Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nhớ Ngày Thành Đạo (thơ)

20/01/202113:17(Xem: 1705)
Nhớ Ngày Thành Đạo (thơ)
thich minh theNhớ Ngày Thành Đạo.

Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh.
Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn.
Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn,
Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà.
Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí.
Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên.
Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền,
Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
Xã Chất Nghiệp, Tham Sân Ngủ Trượt.
Kết Pháp Thừa, Tánh Vượt Tâm Ma.
Khởi Tâm Thuyết Pháp Ta Bà,
Vườn Nai Thính Chúng, Thiên Hà Độ Sanh.
Tìm Thầy Củ, Gởi Hành Tri Niệm.
Bậc Tôn Dung, Thầy Hiện Mười Phương.
Lên Đường Tìm Bạn Soi Gương,
Kiều Trần Như Thỉnh, Chơn Thường Bốn Ân.
Thích Ca Văn, Mười Phần Tôn Kính.
Bậc Ân Sư, Thâm Tính Nhân Gian.
Ba Y Bình Bát Thênh Thang.
Rong Chơi Thuyết Giáo, Vua Bang Thỉnh Toà.
Truyền Thế Độ, Hương Hoà Sắc Khí,
Trí Trượng Phu, Dũng Trí Bi Tâm.
An Hành Phúc tỏa Pháp thân,
Nhớ Ngày Thành Đạo, Đỉnh Trầm Kính Dâng.
                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 18- 01-2021
                 Ngày Âm Lịch: 08-12-Canh Tý.

Chúng con cung kính nhân ngày lễ Thành Đạo, dưới cội cây Bồ Đề, chúng con cung tán bài Thơ này dâng lên Đức Từ Phụ bậc Thầy Cao quý của chúng con Tôn Kính.

thich minh the-6thich minh the-5thich minh the-4thich minh the-3thich minh the-2Sáng nay, chúng con được lời chúc từ vị Phương Trượng Pháp Vân- Đồng Nai, với lời nhắn đầy tâm huyết, chúng con xin trích dẫn vào đây lưu lại những lời pháp âm hay và đi vào nội tâm chân tu.
Lời dạy rằng:
      “.....Thiện hữu có nhớ không lịch sử của Phật còn đó, dạo quanh bốn thành Ngài xét sự tình mà tìm đạo giải thoát, chính đức Thế Tôn Ngài cũng trải qua những thử thách khổ hạnh rừng già tìm cầu minh sư nhưng cuối cùng vẫn thấy rằng minh sư chính nơi tự thân, an tâm tĩnh tọa và rồi một chớp sao mai Ngài Thành đạo vô thượng bồ đề. Xúc địa ấn rúng động tam thiên trời người cung kính xưng tán hồng danh.
        Là người con Phật, chúng ta học theo đạo Ngài, hành theo việc Ngài làm tinh cần không quên. Học theo đạo Ngài xa lìa phân biệt chọn việc đúng mà làm, hành theo Ngài không ngừng phấn đấu tự thân bỏ đi cái tôi tìm đến chân lý hạnh phúc.
        Chính mình hạnh phúc cũng sẽ tương tác cho người cạnh ta cùng vui theo nhân duyên đó. Khi ta sống vui trong niềm hỷ lạc giúp ít cho cuộc sống của riêng mang đến chung một niềm hỷ lạc tròn đầy hân hoan sự yên bình thảnh thơi đó chính là điều tốt đẹp chúng ta tưởng nhớ đến Diều Ngự Thiên Nhơn Sư.
Nguyện chúc Người đứa con của Thiện Thệ luôn tràng đầy năng lượng thiện lành an vui trong chánh pháp bình yên trong cuộc đời thử thách.....”
Lời dạy thấm sâu từ tâm cảm, nên chúng con sẻ ghi nhớ.
Do vậy mà chúng con đã chốt mấy dòng sau đây để Lưu lại trong niềm tin, khi Đấng Từ Phụ Thích Ca Như Lai luôn trong từng hơi ấm trong trái tim con.
Ghi rằng:
        “Nhớ Tâm Bồ Đề thanh tịnh, chính là giữ Thân giới trang nghiêm, Nhớ Hạnh Bồ Đề thanh tịnh, chính là giữ Niệm Tâm trang nghiêm trong Định. Nhớ Pháp Hành an trú thanh tịnh, chính là giữ được Tuệ an nhiên. Do chiêm nghiệm Giới Định Tuệ mà Tri kiếm niềm tin mãi sẻ là nguồn hạnh nguyện chuyên tu. Vị Tu Sĩ nào mà bỏ tánh bản ngã, buôn danh lợi uy quyền vị ấy sẻ an trú trong đại định chư Phật..!
       Tin tưởng là chúng ta sẻ trở về ngay từng Hoài niệm chơn tâm....”
                                     Thích Minh Thế
                        Lời hay trong từng giây phút.
Giờ này. Chúng con nhớ về Bậc Cha Lành Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.
        Dưới đây là những hình ảnh, " Vân Du Theo Dấu Chân Xưa " - Xứ Ấn- năm 2010-2011-2012-2018...


