Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kinh Pháp Bảo Đàn

12/08/201101:03(Xem: 7854)
Kinh Pháp Bảo Đàn


luc to hue nang

Lục Tổ Huệ Năng


KINH PHÁP BẢO ĐÀN
Tỳ Kheo Thích Duy Lực Dịch và Lược Giải
Từ ÂnThiền Đường, Santa Ana Xuất Bản 1992


Lời Dịch Giả

Pháp Bảo Đàn Kinh là một quyểnKinh chuyên hoằng Pháp Đốn Giáo của Thiền Tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng vàNgài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ tiếng và đã phổ biến trên thế giới.

Lục Tổ là người không biết chữ nhưng nói ra lờinào cũng đúng ý Phật. Tổ nói: Diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự. Nhưvậy người đọc nên được ý quên lời, chớ nên chấp lời nghịch ý. Như Lục Tổ nói:Nay ta gượng nói ra, khiến ông bỏ tà kiến, chớ hiểu theo lời nói, mới cho biếtít phần.

Chớ hiểu theo lời nói là chớ chấp lời mà nghịch ý;mới cho biết ít phần là được ý mà quên lời, nói được ý là phải đốn ngộ ý củaTổ, cũng là ý của Phật vậy. Phật nói: Sự suy lường phân biệt chẳng thể hiểuđược pháp này. Hễ nói đã chứng thì chẳng thể tỏ rõ cho người biết, nếu nóichẳng chứng thì thuyết lý chẳng thể liễu triệt, nên pháp đốn giáo này chẳngphải muốn người hiểu theo lời, cần phải tự tin, tự tu, tự chứng, tự ngộ mớiđược. Nếu chỉ dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường là trái với ý Tổ. Phật cónói: Như Lai dùng tất cả thí dụ để diễn đạt mọi việc thì được; nhưng chẳng thídụ nào có thể diễn đạt pháp này. Tại sao vậy? Vì tự tánh bất khả tư nghì, tâmtrí chẳng đến được. Vậy phải tin rằng: miệng luận bàn, tâm suy lường là việcchướng đạo vậy.

Đối với pháp thế gian thì dùng miệng luận bàn,dùng tâm suy lường có thể thấu hiểu được; với pháp xuất thế gian dùng miệng luậnbàn, dùng tâm suy lường lại càng xa với Đạo. Cổ Đức nói: Đối với việc này, cótâm chẳng thể cầu, vô tâm chẳng thể đắc, ngôn ngữ chẳng thể thông đạt, im lặngchẳng thể thấu suốt. Quyển Kinh này, mỗi phẩm đều có tỏ bày ý chỉ như thế, xinđộc giả tự xét kỹ xem! Nói tóm lại, PHÁP ĐỐN GIÁO này là khai thị cho người họcĐạo để y theo CHÁNH PHÁP tu hành cho đến đốn ngộ mà thôi.


Thích Duy Lực


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn