Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nhớ Ngày Thành Đạo (thơ)

20/01/202113:17(Xem: 2589)
Nhớ Ngày Thành Đạo (thơ)
thich minh theNhớ Ngày Thành Đạo.

Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh.
Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn.
Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn,
Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà.
Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí.
Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên.
Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền,
Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
Xã Chất Nghiệp, Tham Sân Ngủ Trượt.
Kết Pháp Thừa, Tánh Vượt Tâm Ma.
Khởi Tâm Thuyết Pháp Ta Bà,
Vườn Nai Thính Chúng, Thiên Hà Độ Sanh.
Tìm Thầy Củ, Gởi Hành Tri Niệm.
Bậc Tôn Dung, Thầy Hiện Mười Phương.
Lên Đường Tìm Bạn Soi Gương,
Kiều Trần Như Thỉnh, Chơn Thường Bốn Ân.
Thích Ca Văn, Mười Phần Tôn Kính.
Bậc Ân Sư, Thâm Tính Nhân Gian.
Ba Y Bình Bát Thênh Thang.
Rong Chơi Thuyết Giáo, Vua Bang Thỉnh Toà.
Truyền Thế Độ, Hương Hoà Sắc Khí,
Trí Trượng Phu, Dũng Trí Bi Tâm.
An Hành Phúc tỏa Pháp thân,
Nhớ Ngày Thành Đạo, Đỉnh Trầm Kính Dâng.
                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 18- 01-2021
                 Ngày Âm Lịch: 08-12-Canh Tý.

Chúng con cung kính nhân ngày lễ Thành Đạo, dưới cội cây Bồ Đề, chúng con cung tán bài Thơ này dâng lên Đức Từ Phụ bậc Thầy Cao quý của chúng con Tôn Kính.

thich minh the-6thich minh the-5thich minh the-4thich minh the-3thich minh the-2Sáng nay, chúng con được lời chúc từ vị Phương Trượng Pháp Vân- Đồng Nai, với lời nhắn đầy tâm huyết, chúng con xin trích dẫn vào đây lưu lại những lời pháp âm hay và đi vào nội tâm chân tu.
Lời dạy rằng:
      “.....Thiện hữu có nhớ không lịch sử của Phật còn đó, dạo quanh bốn thành Ngài xét sự tình mà tìm đạo giải thoát, chính đức Thế Tôn Ngài cũng trải qua những thử thách khổ hạnh rừng già tìm cầu minh sư nhưng cuối cùng vẫn thấy rằng minh sư chính nơi tự thân, an tâm tĩnh tọa và rồi một chớp sao mai Ngài Thành đạo vô thượng bồ đề. Xúc địa ấn rúng động tam thiên trời người cung kính xưng tán hồng danh.
        Là người con Phật, chúng ta học theo đạo Ngài, hành theo việc Ngài làm tinh cần không quên. Học theo đạo Ngài xa lìa phân biệt chọn việc đúng mà làm, hành theo Ngài không ngừng phấn đấu tự thân bỏ đi cái tôi tìm đến chân lý hạnh phúc.
        Chính mình hạnh phúc cũng sẽ tương tác cho người cạnh ta cùng vui theo nhân duyên đó. Khi ta sống vui trong niềm hỷ lạc giúp ít cho cuộc sống của riêng mang đến chung một niềm hỷ lạc tròn đầy hân hoan sự yên bình thảnh thơi đó chính là điều tốt đẹp chúng ta tưởng nhớ đến Diều Ngự Thiên Nhơn Sư.
Nguyện chúc Người đứa con của Thiện Thệ luôn tràng đầy năng lượng thiện lành an vui trong chánh pháp bình yên trong cuộc đời thử thách.....”
Lời dạy thấm sâu từ tâm cảm, nên chúng con sẻ ghi nhớ.
Do vậy mà chúng con đã chốt mấy dòng sau đây để Lưu lại trong niềm tin, khi Đấng Từ Phụ Thích Ca Như Lai luôn trong từng hơi ấm trong trái tim con.
Ghi rằng:
        “Nhớ Tâm Bồ Đề thanh tịnh, chính là giữ Thân giới trang nghiêm, Nhớ Hạnh Bồ Đề thanh tịnh, chính là giữ Niệm Tâm trang nghiêm trong Định. Nhớ Pháp Hành an trú thanh tịnh, chính là giữ được Tuệ an nhiên. Do chiêm nghiệm Giới Định Tuệ mà Tri kiếm niềm tin mãi sẻ là nguồn hạnh nguyện chuyên tu. Vị Tu Sĩ nào mà bỏ tánh bản ngã, buôn danh lợi uy quyền vị ấy sẻ an trú trong đại định chư Phật..!
       Tin tưởng là chúng ta sẻ trở về ngay từng Hoài niệm chơn tâm....”
                                     Thích Minh Thế
                        Lời hay trong từng giây phút.
Giờ này. Chúng con nhớ về Bậc Cha Lành Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.
        Dưới đây là những hình ảnh, " Vân Du Theo Dấu Chân Xưa " - Xứ Ấn- năm 2010-2011-2012-2018...


***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/06/2024(Xem: 779)
Bộ hành là bước đi của chân. Nơi đây, trong bài này, chỉ có ý nói rằng xin mời gọi bước đi của tâm: khuyến tấn cả nước cùng nhau bộ hành theo dòng Kinh Phật, cùng tập thói quen đọc kinh, suy nghĩ về kinh, để tâm hướng theo lời kinh dạy, và hàng ngày hãy làm như thế trong những điều kiện có thể của từng Phật tử, từng ngôi chùa. Nói theo chữ cổ, hàng ngày hãy tự xem hành động đọc, nghĩ, và làm theo lời Phật dạy cũng là một hạnh đầu đà. Nếu chúng ta đi bộ bằng chân, độ dài chỉ có thể đo bằng kilômét trong lãnh thổ Việt Nam. Trong khi, nếu chúng ta bước đi bằng tâm, hàng ngày mở trang kinh ra, để đọc, để nghĩ và để làm – thì độ dài của kinh và luận sẽ là nhiều ngàn năm, trải rộng cả Ấn Độ, Tích Lan, Trung Hoa, Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc châu… Và sẽ không làm cản trở giao thông của bất cứ ai, bất cứ nơi nào.
19/06/2024(Xem: 498)
Khi nói tới chuyện trao truyền y bát, chỉ là sử dụng một kiểu ngôn ngữ ước lệ. Nơi đây, chúng ta muốn nói tới một thẩm quyền sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nghĩa là, một thẩm quyền tối hậu để nương tựa. Khi dò lại kinh, chúng ta sẽ thấy câu chuyện phức tạp hơn. Vì có nơi Đức Phật nói rằng sau khi ngài nhập Niết Bàn, tứ chúng hãy chỉ dựa vào Chánh pháp. Kinh lại nói rằng tứ chúng chỉ nên dựa vào Kinh và Luật. Mặt khác, Đức Phật nói rằng có những kinh cần giải nghĩa (tức là, hãy nhìn mặt trăng, chứ đừng chấp vào ngón tay, và từ đây mở đường cho các bộ Luận và Kinh Đại Thừa). Có lúc Đức Phật chia đôi chỗ ngồi và trao y cho ngài Ca Diếp. Có kinh ghi lời Đức Phật trao pháp kế thừa cho ngài A Nan. Và có kinh ghi lời Đức Phật ủy thác quyền lãnh đạo cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thế rồi, một hình ảnh thơ mộng từng được kể qua truyện tích Niêm Hoa Vi Tiếu, rằng Đức Phật lặng lẽ, cầm hoa lên, và ngài Ca Diếp mỉm cười. Tích này kể lời Đức Phật nói rằng ngài có một pháp môn vi diệu, không dự
06/06/2024(Xem: 958)
Trong nhà Phật, lời nguyện là một phần có thể gặp ở bất kỳ kinh sách nào. Hầu hết các lời nguyện đều lớn vô cùng, và trải dài vô cùng tận. Trong các chùa Thiền Tông, chúng ta thường nghe tới Tứ hoằng thệ nguyện, nơi câu đầu "Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ" (Nguyện giải thoát vô số chúng sinh) đã mang tâm lượng vô biên, vô cùng tận. Trong các chùa Tịnh Độ, các bộ Kinh A Di Đà, Kinh Dược Sư đều ghi những lời nguyện lớn của các vị Phật tương ưng. Tới đây, chúng ta có thể gặp một câu hỏi, rằng có lời nguyện nào sẽ thích hợp cho kiếp này thôi. Bởi vì, có những vị tuổi thọ chỉ còn chừng vài năm nữa là sẽ qua kiếp khác. Và Đức Phật đã dạy những gì cho lời nguyện trong một kiếp ngắn hạn này?
04/06/2024(Xem: 1230)
Cùng toàn thể giới tử thọ trì Bát quan trai giới một ngày một đêm tại trú xứ Tăng già-lam Phước duyên, thành phố Huế, hiện diện quý mến. Một ngày một đêm quý vị ở trong Tịnh giới với niềm tin thanh tịnh, kiên cố, bất hoại đối với Tam bảo. Nhờ niềm tin này mà quý vị không để cho Giới pháp của mình bị sứt mẻ ở trong đi, ở trong đứng, ở trong nằm, ở trong ngồi, ở trong sự nói năng, giao tiếp. Quý vị có được niềm tin này là nhờ quý vị nuôi lớn sáu tính chất của Tam bảo, khiến cho ba nghiệp của quý vị được an tịnh, an tịnh về thân hành, an tịnh về ngữ hành, an tịnh về ý hành. Sáu tính chất của Tam bảo, quý vị phải thường quán chiếu sâu sắc, để thể nhập và tạo ra chất liệu cho chính mình, ngay đời này và đời sau. Sáu tính chất của Tam bảo gồm:
