Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 9

28/07/201620:02(Xem: 2739)
Bài 9

KINH PHỔ MÔN

GIẢI NGHĨA

(Tiếp theo)

Toàn Không

 

8. Hoặc bị người dữ rượt,
Rớt xuống núi Kim-Cang,
Do sức niệm Quán-Âm,
Chẳng tổn đến mảy lông.

9. Hoặc gặp oán tặc vây,
Đều cầm dao làm hại,
Do sức niệm Quán-Âm,
Đều liền sanh lòng lành.

10. Hoặc bị khổ nạn vua,
Khi hành hình sắp chết,
Do sức niệm Quán-Âm,

Dao liền gãy từng đoạn.

11.Hoặc tù cấm xiềng xích,
Tay chân bị gông cùm,
Do sức niệm Quán-Âm,
Tháo rã được giải thoát.

 

GIẢI NGHĨA:

 1. 8.   Hoặc bị người dữ rượt,
  Rớt xuống núi Kim-Cang,
  Do sức niệm Quán-Âm,
  Chẳng tổn đến mảy lông.

 

“Hoặc bị người dữ rượt, rớt xuống núi Kim-Cang”:Núi Kim Cang, trong Trường A Hàm, quyển 2, phẩm Địa Ngục, trang 313 nói: Giữa hai Núi Kim Cang lớn là cảnh giới mù mịt tối tăm âm u, dưới đó có 8 đại Địa Ngục. Ở đây do làm ác ví như giết người sẽ bị tội vào địa ngục, bị người dữ rượt tức là bị Qủy sứ đuổi bắt cấu xé.

 

     Nếu rơi xuống một trong 8 đại Địa Ngục thì ôi thôi! Sẽ gặp vô số Qủy sứ dữ dằn ghê sợ và sẽ phải chịu đủ loại cực hình tra khảo chết đi sống lại trong đau khổ hãi hùng! Ở đây ví như người có tính tham lam thường hay trộm cắp cướp bóc hành hạ người, giết người, sẽ bị truy tầm tìm bắt, đánh đập nhốt tù, hành hạ nhục nhã, khổ sở trăm bề, đến khi chết bị đọa Địa ngục chịu khổ tiếp.

 

NhưngDo sức niệm Quán-Âm, chẳng tổn đến mảy lông”, nghĩa là do chuyên chú tuPhản Văn Văn TựTánh, tức là quán xét việc bị bắt, bịđánh đập, bị gông cùm v.v… là do tham lam ngu siđãtạo tội lỗi. Quán xét thấy rõ như vậy rồi thì sám hối ăn năn, thề không tái phạm nữa, không để tính xấu ấy hiện diện trong tâm, ngược lại luôn luôn tìm cách làm việc lành. Nếu thực hành được kiên cốthì dùngười ấy bị tù tội hành hạđánh đập tra khảo, cũng không còn cảm thấy khổ nữa, nên nói “Chẳng tốn đến mảy lông” là vậy.

 

Chứ chẳng phải như một số người hiểu lầm cho rằng dù bị kẻ dữ, kẻ cướp đuổi giết, trong khi chạy bị rơi xuống vực thẳm, chỉ cần cầu xin Quán Âm hay Thần linh nào đó, thì sẽ được che chở khỏi bị hại bị chết đâu mà lầm to.

 

 1. 9.   Hoặc gặp oán tặc vây,
  Đều cầm dao làm hại,
  Do sức niệm Quán-Âm,
  Đều liền sanh lòng lành.

 

Hoặc gặp oán tặc vây, đều cầm dao làm hại:Oán tặc vây: Ở đây biểu trưng choÁc kiến gồm 5 thứ:

Thân kiến (satkāyadṛṣṭi): Chấp thân thể là ta là của ta.

Biên kiến (tagrāhadṛṣṭi): Chấp hai bên như đúng sai, phải trái, đẹp xấu, hay dở v.v…

Kiến thủ kiến (dṛṣṭiparā-marśa):Chấp cái thấy sai.

Giới cấm thủ kiến (śīlavrata-pa-rāmarśa):Cố chấp sai lầm tưởng là đúng, như cho rằngtu hành khổ hạnh sẽ đạt được chân lý giải thoát.

Tà kiến (mith-yādṛṣṭi): Thấy biết sai lầm như không tin nhân qủa, không tin sinh tửluân hồi, chấp cái ta (chấp ngã), chấp linh hồn thường hằng vĩnh cửu (chấp thường), hoặc chấp cho rằng chết là hết (chấp đoạn) v.v...

 

Những thứ này, ví như bị oán tặc bao vây cầm dao gậy sẵn sàng làm hại; bởi vì người có ác kiến như thế thì sẽ gây ra biết bao nhiêu điều khổ não cho mình và cho người khác, nên ví như “gặp oán tặc vây, đều cầm dao làm hại” làvậy.