***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/03/2022(Xem: 3482)
Gần 6 năm nay từ khi hiểu được phần nào Giáo pháp của Đức Thế Tôn qua sự giáo truyền của những bậc danh tăng VN thời hiện đại của thế kỷ 20 và 21 con vẫn thầm khấn nguyện vào những ngày đại lễ của Đức Phật và các vị Bồ Tát sẽ dùng những lời thơ, bài viết ngắn diễn tả được niềm tịnh tín bất động của con hầu có thể cúng dường đến quý Ngài. Phải nói thật bất tư nghì ...không biết nhờ Chư Thiên Hộ Pháp hộ trì chăng mà con đã được các bậc hiền trí giúp đỡ một cách thuận duyên trong những năm sau này.
09/01/2022(Xem: 2224)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
07/01/2022(Xem: 1133)
Ta thân tâm thanh tịnh Thiền dưới cội Bồ đề Dù thịt nát xương tan Quyết không bỏ nơi đây!
26/06/2021(Xem: 5633)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
20/01/2021(Xem: 3181)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
20/01/2021(Xem: 3415)
Bồ Tát Hộ Minh khi ở trên cung trời Đâu Suất, đã quan sát thấy nơi dục giới cõi Ta bà, nhất là nơi Ấn Độ với rất nhiều mối Đạo, phân chia giai cấp trầm trọng, để hòng nô dịch, bóc lột và cai trị người dân, họ chạy theo Ngũ Dục (Tài, sắc, danh, ăn, ngủ) khiến con người bị thiêu đốt bởi lục dục thất tình tiêu cực của chính bản thân mình. Vì vậy, lòng bi mẫn vô lượng thúc giục Bồ Tát Hộ Minh đản sinh vào hoàng tộc Tịnh Phạn vương (trở thành Thái Tử Tất Đạt Đa). Với cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, nhưng rồi cũng vì lòng Từ bi khi thấy, biết được “sanh. già, bệnh, chết” đang hoành hành gây khổ đau cho thế gian này, nhưng chưa ai giải cứu được, cả vua cha cũng đành bất lực. Ngài đành giả từ hoàng cung, để vào rừng sâu “tìm chân lý”. Mục đích đặc biệt là để “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” tức là “Mở bày cho mọi người sáng tỏ được tri kiến Phật”.
16/01/2021(Xem: 3423)
Cùng nhau dâng lòng kính ngưỡng sâu xa đến Bậc Giác Ngộ ( đầy trí tuệ, vị tha nhân ái , một con người lịch sử nhưng siêu việt và sáng ngời như một vầng Nhật Nguyệt !) Kính xin mượn những vần thơ cuối trong lời cảm bạt của tác phẩm MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT do HT Giới Đức ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh ) viết về cuộc đời của Đức Thế Tôn.....để diễn tả lại nỗi rạo rực dạt dào đang như bừng cháy trong lòng tôi và tôi chỉ biết rằng .... dường như Ngài đang hiện trên không và đang trao cho tôi một gia tài trân bảo như Ngài đã trao cho Tôn Giả La Hầu La khi Tôn giả thọ cụ túc giới lúc 20 tuổi .....và tôi đã quỳ sụp lạy và đảnh lễ Ngài mà nước mắt dâng trào ....
13/01/2021(Xem: 3445)
Kính đảnh lễ Đấng Vô Thượng Toàn Giác Sau sáu năm khổ hạnh tìm Đạo Vô Sanh, Trọn bốn chín ngày Thiền định...Đạo quả viên thành Ánh sao mai vừa mọc ... trái đất chấn động!
31/12/2020(Xem: 3376)
Chùa Hạnh Nghiêm là nơi trú xứ tu học yên bình của chư Ni trẻ, nằm biệt lập khiêm nhường bên trong khuôn viên rộng lớn, trong đó còn có chùa Trí Nghiêm dành riêng cho chư Tăng như một chỗ dựa tinh thần to lớn và che chở, dìu bước nhau trên bước đường tu học ( ảnh 1, và ảnh chánh điện chùa Hạnh Nghiêm ).
06/10/2020(Xem: 7166)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,532,237