Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điện Thư Phân Ưu kính gởi Ban Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

23/01/202205:52(Xem: 1921)
Điện Thư Phân Ưu kính gởi Ban Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Su ong Lang Mai-2022

letter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-new

Số 30-6/HĐĐH/HC/TT                                     Phật Lịch 2566, Sydney ngày 23/01/2022

THÔNG TƯ
V/v Tưởng Niệm Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


 Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính gởi quý Thiện hữu tri thức và Đồng hương Phật tử,

Thiền Sư, Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Húy thượng Trừng hạ Quang, tự Phùng Xuân, hiệu Nhất Hạnh, đời thứ 42 Lâm Tế Chánh Tông, thế hệ thứ 8 Pháp Phái Liễu Quán, Niên trưởng Trú trì Tổ Đình Từ Hiếu tại cố đô Huế, Khai Sơn Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế đã thâu thần thị tịch tại Thất Lắng Nghe, Tổ Đình Từ Hiếu vào lúc 00:00 giờ sáng ngày 22 tháng 01 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, trụ thế 95 năm và 71 hạ lạp.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một bậc long tượng thiền môn, là một Cao Tăng Phật Giáo của Việt Nam và thế giới, đã cống hiến trọn đời cho Đạo pháp và Dân tộc. Thiền Sư cũng là nhà Phật học lỗi lạc, một nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, một sứ giả hòa bình danh tiếng thế giới. Đặc biệt Thiền Sư Nhất Hạnh có công đưa pháp môn Thiền tập Chánh niệm vào thế giới Tây Phương, và hàng vạn  đệ tử  tại gia và xuất gia thọ ơn giáo dưỡng của Ngài.

Để tỏ lòng tri ân kính tưởng một bậc Cao Tăng Thạc Đức của Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới, mà nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử đã thừa hưởng ân đức giáo dưỡng của Ngài. Nay Hội Đồng Điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, thành tâm khuyến thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử, tùy nghi theo hoàn cảnh của từng tiểu bang trong thời gian diễn biến đại dịch Covid-19, mà thiết lễ Truy Niệm Công Đức của Cố Thiền Sư Đại Lão Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh.

Thành kính cầu nguyện Thiền Sư Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, chứng quả vô sanh và sớm hồi nhập Ta Bà, để tiếp tục công cuộc hóa độ chúng sanh.                                                                   

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

                                                                                               

TM. Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ

(Xem bản pdf có ấn ký)

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
suong_langmai

letter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-new


Số 31-6/HĐĐH/HC/PU                                     Phật Lịch 2566, Sydney ngày 23/01/2022


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Kính gửi: Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý vị,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan vô cùng xúc động khi nhận tin Thiền Sư Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, đời thứ 42 Lâm Tế Chánh Tông, thế hệ 8 Pháp Phái Liễu Quán, Niên trưởng Trú trì Tổ Đình Từ Hiếu tại cố đô Huế, Khai sơn Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế đã thâu thần thị tịch tại Thất Lắng Nghe, Tổ Đình Từ Hiếu vào lúc 00:00 giờ sáng ngày 22 tháng 01 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, trụ thế 95 năm và 71 hạ lạp.

Thiền Sư tân viên tịch một bậc long tượng thiền môn, là một Cao Tăng Phật Giáo của Việt Nam và thế giới, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni Việt Nam, đã cống hiến trọn đời cho Đạo pháp và Dân tộc. Thiền Sư cũng là nhà Phật học lỗi lạc, một nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, một sứ giả hòa bình danh tiếng thế giới. Đặc biệt Thiền Sư Nhất Hạnh có công đưa thiền phái Chánh Niệm vào thế giới Tây Phương, và hàng vạn  đệ tử  tại gia và xuất gia thọ ơn giáo dưỡng của Ngài.  

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan chúng tôi, thành kính phân ưu cùng Tăng đoàn Làng Mai và Môn đồ pháp quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh cố Thiền Sư Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, vì hạnh nguyện lợi tha, sớm hội nhập Ta Bà, để tiếp tục công cuộc hoằng pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

                                                                                               

TM. Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ

(Xem bản pdf có ấn ký)

 Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

 


su ong lang mai


letter_head_chuakhanhanh


Evry-Courcouronnes ngày 22 tháng 1 năm 2022

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Hội Đồng Điều Hành

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi chư Tôn Đức Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni Pháp Phái Tổ Đình Từ Hiếu - Thừa Thiên - Huế

Kính gởi chư Tôn Đức Tăng Ni Môn Đồ Pháp Quyến tại các Đạo Tràng Trên Thế Giới - Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam

- Đạo tràng Mai Thôn, Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Pháp

- Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu tại Đức

- Tu viện Thanh Sơn, Lộc Uyển, Bích Nham, Mộc Lan tại Hoa Kỳ

- Viện Phật học Ứng dụng Châu Á tại Hồng Kông

- Tu Viện Vườn Ươm - Làng Mai tại Thái Lan

- Tu viện Nhập Lưu tại Úc Đại Lợi

- Tu viện Bát Nhã, Ni xá Diệu Trạm và Trạm Tịch tại Việt Nam.

Kính bạch quý Ngài

Kính thưa quý Vị,

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu nhận được Cáo Phó từ Tổ Đình Từ Hiếu, Đạo Tràng Mai Thôn và Tu Viện Vườn Ươm - Làng Mai Thái Lan tin rằng : Trưởng Lão Hoà Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, pháp danh Trừng Quang, pháp tự Phùng Xuân Niên Trưởng Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu và Khai Sơn các Tu Viện Mai Thôn trên Thế giới.

Khánh sanh năm Bính Dần (1926) tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đạo thọ 80 năm

Hạ Lạp 72 năm

Trụ thế 96 năm.

Đã thâu thần tịch vào lúc 1:30 giờ ngày 22 tháng Giêng năm 2022, (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Thất Lắng Nghe, Tổ đình Từ Hiếu - Thừa Thiên - Huế - Việt Nam.

Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 8h00 ngày 23.01.2022 (21.12 Tân Sửu)

Lễ Trà Tỳ vào lúc 07h00 ngày 29.01.2022 (27.12 Tân Sửu).

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vô cùng thương kính tiếc một Vì Sao Bắc Đẩu trời Âu Á, một Thạch Trụ Tòng Lâm, một Danh Tăng Đương Đại của Phật Giáo Việt Nam & Thế Giới đã xa rời trần thế, về với chân như.

Tăng Ni Phật Tử Âu Châu, đồng nhất tâm kính nguyện Ngài tự tại cõi Vô Tung, sớm dạo bước Ta Bà, nguyện lớn không cùng tận, rộng độ khắp chúng sanh.

Thành kính phân ưu sự mất mát lớn lao này đối với Môn Phái Tổ Đình Từ Hiếu-Huế và toàn thể môn đồ pháp quyến Mai Thôn trên khắp thế giới. Đồng kính chúc quý vị vô lượng phước lành, Tang sự viên thành.

Thành viên của GHPGVNTNAC, các chùa, các tự viện xin tùy nghi tổ chức những nghi lễ cầu nguyện cho Hòa Thượng Thiền Sư từ nay cho đến 49 ngày để thể hiện tình Linh Sơn Pháp Lữ khi Ngài đã rời xa nơi trần thế.

Nam Mô Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma ha tát.

Nhất tâm đảnh lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế, Liễu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trú Trì, Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Huý Thượng Trừng Hạ Quang, Tự Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư, Nguyễn Công Hoà Thượng Giác Linh.

T.m Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt                        Hòa Thượng Thích Như Điển

 

(Xem bản pdf có ấn ký)

Đệ Nhất Chủ Tịch                                           Đệ Nhị Chủ Tịch

8, rue François Mauriac. 91000 Evry-Courcouronnes. France. Tél : +33164935556 - +33770073399.

E-mail : thichquangdao@ khanhanh.frsu ong lang mai-50

letterhead-canada

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

    Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Viên Tịch

 

Kính gửi: Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa Môn Đồ Pháp Quyến của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh,

 

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada nhận được ai tín:

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, Húy thượng Trừng hạ Quang, tự Phùng Xuân, hiệu Thích Nhất Hạnh, đời thứ 42 dòng Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ 8 dòng Thiền Liễu Quán - Trú Trì Tổ Đình Từ Hiếu tại Thừa Thiên-Huế, đã thâu thần thị tịch vào lúc 00 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Tổ Đình Từ Hiếu, trụ thế 95 năm, 71 hạ lạp.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một trong những bậc thầy tâm linh có ảnh hưởng lớn trên thế giới trong thời hiện đại. Thiền Sư cũng là nhà thơ, nhà văn, nhà văn hóa, học giả nổi tiếng thế giới, với hơn 120 tác phẩm được dịch sang hơn 40 thứ tiếng trên thế giới. Thiền Sư là người đã nỗ lực không ngừng truyền bá Phật Pháp và pháp môn Chánh Niệm vào thế giới Tây Phương, có hơn 1,000 đệ tử xuất gia và hàng triệu đệ tử tại gia.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viên tịch là một mất mát lớn lao đối với Môn Đồ Pháp Quyến của Ngài và đối với Tăng tín đồ Phật Giáo Việt Nam nói chung.

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Cao Đăng Phật Quốc; đồng thời thành kính phân ưu cùng Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ottawa, Canada, ngày 22 tháng 1 năm 2022

TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada

 (Xem bản pdf có ấn ký)

 Tỳ Kheo Thích Bổn Đạt
su ong nhat hanh 2


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
COUNCIL OF MANAGEMENT
CENTRAL OFFICE
4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |   Tel.: (714) 548-4148


 Phật Lịch 2565                                                                                                                         Số 49/HĐĐH/TT/CT


THÔNG TƯ

Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, quý Cư sĩ thành viên, các cơ sở tự viện thuộc GHPGVNTNHK, Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

Trích yếu: V/v tổ chức Lễ Tưởng Niệm Đại lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK vừa nhận được tin Đại Lão Hòa Thượng húy thượng TRỪNG hạ QUANG, tự PHÙNG XUÂN, hiệu NHẤT HẠNH, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 42, Pháp phái Liễu Quán đời thứ 8, trụ trì Tổ đình Từ Hiếu – Huế, khai sơn Đạo tràng Mai Thôn Pháp quốc, đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 01:30 sáng ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm 20 tháng 12 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Từ Hiếu; trụ thế 96 năm, 70 hạ lạp.

Đại lão Hòa thượng là bậc long tượng kỳ túc của Phật giáo Việt Nam, nguyên Giám học Phật Học Đường Nam Việt, đồng sáng lập Viện Cao đẳng Phật học Sài-gòn (tiền thân của Viện Đại học Vạn Hạnh), Chủ bút nguyệt san Phật Giáo Việt Nam (thuộc Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam), Chủ bút tuần san Hải Triều Âm (cơ quan ngôn luận của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN), thành lập trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội và nhà xuất bản Lá Bối. Ngoài những đóng góp to lớn về văn hóa giáo dục, Đại lão Hòa thượng cũng đã cống hiến cho văn học Phật giáo, văn học nước nhà và văn học thế giới hàng trăm tác phẩm giá trị, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng về Thiền học đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ. Về sự nghiệp hoằng pháp, Đại lão Hòa thượng đã khai sáng Dòng Tu Tiếp Hiện, thành lập Đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và hàng chục tu viện theo dòng Thiền Làng Mai tại nhiều quốc gia trên thế giới, thu nhận và cảm hóa hàng triệu thiền sinh Việt Nam và ngoại quốc khắp năm châu. Không chỉ trong vai trò một Thiền sư, nhà văn hóa, nhà thơ, nhà văn lỗi lạc, Đại lão Hòa thượng cũng là nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng rất lớn với cộng đồng quốc tế trong việc kêu gọi chấm dứt bạo động, chiến tranh, cải cách xã hội, giảm thiểu sử dụng tài nguyên thiên nhiên để bảo vệ môi trường xanh cho trái đất.

Tri ân và kính tiếc bậc Thầy kỳ vĩ của nhiều thế hệ Tăng Ni tín đồ Phật giáo Việt Nam và thế giới, toàn thể thành viên GHPGVNTNHK, nhất tâm đảnh lễ Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch, và xin thành kính phân ưu cùng chư tôn đức Tăng Ni Sơn môn Từ Hiếu, Tăng thân Làng Mai và môn đồ pháp quyến khắp toàn cầu.

Giáo Hội kính mong chư tôn đức Giáo Phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni tùy hoàn cảnh sở tại thiết lễ cầu nguyện và truy niệm công đức lớn lao mà Cố Đại Lão Hòa Thượng đã một đời cống hiến cho Đạo Pháp, Nhân loại và Dân tộc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nay thông tư,

California, ngày 22 tháng 01 năm 2022,
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
Chủ tịch,
(Xem bản pdf có ấn ký)
Sa Môn Thích Tín Nghĩa 

 

