Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Tướng Biểu Ký

08/04/201316:21(Xem: 2494)
Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Giới Tướng Biểu Ký

LUẬT TỨ PHẦN

TỲ KHEO GIỚI TƯỚNG

BIỂU KÝ

Nguyên tác: Luật sư HOẰNG NHẤT

Chứng nghĩa: HT. Luật sư THÍCH ĐỖNG MINH

Việt dịch: Tỳ-kheo THÍCH TÂM HẠNH
---o0o---

Mục Lục

Lời giới thiệu

Lời tựa

1- Bốn pháp Ba-la-di

2- Mươi ba pháp Tăng tàn

3- Hai pháp Bất định

4- Ba mươi pháp Xả đọa

5- Chín mươi pháp Đơn đề

6- Bốn pháp Đề-xá-ni

7- Một trăm pháp Chúng học

Bảy pháp Diệt tránh

Phụ lục : Nam Sơn đối trị hưng thiên

--- o0o ---

Nguồn: Diệu Huệ.

Trình bày: Anna

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn