Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phật Thành Đạo (thơ)

20/01/202113:24(Xem: 379)
Phật Thành Đạo (thơ)
Duc-Bonsu-thanhdao

 PHẬT THÀNH ĐẠO


Bốn chín ngày đêm nhập định thiền
Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng
Thân tâm khế hợp điều hơi thở
Ý tứ hài hoà quán pháp duyên
Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng
Mẫn khai đạo lực giải tan phiền
Sao mai một sớm ngời soi chiếu
Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
 
Đạo huyền tuyên thuyết khắp nơi nơi
Trải rộng bi tâm đến mọi loài
Hoá độ sinh linh lìa nẻo khổ
Truyền trao bảo tạng chiếu trùng khơi
Mang niềm hỷ lạc gieo trăm ngả
Chuyển ánh quang minh diễn vạn lời
Thắp sáng tâm nguyền khai giác lộ
Trời người kính ngưỡng hướng lòng soi...!
  

California, 15-01-2021
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)
Phat_thanh_dao

Họa:

  
CẢM NIỆM PHẬT THÀNH ĐẠO
 
Sổ tức bình tâm nhập tĩnh thiền
Bồ đề thọ hạ tại rừng thiêng
Chim ca thánh nhạc lòng hoan sướng
Trời rải hoa tươi ý sạch phiền
Ngũ ấm tịnh thông thành đại trí
Sao mai ló dạng rõ mầu _huyền
Ca Tỳ từ đó khai nguồn pháp
Lục đạo muôn đời kết thiện duyên
 
Thiện duyên mãi kết khắp nơi nơi
Lục đạo từ nay ý tỏ ngời
Bát chánh thường huân tâm hết tối
Tứ cần nhiếp quán ý rạng ngời
Quang minh phổ chiếu tam thiên giới
Hỷ lạc mãn viên khắp đất trời
Đuốc tuệ từ nay soi vạn nẻo
U minh chuyển hóa vượt mờ khơi
 

Chùa Lầu-Duy Xuyên, 15-01-2021
Lũy Tre Xanh-Thích Như Giải (cảm họa)
 


phatthanhdao
THỊ HIỆN
( KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO (8-12 ÂL) )
 
Vì thương khắp chốn ứng khai thiền,
Dắt thảy người trời đến cõi thiêng…
Bổn pháp không sanh mà tải đạo,
Chơn thường chẳng diệt vẫn gieo duyên. (*)
Yêu ma cảm phục nào đâu chướng!
Oán tặc hàm ân rõ hết phiền.
Hạt giống kinh thâm hằng diệu trải
Mờ mê tỉnh giác phát tâm huyền.
 
Tâm huyền diệu dụng khắp muôn nơi
Cảm hoá quần sinh giữa nẻo đời.
Bảo tạng truyền lưu người hiểu rõ,
Tinh thần quán chiếu lý hoài khơi.
Viên dung tự tánh đâu còn kệ!
Sáng tỏ chân như vốn chẳng lời…
Bát Nhã từ bi hằng phổ độ,
Theo loài hưởng phúc, Phật ngời soi.
 
17/1/2021
Minh Đạo (kính hoạ)
 
---------------------------
(*) Chân thường 眞常
Chân thật và thường hằng; biểu hiện của niết-
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 71685)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
20/01/202113:17(Xem: 290)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
20/01/202104:55(Xem: 426)
Bồ Tát Hộ Minh khi ở trên cung trời Đâu Suất, đã quan sát thấy nơi dục giới cõi Ta bà, nhất là nơi Ấn Độ với rất nhiều mối Đạo, phân chia giai cấp trầm trọng, để hòng nô dịch, bóc lột và cai trị người dân, họ chạy theo Ngũ Dục (Tài, sắc, danh, ăn, ngủ) khiến con người bị thiêu đốt bởi lục dục thất tình tiêu cực của chính bản thân mình. Vì vậy, lòng bi mẫn vô lượng thúc giục Bồ Tát Hộ Minh đản sinh vào hoàng tộc Tịnh Phạn vương (trở thành Thái Tử Tất Đạt Đa). Với cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, nhưng rồi cũng vì lòng Từ bi khi thấy, biết được “sanh. già, bệnh, chết” đang hoành hành gây khổ đau cho thế gian này, nhưng chưa ai giải cứu được, cả vua cha cũng đành bất lực. Ngài đành giả từ hoàng cung, để vào rừng sâu “tìm chân lý”. Mục đích đặc biệt là để “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” tức là “Mở bày cho mọi người sáng tỏ được tri kiến Phật”.
16/01/202120:21(Xem: 729)
Cùng nhau dâng lòng kính ngưỡng sâu xa đến Bậc Giác Ngộ ( đầy trí tuệ, vị tha nhân ái , một con người lịch sử nhưng siêu việt và sáng ngời như một vầng Nhật Nguyệt !) Kính xin mượn những vần thơ cuối trong lời cảm bạt của tác phẩm MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT do HT Giới Đức ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh ) viết về cuộc đời của Đức Thế Tôn.....để diễn tả lại nỗi rạo rực dạt dào đang như bừng cháy trong lòng tôi và tôi chỉ biết rằng .... dường như Ngài đang hiện trên không và đang trao cho tôi một gia tài trân bảo như Ngài đã trao cho Tôn Giả La Hầu La khi Tôn giả thọ cụ túc giới lúc 20 tuổi .....và tôi đã quỳ sụp lạy và đảnh lễ Ngài mà nước mắt dâng trào ....
13/01/202120:50(Xem: 668)
Kính đảnh lễ Đấng Vô Thượng Toàn Giác Sau sáu năm khổ hạnh tìm Đạo Vô Sanh, Trọn bốn chín ngày Thiền định...Đạo quả viên thành Ánh sao mai vừa mọc ... trái đất chấn động!
31/12/202020:05(Xem: 538)
Chùa Hạnh Nghiêm là nơi trú xứ tu học yên bình của chư Ni trẻ, nằm biệt lập khiêm nhường bên trong khuôn viên rộng lớn, trong đó còn có chùa Trí Nghiêm dành riêng cho chư Tăng như một chỗ dựa tinh thần to lớn và che chở, dìu bước nhau trên bước đường tu học ( ảnh 1, và ảnh chánh điện chùa Hạnh Nghiêm ).
06/10/202017:14(Xem: 1637)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
27/03/202006:27(Xem: 1512)
Muốn thành một vị Phật, một người tu hành phải trải qua ba nguyên tắc đào luyện tu tập; nếu không hoàn thành ba nguyên tắc này thì người đó dù ở địa vị nào ở cấp bực nào đem xét nghiệm thì sẽ nhận biết họ không bao giờ được thành Phật.
28/02/202012:08(Xem: 2422)
Cõi trời Đâu Suất Bồ Tát giáng trần Khi quán Sa Bà nhân duyên hội đủ Hoàng hậu Ma Da nằm mộng đêm đó Thấy Voi Sáu ngà nhập ở bên hông
02/01/202006:48(Xem: 2057)
Một sáng tinh sương ..... Đức Thế Tôn thành đạo . Phiền não đoạn tận, chiến thắng ma quân , Ánh sáng Giác Ngộ lan tỏa đến tha nhân Gieo rắc niềm tin ...khổ đau được chuyển hoá !