Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Tổ Chức Tang Lễ

10/08/201318:25(Xem: 17039)
Ban Tổ Chức Tang Lễ

ThichMinhTam


BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Âu Châu
- Viện chủ chùa Khánh Anh Pháp Quốc


Hội Đồng Chứng Minh:

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu (Canada)

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc Châu)

Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh (Đài Loan)

Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ:

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)

Phó Ban Tổ Chức Tang Lễ:

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Úc Châu)

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Thái Siêu (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Nguyên An (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Giác Hoàng (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Trí Minh (Na Uy)

Hòa Thượng Thích Như Điển ức Quốc)

Hòa Thượng Thích Trường Sanh (Tân Tây Lan)

Hòa Thượng Thích Giác Huệ (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Canada)

Phụ tá các Trưởng và Phó Ban:

Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ)

Thượng Tọa Thích Minh Giác (Hòa Lan)

Thượng Tọa Thích Tâm Hòa (Canada), Thượng Tọa Thích Thông Trí (Hòa Lan)

Ban Nghi Lễ Sám Chủ :

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)

Hòa Thượng Thích Phước Thuận (Hoa Kỳ)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Ban Chấp Lịnh:

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ)Đệ nhất chấp lịnh

Hòa Thượng Thích Quảng Ba (Úc châu)Đệ nhị chấp lịnh

Điều hợp Tang lễ:

Hòa Thượng Thích Trí Minh (Na Uy), Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ)

Thượng Tọa Thích Trường Phước (Canada)

Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Úc Châu), Thượng Tọa Thích Nhật Trí (Hoa Kỳ)

Ban Kinh Sư :

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Trường Phước (Canada)

Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy)

Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (Pháp Quốc), Đại Đức Thích Thiện Mỹ (Na Uy)

Ban Kinh C:

Thượng Tọa Thích Pháp Nhẫnức)

Ban Công Văn :

Thượng Tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển)

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc)

Ban Thư ký:

Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc)

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ)

Ban Trang trí - Trần thiết :

Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Tịnh Quang (Pháp Quốc)

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc)

Đh Lượng Giác, Đh Chữ, Đh Mộng Hoa, Đh Diệp, Đh Thiện Tâm (Nantes).

Và xe Tang :

Thượng Tọa Thích Thiện Niệm (Pháp Quốc), Thượng Tọa T. Hạnh Bảo (Phần Lan)

Ban Tiếp Tân chư Tăng, Ni:

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc)

Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc)

Thượng Tọa Thích Minh Giác (Hòa Lan)

Thượng Tọa Thích Quảng Hiền (Thụy Sĩ)Thượng Tọa Thích Thông Trí (Hòa Lan)

Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn (Pháp Quốc)

Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm (Đức Quốc), Sư Bà Thích Nữ Như Viên (Đức Quốc)

Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh (Hoa Kỳ), Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu (Đức Quốc)

Ban Thị Giả:

Điều động nhân sự : Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước (Đức Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hòa (Pháp Quốc), Sư Cô Thích Nữ Như Quang (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Khánh (Đức Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Diệu Liên, Sư Cô Thích Nữ Thanh Nghiêm (Pháp Quốc)

Sư Cô Thích Nữ Nhất Nguyên (Pháp Quốc), Sư Cô Thích Nữ Trí Đắc (Pháp Quốc)

Ban Cung nghinh:

Thượng Tọa Thích Phước Huệ (Anh Quốc), Thượng Tọa Thích Từ Trí ức),

Đại Đức Thích Tâm Hiền (Anh Quốc)

Gia Đình Phật Tử Quảng Đức chùa Khánh Anh(Pháp)

Ban Xướng ngôn viên:

Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy)

Đ.Đ Thích Nguyên Hùng (Pháp), Đ.Đ Thích Hạnh Giới (Đức)

Đ.Đ Thích Pháp Quang (Đan Mạch), Pt Ngọc Lộc, Pt Diệu Hạnh.

Ban Hầu Kim Quan:

Trưởng Ban Thượng Tọa Thích Giác Thanh (Đan Mạch)

Thượng Tọa Thích Đồng Văn, TT Thích Giác Trí, TT Thích Hạnh Tấn (Đức),

Thượng Tọa Thích Minh Phú, Đ.Đ Thích Quảng Viên (Pháp),

Thượng Tọa Thích Minh Chí, Đ.Đ Thích Quảng Định (Hoa Kỳ),

Đ.Đ Thích Minh Đăng, Đ.Đ Thích Minh Định, Đ.Đ Thích Trí Kính (Pháp),

Đ.Đ Thích Trí Tài, Đ.Đ Thích Linh Ấn, ĐĐ Thích Hạnh Thiện (Pháp),

Đ.Đ Thích Viên Giác, Đ.Đ Thích Viên Tịnh (Na Uy),

Đ.Đ Thích Pháp Trú, Đ.Đ Thích Pháp Quang (Đan Mạch),

Chúng Tăng Chùa Viên Giác (Đức), Chúng Tăng Chùa Khuông Việt (Na Uy),

Chúng Tăng Tinh Thất An Thiền, Chúng Tăng Đạo Tràng Vô Lượng Thọ (Đức),

Gia Đình Phật Tử Việt Nam Âu Châu

Ban Tư liệu và Kỷ yếu :

Hòa Thượng Thích Như Điển ức), Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ),

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Úc châu), Thượng Tọa Thích Quảng Đạo (Pháp),

Đh Quảng Thành, Đh Quảng Tuệ, Đh Vĩnh Hảo, Đh Tâm Huy,

Ban Ẩm thực và Trai soạn:

Trưởng Ban Đh Thạnh, Sư Cô TN Thanh Tâm, Sa di ni TN Thông Chánh,

Ê kíp Diệu Lạc (vùng 95), Ê-kíp Hiếu-Hạnh, Ê-kíp Diệp, Ê-kíp Diệu Trang,

Ê-kíp Mai Vi, Ê-kíp Chúc Diệu, Ê-kíp Diệu Hải, Ê-kíp Diệu Khánh(Đức quốc),

Ê-kíp Phật tử từ Strasbourg, Đh Hùng, Gđ chị Muồi, Đh Ngân, Đh Linh, Đh Quý.

Ban Y Tế:

Bác sĩ Ngọc Quang, BS Kim Ngọc, BS Jeannine, BS Hương, BS Phương,

Ban Nhiếp ảnh, quay phim, tư liệu ảnh lưu niệm:

Đh Chữ, Đh Chánh Lý, Đh Tế Thế, Đh Bích Xuân, Đh Sylvie, Đh Ngọc Vy.

Ban phiên dịch, thông dịch:

Đh Ngọc Liên, Pt Diệu Hạnh, Đh Quảng Hưng, Đh Đạt.

Ban Thủ Quỹ :

TT T. Quảng Đạo, Ni Sư TN Diệu Trạm, Đh Thạnh, Đh Nguyệt, Đh Hà, Đh Hạnh.

Ban tiếp tân :

a/ Thư Ký : Sư Cô TN Diệu Hoàng, SC TN Thông Nghĩa, Đh Thanh Mai, Đh Hiếu-Hạnh.

b/ Tiếp lễ : Đh Tuyết Trinh, Đh Tuyết Minh, Môn đồ hiếu quyến.

c/ Tiếp khách ngoại quốc:Đh Kim Quy, Đh Ngôn, Đh Ngọc, Đh Huê, Đh Bảo, Đh Diệu Hạnh, Đh Trang,

Đh Ngọc Tuyết, Đh Tố Oanh.

d/ Tiếp khách đại chúng : Đh Thúy, Đh Vân Sĩ, Đh Bích, Đh Liễu, Đh Thanh Vân (Lang), Đh Ray Chi,

Đh Ngọc Tuyết, Đh Thảo, Đh Như Mai, Đh Xuân - Henri, Đh Triều Âm,

Đh Lộc Thành, Đh Liêm, Đh Trung (Paris), Đh Đạt, Đh Thoàn, Đh Ngọc Lộc,

Đh Minh Hà…

e/ Tiếp nội trú : Đại Đức Thích Nhuận Hương, Đại Đức Thích Quảng Giới, Đh Công Phải,

Đh Lộc Thành,…

Ban Hành đường :

Sư Cô TN Minh Triều, SD ni Diệu Thiện, Đh Tùng, Đh Lâm, Đh Nicole,

Đh Sáu, Đh Bích Ly, Đh Quảng Sách, Đh Phước Vân, Đh Hoa (Suisse).

Ban Vận chuyển :

Phụ trách:Đh Chánh Lý, Đh Vinh, Đh Huỳnh Crystal, Đh Thoa, Đh Thế, Đh Ngọc Bửu,

Đh Khamdeng, Đh Khánh Chúc, Đh Quốc Việt, Đh Hồng Minh,

Đh Bửu, Đh Vĩnh Thảo, Đh Dũng, Đh Triều Âm, Đh Mai Vy.

Ban Âm thanh, Ánh sáng :

Đh Vinh, Đh Hiển, Đh Quảng Hưng.

Ban Tiếp điện thoại :

Đh Minh Ngọc, Đh Kim Ngọc, Đh Song Mai, Đh Diệu Liên.

Ban Trật tự :

Đh Phải, Đh Thiện, Đh Đàm, Đh Ẩn, Đh Đh Khamdèng, Đh Khánh Chúc, Đh Cập,

Đh Bùi Nhân, Đh Bửu, Đh Tuấn René, Đh Trác Việt, Đh Hồng Tây, Đh Hoàn Vũ,

Đh Thiện Thành, Đh Ngọc Liêm, Đh Trần Vũ, Đh Mạnh Hà, Đh Công Thành,

Đh Triều Âm, Đh Tum, Đh Ngin Thanh, Đh Alphonse, Đh Kiên, Đh Công Thiện,

Đh Mạnh Sơn, Đh Quốc Huy (95), Đh Cường, Đh Báo (Thu-Bé),Đh Quốc Huy (77),

Ban Vệ sinh :

Đh Tư, Đh Sinh - Tuyến.HT.ThichMinhTam_02

COMITÉ DE CÉRÉMONIE FUNÉRAIRE (11/08/13)

DU TRÈS GRAND PATRIARCHE THICH MINH TÂM

Président de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée de l’Europe

Président de l’Association Bouddhique Pagode Khanh de Bagneux et d’Évry, France

Conseil des Patriarches Superviseurs :

Très Grand Patriarche Thích Tâm Châu (Canada)

Grand Patriarche Thích Thắng Hoan (USA)

Grand Patriarche Thích Như Huệ (Australie)

Grand Patriarche Thích Chơn Thành (USA)

Grand Patriarche Thích Tịnh Hạnh (Taiwan)

Maitre de Cerémonie:

Grand Patriarche Thích Tín Nghĩa (USA)

Maitres de Cérémonie Adjoints:

Grand Patriarche Thích Bảo Lạc (Australie)

Grand Patriarche Thích Tánh Thiệt (France)

Grand Patriarche Thích Nguyên Trí (USA)

Grand Patriarche Thích Thái Siêu (USA)

Grand Patriarche Thích Trí Minh (Norway)

Grand Patriarche Thich Nhu Dien (Allemagne)
Grand Patriarche Thich Truong Sanh (New Zealand)

Grand Patriarche Thích Giác Huệ (France)

Grand Patriarche Thích Thông Hải (USA)

Grand Patriarche Thích Bổn Đạt (Canada)

Assistants des Maitres de Cérémonie Adjoints:

Vénérable Thích Quảng Hiền (Suisse)

Vénérable Thích Minh Giác (Hollande)

Vénérable Thích Thông Trí (Hollande)

Comité des Séances de Prières:

Grand Vénérable Thích Tín Nghĩa (USA)

Grand Vénérable Thích Phước Thuận (USA)

Vénérable Thích Tịnh Quang (France)

Vénérable Thích Tâm Huệ (Suède)

ComitédeDéroulement descérémonies:

Grand Patriarche Thích Nguyên Trí (USA)1er Maitre

Grand Patriarche Thich Quảng Ba (Australie)2ème Maitre

Organisateur de cérémonie :

Grand Vénérable Thích Trí Minh (Norvège)

Vénérable Thich Thông Hai (USA)

Vénérable Thich Truong Phuoc (Canada)

Vénérable Thich Tâm Phuong (Australie)

Vénérable Thich Nhat Tri ( USA)

Comité de Prières des Vénérables :

Vénérable Thích Tâm Huệ (Suède)

Vénérable Thích Tịnh Quang (France)

Vénérable Thích Trường Phước (Canada)

Vénérable Thích Hoằng Khai (Norvège)

Vénérable Thích Nguyên Lôc (France)

Vénérable Thích Thiện Mỹ (Norvège)

Vénérable Thích Pháp Nhẫn(Allemagne)

Comité des Anciens Sutras:

Vénérable Thich Pháp Nhẫn (Allemagne)

Comité de Communication :

Vénérable Thích Tâm Huệ (Suède)

Vénérable Thích Thiện Niệm (France)

Sécrétariat:

Grand Patriarche Thích Như Điển (Allemagne)

Grand Patriarche Thích Nguyên Siêu (USA)

ComitédeDécoration:

Vénérable Thích Nguyên Lộc (France)

Vénérable Thích Thiện Niệm (France)

Et Cortège :

Vénérable Thích Thiện Niệm (France)

Vénérable Thích Hạnh Bảo (Finlande)

ComitédeRéceptiondesmembersdelaSanghaMondiale:

Grand Pariarche Thích Tánh Thiệt (France)

Grand Patriarche Thích Như Điển (Allemagne)

Vénérable Thích Minh Giác (Hollande)

Vénérable Thích Quảng Hiền (Suisse)

Vénérable Thích Thông Trí (Hollande)

Nonne Supérieure Thích Nữ Như Tuấn (France)

Nonne Supérieure Thích Nữ Diệu Tâm (Allemagne)

NonneSupérieureThich Nu Nhu Vien (Allemagne)

Vénérable Thích Nữ Minh Hiếu (Allemagne)

Comitéd’Assistance :

Vénérable Thích Nữ Diệu Phước (Allemagne)

Vénérable Thích Nữ Tịnh Hòa (France)

Vénérable Thích Nữ Diệu Liên (Pháp Quốc)

Comité de Réception d’Honneur:

Vénérable Thích Phước Huệ (Angleterre)

Vénérable Thích Tâm Hiền (Angleterre)

Famille des Jeunes Bouddhistes Quảng Đức Pagode Khánh Anh(France)

ComitédePrésentateurs:

Vénérable Thích Hoằng Khai (Norvège)

Vénérables Thích Nguyên Hùng (France);Thích Hạnh Giới (Allemagne)

Vénérable Thích Pháp Quang (Danemark);

Adeptes: Nguyễn Ngọc Lộc, Diêu Hạnh, (France)

Comité de Gardes d’Honneur :

Chef de Groupe - Vénérable Thích Giác Thanh (Danemark)

Vénérables Thích Đồng Văn, Thích Giác Trí, Thích Hạnh Tấn (Allemagne),

Vénérables Thích Minh Phú, Thích Quảng Viên (France),

Vénérables Thích Minh Đăng, Thích Minh Định (France),

Vénérables Thích Viên Giác, Thích Viên Tịnh (Norvège),

Vénérable Thích Pháp Trú (Danemark)

Comité d’Archives et de Biographie:

Grand Vénérable Thích Như Điển (Allemagne)

Grand Vénérable Thích Nguyên Siêu (USA)

Vénérable Thích Nguyên Tạng (Australie)
Vénérable Thích Quảng Đạo (France)

Adeptes Quảng Thành, Quảng Tuệ, Vĩnh Hảo, Tâm Huy,

Comité de Préparation de Repas (froids):

Chef de Groupe Võ Hữu Thạnh và les Adeptes de la Pagode Khánh Anh (France)

ServicedeSanté:

Dr. Ngọc Quang, Dr. Kim Ngoc, Dr. Phuong, Jeannine (infirmière)

Comité Photographie et Audio-Visuel :

Adeptes Nguyễn Viết Chữ, Nguyễn Chánh Lý, Trần Tế Thế…

ComitédeTransport:

Chef de Groupe Nguyễn Chánh Lý, et les Adeptes Lê Vinh, Huỳnh Crystal, Thoa, Tế Thế.

Comité d’Archive de photos : Adepte Nguyễn Viết Chữ,

ThichMinhTam


FUNERAL CEREMONY COMMITTEE (08/11/13)
for the Most Venerable Patriarch Thich Minh Tâm
President of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Europe
President of the Buddhist Association Khanh Anh of Bagneux & Evry, France

CouncilofPatriarchal Supervisors:

Most Venerable Patriarch Thich Tâm Châu (Canada)

Grand Patriarch Thich Thang Hoan (U.S.A.)

Grand Patriarch Thich Nhu Hue (Australia)

Grand Patriarch Thich Chon Thanh (USA)

Grand Patriarch Thich Tinh Hanh (Taiwan)

Master of Ceremony

Grand Patriarche Thich Tin Nghia (USA)

Deputy Masters of Ceremony

Grand Patriarch Thich Bao Lac (Australia)

“ Thich Tanh Thiet (France)

“ Thich Nguyen Tri (USA)

“ Thich Thai Sieu (USA)

“ Thich Tri Minh (Norway)

“ Thich Nhu Dien (Germany)
“ Thich Truong Sanh (New Zealand)

“ Thich Giac Hue (France)

“ Thich Thong Hai (USA)

“ ThichBon Dat (Canada)

Assistant Deputy Masters of Ceremony

Venerable ThichQuang Hien (Switzerland)

Venerable Thich Minh Giac (The Netherland)

Venerable Thich Thong Tri (The Netherland)

Page 2 (continued)

Committeeof Prayers

Grand Patriarch Thich tin Nghia (USA)

Grand Patriarch Thich Phuoc Thuan

Venerable Thich Tinh Quang (France)

“ Thich Tam Hue (Sweden)

Committee of Ceremony Process

Grand Patriarch Thich Nguyen Tri – 1stMaster (USA)

Grand Patriarch Thich Quang Ba – 2ndMaster (Australia)

CeremonyOrganizers

Grand Patriarch Thich Tri Minh (Norway)

Venerable Thich Thong Hai (USA)

“ Thich Truong Phuoc (Canada)

“ Thich Tam Phuoc (Australia)

“ Thich Nhat Tri (USA)

Prayer Committee of Venerables

Venerable Thich Tâm Hue (Sweden)

“ Thich Tinh Quang (France)

“ Thich Truong Phuoc (Canada)

“ Thich Hoang Khai ( Canada)

“ Thich Nguyen Loc (France)

“ Thich Thien My (Norway)

“ Thich Phap Nhan (Germany)

Page 3 (continued)

Committeeof Old Sutras

Venerable Thich Phap Nhan (Germany)

Communication Committee

Venerable Thich Tam Hue (Sweden)

“ Thich Thien Niem (Germany)

Secretary‘s Committee

Grand Patriarch Thich Nhu Dien (Germany)

Grand Patriarch Thich Nguyen Sieu (USA)

Decoration Committee

Venerable Thich Nguyen Loc (France)

“ Thich Thien Niem (France)

Funeral Procession Committee

Venerable Thich Thien Niem (France)

“ Thich Hanh Bao (Finland)

Committee Welcoming World Sangha Members

Grand Patriarch Thich Tanh Thiet (France)

“ Thich Nhu Dien (Germany)

Venerable Thich Minh Giacv (The Netheland)

“ Thich quang Hien (Switzerland)

“ Thich Thong Tri (The Nethêrland)

Ven. Nonne Superior Thich Nu Nhu Tuan (France)

“ Thich Nu Dieu Tam (Germany)

“ Thich Nu Nhu Vien (Germany)

Venerable Nonne Thich Nu Minh Hieu (Germany)

Page 4 (continued)

Assistance Committee

Venerable Nonne Thich Nu Dieu Phuoc (Germany)

“ Thich Nu Tinh Hoa (France)

Thich Nu Dieu Lien (France)

Honor Welcoming Committee

Venerable Thich Phuoc Hue (UK)

“ Thich Tam Hien (UK)

Family of Buddhist Youth Quang Duc-Khanh Anh Pagoda (France)

Committee of Presenters

Venerable Thich Hoang Khai (Norway)

“ Thich Nguyen Hung (France)

Thich Hanh Gioi (Germany)

“ Thich Quang Phap (Danmark)

Adepts Nguyen Ngoc Loc; Dieu Hanh (France)

Committeeof Honor Guard

Head of Group - Venerable Thich Giac Thanh (Danmark)

Guard Vens.: Thich Dong Van; Thich Giac Tri; Thich Hanh Tan (Germany)

Vens. Thich Minh Phu; Thich Quang Vien (France)

Vens. Thich Minh dang; Thich Minh Dinh (France)

Vens. Thich Vien Giac; Thich Vien Tin (Norway

Ven. Thich Phap Tru (Danmark)

Page 5 – continued

Archives and Biography Committee

Grand Patriarch Thich nhu Dien

Grand Patriarch Thich Nguyen Sieu (USA)

Venerable Thich Nguyen Tang (Australia)

Venerable Thich Quang Dao (France) 

Adepts Quang Thanh; quang Tue; Vinh Hai, Tam Huy

(Cold) Meal Preparation Committee

Head of Group: adept Vo Huu Thanh and others from Khanh Anh

Pagoda, France

Health Committee

Dr. Ngoc Quang; Dr. Kim Ngoc, Dr. Phuong; Nurse Jeanine

Audio – visual anfphothography Committee

Adepts Nguyen Viet Chu; Nguyen Chanh Ly; Tran Te The

Transport Committee

Head of Group Nguyen Chanh Ly; adepts Le Vinh; huynh Crystal;

Thoa; Te The

Committee of Photo archives

Adept Nguyen Viet Chu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,359,091