Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chương trình Tang Lễ

10/08/201318:23(Xem: 14905)
Chương trình Tang Lễ

htminhtam

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

tại Chùa Khánh Anh - Evry


Ngày thứ hai tháng 08 năm 2013(ngày 06 tháng 07 Quý Tỵ)

11 h 00 Nhập Kim quan(Phần Lan).

Ngày thứ ba13 tháng 08 năm 2013(ngày 07 tháng 07 Quý Tỵ)

16 h 00 Cung thỉnh Kim quan về Pháp

20 h 00 Đảnh lễ Kim quan tại nhà quàn

Rebillon Funérarium, Champigny sur Marne.

Ngày thứ tư 14 tháng 08 năm 2013(ngày 08 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00 Cúng trà

08 h 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 1

10 h 00 Lễ Bạch Phật khai kinh sơ tuần, Cúng Ngọ

11 h 00 Cung tiến Giác Linh

13 h 00 Cung thỉnh Kim quan An vị Giác linh đường

(Rue François Mauriac(Parc aux Lièvres) – 91000 Evry)

15 h 00 Lễ Thọ tang

19 h 00 Tịnh độ.

Ngày thứ năm 15 tháng 08 năm 2013(ngày 09 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00 Cúng trà

08 h 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 2

10 h 00 Lễ Cúng Ngọ

11 h 00 Cung tiến Giác Linh

15 h 00 Tụng kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00 Tịnh độ.

Ngày thứ sáu 16 tháng 08 năm 2013(ngày 10 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00 Cúng trà

08 h 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 3

10 h 00 Lễ Cúng Ngọ

11 h 00 Cung tiến Giác Linh

15 h 00 Tụng kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00 Tịnh độ.

Ngày thứ bảy 17 tháng 08 năm 2013(ngày 11 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00 Cúng trà

08 h 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 4

10 h 00 Lễ Cúng Ngọ

11 h 00 Cung tiến Giác Linh

15 h 00 Tụng kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00 Tịnh độ.

Ngày chủ nhật 18 tháng 08 năm 2013(ngày 12 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00 Cúng trà

08 h 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 5

10 h 00 Lễ Cúng Ngọ

11 h 00 Cung tiến Giác Linh

15 h 00 Tụng kinh Kim Cang, niệm Phật

19 h 00 Tịnh độ.

Ngày thứ hai 19 tháng 08 năm 2013(ngày 13 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00 Cúng trà

08 h 00 Tụng Kinh Pháp Hoa cuốn 6

10 h 00 Lễ Cúng Ngọ

11 h 00 Cung tiến Giác Linh

15 h 00 Tụng kinh Di Giáo

19 h 00 Hợp mặt Chư Tôn Đức GHPGVNTN Âu Châu.

Ngày thứ ba 20 tháng 08 năm 2013(ngày 14 tháng 07 Quý Tỵ)

07 h 00 Cúng trà

08 h 00 Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 7

10 h 00 Lễ Cúng Ngọ

11 h 00 Cung tiến Giác Linh

12 h 00 Lễ Cúng dường Trai Tăng

15 h 00 Cung thỉnh Giác linh lễ Phật, yết Tổ

19 h 00 Lễ Truy niệm GHPGVNTN Liên Châu

20 h 50 Tâm tình của các đệ tử xuất gia và tại gia kính dâng lên Sư Ông

22 h 00 Lễ Hoa Đăng cúng dường.

Ngày thứ tư 21 tháng 08 năm 2013(ngày Rằm tháng 07 Quý Tỵ)

06 h 00 Cúng trà

07 h00 Cung tuyên tiểu sử, điếu văn, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh

08 h 30 Lễ phất trần

09 h 30 Lễ cung nghinh Kim quan thăng thượng giá

11 h 00 Lễ Thỉnh Kim quan trà tỳ

11 h 30 Cảm tạ của Ban tổ chức

12 h 00 Tạ Phật hoàn kinh

14 h 30 Cung thỉnh Giác linh an trí tại chùa Khánh Anh Evry.ThichMinhTam

C É R É M O N I E F U N É R A I R E

du

TRÈS GRAND PATRIARCHE THICH MINH TÂM

P R O G R A M ME

Pagode Khanh Anh, Evry

Mardi 13 Août 2013

13h40 Cérémonie de retour et d’installation du cercueil

du Patriarche à Evry

Prière à Bouddha, ouverture du Sutra

15h00 Cérémonie de distribution de deuil

Du Mercredi 14 Août au Mardi 20 Août 2013

07h00 Offrande de thé

08h00 Récitation du Sutra de ‘Lotus’

