Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chùa Kim Liên viếng Giác Linh HT

14/08/201321:24(Xem: 10661)
Chùa Kim Liên viếng Giác Linh HT

chuakimlien2


Kính viếng Giác Linh Hòa Thượng

thượng MINH hạ TÂM

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Dép cỏ lối về còn hiển hiện

Hoa Đàm tuy rụng vẫn còn hương.

Kim Liên Bửu Tự tại Thành phố Nha Trang và bà con quyến thuộc từ quê hương tỉnh Bình Thuận thật bàng hoàng xúc động khi nhận được tin:

Hòa Thượng thượng MINH hạ TÂM
- Chủ tịch Hội đồng điều hành GHPGVNTN Âu Châu
- Phó Chủ tịch Hội đồng Tăng già thế giới
- Khai sơn viện chủ chùa Khánh Anh Paris và chùa Khánh Anh Evry Pháp Quốc,
vừa thâu thần tịch diệt, quảy dép về tây. Dẫu biết rằng sự sanh tử của quý Ngài như

Mặc áo cho mùa Đông

Cởi áo thay cho mùa Hạ

Vẫn biết thế nhưng chúng con vẫn ngậm ngùi kính tiếc một bậc tôn sư khả kính, một đời hy sinh cho đạo pháp và dân tộc tại Hải ngoại.

Vì địa lí xa xôi, cách trở, chúng con không thể đến Pháp quốc để kính viếng Giác Linh Cố Hòa Thượng.

Tại quê hương Việt Nam, chúng con xin đốt nén tâm hương ngưởng nguyện lên mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát thùy từ phóng quang tiếp độ Giác Linh Hòa Thượng được cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta Bà để tiếp tục hóa độ chúng sanh.

Ngưỡng nguyện Giác Linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám, và chúng con xin chia buồn cùng môn đồ Pháp quyến.

Đa đoan Phật sự một đời

Buông tay thuận thế vạn lời vô ngôn

Người về khai sáng thiền môn

Người đi dấu tích còn tồn tông phong.

Chúng con kính xin bái biệt Giác Linh Hòa Thượng.

Tỳ kheo Thích Thiện Tâm

Trụ trì Kim Liên Bửu Tự - Diên Khánh - Khánh Hòa

TP Nha Trang - Việt Nam

0905124122

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn