Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điện Thư Phân Ưu

16/08/201316:16(Xem: 14408)
Điện Thư Phân Ưu
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Điện Thư Phân Ưu

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa mất đi một bậc Thạch Trụ của Thiền Gia và Giáo Hội mất đi một bậc Thầy lãnh đạo tài ba , đã lèo lái con thuyền của Giáo Hội lướt qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp của thế sự thăng trầm và Đạo Pháp trong thời kỳ phân hóa. Đó chính là:

ThichMinhTam

Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Viện chủ Chùa Khánh Anh Pháp Quốc

Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1940 tại Bình Thuận Việt Nam

Viên Tịch ngày 8 tháng 8 năm 2013 tại Phần Lan.
Thế thọ 75 tuổi. Hạ Lạp 46 năm.

Đại Diện cho GHPGVNTN Âu châu xin chia xẻ những mất mát to lớn nầy với Môn Đồ Pháp Quyến cũng như Tăng Ni và Phật Tử thuộc bổn tự Khánh Anh và xin nhất tâm nguyện cầu cho Giác Linh của Hòa Thượng được:

Cao Đăng Thượng Phẩm

Khứ Lai Tự Tại

Thay mặt GHPGVNTN Âu Châu

HT Thích Tánh Thiệt

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

HT THích Như Điển

Tổng Thư Ký

Cùng toàn thể Tăng Ni và Tín Đồ Phật Giáo Âu Châu đồng khể thủ.

ThichMinhTam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LIÊN CHÂU

VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP

615 N. Gilbert Rd.Irving, Texas 75061-6240; Tel.: (972) 986-1019

Xưng Tán Công Hạnh

Của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

Kính thưa chư vị trong Môn Đồ Pháp Quyến,

Kính thưa quý quan khách và đồng hương Phật Tử,

Chúng tôi còn nhớ mãi mới vào cuối tháng 5 năm nay, trong Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2557 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức tại Little Saigon ở miền Nam California, Hoa Kỳ, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã thân lâm chứng minh hành lễ và khuyến tấn quý huynh đệ pháp lữ lãnh đạo trong Giáo Hội cùng nhau sát cánh để làm Phật sự. Tôi cũng được biết mới hôm nào đây vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, trong Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 25, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch cũng đã hết lòng chăm lo việc tổ chức và thân lâm đến chứng minh, hướng dẫn việc tu học, rồi liền sau đó là Ngài ra đi.

Than ôi,

Quả đúng là “Vô thường lão bệnh bất dữ nhơn kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế…” – Vô thường già bệnh không hẹn cùng ai, sáng còn tối mất chỉ trong khoảnh khắc đã qua đời khác… !

Là một người đệ tử của đức Thế Tôn, ai ai trong chúng ta cũng đều ý thức được lẽ vô thường già bệnh ấy, nhưng đối với sự ra đi của một vị Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hội mà tài đức vẹn toàn hiếm có trong chốn Tòng Lâm như Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch thì làm sao chúng ta tránh khỏi bi ai, thương tiếc !

Trong lịch sử gần 40 năm Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại, nếu có một vị Trưởng Tử Như Lai nào tận tụy trọn đời trong sứ mệnh hoằng truyền Phật Pháp cứu độ nhân sinh cho đến phút lâm chung thì vị đó chính là Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch thượng Nguyên hạ Cảnh, hiệu Thích Minh Tâm.

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch từ khi còn ở trong nước, trước khi xuất dương du học Nhật Bản vào những năm của thập niên 1960 đã là một vị Tăng Sĩ phụng sự trung kiên cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là một nhà giáo dục điều hành và giảng dạy tại các trường trung học Bồ Đề Quy Nhơn, Bình Định và Tuy Hòa, Phú Yên. Khi sang Nhật du học, Ngài là vị đại diện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Nhật với vai trò Chi bộ Trưởng Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau khi sang Pháp vào đầu thập niên 1970, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch đã là một trong rất ít vị Tăng Sĩ xây dựng nền tảng ban đầu cho Phật Giáo Việt Nam nói chung và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng tại hải ngoại. Ngài là vị Giáo Phẩm khởi xướng cuộc vận động phục hưng bản thể thanh tịnh và hòa hợp của Tăng Già để làm chỗ dựa nếp sống đạo hạnh cho chư Tăng, Ni đang hành đạo rải rác khắp nơi trên các châu lục và cũng để làm chỗ dựa đạo đức tâm linh cho hàng Phật tử tại gia, qua Tập Thể Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại để tổ chức Ngày Về Nguổn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư hầu tri ân và báo ân chư Phật và lịch đại tổ sư. Ngài đương vi là Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Ngoài ra, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch còn là vị Chánh Văn Phòng đầu tiên của Văn Phòng Điều Hợp Phật Sự cho 4 Giáo Hội là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada.

