Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Đạo Từ Quang Minh (thơ)

23/05/201818:37(Xem: 2309)
Đạo Từ Quang Minh (thơ)
Duc The Ton 2


ĐẠO TỪ QUANG MINH

 

Quang minh Phật Đạo sáng ngời

Thọ trì Chánh Pháp mở khơi tâm lành

Bản Lai vốn sẵn tinh anh

Kịp thời thức tỉnh tu hành thăng hoa.

 

Dẫu đời xuôi ngược bôn ba

Cũng không tạo được an hòa thân tâm

Vô thường chi phối ngấm ngầm

Nhân quả nghiệp báo thăng trầm kéo lôi.

 

Con đường hướng thiện đây rồi !

Quyết lòng tiến bước buông thôi “nhọc nhằn”

Cũng may còn chút thiện căn

Tìm nương Pháp Phật siêng năng hành trì.

Giữ gìn Ngũ Giới bất ly !

Chuyển tâm tham ái, sân si dứt trừ

Chuyên tâm trì niệm Kinh thư

Tận hưởng Pháp lạc Đạo Từ Quang Minh

 

Quảng An Houston, Tx

*******

 

PHẢI BUÔNG THÔI!


Đến lúc thì phải buông thôi 
Chỉ duy Pháp Phật tô bồi thân tâm 
Bấy lâu vọng tưởng mê lầm 
Say sưa giổ giấc Trầm Luân đời đời 

Vào Sanh ra Tử như chơi 
Khổ đau truyền kiếp vui thời chóng qua
Tạo Tác lăn lộn Ta Bà 
Chúng Sanh mờ mịt đường ra lối vào. 

Nhân quả nghiệp báo khít khao 
Phật Đà thương xót hiện vào Thế Gian
Chỉ bày phương tiện cứu nàn 
Lời Kinh giáo huấn vô vàn thiết tha ! 

Chúng sanh Tánh Phật như Ta

Dưỡng dung Tam Độc mới là Vô Minh

Che mờ bản Tánh giác linh 
Nương Phật tìm lại nơi mình Bản Tâm 

Chư Tăng chỉ rõ chỗ lầm

Chấp Ngã chấp Pháp nhiễm thâm lâu ngày

Hiểu Đạo buông bỏ liền tay

Con đường Toàn Thiện hiển bày trước sau. 

Quảng An Houston - Tx *****************

VÔ CẦU TÂM AN

Vì sao than vắn thở dài 
Thốt lời bày tỏ bi ai cuộc đời 
Vì chưa hiểu Đạo thấu nơi 
Nên chi mới phải buông lời cầu xin 

Con người cần thiết niềm tin
Hãy tin Tự lực mà vin sức mình 
Dựa nhờ Tha lực tồn sinh 
Đủ đầy Lý - Sự trọn tình Quả - Nhân. 

Tài năng chi cũng phong trần 
Cảm thọ Đạo Pháp tâm thân nhẹ nhàng 
Buông đắm chấp bước thênh thang 
Đường Bát Chánh Đạo phải càng bồi tô.

Còn đâu phiền não hãi hồ 
Tham Sân dừng bước chỗ mô thảm sầu ?
Niềm tin Phật Pháp thấm sâu
Hành trình Giải Thoát vô cầu tâm an.

Quảng An Houston, Tx

 

*******

 

TAM ĐỘC HOÀNH HÀNH

Mở mắt là đã thấy tham

Tham ăn, tham ngủ, tham làm, tham chơi

Sắc, Tài, Danh lợi trên đời

Lòng Tham không đáy chao ơi hãi hùng !..

Tham mà không được, nổi xùng

Tôn thờ Bản Ngã tóe tung hận thù

Oán cừu chất ngất thiên thu

Sân là Ngục Thất nhốt tù chung thân.

Còn Si đắm đuối ân cần

Nghe theo Ngã Ái chẳng phân biệt gì

Mê mờ lạc nẽo Chánh tri

Do Tham nên khiến Sân Si lộng hành.

