Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Con Đường Kim Cương Thừa Về Sự Tịnh Hóa

08/01/201110:50(Xem: 11576)
Con Đường Kim Cương Thừa Về Sự Tịnh Hóa

CON ĐƯỜNG KIM CƯƠNG THỪA VỀ SỰ TỊNH HÓA

LAMA THUBTEN YESHE.
Bản dịch Việt : Kiến Không
Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức, 1999
none
none

ConDuongKimCuongThuaVeSuTinhHoa_kienkhong
Phương pháp Yoga Heruka Vajrasattva
Gồm những giáo huấn Nhập Thất
LAMA THUBTEN YESHE
Lời nói đầu của
LAMA THUBTEN ZOPA RINPOCHE
Sưu tập, biên tập và chú thích bởi Nicholas Ribush
Nhà Xuất Bản Wisdom, 1995.
Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức, 1999.
Bản dịch Việt : Kiến Không.

NỘI DUNG

Lời nói đầu của nhà xuất bản Việt ngữ
Lời nói đầu
Lời tựa
Lới giới thiệu của người Biên Tập
Dẫn nhập
PHẦN 1: BÌNH GIẢNG CHÍNH
1 Tại sao và như thế nào chúng ta phải tịnh hóa
- Bốn sức mạnh đối trị
- Nghiệp
2 Quy y
- Quy y và phát Bồ đề tâm
- Quán tưởng đối tượng quy y
- Ba phương pháp quy y
3 Quy y bên trong và thiền định về tánh Không
- Sự thấu hiểu về tánh Không
- Phát Bồ đề tâm
- Thiền định “cái bình” : Bài tập thở chín vòng
4 Phương pháp Yoga thực sự
- Quán tưởng ban đầu
- Cúng dường Heruka Vajrasattva
- Quán đảnh nhập môn
- Cúng dường và ca tụng Heruka Vajrasattva
5 Sự tịnh hóa
- Trì chú
6 Những thực hành kết thúc
- Hồi hướng
PHẦN 2: NHỮNG GIÁO HUẤN VỀ ẨN TU
7 Chuẩn bị sẵn sàng cho việc ẩn tu
Các tiêu chuẩn đáp ứng với việc ẩn tu
Ẩn tu ở đâu ?
Khi nào bắt đầu ẩn tu
Một số chuẩn bị chung
Bạn ăn gì
Dọn dẹp sạch sẽ nơi ẩn tu
Chỗ ngồi thiền định
Xâu chuỗi
Xếp đặt bàn thờ
8 Các thời thiền định
Lịch trình hàng ngày
Ngay trước khi thiền
Bắt đầu thời thiền
Nói chung về các thời thiền
Sadhana
Trì chú
Hoàn tất thời thiền
9 Thêm một số khuyến cáo về sự ẩn tu
Giữa các thời thiền
Sự ẩn tu nói chung
Ẩn tu theo nhóm
Kết luận
PHẦN 3: NHỮNG BÀI THUYẾT PHÁP
10 Không có điều bất thiện nào không thể tịnh hóa hoàn toàn
11 Một quán đảnh nhập môn Heruka Vajrasattva
12 Bài giảng tóm lược về sadhana Vajrasattva
Sadhana
Câu hỏi và trả lời
Việc ẩn tu
Lễ Puja bằng lửa
13 Sự thực hành Vajrasattva và Tantra Yoga Tối Thượng
14 Những phẩm tính của Vajrasattva vốn có sẵn ở trong chúng ta
15 Hành động là tất cả
PHẦN 4: HERUKA VAJRASATTVA TSOK
16 Tsok là gì ?
17 Heruka Vajrasattva Tsok : Bài giảng thứ nhất
18 Heruka Vajrasattva Tsok : Bài giảng thứ hai
PHỤ LỤC
1 Phương pháp Yoga về Heruka Vajrasattva vinh quang tối thượng
2 Dịch và giải thích Thần Chú Một Trăm Âm
3 Thần Chú Một Trăm Âm (âm Tây Tạng)
CHÚ THÍCH
THUẬT NGỮ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567