Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tưởng niệm HT Minh Tâm

11/08/201304:16(Xem: 14141)
Tưởng niệm HT Minh Tâm

ThichMinhTamTƯỞNG NIỆM H.T. THÍCH MINH TÂM

Thầy đi khắp bốn phương trời
Việc đời, việc đạo suốt đời hy sinh,
Vì dân tộc, vì chúng sinh
Lao tâm, khổ trí quên mình bôn ba,
Châu Âu, châu Mỹ, Canada
Châu Úc... Lễ hội lại qua liên hồi
Buồn theo vận nước nổi trôi
Quê hương nổi nhớ than ôi dáng gầy!
Thân già nào quản chân mây
Đến đi tự tại đó đây độ nàn
Nào ai hiểu được thời gian
Vô thường lão bệnh cắt ngang cuộc đời!

Thầy đi để lại chơi vơi
Phần Lan Pháp Hội bồi hồi tiếc thương
Tin buồn tỏa khắp mười phương
Năm châu bốn bể Đàm hương mất rồi
Tình Linh Sơn giữa dòng đời
Nghĩa Pháp Lữ đến bao giờ gặp lại
Lạc Bang còn đó Pháp y
Tàn thân để lại cho đời Đức tu
Thiện Tri Thức buổi đầu thu
Cây Phong đã ngã sang màu khói sương

Vãng sanh về cõi Tây Phương

Trong vô thường vẫn Chơn Thường hiển linh…

Chùa Cổ Lâm, 09-8-2013

H.T. Thích Nguyên An và Tăng Chúng Chùa Cổ Lâm


red_rose_60NHỚ THẦY

Bôn ba đi lại khắp nơi
Thân già chẳng quản tuổi đời đã cao,

Bịnh tật sức khỏe hư hao
Bao năm vất vả, lao đao một đời
Công lao sự nghiệp nửa vời
Bây giờ người đã tách rời trần gian,
Đau thương giọt lệ khôn hàn…

Cầu người về chốn Lạc Bang
Cao đăng Phật quốc Niết Bàn tạm qua
Rồi Ngài trở lại ta bà
Tiếp tục hạnh nguyện độ tha cứu đời…

Đại Bi Nguyện

Hành trì tâm nguyện đại bi
Như Lai sứ giả Thầy đi lại về.
Nam mô Tâm lượng Bồ Đề
Nhân lành quả mãn hồi qui Ta-bà.


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thích Nguyên Kim kính viếng giác linh HT Thích Minh Tâm

8-8-2013

red_rose_53
Đệ tử Quảng An kính ngưỡng cúng dường

lời thơ cảm tác kính dâng Giác Linh Cố Đại Lão HT Thích Minh Tâm

TUỲ THUẬN ĐỘ SINH

Vô thường Tứ Đại xã buông
Chân Tâm hằng hữu suối nguồn Tịnh Minh
Thuận tuỳ lai đáo độ Sinh
Hành Từ - Bi Nguyện hữu tình Tăng Thân

PT Quảng An Houston, Tx, 13.8.2013
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567