Biết Tham dừng lại cho nhanh

Biết Sân dừng lại tâm lành tư lương

Biết Si dừng lại vấn vương

Tử Sanh hết chỗ náu nương Luân Hồi.

Quảng An, Houston, Tx


**********

Y BÁT CHƯ TĂNG


Chư Tăng xử dụng Bát Y
Bởi vì phương tiện chuyển di theo thời
Y che thân thể tốt tươi 
Bát dùng khất thực đặng rời Ngã ra

Oai Nghi Tế Hạnh nên mà
Miên mật tu tập thiết tha đêm ngày
Thiền định quán chiếu rỏ thay
Tứ Đại giả hợp đủ đầy nhân duyên

Nương Phật Pháp rộng hoằng truyền
Thực thi Chánh Đạo chở chuyên Tâm Từ
Sắc tài danh lợi huyễn hư
Chẳng màn lợi dưỡng cửa Từ tạm dung

Tam Thường bất túc nhớ cùng
Nổ lực Tự độ khiêm cung độ người
Xứng Tánh Phật Sự giúp đời
Tăng hành Tục chuyển đổi dời khổ đau.

Rời Tứ Tướng bặt mong cầu 
Tâm không chổ trụ xa đâu Niết Bàn !

Quảng An Houston, TX*******

 

 

PHÁP PHẬT NHIỆM MẦU 

Quảng an an ổn bao la    ( chỉ trạng thái )
Hương Trí thoảng gió an hoà tâm tư 
Bản thể kia ấy Chân Như
Tứ Đại giả hợp duyên từ nghiệp sanh

Tăng giới tròn đủ phước lành
Chọn đường giải thoát cao thanh nẻo về
Tình trần lắm nổi chán chê !
Kịp thời tỉnh thức tìm Quê quy hồi

Bấy lâu chìm đắm nổi trôi ( thế nhân )

Khổ đau cùng tận chán thôi kiếp đời
Pháp Phật Nhiệm Mầu mở khơi
Chư Tăng khai thị rõ thời tâm can

Không nguyện sao đến Đạo Tràng
Sự nghiệp giải thoát huy hoàng biết bao ?
Tinh tấn thanh lọc tâm nào
Hương Trí toả ngát đường vào Nội Tâm.

Quảng An Houston, Tx

Kính dâng chư Tăng Ni những vị ly gia cắt ái, theo gót chân Phật. Tha thiết tròn hạnh nguyện tự độ, độ tha tìm đường quy hồi trở về quê hương Chơn Tánh mà được an lạc hiện đời, cho kiếp làm người có ý nghĩa và độ tha Báo Phật ân đức.

*******

LỰA CHỌN

Lựa trong cái mớ bòng bong
Thứ nào hữu dụng vui lòng nhặt ra
Cũng là mang tiếng thơ ca

Chớ bề chất lượng kém xa thế này ?  ( cần trau tria )

 

Cõi về còn đó xưa nay

Sẵn sàng đón nhận cái hay dâng đời
Chớ không tình cảm riêng nơi
Thơ nào không đạt biến thời ngữ ngôn

 

Cảm tạ Phước Thắng bảo tồn

Tinh Hoa Phật Pháp, tâm hồn vô tư
Mấy lời cảm kính gởi chừ
Chút tình chia sẻ coi như phải mà

 

Cõi Về Còn Đó mãi nha !
Nguyên Kim Phước Thắng vẫn là An - Nhiên
Hài hoà trợ lực vui niềm
Chia sẻ thuận dịp tuỳ duyên cúng dường
Tư tưởng Văn Hoá tuyên dương   ( Thầy Phước Thắng )
Quảng An đóng góp sự thường mong thay !

