từ Vân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều, nên dã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử có thể hằng ngày sám hối tội lỗi của mình.

HT. Thích Thiện Hoa


chua-niem-phat-minnesota-pho-quang-phat-01
Nam mô Phổ Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-pho-quang-phat-02
Nam mô Phổ Minh Phật
chua-niem-phat-minnesota-pho-quang-phat-03
Nam mô Phổ Tịnh Phật
chua-niem-phat-minnesota-da-ma-la-bat-chien-dan-huong-phat
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
chua-niem-phat-minnesota-chien-dan-quang-phat
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-ma-ni-trang-phat
Nam mô Ma Ni Tràng Phật
chua-niem-phat-minnesota-hoan-hy-tang-ma-ni-bao-tich-phat
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
chua-niem-phat-minnesota-nhut-thiet-the-gian-lac-kien
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật
chua-niem-phat-minnesota-ma-ni-trang-dang-quang-phat
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-hue-cu-chieu-phat
Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật
chua-niem-phat-minnesota-hai-duc-quang-minh-phat
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật
chua-niem-phat-minnesota-kim-cang-lao-cuong-pho-tan-ki
Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-dai-cuong-tinh-tan-dong-manh
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật
chua-niem-phat-minnesota-dai-bi-quang-phat
Nam mô Đại Bi Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-tu-luc-vuong-phat
Nam mô Từ Lực Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-tu-tang-phat
Nam mô Từ Tạng Phật
chua-niem-phat-minnesota-chien-dan-bien-trang-nghiem
Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
chua-niem-phat-minnesota-hien-thien-thu-phat
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật
chua-niem-phat-minnesota-thien-y-phat
Nam mô Thiện Ý Phật
chua-niem-phat-minnesota-quang-trang-nghiem-vuong-phat
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-kim-hoa-quang-phat
Nam mô Kim Hoa Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-cai-chieu-khong-tu-tai-luc
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-hu-khong-bao-hoa-quang-phat
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-luu-ly-trang-nghiem-vuong-phat
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-pho-hien-sac-than-quang-phat
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-bat-dong-tri-quang-phat
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-hang-phuc-chung-ma-vuong-phat
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-tai-quang-minh-phat
Nam mô Tài Quang Minh Phật
chua-niem-phat-minnesota-tri-hue-thang-phat
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật
chua-niem-phat-minnesota-di-lac-tien-quang-phat
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-thien-tich-nguyet-am-dieu-ton-tri
Nam mô Thiên Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-the-tinh-quang-phat
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-long-chung-thuong-ton-vuong
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-nhut-nguyet-quang-phat
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-nhut-nguyet-chau-quang-phat
Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-hue-trang-thang-vuong-phat
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-su-tu-hong-tu-tai-luc-vuong-phat
Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-dieu-am-thang-phat
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật
chua-niem-phat-minnesota-thuong-quang-trang-phat
Nam mô Thường Quang Tràng Phật
chua-niem-phat-minnesota-quan-the-dang-phat
Nam mô Quan Thế Đăng Phật
chua-niem-phat-minnesota-hue-oai-dang-vuong-phat
Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-phap-thang-vuong-phat
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-tu-di-quang-phat
Nam mô Tu Di Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-tu-ma-na-hoa-quang-phat
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-uu-dam-bat-la-hoa-thu-thang-vu
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-dai-hue-luc-vuong-phat
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-a-suc-ty-hoan-hy-quang-phat
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-vo-luongam-thanh-vuong-phat
Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-tai-quang-phat
Nam mô Tài Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-kim-hai-quang-phat
Nam mô Kim Hải Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-son-hai-hue-tu-tai-thong-vuong
Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-dai-thong-quang-phat
Nam mô Đại Thông Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-nhut-thiet-phap-thuong-man-vuong
