Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Viện Tăng Thống: Thông cáo báo chí ; Cung yết Pháp hiệu Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương

10/03/202406:32(Xem: 1568)
Viện Tăng Thống: Thông cáo báo chí ; Cung yết Pháp hiệu Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
___________________________
VĂN PHÒNG CHÁNH THƯ KÝ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Nhân Lễ tưởng niệm húy nhật Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), ngày 29 tháng giêng năm Giáp Thìn (nhằm ngày 09 tháng 03 năm 2024), Chư tôn đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống đã vân tập về Chùa Từ Hiếu, Quận 8 thành tâm tưởng niệm bậc Giáo hội Đạo sư, cử hành nghi thức suy tôn Đệ Lục Tăng Thống, kiện toàn nhân sự Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (HĐGPTƯ), Văn phòng Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

Tại Đại hùng bửu điện, trước Giác linh đài Đức Đệ ngũ Tăng Thống, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN, HĐGPTƯ đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, trì tụng bài kệ tựa Thủ lăng nghiêm phụng thỉnh Tam bảo, Lịch đại Tổ sư, Chư Thánh tử đạo, Hồn thiêng sông núi dân tộc, Lịch đại Tăng thống, Giác Linh Chư Tôn đức Hội đồng Lưỡng viện đồng chứng minh và gia hộ cho Phật sự được viên thành.

Hòa thượng Thích Minh Tâm, Nhiếp sự trưởng Nhiếp sự vụ Thanh niên phụng hành ý chỉ của Chư tôn Trưởng lão HĐGPTƯ công bố biên bản Tăng nghị ngày 02 tháng 03 năm 2024 tại Tổ đình Phật Ân (nhân tuần bách nhật Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ).

Y chỉ trên tinh thần Hiến chương GHPGVNTN, khâm thừa Quy chế Lược yếu, và các Quyết định của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư Ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống ấn ký ban hành trong giai đoạn ngài phụng hành sự ủy thác của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống chính thức điều hành Giáo hội. HĐGPTƯ Viện Tăng Thống nguyện tiếp nối chí nguyện của Lịch đại Tổ sư, Chư vị Tăng Thống, và Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ trong việc duy trì mạng mạch GHPGVNTN, hướng dẫn bốn chúng đệ tử học đạo và hành đạo giữa các cộng đồng thế tục mà không đi lạc ngoài Pháp và Luật được thiện thuyết bởi Đức Thế Tôn, được lưu truyền trong Tam Tạng Thánh Giáo. Để dòng sinh mệnh lịch sử của GHPGVNTN được kế tục, HĐGPTƯ Viện Tăng Thống bằng tinh thần hòa hợp, thanh tịnh nêu cao phẩm tính chánh hành, trực hành, nhu nhuyến hành, đồng khể thú trước bảo tòa Tôn sư thành kính tác bạch dâng tâm nguyện của tứ chúng, cung kính suy tôn Giác linh ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ đăng lâm bảo vị ĐỆ LỤC TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Tâm cung tuyên bảng Cung yết của HĐGPTƯ chính thức suy cử:

– Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước An đăng lâm pháp tịch Tăng Trưởng HĐGPTƯ Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

– Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thắng đăng lâm pháp tịch Chánh Thư Ký Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

– Hòa thượng Thích Minh Nghĩa đăng lâm pháp tịch Thủ Tòa Hoằng Giới.

– Hòa thượng Thích Thái Hòa đăng lâm pháp tịch Thủ Tòa Hoằng Giáo.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thắng cung kính tiếp nhận ấn tín của Viện Tăng Thống và chính thức cử hành nghi thức khai ấn.

HĐGPTƯ Viện Tăng Thống đảnh lễ Tam bảo, Lịch đại Tổ sư, Lịch Đại Tăng Thống, Chư tôn đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN đã viên tịch, nguyện tiếp nối sứ mạng:


“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc”.


Pháp lễ thành tựu viên mãn với nghi thức tuyên tụng tứ hoằng thệ nguyện, hồi hướng công đức.

Chùa Từ Hiếu Phật Lịch 2567
ngày 09-03-2024.
Trưởng Phòng Hành Sự
Thích Nguyên Lýthong cao-1thong cao-2vien tang thongvien tang thong-1

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
______________________

CUNG YẾT

Y chỉ Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất,

Phụng hành Quy chế lược yếu Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Văn phòng Viện Tăng Thống làm văn bản pháp quy cho cơ cấu tổ chức của HĐGPTƯ và Văn phòng Viện Tăng Thống GHPGVNTN giám sát và điều hành mọi sinh hoạt Pháp sự và Tăng sự của Giáo hội đã được chuẩn y qua quyết định số 02/VTT/HĐGPTW/CTK/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 2022. 


Khâm thừa quyết định số 03/VTT/HĐGPTW/CTK/QĐ, ban hành bởi đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống, ấn ký ngày 29 tháng 12 năm 2022 về việc thỉnh cử nhân sự Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống.

Phụng hành Cung yết Pháp hiệu Chư tôn Trưởng lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, ban hành bởi đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống, ấn ký ngày 25 tháng 04 năm Quý Mão.

Chiếu Biên bản Tăng nghị của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, vân tập tại Tổ đình Phật Ân ngày 02 tháng 03 năm 2024.

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG VIỆN TĂNG THỐNG GHPGVNTN
CUNG YẾT


Pháp hiệu Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương

Tăng trưởng: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước An, Chùa Hải Đức, Khánh Hòa.

Chánh Thư ký Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thẳng, Viện chủ Chùa An Linh, Quận 12, Tp.HCM (Sài Gòn).


A. PHÁP TỊCH QUỐC NỘI:

 1. Hòa thượng Thích Phước Trí, Trú trì Chùa Vạn Phước, Q.11, Tp.HCM (Sài Gòn).
 2. Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, Trú trì Chùa Giác Nguyên, Q.4, Tp.HCM (Sài Gòn), Thủ Tòa Hoằng Giới.
 3. Hòa thượng Thích Thái Hòa, Trú trì Chùa Phước Duyên, Tp. Huế, Thủ Tòa Hoằng Giáo.
 4. Hòa thượng Thích Minh Tâm, Viện chủ Chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai.
 5. Hòa thượng Thích Thiện Dương, Viện chủ Tổ đình Linh Sơn, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
 6. Hòa thượng Thích Hạnh Nguyện, Viện chủ Chùa Tân Chánh, Diên Khánh, Khánh Hòa.
 7. Hòa thượng Thích Minh Bảo, Trú trì Tịnh thất Hư Vân, Bà Rịa Vũng Tàu.
 8. Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Trú trì Chùa Từ Hiếu, Q.8, Tp.HCM (Sài Gòn).
 9. Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trú trì Tịnh thất Lộc Uyển, Hốc Môn, Tp.HCM (Sài Gòn).

B. PHÁP TỊCH QUỐC NGOẠI:

 1. Hòa thượng Thích Như Điển, Phương trượng Tổ đình Viên Giác, Hannover, Đức Quốc.
 2. Hòa thượng Thích Minh Đạt, Viện chủ Chùa Quang Nghiêm, Stockton, CA, Hoa Kỳ.
 3. Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Viện Chủ Chùa Phật-đà, San Diego, CA, Hoa Kỳ.
 4. Hòa thượng Thích Thiện Quang, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Calgary, Canada
 5. Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Viện chủ Chùa Phổ Đà, Ottawa, Canada.


Từ Hiếu Tự, Phật lịch 2567,
ngày 29 tháng Giêng năm Giáp thìn
(ngày 09 tháng 03 năm 2024)
Thừa Ủy nhiệm
Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương,
Chánh Thư Ký Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống
Tỳ-Kheo Thích Đức Thắng

Nơi nhận:
– Kính đệ trình Chư tôn Trưởng lão chứng tri
– Các Nhiếp Sự vụ, Phòng Hành sự, Ban Báo chí
(Y giáo phụng hành và Phổ biến)
– Lưu Hồ sơ Viện Tăng Thống


cung yet-01cung yet-2Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/02/2024(Xem: 1114)
Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, Người đã dấn thân vượt khó cầu xin Đức Phật cho phép Ni giới được xuất gia, hội nhập Tăng Đoàn, đã mở ra trang sử rạng ngời cho Ni giới ngày nay. Với lòng hoài niêm ân xưa, chư Ni miền Nam California chúng con hằng năm đều hân hoan, thành kính tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di.
07/02/2024(Xem: 2180)
Từ 1983 đến 1985 khi đang ở Singapore, bận bịu với chương trình nghiên cứu Phật giáo tại Viện Phát triển Giáo Trình, tôi được Tu viện Phật giáo Srilankaramaya và một số đạo hữu mời giảng bốn loạt bài pháp nói về một vài tông phái chính của Phật giáo. Các bài giảng được ưa thích, và nhờ các cố gắng của Ô. Yeo Eng Chen và một số bạn khác, chúng đã được ghi âm, chép tay và in ấn để phát miễn phí cho các học viên. Kể từ đó, các bài pháp khởi đi từ hình thức của các tập rời được ngưỡng mộ và cũng được tái bản. Sau đó, tôi nhận thấy có vẻ hay hơn nếu in ấn bốn phần ấy thành một quyển hợp nhất, và với vài lần nhuận sắc, xuất bản chúng để cho công chúng dùng chung.
31/12/2023(Xem: 1210)
Vào ngày 27/12/2023, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, Hoa Kỳ đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai mạc khóa tu thiếu nhi mùa Đông 2023. Khóa tu được tổ chức 4 ngày, từ ngày 27/12 đến ngày 30/12/2023. Tham dự khóa tu thiếu nhi mùa Đông năm nay có khoảng 200 thiếu nhi và đông đảo chư Ni; quý vị cha mẹ, anh chị phục vụ các công việc: hướng dẫn tu học, trang trí, âm thanh, truyền thông, nhiếp ảnh, ẩm thực, vệ sinh, trật tự v.v… Các em được chia thành 9 nhóm (theo lứa tuổi) và nhóm Sen Búp. Mỗi nhóm được quý Sư cô cùng các cô, các anh, các chị lớn phụ trách. Thời gian tu học và vui chơi mỗi ngày từ 08 giờ sáng đến 07 giờ tối.
30/12/2023(Xem: 1490)
Đoàn chư Ni và Phật tử Tu viện Huyền Không (San Jose, Hoa Kỳ), chùa An Lạc (Indianapolis, Hoa Kỳ) và chùa Đức Nguyên (Việt Nam) hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 01/11 đến ngày 20/11/2023 dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện và Ni sư Thích Nữ Viên Tâm.
15/11/2023(Xem: 971)
Khách mời: Dr. Minh Hoa Tạ (Hiệu Trưởng trường University of the West, Dr. Shakya (Trưởng khoa Tôn Giáo Học tại University of the West) và Thầy Thiện Trí (giảng viên giáo dục cộng đồng trường UWest). Chủ đề PG Hội Nhập ( ENGAGED BUDDHISM) là chủ đề mà trường University of the West đang hướng Phật Giáo vào đời sống ”hội nhập” khi mà các nước phương tây đang tìm về PG như hiện nay. Tăng-Ni và cư sỹ Phật tử cũng ưu tư rất nhiều cho các thế hệ trẻ kế tiếp đặc biệt là các giới trẻ lớn lên và sinh sống ở phương tây.
26/10/2023(Xem: 1938)
Sự hiện diện của rất nhiều người là từ bi tâm và sự cống hiến của họ đã chạm đến tâm hồn và cuộc sống của rất nhiều người. So sánh sự hảo tâm hào phóng, sự tu tập và thành quả nỗ lực của bạn, thực sự tôi chỉ là một con cá bé nhỏ. Nhưng thà làm một con cá nhỏ bé tung tăng ngâm mình trong suối nguồn từ bi, còn hơn là một con cá nhỏ bị rán trong chảo lửa giận dữ.
23/10/2023(Xem: 811)
Vào hôm thứ Hai, ngày 16 tháng 10 vừa qua đánh dấu Kỷ niệm 1.333 năm ngày Sáng lập triều đại Võ Chu (690-2023), triều đại mà vị nữ Hộ pháp Phật tử Hoàng đế Võ Tắc Thiên (武則天, 17 tháng 2, 624 - 16 tháng 12, 705) sáng lập tồn tại từ năm 690 đến năm 705, bà trở thành Nữ hoàng duy nhất được công nhận trong lịch sử Trung Quốc. Với danh tính Võ Chiếu (武曌) là bà tự sáng tạo ra, ví mình như mặt trời (nhật: 日), mặt trăng (nguyệt: 月) trên không trung (không: 空): (日+月+空=曌) và sự thống trị thế giới của bà. Đã có rất nhiều đấng nam nhi là Thiên tử (tianzi 天子), nhưng chỉ trong số họ được xưng là “nữ Thiên tử” (daughter of heaven). Vào ngày mồng 9 tháng 9 âm lịch (23/10/2023), đánh dấu Kỷ niệm ngày Sinh nhật (誕辰) lần thứ 1.399 (624-2023) của vị nữ Đại hộ pháp Phật tử Võ Tắc Thiên, Thụy hiệu: Tắc Thiên Thuận Thánh Hoàng hậu (則天順聖皇后), Tước hiệu: Thánh Thần Hoàng đế (聖神皇帝).
22/10/2023(Xem: 988)
Bài viết này được hạ bút viết với mục đích khơi dậy một cuộc thảo luận công khai, về các trường Đại học Phật giáo tại Hoa Kỳ. Các trường Đại học Phật giáo này cung cấp giáo dục về nghệ thuật tự do và các lĩnh vực chuyên môn, đồng thời sử dụng các phương pháp sư phạm truyền thống của Phật giáo, đã thử nghiệm theo thời gian. Bởi vì những trường Đại học Phật giáo này thường ít được công chúng biết đến, vì vậy tôi đã cung cấp thông tin về lịch sử của các ngôi trường Đại học Phật giáo này, chương trình học thuật và sự thành công về phương diện giáo dục, đã tạo ra trong khuôn viên của ngôi Đại
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567