10h00 Offrande de déjeuner à Bouddha 11h00 au Patriarche

15h00 Récitation du Sutra de ‘Diamant’ & prière

19h00 Récitation du Sutra ‘Terre Pure’

Mercredi 21 Août 2013

06h00 Offrande de thé

07h00 Lecture de biographie, éloge et discours du Patriarche Supérieur

08h00-08h30 Réception Grandes Personnalités officielles

09h00 Cérémonie de déplacement( sortie) du cercueil du Patriarche et

Chargement dans le corbillard

09h15 départ du convoi par la porte principale (de la Nationale 7)

10h00 Au crématorium : Arrivée du convoi au Crématorium

10h30 début cérémonie et Prières

11h30 Début incinération

12h00 Remerciement du Comité Organisateur et repas des Moines et de l’

Assistance sur place

14h00 Remise de l’Urne aux vénérables

14h15 départ du convoi pour Evry

15h30 Arrivée du convoi à Evry


ThichMinhTam
PROGRAMME
FUNERAL CEREMONY OF
THE MOST VENERABLE PATRIARCH THICH MINH TÂM
Pagode Khanh Anh (Bagneux and Evry)

From Tuesday 08/13 to 08/21/2013

Tuesday August 13

13h40 Ceremony of Patriarch’s Return to Evry, France

15h00 Mourning distribution to Sangha members & adepts

From Wednesday August 14 to Tuesday August 20, 2013

07h00 Tea offering

08:00 Recitation of ‘LOTUS’ Sutra

10h00 Offering Luncheon to Buddha

11h00 Patriarch

15h00 Recitation of ‘Diamond’ Sutra and Prayers

19h00 Recitation of ‘Pure Land’ Sutra

Wednesday, August 21, 2013

06h00 Tea Offering

07h00 Presentation of Biography; Eulogy; Speeches by

A (designated) Superior Patriarch

08h00 to 08:30 Reception of Official Guests

09h00 Starting procession to Valenton Crematorium

Via Route National 7 main entrance

10h00 Arrival to Valenton Crematorium

10h30 ceremony of prayers

11h30 Incineration process

12h00 Acknowledgements by organizing committee

14h00 Handing over Patriarch’s urn to Superior Patriarches

14h15 Return to Evry Pagoda

15h30 arrival at Evry for final rest of

Grand Patriarch Thich minh Tâm

PROGRAMME

FUNERAL CEREMONY OF

THE MOST VENERABLE PATRIARCH THICH MINH TÂM

Pagode Khanh Anh (Bagneux and Evry)

From Tuesday 08/13 to 08/21/2013

Tuesday August 13

13h40 Ceremony of Patriarch’s Return to Evry, France

15h00 Mourning distribution to Sangha members & adepts

From Wednesday August 14 to Tuesday August 20, 2013

07h00 Tea offering

08:00 Recitation of ‘LOTUS’ Sutra

10h00 Offering Luncheon to Buddha

11h00 Patriarch

15h00 Recitation of ‘Diamond’ Sutra and Prayers

19h00 Recitation of ‘Pure Land’ Sutra

Wednesday, August 21, 2013

06h00 Tea Offering

07h00 Presentation of Biography; Eulogy; Speeches by

A (designated) Superior Patriarch

08h00 to 08:30 Reception of Official Guests

09h00 Starting procession to Valenton Crematorium

Via Route National 7 main entrance

10h00 Arrival to Valenton Crematorium

10h30 ceremony of prayers

11h30 Incineration process

12h00 Acknowledgements by organizing committee

14h00 Handing over Patriarch’s urn to Superior Patriarches

14h15 Return to Evry Pagoda

15h30 arrival at Evry for final rest of Grand Patriarch Thich minh TâmGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,000,592