Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương trình Lễ Hiệp Kỵ (Về Nguồn) kỳ 11

30/08/201820:40(Xem: 6728)
Chương trình Lễ Hiệp Kỵ (Về Nguồn) kỳ 11

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Chương trình LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ (NGÀY VỀ NGUỒN 11)

TỔ CHỨC TẠI CHÙA KHÁNH ANH – EVRY từ Thứ Năm 27/09 đến Thứ Hai 1/10/2018

 

THỨ NĂM, NGÀY 27/09/ 2018 (18/8 MẬU TUẤT)

10h00 : Chư Tăng-Ni, Phật tử vân tập

12h00 : Thọ trai (trai đường)

15h00 : Tiền Hội Nghị (Tăng-Ni) (phòng họp lầu 2)

18h30 : Dược Thực (trai đường)

19h30 : Cung an chức sự (giảng đường)

20h00 : Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn Kỳ 11

22h00 : Chỉ Tịnh.

THỨ SÁU, NGÀY 28/09/2018 (19/8 MẬU TUẤT)

06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm (Chánh điện)

08h00 : Tảo thực (trai đường)

09h30 : Hội thảo Hoằng Pháp 1

12h00 : Thọ trai (trai đường)

14h00 : Giảng Pháp cho Đại Chúng Phật tử (trai đường)

15h30 : Hội thảo Hoằng Pháp 2

18h30 : Dược Thực (trai đường)

20h00 : Hội thảo Hoằng Pháp 3

22h00 : Chỉ Tịnh.

THỨ BẢY, NGÀY 29/09/ 2018 (20/8 MẬU TUẤT)

06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm. Lễ Bố Tát Tụng Giới (Chánh điện)

08h00 : Tảo thực (trai đường)

09h30 : Hội thảo 1, Hạnh Nguyện và Sự Nghiệp Cố Sư Bà Thích Nữ Diệu Không

 mở đầu chấn hưng Phật Giáo, Khai hóa thành lập Hội Phật Giáo Trung Việt

12h00 : Thọ trai (trai đường)

13h00 : Giảng Pháp cho Đại Chúng Phật tử

14h00 : Hội thảo 2, Hạnh nguyện và sự nghiệp Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa

16h00 : Hội thảo 3, Tổng kết

18h30 : Dược thực (trai đường)

20h00 : Lễ Khánh Tuế Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng 50 Hạ Lạp. Trà đàm, văn nghệ

22h00 : Chỉ tịnh.

CHỦ NHẬT, NGÀY 30/09/2018 (21/8 MẬU TUẤT)

06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm. Lễ Lạy Thù Ân (Chánh điện)

08h00 : Tảo thực (trai đường)

09h30 : LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ, NGÀY VỀ NGUỒN 11 (có chương trình riêng)

: Lễ Hoàn Nguyện Ngôi Đại Tự Khánh Anh - Evry

: Chụp hình lưu niệm

12h00 : Cúng dường Trai Tăng

14h00 : Khởi hành xe ca từ chùa Khánh Anh đến công trường Tự Do Trocadéro

15h00 : Lễ Cầu Nguyện tại công trường Tự Do Trocadéro - Paris - Pháp quốc của GHPGVNTN

 Liên Châu về Dự Luật 3 đặc khu kinh tế của Việt Nam

16h00 : Mông Sơn thí thực

18h30 : Dược thực. (trai đường)

THỨ HAI, NGÀY 1/10/ 2018 (22/8 MẬU TUẤT)

06h00 : Trì tụng Kinh Lăng Nghiêm

08h00 : Tảo thực (trai đường)

09h00 : Xe ca khởi hành từ Chùa Khánh Anh Evry đi tham quan thành phố Paris tới chiều tối.

Ghi chú :       

1/ Tất cả các buổi Hội Thảo

, trà đàm đều được mở rộng cho tất cả tứ chúng đồng tham dự để hiểu rõ và đóng góp ý kiến.

2/ Chương trình có thể tùy nghi thay đổi vài chi tiết kính xin chư Tôn Đức liểu tri và hoan hỷ cho.

3/ Xin quý vị hoan hỷ báo GIỜ ĐẾN - RỜI RÕ RÀNG (CHUYẾN BAY, CHUYẾN XE…) để Ban Tổ Chức tiện bề sắp xếp cho chu đáo.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SANGHA VIETNAMIEN D’OUTRE-MER

Programme de la Cérémonie de Commémoration des Patriarches

(11è JOURNEE DU RETOUR A LA SOURCE)

A la Pagode KHÁNH ANH - EVRY du jeudi 27/09/2018 au Lundi 1/10/2018

 

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 (18/8 l'année du Chien)

10h00 : Accueil des Bhikkhu, Bhikkhuni et fidèles Bouddhistes

12h00 : Déjeuner (Réfectoire)

15h00 : Réunion préparatoire du sangha (salle de réunion 2e étage)

18h30 : Dîner (Réfectoire)

19h30 : Répartition des tâches (salle d'enseignement)

20h00 : Cérémonie d’ouverture de la 11è Journée du Retour à la Source (Grande salle de Prières)

22h00 : Repos.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 (19/8 l'année du Chien)

06h00 : Récitation du Sutra Suramgama (Grande Salle de Prières)

08h00 : Petit-déjeuner (Réfectoire)

09h30 : Table ronde 1 : - Propagation du Dharma

12h00 : Déjeuner (Réfectoire)

14h00 : Enseignement du Dharma aux Fidèles

15h30 : Table ronde 2 : - Propagation du Dharma

18h30 : Dîner (Réfectoire)

20h00 : Table ronde 3 : - Propagation du Dharma

22h00 : Repos.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 (20/8 l'année du Chien)

06h00 : Récitation du Sutra Suramgama - Récitation des Préceptes (Salle de Prières)

08h00 : Petit-déjeuner (Réfectoire)

09h30 : Table ronde 1, Voeux et Œuvres de la Feue Très Vénérable Thích Nữ Diệu Không,

12h00 : Déjeuner (Réfectoire)

13h00 : Enseignement du Dharma aux fidèles Bouddhistes

14h00 : Table ronde 2, Voeux et Œuvres du Grand Patriarche, le Feu Très Vénérable T. Thiện Hòa

16h00 : Table ronde 3, Synthèse et Conclusion

18h30 : Dîner (Réfectoire)

20h00 : Célébration à l'honneur des Très Vénérables ayant 50 ans d’ordination.

 Conversations autour d’un thé. Chants et poésies.

22h00 : Repos.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 (21/8 l'année du Chien)

06h00 : Récitation du Sutra Suramgama - Prosternations (Salle de Prières)

08h00 : Petit-déjeuner (Réfectoire)

09h30 : Cérémonie de Commémoration des Grands Patriarches (11è Journée du Retour à la Source)

: Voir programme dédié. Photos souvenirs

12h00 : Offrandes au Sangha

14h00 : Départ en autocar de la pagode Khanh Anh d'Evry à la place de Trocadéro - Paris

15h00 : Prière à la grande Place de Trocadéro - Paris - France - de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne

 Unifiée Intercontinentale contre le Projet de Loi portant sur les "Zones Administratives et Économiques

 Spéciales" des trois régions au Viet Nam

16h00 : Cérémonie d'Offrandes aux Esprits rrants

18h30 : Dîner. (Réfectoire)

LUNDI 1 OCTOBRE 2018 (22/8 l'année du Chien)

06h00 : Récitation du Sutra Suramgama

08h00 : Petit-déjeuner (Réfectoire)

09h00 : Départ de l'autocar de la pagode Khanh Anh d'Evry pour visiter Paris (jusqu'au soir).

Note :

1/ Toutes les Tables Rondes / Réunions sont ouvertes à tous, religieux et laïcs, et les échanges d’idées seront bienvenues

2/ Le programme peut éventuellement changer dans ses détails, nous comptons sur votre compréhension et votre indulgence

3/ Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer clairement les Horaires ARRIVÉE - DÉPART (n° du vol, n° de train…) pour que le Comité d’Organisation puisse vous recevoir dignement.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000