Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

49. Đại sư thứ 49: Dhokaripa - Người mang bình bát

05/03/201115:52(Xem: 3241)
49. Đại sư thứ 49: Dhokaripa - Người mang bình bát

CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN
Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Đại sư thứ 49: Dhokaripa - Người mang bình bát

Trời đất mênh mông
Chứa đầy trong bình bát

Tri giác là các pháp

Các pháp bất khả phân

Chân như là tuệ giác.


Truyền thuyết


Dhokaripa
là hành khất ở thành Hoa Thị (Pataliputra). Ông luôn mang theo bên mình một chiếc bình bát. Mỗi khi xin được thứ gì, Dhokaripađều bỏ vào trong ấy.


Một hôm, đi khất thực suốt buổi nhưng Dhokaripavẫn không có gì để bỏ vào bình bát. Ông chán chường, dừng chân ngồi nghỉ đưới một gốc cây. Nơi đây xuất hiện một nhà Du-giàđến gần yêu cầu ông chia sẻ một ít vật thực để lót dạ, nhưng Dhokaripalấy làm tiếc vì không có gì để cúng dường. Dù vậy, nhà sư vẫn hoan hỷ dạy:


Này Dhokaripa!

Hãy bỏ tất cả kiến thức của ngươi

Vào trong bình bát rỗng

Và quán tưởng

Cả hai là một.


Dhokaripa
nhận được chân lý ấy. Ngài tu tập theo lời dạy trong 3 năm thì chứng đắc. Từ đó, ngài vẫn luôn mang theo bên mình chiếc bình bát, và mỗi khi có ai hỏi đến, ngài đều đáp:


Đây là chiếc bình bát rỗng

Ta chỉ nhận của cúng dường thanh tịnh

Vì thanh tịnh là niềm vui của ta

Lành thay! Người biết được bí mật

Bí mật của
Dhokaripa
Chỉ là chiếc bình bát rỗng


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn