Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

8. Nghi Phản khốc

05/04/201319:08(Xem: 3272)
8. Nghi Phản khốc

Pháp Sự Khoa Nghi
( 3 tập)

Soạn dịch giả: THÍCH GIẢI HÒA

Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

--- o0o ---

TẬP III

DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

8. NGHI PHẢN KHỐC

(An linh)

* Tiết thứ làm nghi:

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

Xin mời tang quyến,

Đến trước linh đài.

Tất cả đều quỳ,

Đốt hương mặc niệm...

- CHỦ LỄ VỊNH:

Sống vốn khôn ngoan thác ấy linh,

Âm dương tụ tán phân minh,

Gia đường thiết lập nơi thờ tự,

Vong giả đi về nghe kệ kinh.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Dâng hương lên án cúng dường.

Cúi lễ vong linh ba lạy.

Tất cả thứ tự lại quì.

Một lòng chí thành làm lễ.

- CHỦ LỄ CỬ TÁN:

Lòng từ bình đẳng,

sức đạo vô biên.

Nay đứng trước linh diên,

Xưng dương bảo hiệu:

Nam mô Đa Bảo Như Lai,

Quảng Bác Thân,

Diệu Sắc Thân,

Cam Lồ Vương Như Lai.

Nam mô bạt già phạt đế.

Án bộ bộ đế rị, già rị đà rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

- CHỦ LỄ TUYÊN PHÁP NGỮ:

Tằng nghe rằng:

Sống thác lẽ tự nhiên,

như ngày tối có sáng;

Hợp tan là định luật,

như gió mây bất thường!

Nỗi đau lòng của con cháu,

Là sự quí trọng mẹ cha;

Vì đã sinh thân ba thước,

đầy đủ trăm xương.

Cha sinh mẹ dưỡng,

ơn đức khôn lường!

Giờ này lòng muốn tỏ tường,

Tiếc rằng thời không đợi vậy!

Than ôi!

Cha (mẹ)đà khuất bóng,

Con biết nhờ ai?

Một đi vĩnh biệt,

Muôn đời thương thay!

- TẢ BẠCH TIẾP:

Hôm nay lễ mọn đã bày,

Để tỏ thiên luân hiếu đạo

Xin nhờ Tôn chúng,

Triệu thỉnh vong linh.

Hương hoa thỉnh v.v...

- Nhất tâm triệu thỉnh ...

(các lời thỉnh đính sau)

Linh Tự Tại Bồ Tát.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Sơ hiến trà - Lễ ba lạy - Cùng quỳ.

- KỆ TRÀ:

Cá tâm vừa phá sóng,

Chim thức mới xé lồng,

Qua lại không dấu vết,

Biết đâu hỏi tin hồng?

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Phụng thực

Tụng:Biến thực, biến thủy ...

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ hai lạy – Cùng quì.

- KỆ TRÀ:

Thấy nghe sao ái ngại,

Vào ra những bồi hồi,

Khắc hình nhơn thuở trước,

Ân thân nghĩa một thôi!

- CHỦ LỄ XƯỚNG THIẾP:

Âm dương không hai lẽ,

Sanh tử có đôi đường.

Thiếp phản khóc một chương,

Đối linh tiền tuyên đọc.

Duy nguyện vong linh,

Mặc nhiên tịnh thính!

- TUYÊN THIẾP:

Giác Hoàng Bảo đàn.

Bổn đàn vì chánh độ cố linh,

Xin gởi thiếp văn triệu thỉnh.

A Di Đà Phật chứng minh!

Sa môn Thích ... phụng hành pháp sự.

Nay có tang chủ (tên họ)... cùng cả tang quyến ở xã ... huyện ... tỉnh ...

Đau lòng vì vong linh cố phụ (tên họ)... Pháp danh ... một vị hương hồn.

Nguyên sanh năm ... từ trần ngày ... tháng ... năm ...

Than ôi! Vong linh!

Trăng hôm hoa sớm,

Xứ lạ thảm thê.

Ải tối rừng mờ,

Thân cô lạnh lẽo!

Thương vì:

Hồn hồ điệp hãi hùng trong mộng.

Xót nỗi:

Kiếp phù du than khóc dưới đèn!

Nay nhờ Tôn chúng,

làm lễ an linh,

Có thiếp thỉnh linh,

lắng nghe tuyên đọc.

Từ đây:

Thần an tánh định,

hằng không ngại gió e mưa!

Giờ này:

Ba lượt trà dâng,

Một lò hương cúng,

Hãy xin hâm hưởng,

Lòng hiếu cháu con.

Nhờ công đức này,

Vãng sanh Tịnh Độ;

Bồ đề mau chứng,

Phật vị chóng thành.

Thiếp văn xin gởi,

Sứ giả âm dương.

Trao đến vong linh,

Cảm thông thâu chấp.

Nay, ngày ... tháng ... năm ...

Nay thiếp thỉnh.

Nhất Như Lai tâm.

- TẢ BẠCH XƯỚNG:

Á hiến trà - Lễ hai lạy - Cùng quì.

- KỆ TRÀ:

Có, không, hồn phưởng phất,

Hư, thật, mộng mơ màng,

Siêu độ nhờ Phật Pháp,

Trời Tây trổ sen vàng.

- TỤNG:

Vãng sanh thần chú ...

- HỒI HƯỚNG:

Nguyện tiêu ...

Nguyện sanh ...

- CHỦ LỄ XƯỚNG:

An linh lễ tất,

Hiếu sự viên hoàn,

Tất cả môn tang,

Lễ thành bốn lạy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/09/201015:41(Xem: 8497)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
29/05/201307:00(Xem: 5920)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 5440)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 6876)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 2850)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 30073)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 4965)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 6453)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 3609)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.
14/03/201921:36(Xem: 8748)
Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wollongong, tiểu bang New South Wales, cho đến ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa chính thức dời về Canley Vale thuộc thành phố Fairfield. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere St, Canley Vale (bao gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, Canley Vale), Sydney, New South Wales với diện tích tổng quát là 3,600m2. Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình Thiên Ấn, Quảng Ngãi là quê hương của Thầy Trụ Trì Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phía dưới là sông Trà Khúc.