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-thich-ca-mau-ni-phat
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
chua-niem-phat-minnesota-kim-cang-bat-hoai-phat
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-quang-phat
Nam mô Bảo Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-long-ton-vuong-phat
Nam mô Long Tôn Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-tinh-tan-quan-phat
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật
chua-niem-phat-minnesota-tinh-tan-hy-phat
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-hoa-phat
Nam mô Bảo Hỏa Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-nguyet-quang-phat
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-hien-vo-ngu-phat
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-nguyet-phat
Nam mô Bảo Nguyệt Phật
chua-niem-phat-minnesota-vo-cau-phat
Nam mô Vô Cấu Phật
chua-niem-phat-minnesota-ly-cau-phat
Nam mô Ly Cấu Phật
chua-niem-phat-minnesota-dung-thi-phat
Nam mô Dõng Thí Phật
chua-niem-phat-minnesota-thanh-tinh-phat
Nam mô Thanh Tịnh Phật
chua-niem-phat-minnesota-thanh-tinh-thi-phat
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật
chua-niem-phat-minnesota-sa-luu-na-phat
Nam mô Ta Lưu Na Phật
chua-niem-phat-minnesota-thuy-thien-phat
Nam mô Thủy Thiên Phật
chua-niem-phat-minnesota-kien-duc-phat
Nam mô Kiên Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-chien-dan-cong-duc-phat
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-vo-luong-cuc-quang-phat
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
chua-niem-phat-minnesota-quang-duc-phat
Nam mô Quang Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-vo-uu-duc-phat
Nam mô Vô Ưu Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-na-la-dien-phat
Nam mô Na La Diên Phật
chua-niem-phat-minnesota-cong-duc-hoa-phat
Nam mô Công Đức Hoa Phật
chua-niem-phat-minnesota-lien-hoa-quang-du-hy-than-thong
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật
chua-niem-phat-minnesota-tai-cong-duc-phat
Nam mô Tài Công Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-duc-niem-phat
Nam mô Đức Niệm Phật
chua-niem-phat-minnesota-thien-danh-xung-cong-duc-phat
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-hong-diem-de-trang-vuong-phat
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-thien-du-bo-cong-duc-phat
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-dau-chien-thang-phat
Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật
chua-niem-phat-minnesota-thien-du-bo-phat
Nam mô Thiện Du Bộ Phật
chua-niem-phat-minnesota-chau-trap-trang-nghiem-cong-duc
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-hoa-du-bo-phat
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
chua-niem-phat-minnesota-bao-lien-hoa-thien-tru-ta-la-tho-vuong
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
chua-niem-phat-minnesota-phap-gioi-tang-tha-na-di-da-phat
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

***
https://www.chuaniemphat.us/a245/hinh-anh-hong-danh-cua-88-vi-phat
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/08/2021(Xem: 2558)
Hiếu đồ cung tựu cảm buồn thương Thành kính dâng hương lễ cúng dường Tưởng niệm ân sư đền nghĩa cả Dốc lòng đảnh lễ thọ tâm tang
08/08/2021(Xem: 3472)
v Duy na xướng: Hiếu đồ tựu vị. Ai thành bài ban. Đảnh lễ tam bái – Quỳ – Phần hương – Thượng hương – Khởi thân đảnh lễ tam bái – Hồ quỳ. v Pháp ngữ vân: Ký tùy duyên nhi thuận tịch, nãi y pháp dĩ biếm truân. Cơ niên dư hoằng đạo chi xu, quy nhất lộ niết bàn chi cảnh. Ngưỡng lao đại chúng, đồng trợ chơn thuyên. v Cử tán: Tâm nhiên ngũ phận, Giới Định Tuệ hương. Giải thoát tri kiến chủ kiền thành, tịnh độ khởi căn nguyên. Diệp biến tam thiên, phụng hiến giác linh tiền. - Tiến Giác Linh Bồ Tát (tam xưng).
11/06/2021(Xem: 5710)
LỜI ĐẦU SÁCH Giáo pháp của Đức Phật đã được truyền đến khắp năm châu bốn bể và tại mỗi địa phương ngày nay, giáo lý ấy được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhằm phổ biến đến những người tin Phật có cơ hội hiểu rõ và đúng với chân tinh thần của đạo Phật. Đức Phật vẫn luôn dạy đệ tử của Ngài rằng: “Các ngươi tin ta phải hiểu ta, nếu tin mà không hiểu ta, tức hủy báng ta vậy”. Lời dạy ấy rất sâu sắc và có giá trị muôn đời cho những ai tìm đến giáo lý đạo Phật. Một hệ thống giáo lý rất sáng ngời trong tình thương, trí tuệ và giải thoát. Giáo lý đạo Phật là chất liệu dưỡng sinh trong cuộc sống tinh thần của người Phật tử. Vì thế, trước khi tin vào giáo lý, thiết tưởng cần phải hiểu rõ giáo lý ấy có thể giúp ta được những gì. Nếu không hoặc chưa rõ mục đích, chúng ta có quyền chưa tin và cũng không nên tin vội. Dầu lời dạy ấy là của những người thông thái, của các vị Thiên Thần hay ngay cả của chính đức Phật.