Quảng An, Houston, Tx

Pt Quảng An kính dâng Sư Phụ Nguyên Kim & Thầy Phước Thắng - Đà Lạt & Hiền huynh thiền Thơ Tâm Nhiên & Quảng An. Mãi luôn ủng hộ gởi bài cho Tập San Cõi Về Còn Đó do Thầy Phước Thắng trách nhiệm in ấn thêm phong phú, thọ đời xưa nay.


******

 

CHẤT LIỆU TRẦM LUÂN.

Hỷ Nộ ố ái chất liệu sống
Từ vô thủy cho đến vô chung
Tập khí luân lưu càng tô điểm
Lấy chi mà giải thoát khổ cùng

Cái Ta cao cả nhất trên đời

Của Ta với Họ hàng mà  thôi

Mọi thứ buộc ràng luôn say đắm

Ôm ghì thắm thết mãi tô bồi


Vui buồn giận ghét như hơi thở
Tâm thức hôn ám ngập tham si
Đắm chìm trong thất tình lục dục

Che mất Bản Tâm thanh tịnh nì

Quảng An Houston, Tx

 

********

THÌ ĐÂY NIẾT BÀN !

 

Pháp Phật tu khá vững vàng 
Băng Kinh góp vốn hành trang nẽo về 
Buông liền nắm bắt rủ rê
Ngay đây an lạc tràn trề thảnh thơi !

Pháp Từ tưới mát cho Đời
Hương Thiền lan toả bớt vơi não phiền
Quay về thể tánh Bản Nhiên
Ổn an vui sống tinh chuyên tu trì .

Tham Sân Si dứt liền khi
Cảm giác an ổn tức thì có ngay
Định Tâm, Tuệ phát sanh này

An lạc tự tại thì đây Niết Bàn. 

Quảng An Houston, Tx 


*******

GIEO MẦM TỪ BI

 

Xứng là Sa Môn tuệ thông
Giảng rõ lý Đạo khai dòng mê tâm 
Đại Thừa Liễu Nghĩa nhập thâm
Tuệ Kiếm Bát Nhã chặt bằm Vô Minh.

Tham Sân Si ấy vô hình
Mà sao lũng đoạn tâm linh thế này !
Bao giờ rời chấp Ngã đây ?
Rời luôn chấp Pháp  đúng này Bản Lai

Xứng Tánh khởi tu miệt mài
Thuận tuỳ Phật Pháp triển khai hoằng truyền

Kịp dừng tâm loạn đảo điên
Căn cơ ứng hợp chở chuyên Pháp Mầu

Đại Thừa Liễu Nghĩa thấm sâu
Thật Tướng Bát Nhã đỉnh đầu Tuệ Minh
Hành Thâm Bát Nhã hữu tình
Cận kề chân lý an bình thân tâm

Xiễn dương Chánh Pháp uyên thâm

Tiếp thu ứng dụng ươm mầm Từ Bi

Quảng An Houston, Tx 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/04/202108:37(Xem: 2832)
Kính bạch chư Tôn Đức, Thưa chư Pháp hữu, nhân mùa Phật Đản PL 2565, Viên Giác Tùng Thư Đức Quốc có ấn hành Đặc San Văn Hóa Phật Giáo chủ đề Chuyển hóa Khổ đau để chào mừng ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2645. Đặc San năm nay (lần thứ ba) được sự góp mặt của 50 văn thi sĩ và 3 họa sĩ trong và ngoài nước. Chúng tôi kính gởi đến quý Trang Nhà để nhờ phổ biến rộng rãi đến mọi độc giả gần xa. Độc giả muốn mua sách in có thể đặt trực tiếp trên mạng toàn cầu Amazon: https://www.amazon.de/gp/product/1716272939/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7 Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Mail Nhóm Chủ Biên Phù Vân - Nguyên Đạo - Nguyên Minh
01/01/202109:18(Xem: 84982)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 7433)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 3231)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6479)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 9503)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 13500)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 22567)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 13287)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 7254)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)