Có thể nói rằng trên khắp các châu lục, từ Âu Châu sang Úc Châu, Từ Hoa Kỳ sang Canada, đâu đâu cũng lưu dấu vết chân hoằng pháp của Ngài, đâu đâu cũng còn những hình ảnh từ bi, lân mẫn của Ngài, đâu đâu cũng còn vang vọng Pháp Âm của Ngài.

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị,

Với tài đức và công hạnh mà Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch đã cống hiến cho Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, Ngài quả xứng đáng là bậc Thạch Trụ trong chốn Tòng Lâm, là một Tôn Giả thân chứng Phật Đạo một cách nghiêm mật, là bậc Thầy khả kính đối với hàng triệu Tăng, Ni và Phật tử khắp bốn phương, là vị Giáo Phẩm Lãnh Đạo khó kiếm trong hàng Pháp Khí của Tăng Bảo.

Vậy mà giờ đây,

Bóng hạc đã bay vút lên tầng mây, đại bàng đã vỗ cánh vào cõi thinh không tịch lặng !

Dù biết rằng vì đại nguyện mà Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thị hiện ra đời để cứu giúp quần sinh, phò trì Phật Pháp, đến khi công viên quả mãn thì chích lý Tây quy, trở lại bảo sở chân thân. Nhưng làm sao chúng tôi, những pháp lữ, những đồng đạo còn ở lại nơi đây, không ngậm ngùi thương tiếc trong giờ phút chia ly vĩnh biệt này, giữa lúc Đạo Pháp còn cần những bậc lãnh đạo tài đức vẹn toàn, chúng sinh cần những vị đạo sư thân chứng đạo hạnh như Ngài để dẫn đường chỉ lối !

Tuy nhiên, xin Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch hãy an nhiên mà nhập Niết Bàn, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường, hạnh nguyện và lý tưởng cao cả mà một đời Ngài đã tận tụy phụng sự.

Giờ này chắc Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch vẫn khắc ghi lời Phật dạy trong Kinh Lăng Già. Lời rằng :

“Thế gian ly sinh diệt,

Do như hư không hoa,

Trí bất đắc hữu vô,

Nhi hưng đại bi tâm”.

Ngưỡng mong Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch vì lòng đại bi mà sớm hồi nhập Ta Bà để tiếp tục sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa quần sinh.

Thay mặt 4 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu, nhất tâm xưng tán công hạnh và cung tiễn Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch cao đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Phật Lịch 2557, Dallas, Texas, Ngày 17 Tháng 8 Năm 2013

Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu

Chánh Văn Phòng

Sa Môn Thích Tín Nghĩa

ThichMinhTamGIÁO HỘI PHẬT GIẢO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LIÊN CHÂU

VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP

615 N. Gilbert Rd.Irving, Texas 75061-6240; Tel.: (972) 986-1019

Điện Thư Phân Ưu

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm Tân Viên Tịch

Kính Gửi : - Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,

-. Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm,

- Môn Đồ Pháp Quyến,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm

-. Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,

- Trưởng Ban Điều Hợp Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại,

- Nguyên Đệ Nhất Chánh Văn Phòng của Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu,

- Khai sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc,

Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1940 tại Bình Thuận, Việt Nam, đã thâu thần thị tịch tại Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013, thế thọ 75, lạp thọ 46.

Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 11 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2013 tại Phần Lan.

Lễ Trà Tỳ vào lúc 11 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2013 tại Pháp Quốc.

Thay mặt chư Tôn Đức Giáo Phầm của 4 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thượng Phẩm Thượng Sanh.

Đồng thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Môn Đồ Pháp Quyến và Tăng, Ni, Phật tử Chùa Khánh Anh.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Phật Lịch 2557, Dallas, Texas, ngày 15 Tháng 8 Năm 2013

Văn Phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu

Chánh Văn Phòng

(Ấn ký)

Sa Môn Thích Tín NghĩaThichMinhTam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

803 South Sullivan Street, Santa Ana, CA 92704; Tel. (714) 571-0473

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm Tân Viên Tịch

Kính Gửi :- Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,

-. Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm,

- Môn Đồ Pháp Quyến,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ được tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm.

-. Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,

- Trưởng Ban Điều Hợp Tăng, Ni Việt Nam Hải Ngoại,

- Nguyên Đệ Nhất Chánh Văn Phòng của Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu,

- Khai sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc,

sinh ngày 18 tháng 1 năm 1940 tại Bình Thuận, Việt Nam, đã thâu thần thị tịch tại Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013, thế thọ 75, lạp thọ 46.

Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 11 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2013 tại Phần Lan.

Lễ Trà Tỳ vào lúc 11 giờ sáng ngày 21 tháng 8 năm 2013 tại Pháp Quốc.

Toàn thể Tăng, Ni và Cư Sĩ Phật Tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhất tâm hộ niệm và cầu nguyện Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc.

Đồng thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Môn Đồ Pháp Quyến và Tăng, Ni, Phật tử Chùa Khánh Anh.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Santa Ana, ngày 15 tháng 8 năm 2013

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm

Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Cư Sĩ Thành Viên Hội Đồng Điều Hành

HDGPUC_Dien_Thu_Phan_Uu_HT_Minh_Tam_10_8_2013

TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

863 S. Berendo St, Los Angeles, CA 90005

_______________________________________________ThichMinhTam

SẮC KHÔNG BẤT ĐỘNG

ĐẠO KHẾ CHƠN NHƯ

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Kính gửi: Ban Tổ chức Tang Lễ,

cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ vừa được tin:

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu châu, Khai Sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh Pháp quốc, xả báo thân thị tịch tại Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013.

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Tốc Chứng Vô Sanh.

Thành kính chia buồn cùng chư Tôn Thiền Đức GHPGVNTN Âu Châu và Môn Đồ Pháp Quyến.

Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 08 năm 2013

TM/Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ.

Thích Trí Tuệ

ThichMinhTam
TRUNG TÂM PHẬT GIÁO - CHÙA VIỆT NAM

10002 Synott Rd - Sugar Land, TX 77498

Tel/ 281-575-0910 * Fax: 281/498-4540

email: trungtamphatgiao@yahoo.com * web: www.vnbc.org

________________________________________________

SEN NỞ CÕI VÔ SANH

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật


Kính gửi: Ban Tổ chức Tang Lễ,

cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến

Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam, Houston, Texas, Hoa Kỳ vừa được tin:

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu châu, Khai Sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh Pháp quốc, xả báo thân thị tịch tại Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013.

Tứ chúng Phật tử tại TTPG - Chùa Việt Nam thành kính đảnh lễ, cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng về cõi Niết bàn, rồi sớm trở lại, cõi đời sanh tử, hóa độ quần mê, hoàn thành đại nguyện.

Thành kính chia buồn đến chư Tôn Đức GHPGVNTN Âu Châu cùng Môn Đồ Pháp Quyến trước sự mất mát lớn lao này.

Houston, ngày 15 tháng 08 năm 2013

Khể thủ,

Tứ chúng Phật tử tại TTPG-Chùa Việt Nam Houston, Texas, Hoa Kỳ.


ThichMinhTam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

TỔNG VỤ TĂNG SỰ

3503 S. Graham st, Seattle, Washington, 98118.

Tel: (206) 723 4741. Fax: (206) 723 0506

Phật lịch 2557 Số 036/HĐĐH/TVTS/TB


THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Tổng Vụ Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Kính gởi:

- Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu

- Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

- Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Được tincố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm:

  • Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới,
  • Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,
  • Thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan,
  • Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Pháp Quốc,
  • Nguyên Chánh Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội PGVNTN Liên Châu,
  • Khai sơn sáng lập Chùa Khánh Anh Pháp Quốc.

Vừa thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch lúc 9:29 phút giờ Pháp Quốc, ngày Mồng 2 tháng 7 năm Quý Tỵ, ( nhằm ngày 8-8-2013) tại Bệnh viện tỉnh Turku, nước Phần Lan, Âu Châu, trụ thế 75 năm, 46 Hạ Lạp.

Sự ra đi của cố hòa thượng là sự mất mát lớn cho Hội Đồng Tăng Già Thế Giới, Văn Phòng Điều Hợp Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu mất đi một bậc danh Tăng, Ngày Về nguồn – Lễ Hiệp Kỳ Lich Đại Tổ Sư lần thứ VII mất đi một vị lãnh đạo tối cao thượng đức trong Hội Đồng Trưởng Lão Chứng Minh, Phật Giáo đồ mất đi một vị thầy khả kính.