Do sức niệm Quán-Âm, đều liền sanh lòng lành:Nghĩa là nếu chuyên chú tuPhản Văn Văn TựTánh, tức là quán xét suy nghĩ 5 ác kiến ấy là sai trái, là mìn nổ chậm, là hầm chông, là gai nhọn, là ung nhọt v.v… sẽ gây đau khổ. Thấy như thế rồi, xa lià đoạn dứt ác kiến ấy, chuyển đổi thành chính kiến, không chấp cái ta và cái của ta, bỏ thấy sai hiểu sai, v.v… thì sẽ thoát khỏi các sự gây ra buồn phiền đau khổ, nên Kinh nói “liền sinh lòng lành” là vậy.

 

Chứ chẳng phải như nhiều người hiểu theo nghĩa đen cho rằng khi gặp giặc hung dữ vây giữ, chúng cầm dao sửa soạn giết hại, thì cầu nguyện Quan Thế Âm hay vị Thần Thánh nào đó dùng phép làm cho giặc hung dữ trở thành hiền lành, như vậy sẽ thoát khỏi chết; không thể như thế được, vì đây chỉ là ý nghĩkhờ khạo sai lầm.

 

 1. 10.  Hoặc bị khổ nạn vua,
  Khi hành hình sắp chết,
  Do sức niệm Quán-Âm,

Dao liền gãy từng đoạn.

 

Hoặc bị khổ nạn vua, khi hành hình sắp chết:Đây là người phạm tội cướp của giết người, hiếp dâm giết người, thù hằn giết người, bị tố cáo, quan quân bắt trình Vua xử tội giam cùm, đánh đập, chém giết…. Việc này biểu trưng cho người tham sân si làm những việc gây nghiệp ác bị đọa Địa ngục, bị Diêm Vương sai Qủy sứ trừng phạt, phải chịu hành hình tra khảo chết đi sống lại trong đau khổ dài lâu.

 

Do sức niệm Quán-Âm, dao liền gãy từng đoạn:Nghĩa là quán sát tham sân si làm các việc ác là bả độc, là lửa đốt, là tự tử; thấy rõ việc làm ác là tội lỗi, sai trái, rồiăn nănsám hối,thềđoạn dứt, lià bỏ làm ác.Chuyên chú làm các việc lành và tu hành chăm chỉ, thì dù có bị gông cùm đánh đập v.v…cũng không còn cảm thấy khổ sở nữa, nên nói “dao liền gãy từng đoạnlà vậy.

 

Chứ chẳng phải một người khi tạo tội nặngnhư cướp của lại giết nhiều người, bị bắt bị xử tội bị chém đầu, mà người này chỉ cần cầu xin Bồ Tát Quan Thế Âm hay vị Thánh linh nào đó một cách khẩn thiết. Tức thì Bồ Tát hay vị Thánh ấy sẽ đến, dùng phép thần khiến dao bị gãy không thể hại được; việc này không thể xảy ra như thế, vì đây là ý nghĩ thơ ngây, nông cạn lầm lẫn vậy.

 

 1. 11. Hoặc tù cấm xiềng xích,
  Tay chân bị gông cùm,
  Do sức niệm Quán-Âm,
  Tháo rã được giải thoát.

 

Hoặc tù cấm xiềng xích, tay chân bị gông cùm:Nghĩa là người tù bị xiềng xích gông cùm thì thật là khổ, vì không được tự do thoải mái. Đây là biểu trưng của những người bị sự ràng buộc mê mờ tối tăm của tám thứ Gió (bát Phong) gồm: “Được - Mất (Lợi – Suy), Khen – Chê (Dự - Hủy), Vinh - Nhục (Xưng – Cơ), Vui - Buồn (Lạc - Khổ)”.

 

     Chúng là nguyên nhân gây ra những tranh giành ở đời, làm con người trở thành mưu môgiành giật, ác độc hại người. Nó hướng đến các việc làm tai hại cho người, không sao thoát ra khỏi, nên ví như người bịtù cấm xiềng xích, tay chân bị gông cùm.

Do sức niệm Quán-Âm, tháo rã được giải thoát:Nghĩa lànếu người ấy quán chiếu Tám Thứ Gió dính mắc ấy đều là bả độc, là hầm lửa, là gai nhọn v.v…, sẽ đưa đến đau khổ cho mình và cho người. Coi chúng như mồi nhử, bả độc, rồi xa lià, từ bỏ chúng; lại chuyên làm việc tốt lành và tu hành lâu dài, thì sẽ thoát khỏi tám Gió ấy, nên ví như gông cùm xiềng xích được tháo gỡ tan hoại vậy.

 

Chứ chẳng phải với ý nghĩa cho rằng: người vì danh vì lợi ở đời mà làm những điều bất chính gây thảm họa cho người khác, rồi bị bắt, bị gông cùm xiềng xích tù đầy. Chỉ cần nằm đấy mà cầu nguyện xin Quán Thế Âm hoặc Thánhlinh nào đó dùng phép làm cho gông cùm xiềng xích đứt đoạn tan rã,được thoát khỏi tù tội đâu mà lầm vậy.

 

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567