Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nhất Nguyên Luận và Thể Cách Tri Nhận Tánh Không

13/08/201114:13(Xem: 6163)
Nhất Nguyên Luận và Thể Cách Tri Nhận Tánh Không

lotus_9NHẤT NGUYÊN LUẬN &
THỂ CÁCH TRI NHẬN TÁNH KHÔNG

Phổ Nguyệt

MỤC LỤC

I. Dẫn Nhập
II. Tánh Không

A. Tánh Không & Duyên Khởi Hay Thực Tại Giả Lập
1. Duyên Khởi Từ Vật Chất
2. Duyên Khởi Từ Vật Chất Đến Phi Vật Chất
a). Cảm Giác
b). Ý Thức
c). Cảm Xúc
d). Hành Động
e). Tưởng
f). Thức
B. Tánh Không & Giả Danh Hay Thực Tại Tùy Thuộc
III. Chuyển Thức Thành Trí

A. Tâm Thức Không Có Thật
B. Nhị Nguyên Tính
C. Chuyển Thức Thành Trí
1. Nhất Nguyên Tương Đối
2. Năng Sở Song Vong
IV. Từ Nhất Nguyên Luận Tới Thực Tại Tuyệt Đối

A. Nhất Nguyên Tuyệt Đối
B. Thực Tại Tuyệt Đối Hay Chân Lý Tối Hậu: Vô Thời Không
1. Không Gian
2. Thời Gian
C. Vài Thí Dụ
1. Trung Đạo hay Tánh Giác
2. Pháp Môn Bất Khả Tư Nghị
D. Các Loại Trí
1. Trí Phân Tích
2. Trí Phân Biệt
3. Trí Vô Phân Biệt
E. Truyện Nàng Bhadda
V. Phương Cách Thể Hiện Thực Tại

A. Rèn Luyện Thân Xác
1. Ăn Uống
2. Hoạt Động
B. Bồi Dưỡng Tình Cảm
C. Trau Dồi Trí Tuệ
1. Đối Với Thế Tục
2. Đối Với Tu Sĩ
a) Tri Nhận Thực Tại
b) Thể Hiện Thực Tại
b.1. Pháp Niệm Phật
b.2. Pháp Niệm Phật Bằng Ba Tự Tính
b.3. Pháp Niệm Chú
b.4. Pháp Thiền
VI. Kết Luận

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,219,956