Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương trình Lễ Hiệp Kỵ (Về Nguồn) kỳ 11

30/08/201820:40(Xem: 110)
Chương trình Lễ Hiệp Kỵ (Về Nguồn) kỳ 11

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Chương trình LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ (NGÀY VỀ NGUỒN 11)

TỔ CHỨC TẠI CHÙA KHÁNH ANH – EVRY từ Thứ Năm 27/09 đến Thứ Hai 1/10/2018

 

THỨ NĂM, NGÀY 27/09/ 2018 (18/8 MẬU TUẤT)

10h00 : Chư Tăng-Ni, Phật tử vân tập

12h00 : Thọ trai (trai đường)

15h00 : Tiền Hội Nghị (Tăng-Ni) (phòng họp lầu 2)

18h30 : Dược Thực (trai đường)

19h30 : Cung an chức sự (giảng đường)

20h00 : Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Kỳ 11

22h00 : Chỉ Tịnh.

THỨ SÁU, NGÀY 28/09/2018 (19/8 MẬU TUẤT)

06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm (Chánh điện)

08h00 : Tảo thực (trai đường)

09h30 : Hội thảo Hoằng Pháp 1

12h00 : Thọ trai (trai đường)

14h00 : Giảng Pháp cho Đại Chúng Phật tử (trai đường)

15h30 : Hội thảo Hoằng Pháp 2

18h30 : Dược Thực (trai đường)

20h00 : Hội thảo Hoằng Pháp 3

22h00 : Chỉ Tịnh.

THỨ BẢY, NGÀY 29/09/ 2018 (20/8 MẬU TUẤT)

06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm. Lễ Bố Tát Tụng Giới (Chánh điện)

08h00 : Tảo thực (trai đường)

09h30 : Hội thảo 1, Hạnh Nguyện và Sự Nghiệp Cố Sư Bà Thích Nữ Diệu Không

 mở đầu chấn hưng Phật Giáo, Khai hóa thành lập Hội Phật Giáo Trung Việt

12h00 : Thọ trai (trai đường)

13h00 : Giảng Pháp cho Đại Chúng Phật tử

14h00 : Hội thảo 2, Hạnh nguyện và sự nghiệp Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa

16h00 : Hội thảo 3, Tổng kết

18h30 : Dược thực (trai đường)

20h00 : Lễ Khánh Tuế Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng 50 Hạ Lạp. Trà đàm, văn nghệ

22h00 : Chỉ tịnh.

CHỦ NHẬT, NGÀY 30/09/2018 (21/8 MẬU TUẤT)

06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm. Lễ Lạy Thù Ân (Chánh điện)

08h00 : Tảo thực (trai đường)

09h30 : LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ, NGÀY VỀ NGUỒN 11 (có chương trình riêng)

: Lễ Hoàn Nguyện Ngôi Đại Tự Khánh Anh - Evry

: Chụp hình lưu niệm

12h00 : Cúng dường Trai Tăng

14h00 : Khởi hành xe ca từ chùa Khánh Anh đến công trường Tự Do Trocadéro

15h00 : Lễ Cầu Nguyện tại công trường Tự Do Trocadéro - Paris - Pháp quốc của GHPGVNTN

 Liên Châu về Dự Luật 3 đặc khu kinh tế của Việt Nam

16h00 : Mông Sơn thí thực

18h30 : Dược thực. (trai đường)

THỨ HAI, NGÀY 1/10/ 2018 (22/8 MẬU TUẤT)

06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm

08h00 : Tảo thực (trai đường)

09h00 : Xe ca khởi hành từ Chùa Khánh Anh Evry đi tham quan thành phố Paris tới chiều tối.

Ghi chú :       

1/ Tất cả các buổi Hội Thảo

, trà đàm đều được mở rộng cho tất cả tứ chúng đồng tham dự để hiểu rõ và đóng góp ý kiến.

2/ Chương trình có thể tùy nghi thay đổi vài chi tiết kính xin chư Tôn Đức liểu tri và hoan hỷ cho.

3/ Xin quý vị hoan hỷ báo GIỜ ĐẾN - RỜI RÕ RÀNG (CHUYẾN BAY, CHUYẾN XE…) để Ban Tổ Chức tiện bề sắp xếp cho chu đáo.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SANGHA VIETNAMIEN D’OUTRE-MER

Programme de la Cérémonie de Commémoration des Patriarches

(11è JOURNEE DU RETOUR A LA SOURCE)

A la Pagode KHÁNH ANH - EVRY du jeudi 27/09/2018 au Lundi 1/10/2018

 

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 (18/8 l'année du Chien)

10h00 : Accueil des Bhikkhu, Bhikkhuni et fidèles Bouddhistes

12h00 : Déjeuner (Réfectoire)

15h00 : Réunion préparatoire du sangha (salle de réunion 2e étage)

18h30 : Dîner (Réfectoire)

19h30 : Répartition des tâches (salle d'enseignement)

20h00 : Cérémonie d’ouverture de la 11è Journée du Retour à la Source (Grande salle de Prières)

22h00 : Repos.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 (19/8 l'année du Chien)

06h00 : Récitation du Sutra Suramgama (Grande Salle de Prières)

08h00 : Petit-déjeuner (Réfectoire)

09h30 : Table ronde 1 : - Propagation du Dharma

12h00 : Déjeuner (Réfectoire)

14h00 : Enseignement du Dharma aux Fidèles

15h30 : Table ronde 2 : - Propagation du Dharma

18h30 : Dîner (Réfectoire)

20h00 : Table ronde 3 : - Propagation du Dharma

22h00 : Repos.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 (20/8 l'année du Chien)

06h00 : Récitation du Sutra Suramgama - Récitation des Préceptes (Salle de Prières)

08h00 : Petit-déjeuner (Réfectoire)

09h30 : Table ronde 1, Voeux et Œuvres de la Feue Très Vénérable Thích Nữ Diệu Không,

12h00 : Déjeuner (Réfectoire)

13h00 : Enseignement du Dharma aux fidèles Bouddhistes

14h00 : Table ronde 2, Voeux et Œuvres du Grand Patriarche, le Feu Très Vénérable T. Thiện Hòa

16h00 : Table ronde 3, Synthèse et Conclusion

18h30 : Dîner (Réfectoire)

20h00 : Célébration à l'honneur des Très Vénérables ayant 50 ans d’ordination.

 Conversations autour d’un thé. Chants et poésies.

22h00 : Repos.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 (21/8 l'année du Chien)

06h00 : Récitation du Sutra Suramgama - Prosternations (Salle de Prières)

08h00 : Petit-déjeuner (Réfectoire)

09h30 : Cérémonie de Commémoration des Grands Patriarches (11è Journée du Retour à la Source)

: Voir programme dédié. Photos souvenirs

12h00 : Offrandes au Sangha

14h00 : Départ en autocar de la pagode Khanh Anh d'Evry à la place de Trocadéro - Paris

15h00 : Prière à la grande Place de Trocadéro - Paris - France - de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne

 Unifiée Intercontinentale contre le Projet de Loi portant sur les "Zones Administratives et Économiques

 Spéciales" des trois régions au Viet Nam

16h00 : Cérémonie d'Offrandes aux Esprits rrants

18h30 : Dîner. (Réfectoire)

LUNDI 1 OCTOBRE 2018 (22/8 l'année du Chien)

06h00 : Récitation du Sutra Suramgama

08h00 : Petit-déjeuner (Réfectoire)

09h00 : Départ de l'autocar de la pagode Khanh Anh d'Evry pour visiter Paris (jusqu'au soir).

Note :

1/ Toutes les Tables Rondes / Réunions sont ouvertes à tous, religieux et laïcs, et les échanges d’idées seront bienvenues

2/ Le programme peut éventuellement changer dans ses détails, nous comptons sur votre compréhension et votre indulgence

3/ Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer clairement les Horaires ARRIVÉE - DÉPART (n° du vol, n° de train…) pour que le Comité d’Organisation puisse vous recevoir dignement.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/08/201807:40(Xem: 1183)
Thông Báo về Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Lần thứ 11
23/09/201818:28(Xem: 406)
Chúng tôi hổ thẹn mang nặng thâm ân 2 bậc Thầy lớn, đã để lại trong đạo nghiệp mình nhiều dấu ấn giáo dưỡng thâm trọng, dù cho có nghìn đời cố gắng cũng chưa thể báo đáp hết:
01/04/201704:22(Xem: 3581)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 2210)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 2568)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.
25/11/201022:25(Xem: 9704)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.
07/02/201322:40(Xem: 3691)
Nửa thế kỷ Tôn Sư vắng bóng, Ánh Đạo Vàng tỏa rộng muôn phương Hôm nay tổ chức huy hoàn Hằng năm kỷ niệm, đàn tràng tôn nghiêm. Môn đồ Tứ chúng ngưỡng chiêm,
11/07/201810:17(Xem: 1066)
Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng - Ni và quý Đồng hương Phật tử. Trượng thừa ân đức Tam Bảo và vâng lời Tăng sai, năm nay NHƯ LAI THIỀN TỰ được ủy nhiệm của Giáo Hội V/v tổ chức An Cư Kiết Hạ 7 ngày từ 5 giờ chiều 08 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2018 tại Bổn Tự số 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105.
05/07/201507:55(Xem: 4486)
Giáo sư Huỳnh Bá Huệ Dương (anh em chúng tôi thường thân mật là Anh Dương), pháp danh Tâm Thị, nguyên Vụ Trưởng Học Sinh Phật Tử Vụ (HSPT) Tổng Vụ Thanh Niên, đã từ trần vào lúc 12,30 ngày 5/7/2015 nhằm ngày 20/5 năm Ất Mùi, hưởng thọ 76 tuổi. Lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 7/7/2015 nhằm ngày 22/5 Ất Mùi, sau đó được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.
19/12/201022:24(Xem: 3646)
Phật Giáo và A-dục Vương. K. R. Norman (Nguyên Tâm dịch) Hoàng đế Asoka, Con người của hòa bình và tình nhân bản. Minh Chi Đại đế Asoka và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp. Thích Quảng Đại Đại đế Asoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá Trần Trúc-Lâm Hoàng đế Asoka giã từ chinh chiến với nỗi thống khổ của người thắng trận. Trần Hương Lan Trường ca Kalinga. Trúc Thiê