Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Giải thoát đạo luận

03/05/201115:32(Xem: 14798)
Giải thoát đạo luận

GIẢI THOÁT ĐẠO LUẬN
VIMUTTI MAGGA

A-la-hán Ưu-ba-đế-sa (Upatissa) sáng tác
Lương Phù Nam, Tam Tạng Pháp Sư
Tăng-già-ba-la (Sanghapàla) Hán dịch

Thiện Nhựt chuyển dịch sang tiếng Việt
Montréal, Canada,
tháng 9-2003

giaithoat1-bia

giaithoat2-bia

Mục lục

PHẦN I: Bản dịch Việt văn

Phẩm 01: Nhân duyên
Phẩm 02: Giới
Phẩm 03: Đầu-đà
Phẩm 04: Phân biệt về Định
Phẩm 05
: Tìm gặp Thiện tri thức
Phẩm 06: Phân biệt về Tánh hạnh
Phẩm 07: Phân biệt về Hành xứ
Phẩm 08: Hành môn

Chi 1: Nhứt thiết nhập địa, các Thiền chi của Sơ thiền.
Chi 2: Nhị thiền đến Phi tưởng định, các Nhứt thiết nhập khác.
Chi 3: Mười Tưởng bất tịnh, mười Niệm.
Chi 4: Mười Niệm (tiếp theo)
Chi 5: Bốn Tâm vô lượng, Tứ đại, Tưởng chẳng khứng thức ăn.

Phẩm 09: Năm Thần thông
Phẩm 10: Phân biệt về Huệ
Phẩm 11: Năm Phương tiện

Chi 1: Ấm, Nhập, Giới, Nhân duyên.
Chi 2: Thánh
đế phương tiện.

Phẩm 12: Phân biệt về Đế.

Chi 1: Phân biệt trí, Khởi diệt trí, Quán diệt trí.
Chi 2: Trí biết sợ, Trí muốn giải thoát, Tương tự trí, Tánh trừ trí, Thánh trí,
Đạo trí, Quả trí.

PHẦN II: Tìm hiểu

Phần Tìm hiểu về Phẩm 01: Nhân duyên.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 02: Phân biệt về Giới.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 03: Đầu-đà.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 04: Phân biệt về Định.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 05: Tìm gặp Thiện tri thức
Phần Tìm hiểu về Phẩm 06: Phân biệt Tánh hạnh
Phần Tìm hiểu về Phẩm 07: Phân biệt Hành xứ.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 08: Hành môn.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 09: Năm Thần thông.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 10: Phân biệt Huệ.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 11: Năm Phương tiện.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 12: Phân biệt Đế.

Phần Tổng Kết.

Source: BuddhaSasana

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567