Toàn thể Tăng Ni thuộc Tổng Vụ Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Tăng Ni , Phật tử chùa Cổ Lâm thành phố Seattle, thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến và thành kính đảnh lễ và cầu nguyện Giác linh cố Hòa Thượng thựơng Minh hạ Tâm cao đăng Phật quốc .

Seattle ngày 09 tháng 08 năm 2013
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự
Sa môn Thích Nguyên An


ThichMinhTam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
TỔNG VỤ CƯ SĨ
1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701. Tel: (714) 836-9242. Fax: (714) 832-8674
THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Kính gởi: Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng chư Tôn Đức Môn đồ Pháp Quyến.

Chúng con vừa nhận tin buồn cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm - Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu – Viện chủ Chùa Khánh Anh Pháp Quốc đã thâu thần an nhiên thị tịch tại nước Phần Lan, Âu Châu.

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng là bậc cao tăng, tòng lâm thạch trụ của Phật Giáo Việt Nam, đã có công hạnh lớn trong việc giáo dục đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni và tổ chức nhiều khóa tu học truyền bá Phật Pháp cho nhiều thế hệ Cư Sĩ Phật tử khi còn trong nước cũng như khi ra hải ngoại. Với tinh thần Về Nguồn, Ngài là bậc thầy khả kính trong tình Linh Sơn cốt nhục và gắn bó keo sơn với các Giáo Hội Phật Giáo khắp các châu lục qua thâm tình Pháp Lữ. Với những biến cố lịch sử Phật Giáo Việt Nam trong nữa thế kỷ trôi qua, Ngài đã trải nghiệm bằng nụ cười bao dung và trái tim độ lượng qua những đạo từ trong các lễ hội Phật Giáo Việt Nam được tổ chức khắp nơi trên thế giới.

“ Bóng người vượt chín tầng mây
Nhân gian mát rượi bóng cây Bồ Ðề…”

Sự viên tịch của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng là một đại tang không chỉ riêng cho môn đồ pháp quyến, riêng cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu mà chung cho Tăng,Tín đồ Phật Giáo Việt Nam. Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cùng nam, nữ Phật tử khắp các tiểu bang Hoa Kỳ thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến và thành tâm đảnh lễ cầu nguyện Giác linh cố Hòa Thượng cao đăng Phật quốc .

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn tứ thập tứ thế Liễu Quán Pháp Phái, khai sơn Khánh Anh Đường Thượng húy thượng NGUYÊN hạ CẢNH, tự Viên Dung, hiệu Minh Tâm, Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám.

Santa Ana, ngày 15 tháng 08 năm 2013

Khể thủ,
Thích Thánh Minh


ThichMinhTam
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phât.

Chúng con vô cùng xúc động và đau buồnkhi hay tin Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã xả bỏ báo thân siêu sanh Tịnh Độ.
Cuộc đời của Ngài là tấm gương hy sinh cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Công cuộc hoằng pháp lợi sanh còn đang dang dở, Ngài đã vội lìa trần. Sự ra đi của Ngài để lại bao tiếc thưong trong lòng Phật tử khắp nơi.
Chúng con toàn thể Tăng Ni Phật Tử Chùa Pháp Nguyên, Hoa Kỳ thành kính đãnh lễ giác linh Trưởng Lão Hòa Thượng, cầu nguyện Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc. Ngưỡng nguyện Hòa Thượng từ bi lân mẫn hữu tình sớm hồi nhập Ta Bà tiếp tục sự nghiệp độ sinh.
Tỳ kheo Thích Trí Hoằng
Chùa Pháp Nguyên
1838 County Road 129
Pearland, Texas 77581 - USA
ThichMinhTam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
CHÙA PHẬT ĐÀ
TU VIỆN PHÁP VƯƠNG
San Diego, Escondido, California, Hoa Kỳ

THƯ PHÂN ƯU
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Đàm Hoa Lạc Khứ Hữu Dư Hương

Kính gửi: Ban Tổ chức Tang Lễ, Thượng Tọa Thích Quảng Đạo

cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến

Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương vừa được tin:

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu châu, Khai Sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh Pháp quốc, thâu thần thị tịch tại bệnh viện tỉnh Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013. Trụ thế 75 tuổi, 64 Đạo lạp, 46 Hạ lạp, toàn thể Tăng tín đồ chúng con vô cùng kính thương tiếc.

Từ Mỹ quốc, thay mặt toàn thể Tăng Tín đồ Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương, chúng con thành kính ngưỡng vọng về Khánh Anh Tự, Paris, Pháp quốc nhất tâm đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng.

Nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, thượng phẩm thượng sanh, hồi nhập ta bà, phân thân hóa độ, lợi lạc quần sanh.

Kính nguyện Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám.

Thành kính chia buồn đến chư Tôn Đức Giáo Hội Âu Châu cùng Môn Đồ Pháp Quyến trước sự mất mát lớn lao này.

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn tứ thập tứ thế Liễu Quán Pháp Phái, khai sơn Khánh Anh Đường Thượng húy thượng NGUYÊN hạ CẢNH, tự Viên Dung, hiệu Minh Tâm, Giác linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám.Chùa Phật Đà, ngày 14 tháng 08 năm 2013
Khể thủ,
Thích Nguyên SiêuThichMinhTam
Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại lợi

Ban Đại Diện Miền Tịnh Khiết, Miền Tâm Minh & Miền Thiện Minh

Ban huynh trưởng và đoàn sinh GĐPTVN tại Úc Đại Lợi


THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT

Kính gởi:

- Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu,

- Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu,

- Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm và Tăng Chúng Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật

Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức,

Chúng con toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh các cấp Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi được tin Trưởng lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm, húy Nguyên Cảnh, tự Viên Dung, sanh ngày Mồng 10 tháng 12 năm Kỷ Mão, tỉnh Bình Thuận, vừa an nhiên thị tịch vào lúc 10:29’ giờ Phần Lan, tức 9:29’ giờ Pháp Quốc, ngày Mồng 2 tháng 7 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 8 tháng 8 năm 2013 tại bệnh viện tỉnh Turku, nước Phần Lan, Âu Châu, trụ thế 75 năm, 46 Hạ Lạp.

Đương vị:

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Thành viên Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Pháp Quốc

Trước sự mất mát lớn lao này, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi chúng con thành kính chia sẻ cùng Giáo Hội, Chư Tôn Đức trong Ban Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến.

Nhất tâm đảnh lễ, cầu nguyện Giác Linh Đức Trưởng lão Hòa Thượng tân viên tịch nhập Thánh Tăng vị, chứng quả Vô sanh, sớm hồi nhập Ta bà, hoằng khai tế độ.

Đồng thành kính tưởng niệm:

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại lợi

Ban Đại Diện Miền Tịnh Khiết, Miền Tâm Minh & Miền Thiện Minh

Ban huynh trưởng và đoàn sinh GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

(1317-BHD-TB) Dien Van Phan Uu - HTThichMinhTam


ThichMinhTamBUDDHIST EDUCATION CENTER OF AMERICA INC.

CHÙA ĐÔNG HƯNG

423 Davis Street, Virginia Beach. VA 23462

Phone / Fax: (757) 689-3408. www.buddhistedu.org,

Email: buddhistedu@yahoo.com

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Kính gửi: Ban Tổ chức Tang Lễ, cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến

Chúng con cùng môn phong pháp phái Tổ đình Đông Hưng tại Việt Nam và Hoa Kỳ vừa được tin:

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu châu, Khai Sơn Viện Chủ Chùa Khánh Anh Pháp quốc, thâu thần thị tịch tại bệnh viện tỉnh Turku, Phần Lan, ngày 8 tháng 8 năm 2013. Trụ thế 75 tuổi, 64 Đạo lạp, 46 Hạ lạp, toàn thể Môn phong pháp phái Đông Hưng chúng con vô cùng kính thương tiếc. Vì phương tiện không cho phép chúng con đến trước giác linh đài để đảnh lễ Ngài, xin mạn phép gửi đến Giác linh Trưởng lão Hòa Thượng đôi lời ai điếu:

Ngưỡng bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng,

Môn phong pháp phái Chúc Thánh Tổ đình Đông Hưng tại Việt Nam và Hoa Kỳ, thành kính đảnh lễ giác linh trưởng lão Hòa thượng viện chủ Tổ đình Khánh Anh, Pháp quốc.

Chúng con thiết nghĩ:

"Ai tìm vết điểu từ đâu lại

Ai nghe tiếng sáo vọng về đâu

Đầm Tào Khê vằng vặc bóng trăng thâu

Non Thiếu Thất xạc xào rừng mai trúc,

Ta Bà ấn hoại, Tịnh Độ văn thành".

Virginia Beach, ngày 11 tháng 8 năm 2013

TM. Môn phong pháp phái

Đồng khể thủ

Sa môn Thích Thông Kinh


ThichMinhTam

Dien_Thu_Phan_Uu_HTThichTriHai


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,153,161