05/06/2020(Xem: 3363)
Cúi đầu đảnh lễ Như Lai, Chứng minh đệ tử ngày nay phát nguyền. Con xin đem dạ chí thiền, Thành tâm sám hối nghiệp khiên đã làm. Bởi xưa chưa rõ dạ phàm, Nên chi kết tạo dây oan cõi trần,
09/04/2020(Xem: 3561)
“Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm”, xây dựng ngôi Tam bảo, bao gồm hình thức và nội dung của cơ sở Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường. Qua đó, Trụ trì mới có cơ sở hành đạo, thi hành Phật sự, hóa độ chúng sanh, báo Phật ân đức.
31/12/2019(Xem: 12094)
Theo thông lệ hằng năm, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã quy định Khoá An Cư Kiết Đông 10 ngày, được tổ chức tại chùa Khánh Anh - Evry - Paris - Pháp quốc vào dịp đầu năm Dương Lịch. Thời tiết đã vào Thu, hoa lá đã chuyển màu, không mấy chốc nmùa Đông sẽ trở về trên xứ Âu Châu và thời gian chỉ còn hai tháng rưởi nữa là hết năm 2019. Bước qua năm 2020, nhưng đặc biệt Giao Thừa - Nguyên Đán Canh Tý sang năm rơi vào quý tuần tháng 01 năm 2020 tức là 24 & 25/01/ 2020. Cho nên Hội Đồng Điều Hành quyết định mở Khoá An Cư Kiết Đông bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 đến ngày 11 tháng 01 năm 2020, sớm hơn những năm trước, vì để thời gian cho các Bổn Tự chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Canh Tý.
31/07/2019(Xem: 7741)
Trong tiết trời giá lạnh của mùa đông xứ Úc, mùa Vu Lan lại trở về với những người con Phật trên khắp Năm Châu. Mùa Hiếu Hạnh nhắc nhở cho con cháu tưởng nhớ đến công ơn giáo dưỡng của ÔNG-BÀ-CHA-MẸ nên Lễ VU LAN cũng là Mùa BÁO ÂN ĐÁP NGHĨA, giáo dục đạo đức nhân sinh, xây dựng nếp sống THANH LƯƠNG tiến đến CHÂN-THIỆN-MỸ, góp phần tạo sự an lành trong gia đình và xã hội.
30/06/2019(Xem: 3148)
Mark Unno là vị tăng sĩ trong truyền thống Phật Giáo Tịnh Độ và cũng là Phó Giáo Sư dạy về Phật Giáo tại Đại Học University of Oregon, Hoa Kỳ. Ông là tác giả của cuốn sách “Shingon Refractions: Myoe and the Mantra of Light” [Những Tia Sáng Chân Ngôn Tông: Minh Huệ và Thần Chú Của Ánh Sáng], và ông cũng là chủ bút của Tạp Chí Buddhism and Psychotherapy Across Cultures [Phật Giáo và Tâm Lý Trị Liệu Xuyên Qua Các Nền Văn Hóa].
01/06/2019(Xem: 4870)
Kinh Phật căn bản là tuyển tập 13 bài kinh, trong đó 11 bài có xuất xứ từ kinh điển Pali và 2 bài thuộc kinh điển Đại thừa. Các bài kinh này, trong mười năm qua, tôi thường sử dụng trong các chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal do tôi hướng dẫn. Thay vì mang theo nhiều bài kinh riêng biệt, trong ấn bản này, tôi quyết định gộp chung thành một tuyển tập, theo đó người đọc tụng sẽ tiện sử dụng khi ngồi trên xe, lúc có mặt tại các Phật tích hoặc đọc tụng tại chùa hay tại tư gia. Kinh tiểu sử đức Phật giúp ta ôn lại cuộc đời đức Phật lịch sử qua năm giai đoạn: (i) Từ lúc đản sanh đến lúc lập gia đình, (ii) từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh, (iii) sáu tháng trải nghiệm hai pháp thiền của đạo sa môn và năm năm rưỡi tu khổ hạnh theo đạo Bà-la-môn, (iv) giác ngộ thành Phật nhờ phương pháp Bát chánh đạo do Phật khám phá, (v) truyền bá chân lý, cứu độ nhân sinh suốt 45 năm.
14/03/2019(Xem: 18030)
Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wollongong, tiểu bang New South Wales, cho đến ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa chính thức dời về Canley Vale thuộc thành phố Fairfield. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere St, Canley Vale (bao gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, Canley Vale), Sydney, New South Wales với diện tích tổng quát là 3,600m2. Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình Thiên Ấn, Quảng Ngãi là quê hương của Thầy Trụ Trì Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phía dưới là sông Trà Khúc.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,996,417