23/05/2024(Xem: 299)
Một người con khi xa gia đình, xa quê hương, đã thổn thức mong chờ một chuyến về thăm nhà như thế nào thì người con phật cũng khát khao được về thăm xứ Phật một cách thiết tha như thế ấy!
04/05/2024(Xem: 700)
Sen vàng tháp cổ quyện trầm hương Thị hiện Như Lai giữa nẻo thường Cõi mộng nhân gian Thầy xua lối (*) Cơ duyên chánh đạo pháp soi đường Triêm ân chỉ hướng nguyền xin tỏ Rõ lý qui nguồn xả hết vương Bát Nhã đèn thiền luôn sáng rạng Mê lầm hóa giải thoát tai ương.
16/04/2024(Xem: 356)
Thông thường chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày đản sanh hay những ngày lễ khác trong Phật giáo rất long trọng tưng bừng, riêng ngày Phật thành đạo thì có vẻ im lìm và số Phật tử biết hay nhớ ngày này cũng rất ít. Thật sự thì ngày đức Phật thành đạo rất quan trọng, thậm chí có thể quan trọng hơn cả ngày nhập niết bàn. Vì ngày Phật thành đạo là một sự kiện có một không hai trong lịch sử loài người, đây là cái dấu mốc quan trọng mở ra con đường giải thoát cho loài người và cho cả chư thiên, phi nhân…
14/04/2024(Xem: 273)
Có một bạn trẻ, trí thức, mặt mũi sáng sủa mộ đạo tới hỏi một thiền sư như thế này: -Thưa thầy, con đọc kinh điển thấy Đức Phật nói, “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” như vậy chúng sinh có thể tu thành Phật. Con rất muốn tu thành Phật. Xin thầy chỉ cho làm thế nào để thành Phật? Sư đáp: -Nếu tu để ngộ được tâm Phật, an nhiên tự tại như chư Tổ và các thánh tăng thì khác. Còn muốn trở thành một vị Phật lại khác. Về hình dáng: Phải cao. dung mạo phải đẹp đẽ, oai nghi, không khiếm khuyết bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể. Về thân thế: Phải là vua, hoặc thái tử, hoàng tử của một vương quốc. Nếu là các nước cộng hòa thì phải là tổng thống, thủ tướng. Phải có chức vụ cao tột đỉnh như vậy để sau này không còn ham mê danh vọng nữa. Phải là con của một tỷ phú thừa kế một tài sản khổng lồ để sau này không còn ham mê tiền bạc. Một vị Phật không thể xuất thân từ một gia đình thấp kém, bần hàn, là con mồ côi hay con của một gia đ
24/03/2024(Xem: 1603)
Thành Kính Tưởng Niệm…. “Ngày Đức Phật nhập Đại Niết Bàn lúc 80 tuổi” Toàn bộ lời thuyết pháp lần cuối được ghi lại trong kinh Vừa căn dặn đệ tử tự là hòn đảo và tự thắp sáng chính mình, Vừa cô đọng, những điểm căn bản chính yếu trong giáo lý ! Phải luôn đi theo Chánh Đạo với BI, DŨNG, TRÍ !
23/03/2024(Xem: 1296)
Đêm mùng tám tháng hai, thái tử nhìn vợ con lần cuối rồi cùng Sa Nặc và ngựa Kiền Trắc vượt thành ra đi, sau đó vượt sông Anoma để hướng về phương trời cao rộng. Đây là một cuộc vượt thoát vĩ đại vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người. Ngài từ địa vị một ông hoàng với đầy đủ ngũ dục lục trần, có tất cả những gì mà con người mong cầu nhưng ngài buông bỏ tất cả. Ngài vượt thành và trở thành bậc xuất trần vĩ đại. Vượt thành, vượt sông đã khó nhưng thiên hạ cũng làm được, duy vượt qua ngũ dục lục trần, vượt thoát luân hồi sanh tử thì cho đến lúc này cũng chỉ có ngài mà thôi. Cuộc vượt thành của ngài đã mở ra một chương mới trong lịch sử loài người. Ngài đã khai phá con đường sáng, con đường giải thoát, giác ngộ đi đến niết bàn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000