Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Giới Thiệu Đạo Phật

10/02/201115:14(Xem: 12896)
Giới Thiệu Đạo Phật

Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay
GIỚI THIỆU ĐẠO PHẬT

Peter Harvey - Mỹ Thanh dịch - Nhà Xuất Bản Hải Phòng 2008

gioithieudaophat_mythanh

MỤC LỤC
Chương 1: Lời giới thiệu.
Chương 2: Khái lược lịch sử Phật giáo.

Chương 3: Khái lược lịch sử Phật giáo (tiếp theo).

Chương 4: Phật pháp buổi đầu.

Chương 5: Những bài giảng đầu của Phật giáo.

Chương 6: Tam đế.

Chương 7: Những phát triển ban đầu của Phật giáo.

Chương 8: Những phát triển ban đầu của Phật giáo (tiếp theo).

Chương 9: Văn chương Bát nhã đáo bỉ ngạn.

Chương 10: Trường Du già hoặc Duy thức tông (Yogācāra).

Chương 11: Trường Du già hoặc Duy thức tông (Yogācāra) (tiếp theo).

Chương 12: Những bậc thánh thiện của Đại thừa - Con đường của Bồ Tát (Bodhisattva).

Chương 13: Phật học Đại thừa.

Chương 14: Lịch sử sau nầy và sự truyền bá Phật giáo.

Chương 15: Lịch sử sau nầy và sự truyền bá Phật giáo (tiếp theo).

Chương 16: Nhật Bản.

Chương 17: Thực tập của người Phật tử.

Chương 18: Thực tập của người Phật tử (tiếp theo).

Chương 19: Những thực tập của người Phật tử: Đạo đức.

Chương 20: Những thực tập của người Phật tử: Đạo đức (tiếp theo).

Chương 21: Những thực tập của người Phật tử: Đạo đức (tiếp theo và hết).

Chương 22: Thực tập của Phật tử: Thiền định và phát triển trí tuệ.

Chương 23: Thực tập của Phật tử: Thiền định và phát triển trí tuệ (tiếp theo).

Chương 24: Lịch sử hiện đại của Phật giáo ở Á châu.

Chương 25: Giành lại mảnh đất xưa.

Chương 26: Hội đoàn thần trí.

Chương 27: Phụ lục: Các tác phẩm kinh điển.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567