su ong lang mai-51


Cung tien Thien Su Nhat Hanh
***

Dien thu phan uu_chua phap bao
***


2_Dien Thu Phan Uu_Su Ong Lang Mai

****


Thong bao Le tuong niem TS Thich Nhat Hanh
****

facebook

youtubeGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 1630)
Phật tử Hoàng Đức Thành, pháp danh Tâm Đức sinh năm 1975 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991. Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa năm 2004. Hiện đang làm Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Khoa Nội Tiết tại Bệnh viện Quân Y Hoa Kỳ Walter Reed tại Bethesda, Maryland. Ông cũng chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cho Hải quân và Lục quân Hoa kỳ (US Navy & Army). Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Tâm Đức là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử của Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Washington D.C., từ năm 1993 đến nay (2017). Bác sĩ phụ trách hướng dẫn Phật pháp cho các anh chị em trong GĐPT và các chương trình nhạc Lễ và chương trình văn nghệ ở chùa Giác Hoàng và các chùa lân cận. Từ những sinh hoạt này, Bác sĩ Tâm Đức đã viết nhiều nhạc phẩm để phổ biến cái hay cái đẹp của lời Phật dạy trong đời sống, đến nay đã có nhiều Album nhạc phát hành để cống hiến cho cộng đồng Phật giáo. (nghe nhạc của Bác Sĩ Tâm Đức)
05/09/2022(Xem: 350)
Hòa thượng Thích Liễu Minh, tên thật là Lê Văn Hiến, Pháp danh Thị Huyền, Pháp tự Liễu Minh, hiệu Trí Hải, sinh ngày 7/3/1934 (nhằm ngày 3/2 năm Giáp Tuất), tại thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình (tức tỉnh Bình Định ngày nay).
24/08/2022(Xem: 547)
Hòa thượng thế danh Nguyễn Ngọc Khiết, Pháp danh Nguyên Quang, Pháp tự Thích Tín Đạo, bút hiệu Ngân Thanh; thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 44. Hòa thượng sinh năm Bính Tuất (1946) người làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Ngọc Chút pháp danh Nguyên Đại, thân mẫu là cụ bà Hồ Thị Mài pháp danh Nguyên Khiết. Thầy sinh ra trong một gia đình mộ đạo và là em út của 5 chị anh. Trong đó có vị vừa là bào huynh vừa là pháp huynh là Hòa thượng Thích Lưu Thanh.
17/08/2022(Xem: 1231)
Thành kính cáo bạch Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng THANH hạ HUYỀN Thành viên Hội đồng Tăng-già Bản thệ, Ân sư GĐPT Việt Nam Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên GHPGVNTN Nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Tăng-già Bản thệ Nguyên Trưởng ban Ban thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam thuận thế vô thường thị tịch vào lúc 05h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 07 năm Nhâm dần). Trụ thế : 78 năm, 57 giới lạp. Tang lễ Đức Trưởng lão Hòa thượng được cung kính cử hành tại Quảng Hương Già Lam, 498/11 đường Lê Quang Định, phường 01, quận Gò Vấp. Lễ cung thỉnh báo thân nhập kim quan: vào lúc 18h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 07 năm Nhâm dần). Lễ phụng tống kim quan trà tỳ: vào lúc 06h00 ngày 21 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 24 tháng 07 năm Nhâm dần).
13/08/2022(Xem: 805)
Nguyên trinh lồng lộng bóng trăng Lăng Già Cao vời Bát nhã thuyền qua lặng lờ Mãn vui cõi tạm đợi chờ Chân Như Giác tìm phương tiện đến nơi Bồ Đề Huyền đạo hướng về Phật tổ tông Pháp thế học văn thông tinh tế Không hữu cùng một thể lý đồng Thiền sư Mãn Giác không huyền không.
11/08/2022(Xem: 1009)
Chiều ngày 12-7- Nhâm Dần (9-8-2022), tại chùa Minh Châu, tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Minh Châu, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhập kim quan. Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Phổ Hóa; Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Ni trưởng Thích nữ Thông Thuận, Chứng minh Phân ban Ni giới; Ni trưởng Thích nữ Diệu Vân, Trưởng phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự cầu nguyện.
02/08/2022(Xem: 828)
Giáo sư Jonathan C. Gold dạy về các bộ môn tôn giáo Ấn Độ và Tây Tạng, và nghiên cứu của ông tập trung vào các truyền thống tri thức Phật Giáo Phạn và Tạng ngữ đặc biệt các lý thuyết về sự giải thích, chuyển dịch, và học tập. Cuốn sách gần đây của ông, “Paving the Great Way: Vasubandhu’s Unifying Buddhist Philosophy” [Xây Đường Lớn: Triết Lý Phật Giáo Nhất Quán Của Ngài Thế Thân]
27/07/2022(Xem: 776)
Thiếu thời mộ Phật kết thiền âm Nương chốn già lam thoát khỏi trần Học đạo tinh cần dương chánh pháp Tu tâm dõng mãnh độ mê thần Kế thừa ấn tổ xây bờ thiện Dắt dẫn môn sinh hướng cõi chân Giới thể tinh nghiêm đèn tuệ sáng Hương thơm đức hạnh toả xa gần
20/07/2022(Xem: 3865)
Cáo Phó Lễ Tang: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,532,549